Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Επικίνδυνες και ταπεινωτικές οι επεμβάσεις των Ευρωπαίων


Ξεφεύγουν από τα όρια των συμφωνιών και εμπίπτουν στις σκληρότατες απαγορεύσεις και υποτακτικές επιβουλές κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, οι θέσεις τους, ότι η κατάθεση των Νομοσχεδίων για αντιμετώπισην της πείνας των Ελλήνων και την  διευκολυντικήν ρύθμισην για είσπραξην εσόδων,  είναι πράξεις μονομερείς και ότι έπρεπε να τους ρωτήσομεν πριν προβούμεν στην σύνταξην των Νομοσχεδίων!! Τι μας λέτε κύριοι!!! Είχατε συνηθίσει με τις αισχρότητες της τρόϊκας;; Αυτά τελείωσαν. Ή μάλλον πρέπει να τελειώσουν οριστικώς.
Η Ελλάδα είναι Ανεξάρτητον Κράτος και δεν τελεί υπό την κηδεμονίαν κανενός και μάλιστα  απλήστου χρηματοπότου της περιουσίας της! Οι Έλληνες πεινούν και δεν θα  υποδείξετε εσείς, πότε  και πως θα τους στέρξει το Κράτος, με τα ελάχιστα  που έχει στην διάθεσήν του, αφού και το τελευταίον λεπτόν του Ευρώ που εισπράττεται εντός Ελληνικού εδάφους  καταλήγει στα άπληστα και ασκοειδή θυλάκια σας, τα όμοια με τον πίθον των Δαναΐδων!!  Η απληστία σας αυτή δεν μπορεί να γίνει αιτία περαιτέρω δεινοπαθήσεως των Ελλήνων, ούτε εμπόδιον για είσπραξην εσόδων. Φυσικά όσον δεν εισπράττει η Ελλάδα έσοδα, τόσον εσείς τρίβετε τα χέρια σας, διότι θέλετε να την επιβαρύνετε και με άλλο θανατηφόρον δάνειον!!!! ΟΧΙ. Δεν θα πάρομεν άλλο δάνειον. Αν δυσκολευτούμεν θα σταματήσομεν να σας πληρώνομεν, έως ότου εξασφαλίσομεν χρήματα από ανάπτυξην ή άλλες δραστηριότητες τις οποίες εσείς βιαίως απαγορεύετε και θέτετε τείχη και φραγμούς σκοπίμως!!
Το Νομοσχέδιον για την ρύθμισην των οφειλών, είναι τρόπος για είσπραξην εσόδων και έπρεπε να επιβραβεύσετε την Κυβέρνησην η οποία προσπαθεί να εξεύρει χρήματα. Αν δεν ρυθμισθούν τα χρέη θα  μείνουν ανείσπραχτα τεράστια ποσά.  Ίσως μείνουν  και όλα!!  Αυτό  δεν θέλετε;
Οι επεμβάσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες,  ανεπίτρεπτες και αντικοινωνικές έως απάνθρωπες!! Πλήττουν βαναύσως πεινώντες Έλληνες. Δεν πρέπει να ακούσει   η Κυβέρνηση τις παράλογες αυτές θέσεις σας. Δεν είναι μονομερείς ενέργειες. Αλλά  και μονομερείς να ήταν, αυτές δεν υπάγονται στις τυχόν συμφωνίες, διότι «pacta sunt servant»  ήτοι η σωτηρία του Λαού είναι ο υπέρτατος Νόμος, επί το απλούστερον, η σωτηρία των Ελλήνων είναι πολύ ανώτερη από την  επίπλαστην και  πιεστικώς ληφθείσαν συμφωνίαν των δανειστών. Αυτό να το καταλάβετε καλώς!!
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: