Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

MIA ΣΠΑΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ,ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
 Δημοτικό και Ελληνικό σχολείο
(1922-1938) Βαλύρας Μεσσηνίας.
1. Δημοτικό σχολείο
- Συνεστήθη με απόφαση του Δήμου Οιχαλίας το 1862 και με δαπάνες του δήμου λειτουργούσε και γ δημοτικό σχολείο που είχε έδρα τη Βαλύρα 444/18-3-1862 σελ. 1957
- Το 1890 διορίστηκε δάσκαλος ο Δ.Ν. Καρακίτσος 306/23-11-1890.
- Το 1891 ανασυστήθηκε το δημοτικό σχολείο 95Β/7-10-1891.
- Το 1894 τοποθετήθηκε δάσκαλος ο Γ.Α. Παπαδόπουλος 1951/31-8-1894.
- Οδηγός Ελλάδος Ν. Ιγγλέση 1911.
Κοινότητας Τζεφερεμίου (Βαλύρα)
Δημοτικό σχολείο Αρρένων
Δημοτικό σχολείο Θηλέων

- Το 1897 είχε υποβιβαστεί σε γραμματοσχολείο και γραμματιστής ήταν ο Γ. Παναγόπουλος 50Γ/1-3-1897.

2. Ελληνικό σχολείο
Από περιγραφή του Αλέκου Σιάγκρη και Αθανασίου Καρύδη για το ελληνικό σχολείο το 1920 ήταν διετές και τριετές. Ο χώρος στέγασης ήταν στο σπίτι του Βασιλείου Καρύδη στο σταθμό. Συμμαθητές είχε το Θανάση Λιοντήρη, Χρίστο Βίγκο (σκοτώθηκε στην Αλβανία), Ντίνο Δημόπουλο και δασκάλους τον Βακαλόπουλο, Σταυρόπουλο (σχολάρχη) και Γρίβα. Η γερουσία (μεγάλοι σε ηλικία) κάθονταν στο τέλος. Είχαν ένα τροκάνι το χτυπούσανε και λέγανε ότι μια γίδα τρώει το κλιματερό. Έτσι έβγαιναν έξω και δεν επέστρεφαν στο μάθημα. Η γερουσία παρέσυρε και μας και μια μέρα είχαν φέρει ένα μικρό γουρούνι στην τάξη και την πλήρωσε ο Ντίνος Δημόπουλος.

Στους διαγωνισμούς κάναμε αντιγραφή και όταν κάναμε Γαλλικά με το Βακαλόπουλο γινόταν η πλάκα της ζωής μας. Το σχολείο λειτούργησε συνέχεια στου Τσώνη ενώ παλαιότερα στεγάζονταν στου Σταυριανόπουλου.

ΓΑΚ
ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
*
ΒΑΛΥΡΑ ΑΒΕ 16,ΑΕΕ Εκ.8.1,9.1
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 1922-1938
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1923-1938
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1923-1938
Β.ΠΙΣΤΟΠ.ΣΠΟΥΔΗΣ 1922-1937


      Ελληνικό σχολείο Βαλύρας*
      ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ       ΜΑΘΗΤΕΣ
1922-23 ........... 126
1924 ................ 207
1925 ................ 162
1926 ................ 150
1927 ................ 139
1928 ................ 127
1929 ................ 105
1930 ................. 41
1931 ................. 29
1932 ................. 32
1933 ................. 40
1934 ................. 42
1935 ................. 55
1936 ................. 47

1937 ............ 36+19
*    Σελ.32. Αναφέρεται ως Ελληνικό σχολείο μέχρι το 1929 και ως Ημιγυμνάσιο από το 1929-38.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  - ΜΑΘΗΤΕΣ  -  ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Το  υπάρχον  αρχείο  του  σχολείου  ξεκινά  από  το  σχολ. Έτος  1899- 1900 ( Μαθητολόγιο Αρρένων ) Στοιχεία  Γενικού  Ελέγχου  υπάρχουν  από  το  σχολ. Έτος  1906 – 07. ( ανά  τάξη εγγραφέντες , εξετασθέντες ,  προαχθέντες )
Τότε  τα  δημοτικά  σχολεία  λειτουργούσαν  χωριστά  για  τα  αγόρια  ( αρρένων ) ,  και  τα  κορίτσια ( θηλέων )
   ΠΛΗΡΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ  ΑΡΡΕΝΩΝ  ΕΝ  ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ


ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1906 - 07
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕ
ΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
65
56
38
Β
29
26
19
Γ
28
25
21
Δ
20
17
15
ΣΥΝΟΛΟ
142
124
93
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ,      Δ.. Καρακίτσος

                              ΟΙ ...   ΠΙΟ  ΠΑΛΙΟΙ  ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ


Πλήρες  Δημοτικόν  Σχολείον  Αρρένων   εν  Τζεφερεμίνη  του  Δήμου  Οιχαλίας .
                                  
                                       Σχολικό  έτος  1906 – 07

                                                           ΤΑΞΗ  Α΄
(Στις  παρενθέσεις   είναι  η  ηλικία των  παιδιών)

1) Γεώργιος  Ιωαν .  Ματσούκας (7)
34) Παναγ. Νικ. Γεωργακόπουλος (7)
2) Μαρίνος  Ηλία  Μακρής (8)
35) Παναγ.  Ιωαν.  Αργυρόπουλος (8)
3) Αλέξιος Βας.  Λιοντήρης (8)
36) Βασιλ. Παν.  Κολιόπουλος (8)
4) Λεωνίδας  Δ  Γεωργακόπουλος (8)
37) Σταύρος Θεοδ. Σταματόπουλος (7)
5) Χρίστος  Ιωαν.  Καρτερολιώτης (8)
38) Αριστόδημος  Ανδ. Σπηλιώτης (8)
6) Κων.  Δημ.  Παναγόπουλος (7)
39) Ιωάννης  Ανδρέου  Γρίβας (7)
7) Κων. Ιωαν.  Καρτερολιώτης (7)
40) Φώτιος  Ιωάννου  Σιάγκρης (8)
8) Παντελής  Γεωρ.  Τσαγκάρης (8)
41) Παναγ. Αριστ.  Ντουραμάκος (8)
9) Νικόλαος  Κων.  Τσαθόπουλος (8)
42) Ιωάννης  Γεωργ.  Μπόβης (8)
10) Κων.  Δημ.  Σπυρόπουλος (8)
43) Αθαν.  Νικ.  Περιβολάρης (9)
11) Πραξιτέλης Ανδ. Θεοδωρόπουλος (8)
44) Αθαν.  Δημ.  Ηλιόπουλος (8)
12) Δημήτριος  Γεωρ. Δημόπουλος (7)
45) Ευσταθία  Δημ.  Αθανασοπούλου (9)
13) Ανδρέας  Αθαν. Γαλανόπουλος (8)
46) Αθαν. Αριστ.  Περιβολάρης (8)
14) Θεόδωρος Ανδ. Νικολόπουλος (8)
47) Παναγιώτης Μ. Παπασαραντόπουλος (9)
15) Παντελής Παν. Γεωργόπουλος (8)
48) Γεώργιος  Ηλ.  Παπαγεωργίου (9)
16) Κυριάκος  Νικ. Σουλελές (8)
49) Δημ.  Αριστ.  Μπακόπουλος (7)
17) Στυλιανός  Θ. Παναγιωτόπουλος (7)
50) Θεόδωρος  Δημ.  Ρούλιας  (7)
18) Παναγ.  Αλεξ. Ξυδόπουλος (7)
51) Βασιλ.  Φωτ.  Μυλονόπουλος (7)
19) Χαραλ. Δ..  Μπακόπουλος (8)
52) Δημητ.  Ιωαν.  Καπότης (7)
20) Νικολ.  Παν.  Μπουρίκας (7)
53) Βασίλειος  Στ. Μπουζαλάς (7)
21) Κυριακούλα  Δ.  Λιοντήρη (8)
54) Αθανασ.  Δημ.  Μπότσικας (8)
22) Σταυρούλα Αλεξ.  Δρακοπούλου (7)
55) Γεωργ.  Ιωαν.  Γεωργόπουλος (7)
23) Κωνσταντ. Αθαν. Σπανός (7)
56) Γεωργίτσα  Ν.  Λιοντήρη (8)
24) Παναγιώτης Θ. Μελισουργός (7)
57) Αθανάσιος Δημοσ.  Τσουκαλάς (8)
25) Άννα  Ευθ. Ματσούκα (8)
58) Θεόδωρος  Παν.  Καπότης  (8)
26) Κωνστ. Ευθ.  Ματσούκας (7)
59) Δημητρ.  Αγαθ. Παπασαραντόπουλος (7)
27) Ανδρέας Ηλία  Παπαδόπουλος (8)
60) Λεωνίδας  Ιωαν.  Μπακόπουλος (7)
28) Κωστούλα  Γ. Τσιμπουκλή (7)
61) Σταύρος  Βασ.  Χριστάκης  (7)
29) Ιουλία  Γ. Τσιμπουκλή (8)
62) Κυριακούλα  Βασ.  Λινάρδου (7)
30) Χρίστος Παν.  Μπουρελιόπουλος (8)
63) Ευσταθία  Π.  Πουλοπούλου (7)
31) Νικόλαος  Ανδρ. Φωτεινός (7)
64) Ευστάθιος  Δημ.  Τσουκαλάς (7)
32) Θωμάς Παν. Μπουρελιόπουλος(7)
65) Γεώργιος  Μιχ.  Γκομέσης  (9)
33) Γεώργιος Ιωαν. Γεωργακόπουλος(7)Μια φωτογραφία του Ελληνικού σχολείου Βαλύρας  Μεσσηνίας το 1907-8 με πολλές ιστορίες.
Σειρά Α΄Άνω: Χρίστος Ανδ. Τσαγκάρης - Βασ. Αν. Τσαγκάρης -Κων. Αντ. Τσαγκάρης.
Σειρά Βη Δημ. Στ. Βασιλόπουλος 2) Λεων. Δ. Γεωργακόπουλος 3) Ευθ. Κ. Σπηλιώτης 4) Βασ. Αρ. Μπακόπουλος 5) Παντ. Γ. Τσαγκάρης 6) Ηλίας Μιλ. Ηλιόπουλος 7) Παν. Μπουζαλάς 8) Πέτρος Γεωργόπουλος 9) Φιλίππου Αντώνιος 10) Μαρίνος Μακρής 11) Νικ. Λ. Νιφόρος (δάσκαλος)
Σειρά Γη 1) Κων. Παναγόπουλος 2) Φώτης Σιάγκρης 3) Νικ. Κ. Σταθόπουλος 4) Χαρ. Β. Μπακόπουλος 5) Γ. Ματσούκας 6) Παν. Αρ. Ντουρομάκος 7) Δημ. Γ. Δημόπουλος 8) Αθ. Δ. Μπότσικας 9) Χρήστος Η. Καρτερολιώτης /Δίδιλος Βαλύρας -ίδιος 10) Κων. Ι. Καρτερολιώτης (αδελφός  μου) 11) Δημ./ Αγ. Παπασαραντόπουλος  (γεωπόνος).
Σειρά Δη 1) Παν. Παπασαραντόπουλος 2) Αθαν. Περιβολάρης 3) Αθ. Περιβολάρης 4) Αθ. Περιβολάρης 5) Παν. Μελισσουργός 6) Πραξ. Θεοδωρόπουλος 7) άγνωστος 8) Σταύρος Β. Χριστάκης 9) Κων. Ματσούκας 10) Αρισ. Σπηλιώτης.
Σειρά Εη 1) Παν. Αργυρόπουλος 2) Ιωαν. Σωτηρόπουλος 3) Γ.Β.Καρύδης 4) Θεοδ. Καπότης 5) Φώτης Τσαγκάρης (ιατρός) 6) Παν. Γαλανόπουλος 7) Βασ. Φ. Μυλωνάς 8) Ν. Μπουρίκας
Καθήμενοι: 9) Αθ. Κ.Σπηλιώτης 10) Κ.Ι.Φειδάς 11) Βασ. Δ. Μπουζαλάς 12) Βασ. Αρ. Μπουζαλάς 13) Φώτης Βασιλόπουλος 14) Γεωρ. Ι. Γεωργακόπουλος.
Δάσκαλοι Δημ. Καρακίτσος (Βαλύρα) –Ιωαν. Δημητρακόπουλος εκ Τεγέας Τρ.
 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΑΛΥΡΑΣ 1907

                                 ΟΙ  ...   ΠΙΟ  ΠΑΛΙΕΣ  ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Πλήρες  Δημοτικόν  Σχολείον  Θηλέων  εν  Τζεφερεμίνη  του  Δήμου  Οιχαλίας

                                           Σχολικό  έτος  1909 – 10

                                                       ΤΑΞΗ   Α΄

1
Αλεξανδροπούλου  Κρυσταλ. (11)
20
Τσουκαλά  Α.  Χριστίνα  (10)
2
Βασιλοπούλου  Αγγελική  (7)
21
Τσαγγάρη  Σοφία  (7)
3
Βασιλοπούλου  Αικατερίνη (7)
22
Παπασαραντοπούλου  Καλλιρρόη.  (7)
4
Λιοντήρη  Βασίλω  (8)
23
Θανοπούλου  Γεωργίτσα  (9)
5
Μπουζαλά  Μαρία  (10)
24
Σπηλιώτη  Χριστίνα  (13)
6
Μπότσικα  Σοφία  (8)
25
Μπουρίκα  Βασιλική  (12)
7
Μπασάκου  Αικατερίνη (8)
26
Κοντοπούλου  Παναγιώτα  (9)
8
Ντουραμάκου  Αθανασία (7)
27
Βασιλοπούλου  Αναστασία  (7)
9
Παπαδοπούλου  Αριστέα (7)
28
Τσουκαλά  Ε.  Χριστίνα  (7)
10
Παπακαρύδη  Αγλαΐα (9)
29
Αλεξανδροπούλου  Γιαννούλα  (11)
11
Περιβολάρη  Αθανασία  (8)
30
Βίγγου  Σ.  Ειρήνη  (10)
12
Τσαγκάρη  Α.  Μαρία  (7)
31
Παναγιωτοπούλου  Αικατερίνα   (7)
13
Τσάμη  Μάρθα  (7)
32
Μπακοπούλου  Σταυρούλα  (10)
14
Χριστάκη  Βικτορία  (7)
33
Γκομέση  Γεωργία  (11)
15
Γεωργοπούλου  Ολυμπία  (7)
34
Θεοφιλοπούλου  Δήμητρα  (8)
16
Ξιδοπούλου  Μάρθα  (9)
35
Μπάμπαλη  Κωνσταντίνα  (10)
17
Δρακοπούλου  Σταυρούλα  (8)
36
Παπαγεωργίου  Ιουλία  (8)
18
Δημοπούλου  Αγγελική  (7)
37
Τσαγγάρη  Βασιλική  (8)
19
Γκομέση  Μαρία  (10)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1) Στο  Γενικό Έλεγχο  Αρρένων  του  1906 –07 παρατηρείται  πως  υπάρχουν  γραμμένα και  αρκετά  κορίτσια  ιδίως  στις  μικρές  τάξεις  ( Α΄  και  Β΄).  Αυτό  συμβαίνει  και  τα  επόμενο  σχολ.  έτος  1907 –08 . Στον  Γενικό  Έλεγχο  1908 –09  είναι γραμμένα  και εκεί  κορίτσια  αλλά  τη χρονιά  εκείνη   μετά  την  Α΄ τριμηνία ,  όπως  σημειώνεται  δίπλα  από  τα  ονομάτά  τους  πήραν  μετεγγραφή  για  το Δημοτικό  Σχολείο  των  Θηλέων. Υποθέτουμε  πως  ίσως  μέχρι  τότε να  μην  λειτουργούσε  Σχολείο  Θηλέων και  γι αυτό  κάποια κορίτσια  που  πήγαιναν  τότε  σχολείο  να  παρακολουθούσαν  μαθήματα  στο αρρένων . Η  ομαδική  μετεγγραφή  στο  Θηλέων  μετά  την  Α΄ τριμηνία  του  1908 –09  θα  έγινε ίσως γιατί  τότε  μάλλον  θα  άρχισε  τη  λειτουργία  του  το  Θηλέων . Από το   επόμενο  σχολ.  έτος  1909 – 10   και  στο  εξής  στο  Γενικό  Έλεγχο  των  Αρρένων  δεν  συναντάμε  καθόλου  κορίτσια  γιατί  πλέον  πήγαιναν  όλα  στο  Θηλέων .  Βέβαια  το  πιο  παλιό  αρχείο  του  Θηλέων  είναι  του  επόμενου  σχολικού  έτους  1909 –10. Εάν   λειτουργούσε  και  πιο  παλιά  σίγουρα  θα  είχαν  διασωθεί  και αρχεία  του  όπως  και  του  αρρένων.    

2)  Οι  μαθητές  στο  Σχολείο  Αρρένων   αναφέρονται  σχεδόν  όλοι  με  τόπο  γέννησης   την  Τζεφερεμίνη.  Υπάρχουν  όμως  και  κάποιοι  γεννημένοι  στο  Λέζι,  (Λάμπαινα),  στη  Σκαλόρρουγα (;),  στα  Αρφαρά,   στην  Κολοκυθιά (;), στο  Ζυγοβίστι (Αρκαδίας).
      Αναφέρονται  όμως  όλοι   ως  κάτοικοι  Τζεφερεμίνης. .
  Στις  μαθήτριες  στο Θηλέων , υπάρχουν  3  που  δηλώνουν  « πατρίς »  το  Λέζι(ο)  και 
  μία   την   Ανδρούσα. . Προφανώς  εδώ  δηλώνουν  τόπο  καταγωγής  και  όχι κατοικίας  γιατί  μάλλον  είναι  απίθανο  να  έρχονταν  από  το  Λέζι  σχολείο  στην  Τζεφερεμίνη  κάθε  μέρα. .

3)  Οι  γονείς  των  παιδιών   δηλώνουν  στη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  ως  επάγγελμα  το   « κτηματίας ». Αναφέρονται  όμως  και  άλλα  επαγγέλματα  όπως :   ιερεύς ,  δημοδιδάσκαλος ,  έμπορος ,  παντοπώλης,  σιδηροδρομικός  υπάλληλος,  καραγωγέας ,  ξυλουργός, αγγειοπλάστης, κουρέας,
Ιδιαίτερη  εντύπωση  προκαλεί  το ότι  στο  επάγγελμα  του  πατρός ,  αναφέρεται  το           
« ορφανός »  ή  « ορφανή »  για  κάποια  παιδιά .     
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΑΓΚΡΗ.ΜΙΑ 
ΣΠΑΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΤΟΜΟΣ 4ος
22-2-1924 ΕΩΣ 23-8-25
1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΗΣ-ΖΩΩΝ 1917-18 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜ ΛΥΡΑ
151 ΠΑΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΛ.ΛΙΟΝΤΗΡΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
156. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
186. ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
187. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
188. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αναστάσιος Σιάγκρης 16-6-3016 μου έδωσε από το προσωπικό του αρχείο 18 φωτογραφίες για να τις σκανάρω. Μια εξ αυτών είναι και το κτίριο του δημοτικού σχολείου Βαλύρας, στο μεσοπόλεμο. Τον ευχαριστούμε και θα την εκτυπώσουμε για να τη δωρίσουμε στο αρχείο του σχολείου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: