Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Ἡ ἀνάστασις Τοῦ Θεανθρώπου, ἂς εἶναι καί Ἀνάστασις τοῦ Ἒθνους μας.Καί σᾶς διαβεβαιῶ πώς ΘΑ ΕΙΝΑΙ, διότι, ὃπως λέγω πάντοτε, ΟΡΟΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΟΣΟ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ.!
Μαζί μέ τίς ΟΛΟΘΕΡΜΕΣ εὐχές μου, σᾶς διαβιβάζω 4 ἐντολές πού ἀκούστηκαν τήν Μεγάλη Δευτέρα ( πόσοι, ἂραγε, τίς  ἂκουσαν...!) Εῑναι αὐτά πού πρέπει νά ΜΗ  ΞΕΧΝΟΥΜΕ καί εἰδικῶς, αὐτοί πού μᾶς...κυβερνοῦν  (ΟΛΟ ΤΟ  ΦΑΣΜΑ, μηδενός 'εξαιρουμένου....τρομάρα τους καί τρομάρα μας..!) Τό τί σημαίνουν αὐτά τά ..."'ακαταλαβίστικα" Ἑλληνικά ( ἒτσι μᾶς κατάντησαν,νά χρειάζωνται...μετάφραση  τά Ἑλληνικά μας...!) εἶναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ νά τό μάθωμε ΟΛΟΙ, διότι ἡ ἁπλῆ ..μεταγλώτισση ἢ ἀπόδοση στά νεοελληνικά, ΔΕΝ θά δώση τό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ νόημα.

 Τά συνιστῶ ἰδιατέρως στούς Κυβερνῶντες(;;;;)  καί εἰδικῶς δι'αὐτούς, εἶμαι στήν διάθεσή τους νά τούς τά...ἐξηγήσω...!
 Τ'ἀκοῦτε τσιπρομπαλαούρηδες καί...σία΄΄;;;; Ἐσεῖς προσέξτε ἰδιαιτέρως τά   β καί δ.  ἐνῶ ἐμεῖς, ὁ ἁπλός Λαός, ΔΕΝ πρέπει νά λησμονοῦμε τά α καιγ
 α.   Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει τό πνεῦμα μου πρός Σέ, Ὁ Θεός, διότι φῶς τά  προστάγματά Σου ἐπί τῆς γῆς.
β.   Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς.
γ.   Ζῆλος λήψεται λαόν ἀπαίδευτον καί νῦν πῦρ  τούς ὑπεναντίους ἒδεται.
δ.   Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες  αὐτοῖς κακά τοῖς ἐνδὀξοις τῆς γῆς

Καί μή ξεχνᾶμε, πώς τό πρόβλημά μας, ΔΕΝ εἶναι Οἰκονομικό,ἀλλά εἶναι, κυρίως Ἠθικό...!
Μᾶς πιέζουν διά τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας τήν ὁποιαν αὐτοί ἐδημιούργησαν καί συντηροῦν μέ τήν βοήθειαν τῶν ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΟΝΤΩΝ ...ΜΗΤΡΑΛΟΙΩΝ, ὣστε νά λέμε "ἐγώ πεινάω θά σκεφθῶ τώρα τήν Πίστη μου, τήν Σημαία μου, τήν Γλῶσσα  μου, τήν Ἱστορία μου;;"" ( Ἡ Οικονομική στενότης εἶναι ΤΟ ΜΕΣΟΝ διά νά καταστρέψουν τήν ψυχή τοῦ Ἓλληνος,τἠν Λεβεντιά του, τό φιλότιμό του καί νά τοῦ ἐμφυσήσουν πώς εἶναι καλλίτερα νἀ γίνωμε...γκαρσόνια τους μέ τόν...τουρισμό (μᾶς τόν εἶπαν..."ναυαρχίδα" τῆς οἰκονομίας μας...! καί ἂν μοῦ τό ἐπέτρεπε ἡ ἀξιοπρέπειά μου καί ἡ ἀντιμετώπισίς σας μέ σεβασμό, θά ἒκοβα μία συλλαβή ἀπό τήν λέξη...!) , παρά ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ δουλευταράδες ΑΓΡΟΤΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ καί ΨΑΡΑΔΕΣ...!
Ὁ Ἑλύτης τό εἶπε ξεκάθαρα.
< Ἂν διαλύσης τήν Ἑλλάδα, θά μείνουν,  ΜΙΑ ΕΛΙΑ,  ΕΝΑ ΑΜΠΕΛΙ καί ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ.
Αὐτό σημαίνει πώς μέ ΜΙΑ ΕΛΙΑ, ΕΝΑ ΑΜΠΕΛΙ καί ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ, ΞΑΝΑΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ>...!

Καταλάβατε τώρα γιατί κάποιο νεοεμφανισθέν <ζόμπι> ἒδινε 20.000 Δρχ.σέ ὃποιον ξερρίζωνε μία Ελιά,ἓνα ἀμπέλι ἢ ἒσπαζε τό καϊκι του;;;;Καλή ΄Ανάσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια: