Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Habet Grecia!!!!Κατά ανορθόδοξον τρόπον την «ψηλάφησην» έκαμεν η Μέρκελ και ανεφώνησεν θετικώς. Habet Grecia = έχει η Ελλάδα!
Η απόφαση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σχηματίσει δική της ομάδα προς περιφρούρησην των συνόρων των Κρατών και των ιδικών της κατ’  ακολουθίαν, αποτελεί για την Ελλάδα ηχηρόν ράπισμα, δοθέντος ότι ο Πρωθυπουργός  είπε προ ημερών.  «Έχομεν θαλάσσια σύνορα και δεν το γνωρίζω»;;

Η φράση αυτή δεν έπρεπε να λεχθεί  για κανέναν τρόπον και καμμίαν αιτίαν. Τα σύνορα υπάρχουν και πρέπει να είναι σεβαστά από τους πάντες όπως προβλέπουν οι Διεθνής κανόνες και οι ορισμοί κάθε Κράτους. Και τα όρια είναι  σεβαστά και απαραβίαστα. Αν υπάρχει η συνθήκη Σένγκεν που επιτρέπει την ελευθέραν  διακίνησην  πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως  εντός των χωρών αυτής, απεδείχθη όχι επιτυχής απόφαση, παρ’ όλα αυτά  όμως  υποστηρίζει τα σύνορα.  Δέχεται ύπαρξη συνόρων σε κάθε Κράτος.  Το αντίθετον είναι ισοδύναμον  με  οικίαν  άνευ θυρών και παραθύρων! Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φύλαξην των συνόρων σηματοδοτούν και επιβεβαιούν αδιαμφισβητήτως  ότι υπάρχουν σύνορα. Και επομένως εμμέσως πλήν σαφώς βάλλει κατά του Πρωθυπουργού της Ελλάδος που είπε το αντίθετον.
Η νέα ομάδα φυλάξεως των συνόρων θα είναι μάλλον αυταρχική εφ’ όσον θα επεμβαίνει, όταν παραβιάζονται τα σύνορα Κράτους – Μέλους και αυτό αδυνατεί ή δεν θέλει να τα προφυλάξει.
Έπρεπε να είχαμεν  προστατεύσει τα σύνορά μας από τις σκόπιμες  ποδοπατήσεις των τούρκων δουλεμπόρων, με το να απαγορεύσομεν   την δίοδον δια του  Αιγαίου Πελάγους  παρανόμων μεταναστών αρχικώς και ακολούθως  Σύρων προσφύγων αναμείξ με οικονομικούς μετανάστες άλλων χωρών. Υπήρχεν η δια του Βοσπόρου  μέσω Βουλγαρίας ασφαλής διέλευση προς την Ευρώπην χωρίς κανέναν πνιγμόν! Το προτείναμε από τον Ιούνιον αλλά δεν ενδιεφέρθη κανείς. Τώρα τα πράγματα έγιναν δυσκολότατα και για την Ελλάδα και για τους πρόσφυγες, αφού δεν υπάρχουν χώροι να προστατευθούν στοιχειωδώς. Ακόμα δεχόμεθα επικρίσεις  Ευρωπαίων ότι χειρισθήκαμεν όχι επιτυχώς το μεταναστευτικόν, ενώ απεναντίας η Κυβέρνηση υπερηφανεύεται ότι έπραξεν μέγαν έργον  φιλαλληλίας.  Να γίνει κάτι ανάλογον αλλά με μέτρον και  στα όρια των δυνατοτήτων μιας πενομένης και κατάχρεης χώρας.
Πως θα αντιμετωπίσομεν την νέαν ομάδα φυλάξεως των συνόρων μας; Και αν δεν έχομεν σύνορα γιατί να έλθει στα εδάφη μας;; Επί χιλιάδες χρόνια τα υπερασπιζόμεθα μόνοι μας και προστατεύαμεν την Ευρώπην  από  τις ορδές των Περσών και των άλλων κατακτητών επιτυχώς. Γιατί ατονίσαμεν τώρα; Για να μας επικρίνουν οι Ευρωπαίοι που είχαν «καλομάθει» να μάχεται η Ελλάδα υπέρ αυτών;
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: