Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Καινοτομία στον Τουρισμό Νέες Διαστάσεις Ανάπτυξης στην Μεσσηνία

Σας στέλνουμε συνημμένο Δελτίο Τύπου για το έργο «Βιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στην Μεσσηνιακή Γη» που υλοποιεί η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, με σκοπό την ανάδειξη νέων προοπτικών ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας με επίκεντρο τον Bιοτουρισμό – τουρισμός με πυρήνα το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση ή την δημοσίευση στο έντυπο ή ηλεκτρονικό σας μέσο και την ενημέρωσή μας σε περίπτωση δημοσίευσης. Αν μπορείτε στείλτε μας το σχετικό link.

Με εκτίμηση,

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη
Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής

Info:

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (www.biopolitics.gr) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1985 με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και εκπαίδευσης για το περιβάλλον. Σήμερα, διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε 165 χώρες και αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την πρωτοποριακή της εργασία στον περιβαλλοντικό τομέα, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες για την κινητοποίηση της κοινής γνώμης. Διαμέσω του εκτενούς προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης που διεξάγει (http://elearning.biopolitics.gr/), η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής αποσκοπεί στην προώθηση νέας σκέψης και δράσης σε κάθε δραστηριότητα, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Στα πλαίσια τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, η Μεσσηνία έρχεται να αναδείξει μία νέα τουριστική καινοτομία.
 Ταξιδεύοντας από την Κορώνη στην Μεθώνη και την ευλογημένη γη της Καλαμάτας, στους περίφημους ελαιώνες της Κυπαρισίας, τα ανάκτορα του Νέστορα και στα μυθικά τοπία των Νυμφών, ο Πολιτισμός της Ελιάς απλώνει βαθιά τις ρίζες του στην Μεσσηνιακή Γη και χάνεται στα βάθη των αιώνων.

 Με επίκεντρο τον βιοτουρισμό - τουρισμός με πυρήνα το περιβάλλον και τον πολιτισμό για μία καλύτερη ποιότητα ζωής, η Μεσσηνία προβάλει διεθνώς τα μοναδικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της και την εξαιρετική δυναμική των φυσικών αποθεμάτων της και αναδεικνύει τις νέες προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.
 Το έργο με τίτλο «Βιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στην Μεσσηνιακή Γη», υλοποιείται από την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την σελίδα


Δεν υπάρχουν σχόλια: