Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑΙΟΥΣ-ΕΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στον πλανήτη γη, το νερό της υδρόσφαιρας έχει πολλαπλές χρήσεις στην ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, γεωργία, ψυχαγωγία.Η δική μου γενιά στο χωριό Βαλύρα και στη γύρω περιοχή μέχρι και την Καλαμάτα και Μεσσήνη,  βίωσε τη θάλασσα το ποτάμι, αυλάκι, νερόμυλο,ρύζια, μπάνιο ψάρεμα, γεφύρι και αντί  να τα διασώσουμε και συντηρήσουμε, αδιαφορήσαμε και  τα καταστρέψαμε, πολιτισμό αιώνων.
  Οι δεκάδες καθημερινές αποστολές των παιδικών- εφηβικών δραστηριοτήτων, (που δυστυχώς δεν βιώνουν οι νέοι μας), στο σπίτι, στο σχολείο, στο μπαξέ, στα ζώα, στα κτήματα, στο κυνήγι, στο ψάρεμα, στο αυλάκι,  στη λάντζα,  στο πηγάδι, στο ποτάμι, στην καλαμωτή, στο αγώγι, στις γιορτές, στο γάμο, στα βαφτίσια, στο πανηγύρι,  στα διαπροσωπικά παιχνίδια, στους   αγώνες της καθημερινότητας για επιβίωση, αποτελούν ακόμη αναφορά στην σκέψη μας και στη ζωή μας για έναν απλό λόγο.
Συμβολίζουν την ανάγκη του ανθρώπου να μετρηθεί, να αγωνιστεί, και να νιώσει ότι ανήκει κάπου. Χωρίς υπολογισμούς, υστεροβουλίες. Χωρίς να ξέρει πολλά από τους συγχωριανούς του, στα ενδότερα. Έμεναν οι μνήμες, συναισθήματα,  και συγκινήσεις του αγώνα.
Φαίνεται πως αυτά ήταν πολύ σημαντικά πράγματα γιατί το μυαλό τα κράτησε. Τα συντήρησε. Και τα χρησιμοποιεί όταν θέλει να συσπειρωθεί και να ζήσει. Πράγματα άλλα που όταν τα ζούσε νόμιζε ότι είναι σοβαρά τα ξέχασε, τα έσβησε. Κράτησε ό,τι του ήταν αναγκαία.
Αυτές τις μνήμες κουβαλάω από μικρό παιδί. Θέλω να κουραστώ, να ιδρώσω, να ξεπεράσω την ηλικία μου και να πω: Κοίτα να δεις , για μια ακόμη μέρα τα κατάφερες. Η διαφορά με τότε είναι πως τότε είχα να το μοιραστώ και το ήθελα πολύ με τους συγχωριανούς  μου. Τώρα, αν και το θέλω, δεν το έχω. Δεν τους έχω. Είναι αλλού. Και το έχω τόσο ανάγκη.
Περπατώντας ανά τας αγιάς και τας ρίμας του χωριού μου, και αγναντεύοντας από την Αγία Τριάδα τη λίμνη του Μύλου, που κάποτε ήταν καταφύγιο, τόπος ψυχαγωγίας, δοκιμασίας και αντοχής, γεμάτος φωνές και απρόοπτα, τώρα δεν υπάρχει τίποτε. Παίρνοντας  τον δρόμο του γυρισμού για το σπίτι, σκεφτόμουν: Ο χαμένος παράδεισος της αθωότητας των παιδικών-εφηβικών μας χρόνων δεν βελτίωσε μόνο  τον χαρακτήρα μας, αλλά και μας  τον αποκάλυψε..

Έλεγχος και Διαχείριση του Περιβάλλοντος

 Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα εξής :
-         Προσδιορισμός των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων που καθορίζουν και επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος.
-         Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων μέτρησης των τιμών των παραμέτρων αυτών.
-          Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών λόγω της ανθρωπογενούς δραστηριότητας και προσδιορισμού του βαθμού υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος
-         Ανάπτυξη μηχανισμών και εφαρμογή μέτρων ελέγχου και διαχείρισης του περιβάλλοντος , με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών ανθρώπινων δράσεων σ’ αυτό.
   

Προστασία του Περιβάλλοντος

 «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους »

Το άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος του 1975 αναθέτει στην πολιτεία την υποχρέωση να προστατέψει το περιβάλλον
  Η προστασία του περιβάλλοντος συνίσταται κυρίως :
-         Στη διατήρηση της ποιότητας των φυσικών αποδεκτών που είναι το νερό, ο αέρας και το έδαφος.
-         Στον αποτελεσματικό καθαρισμό των αστικών λυμάτων και των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.
-         Στην ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων- οικιακών απορριμμάτων.
-         Στη διατήρηση του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
-         Στην προστασία από το θόρυβο, τις ακτινοβολίες κ.ά.
   
Η εφαρμογή των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι χρέος αλλά και απαίτηση κάθε πολίτη της χώρας, για το κοινό συμφέρων όλων μας


Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
Σε πολλές τροπικές χώρες, άνθρωποι και ζώα δεν έχουν αρκετό νερό, με συνέπεια να πεθαίνουν  από την  έλλειψη του.
Το νερό μπορεί να αποτελέσει αιτία πολλών ασθενειών, όταν  γίνεται διαχωρισμός του πόσιμου από το μολυσμένο το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Πολλές γεωργικές και βιομηχανικές  δραστηριότητες αντλούν μεγάλες ποσότητες νερού και το επιστρέφουν μολυσμένο στη φύση. Έτσι , το νερό γίνεται επικίνδυνο και μπορεί να προκάλεσε ασθένειες σε μεγάλους πληθυσμούς.
Το γλυκό νερό είναι ένας σπάνιος φυσικός πόρος  καθώς  αντιπροσωπεύει το 4% περίπου πολικών αποθεμάτων νερού της Γης. Όμως το 25% αυτής της μικρής ποσότητας είναι διαθέσιμο σαν πόσιμο.
Το νερό που βρίσκεται σε φυσικές υπόγειες  δεξαμενές χρησιμοποιείται για την κάλυψη ποικίλων αναγκών, σε διάφορα σημεία του κόσμου. Έτσι το νερό λιγοστεύει.
Τα νερά των ποταμών χρησιμοποιούνται  στη ,γεωργία και τη βιομηχανία Η κακή διαχείριση τους, όμως , οδηγεί στην   αποξήρανση πολλώνποταμών κάθε χρόνο.
 Διάφορες ανθρωπινές δραστηριότητες μειώνουν την ικανότητα του εδάφους να απορροφά το νερό. Έτσι, προκαλούνται πλημμύρες.

 Τι μπορούμε να κάνουμε:
 Να μειώσουμε την κατανάλωση νερού, κάνοντας ντους αντί για μπάνιο.
Να μην αφήνουμε το νερό να τρέχει, όταν πλένουμε κάτι ή βουρτσίζουμε τα δόντια μας.
Να τοποθετούμε αερομείκτη (συσκευή που μειώνει τη ροή του νερού) στις βρύσες.
Να βάζουμε πλυντήριο μόνο όταν είναι γεμάτο ρούχα
Να καλλιεργούμε φυτά που είναι προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής μας
Να πλένουμε το αυτοκίνητο με κουβά και όχι με το λάστιχο
Να σκουπίζουμε την αυλή ή τοπεζοδρόμιο, αντί να διώχνουμε τα σκουπίδια με το λάστιχο χύνοντας νερό.
Να ποτίζουμε τον κήπο το βράδυ οπότε η εξάτμιση του νερού είναι μικρότερη.
Να αποθηκεύουμε και να χρησιμοποιούμε το νερό της βροχής.
 Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ
 Η ΛΑΤΖΑ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΣΑΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ
 ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ
 ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΣΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
 ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΛΙΟΝΤΗΡΗ,ΣΤΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΛΥΡΑΣ
 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΤΟΞΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ-ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ,ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
 Ο ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ, ΤΟ 2007 ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΑΤΑΛΙΑ
 O ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ΒΑΛΥΡΑΣ.ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΚΑΥΚΟΥΛΑ
 ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΝ ΑΧΑΛΛΕΑ ΜΠΑΤΑΛΙΑ,ΤΟ 2007
ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΥΛΟ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΜΠΑΝΙΟ,ΦΩΤΟ 2007
 H ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΩΝΗ
 H ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΛΙΟΝΤΗΡΗ
 Η ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ ΜΠΟΡΤΣΟΥΛΑΝΑ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
 ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ

 H ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΝΝΔΡΕΑ ΤΣΩΝΗ
 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ


ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΜΕΤΑΞΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΗΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΡΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΒΑΛΥΡΑΣ
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ


TO ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ.ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ,ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗ ΘΑΛΛΑΣΣΑ.Η ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ
ΣΤΑΡΥΖΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ ΛΙΤΣΑ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΥ -ΜΑΚΡΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΤΗΣ
Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΡΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΤΤΑΛΛΕΙΑΣ
ΜΠΟΥΓΑΔΑ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΣΤΟ ΜΠΙΖΑΝΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ Η ΒΑΛΥΡΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΤΤΑΛΛΕΙΑΣ
Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ,ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΤΤΑΛΛΕΙΑΣ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΑΚΙΜΕ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΚΡΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΗΝ ΠΙΝΗΜΕΝΗ.ΑΔΕΛΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ,ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ
Η ΞΥΛΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΚΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟ 1947.
ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΕΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΚΑΒΟ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΑΔΕΛΦΗ ΣΠΗΛΙΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΣΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ. ΟΠΟΙΟΣ ΤΑ ΕΦΕΥΡΕ ΗΤΑΝ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ ΚΑΡΤ ΠΙΣΤΑΛ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Η ΒΑΡΚΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ.ΤΑ 4 ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΙΑ ΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑ
Η ΠΟΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ -ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΑΛΥΡΑΣ
Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΕΡΓΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΑΜΕ
Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΕΡΓΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΑΜΕ
Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΕΡΓΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΑΜΕ
Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΕΡΓΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΑΜΕ
ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ.ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ
Ο ΨΑΡΑΣ ΛΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,ΤΟ 1963
ΨΑΡΕΜΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΦΑ ΚΑΙ ΤΟΧΕΛΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΔΑΓΚΩΜΕΝΟ
ΛΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ,ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΛΥΡΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. Η ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΝΙΑΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ.
Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΑΜΕ
ΣΤΑ ΡΥΖΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ,ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥΚΙ
Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΕΡΓΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΑΜΕ
Η ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΣΤΟ ΜΟΥΛΚΙ ΠΟΥ ΠΙΑΝΑΜΕ ΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΧΕΛΙΑ, ΚΑΒΟΥΡΙΑ,ΝΕΡΟΦΙΔΑ Κ.Λ.Π.
 TA 4 EIΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ
 ΤΑ ΧΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ
ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΤΗΣ ΠΙΝΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΟΥΣ
 
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΑΝΑΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ,ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: