Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

«Δέκα βάρκες την ημέραν την Ελλάδα κάνουν πέρα»

Κατά την  άφιξην μεταναστών στην περιοχήν του Ελαιώνα η Αναπληρώτρια Υπουργός για την Μεταναστευτικήν πολιτικήν, δήλωσε. «Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές απαιτούν να έχουμε τέτοιους χώρους ώστε να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας από τις ευρωπαϊκές συμβάσεις απέναντι στους πρόσφυγες, που κυνηγημένοι από τον πόλεμον αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο».

Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η συνδρομή των κυνηγημένων από τον πόλεμον είναι πράξη επιβεβλημένη.  Όμως οι προσφορές του είδους  αυτού  έχουν εκ των πραγμάτων και κάποια  όρια. Όρια οικονομικά, όρια χώρου παραμονής, όρια απροσκόπτου εξυπηρετήσεως και απολύτου δυνατότητος  επιτηρήσεως για μη παραπέρα άτοπα, όρια εδαφικά.  Το τελευταίον έχει καταπατηθεί  δραματικώς. Η τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την ΜΗ καταπάτησην και παραβίασην των Ελληνικών θαλασσίων συνόρων. Και επιτρέπει στου αισχρούς δουλεμπόρους να δρουν ανενόχλητοι καθημερινώς. Δεκάδες λέμβοι καταφθάνουν στα Ελληνικά Νησιά ανελλιπώς. Πρόκειται  για κάτι το  προσβλητικόν σε τελευταίαν ανάλυσην για την χώραν μας. Θα εξυπερετήσομεν πρόσφυγες τόσους, όσους ακινδύνως από πάσης πλευρά δυνάμεθα. Οι λοιποί να εξυπηρετηθούν από άλλας διόδους. Και έχομεν προτείνει τον Βόσπορον για διοχέτευσην προσφύγων προς Ευρώπην.  Τέλος πλέον από το Αιγαίον. Δεν ενδιεφέρθη κανείς υπεύθυνος να εξετάσει το θέμα αυτό  και την ακίνδυνην  λύσην για τους πρόσφυγες. Την μάλλον ασφαλή. Οι δικοί μας ασχολούνται με τα εσωτερικά του Κόμματος. Δεν είναι  το πρώτον θέμα για την Ελλάδα. Ο υποψήφιος αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα θωρακίσει την χώραν από τους μετανάστες. Τέτοια δήλωσην εμείς δεν έχομεν κάμει ποτέ. Δεν χρειάζεται θωράκιση η χώρα μας;;; Όταν παραβιάζονται τα όριά  της καταπατείται κανένας Διεθνής κανόνας ή όχι;  Δεν πρέπει στοιχειωδώς να αμυνθούμεν; Η άμυνα της χώρας μας δεν παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είπεν η Υπουργός,  ούτε πρέπει οι συμβάσεις με την Ευρώπην να αποβαίνουν σε βάρος μας. Συντρίβεται αυτήν την στιγμήν ή Ελλάδα από τις μεταναστευτικές ροές. Έχει τεράστια άλλα άλυτα προβλήματα να μεριμνήσει.  Στον τομέα  αυτόν έχει πράξει το καθήκον της υπέρ το δέον. Καιρός να ησυχάσει. Οι κίνδυνοι από τον οικονομικόν τομέα καιροφυλακτούν.  Δεν θα μας σώσει η προστασία των μεταναστών. Έχει επέλθει ο κορεσμός στην Ελλάδα, μαζί με τον διασυρμόν και την μεγίστην τουριστικήν αρνητικήν και πτωτικήν τάσην. Μέχρι πότε το συναίσθημα θα καταπατεί την πρόοδον και ηρεμίαν της χώρας μας;; Δεν πρέπει κάτι να κάμωμεν  γι’ αυτόν τον τόπον πριν είναι αργά;;;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: