Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Δια του Βοσπόρου, αλλιώς «κάζους μπέλι»!!


Η ηθική ταπείνωση που υφίσταται η Ελλάδα  από την τουρκίαν, με το να στείλει καθημερινώς χιλιάδες λαθρομετανάστες ή πρόσφυγες από τις ακτές της,  προς αυτήν, δεν περιγράφεται και δεν έχει όρια το σχετικόν θράσος. Στην τουρκίαν πληρώνουν οι δυστυχείς πολλές χιλιάδες Ευρώ για την μεταφοράν, που πολλάκις τους οδηγεί και στον θάνατον, αλλά τα χρήματα έχουν περιέλθει στα τουρκικά βαλάντια.

Το επιχείρημα, ότι οι  μετανάστες θα οδηγηθούν σε χώρες της Ευρώπης είναι ψευδέστατον και καταστροφικόν για την Ελλάδα,   η οποία τους περιθάλπει  καθημερινώς και δαπανά τεράστια ποσά. Ποσά επίσης τεράστια διαθέτει για την κίνηση των σκαφών της τα οποία όλο το εικοσιτετράωρον είναι εν κινήσει. Έξοδα για φάρμακα, για τρόφιμα, για πρόσθετες ιατρικές ανάγκες, για χώρους στεγάσεως και  μυριάδες άλλα καταβάλλονται από τα κενά θυλάκια της Ελλάδος. Κίνδυνοι ασθενειών άπειροι. Τουριστικός διασυρμός μέγιστος. Η Ελλάδα μάχεται για την προστασίαν των Ευρωπαίων και εκείνοι την ποδοπατούν μέχρι θανάτου. Τα ποσά που δαπανά η Ελλάδα για το θέμα  αυτό είναι τεράστια. Αν δεν υπήρχεν αυτή η χαίνουσα πληγή, δεν θα είχαμε πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Αν δίδει  μερικές πενταροδεκάρες η Ευρώπη για το θέμα δεν τις θέλομεν. Το μόνον που θέλομεν και απαιτούμεν είναι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, το οποίον δεν τηρείται  ούτε από την Ευρώπην, ούτε κατά μείζονα λόγον από την τουρκίαν, η οποία στοχεύει στον οικονομικόν αφανισμόν της Ελλάδος. Αν η τουρκία θέλει να βοηθήσει τους προσφυγές, να μεταβούν  προς χώρες της Ευρώπης, να  το πράξει μέσω των εδαφών της και ΟΧΙ μέσω της Ελλάδος. Να τους διοχετεύει  από τον Βόσπορον. Γειτνιάζει με Ευρωπαϊκές χώρες. Να χρησιμοποιηθεί αυτή η οδός και να το απαιτήσουν αμέσως  οι Πολιτικοί μας. Δεν εμποδίζεται η διακίνηση μεταναστών από την οδόν αυτήν. Γιατί μέσω Ελλάδος λιοιπόν;; Aν η τουρκία αρνηθεί αυτήν την εναλλάκτικήν οδόν, να θεωρηθεί «casus belli» από την χώραν μας!! Ας μη δεχόμεθα άλλες ποδοπατήσεις,  οθενδήποτε προερχομένας! Το εννοούν αυτό οι Τριακόσιοι;;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: