Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Γ.Τ.Ο. (ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στο γενετικό υλικό (γονίδια) στηρίζεται η διαιώνιση των χαρακτηριστικών του κάθε οργανισμού. Οι γνώσεις μας στη λειτουργία των γονιδίων είναι ακόμη περιορισμένες, χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια τους μηχανισμούς για τα γονίδια που συνθέτουν τις διάφορες πρωτεΐνες επιγενετικά. Με  τη γενετική τροποποίηση παράγονται νέες μορφές ζωής που δημιουργούν κινδύνους απρόβλεπτους για το περιβάλλον ,τον άνθρωπο, την τροφική αλυσίδα και τροφικό πλέγμα. Στο ανθρώπινο κύτταρο έχουν μελετηθεί 84. 000 διαφορετικές πρωτεΐνες. Πάνω από 200 επιστήμονες έχουν υπογράψει διακήρυξη για τον κίνδυνο των μεταλλαγμένων τροφίμων-προϊόντων. Πέρα από τα ζητήματα βιοηθικής, ο έλεγχος και χειρισμός ζωής  μέσο της πατέντας, γίνεται ιδιοκτησία των εταιρειών. Η γενετική μηχανική εδραιώθηκε το 1970 προβάλλοντας τα προϊόντα τους σαν λύση για εξασφάλιση τροφής, στο φάσμα της πείνας και του υπερπληθυσμού.
Μεγάλες εταιρείες επένδυσαν τεράστια ποσά στον τομέα των γεωργικών φυτών. Στόχος τους είναι  ο έλεγχος της παγκόσμιας διατροφής με εξαφάνιση και διάβρωση παλιών παραδοσιακών ποικιλιών. Υποστηρίζουν ότι με τη χρήση των Γ.Τ.Ο. (Γενετικά, Τροποποιημένων, Οργανισμών) λύνεται το πρόβλημα της διατροφής με την αύξηση της παραγωγικότητας. 6 εταιρείες ελέγχουν το 98% των γενετικά τροποποιημένων σπόρων  και το 70% της αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 10 εταιρείες ελέγχουν το 33% του συνόλου  των σπόρων, ενώ πριν υπήρχαν εκατοντάδες εταιρείες. Η κάθε εταιρεία διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο της παραγωγής, για τους Γ.Τ.Ο.. Θα αντιδράσουμε με το  να διατηρήσουμε την παραδοσιακή βιοποικιλότητα, που είναι και το κλειδί για την ισορροπία της φύσης, στον πλανήτη γη. Οι εταιρείες πιστεύουν και ισχυρίζονται ,ότι μπορούν να δημιουργήσουν φυτά τα οποία  να είναι ανθεκτικά στην έλλειψη νερού και αλατόμητα, δύο από τα παγκόσμια προβλήματα της γεωργίας. Υπάρχουν όμως ,παντού στον πλανήτη γη ποικιλίες με προσαρμοστικότητα-ανθεκτικότητα, στις ιδιότητες του μικροκλίματος της κάθε περιοχής. Στη φύση γίνονται διασταυρώσεις μεταξύ των ειδών και στην περίπτωση των Γ.Τ.Ο. μπορεί να γίνει διασταύρωση με άλλους οργανισμούς με άγνωστα, απρόβλεπτα, ανεξέλεγκτα αποτελέσματα, Το πρόβλημα της πείνας δεν το έλυσε η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, που εξόπλισε τους αγρότες με λιπάσματα, προϊόντα φυτοπροστασίας, βελτιωμένες ποικιλίες κ.λ.π. και το ισχυρίζονται οι εταιρείες που θα παρασκευάζουν μεταλλαγμένα προϊόντα, και θα συμβάλουν να λυθεί το πρόβλημα της πείνας παγκοσμίως. Πόλεμοι, μετακινήσεις πληθυσμών, και πολιτικοί λόγοι  εμποδίζουν χώρες να αναπτύξουν συστήματα διαχείρισης της γης τους που θα είναι προσαρμοσμένοι στα δικά τους δεδομένα, θα αξιοποιούν τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, και θα σέβονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Τους μεταλλαγμένους σπόρους θα πρέπει να τους αγοράζουν στην τιμή που αποφασίζει η εκάστοτε εταιρεία. Με την επιμόλυνση επιτυγχάνεται η γενετική διάβρωση, καταστρέφεται όλο το ντόπιο παραδοσιακό γενετικό υλικό ποικιλιών  που υπάρχει στην κάθε χώρα, με συνέπεια να περιορίζεται δραστικά η παραδοσιακή γενετική ποικιλότητα. Πρέπει να προστατέψουμε με κάθε μέσο τις παραδοσιακές μας ποικιλίες και να μην επιτρέψουμε την καλλιέργεια Γ.Τ.Ο., το  οποίο έχουν σημαία τους οι ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η αδίστακτη χρήση τεχνικών μέσων  και επιστημονικών γνώσεων στο όνομα του κέρδους, πρέπει να την αποτρέψουμε, γιατί υπάρχει ακόμη έλλειμα στη γνώση του βιολογικού και φυσικού κόσμου. Πρέπει να είμαστε αντίθετοι στο πακετάρισμα της φύσης και του γενετικού κώδικα. Οι οργανισμοί να διατηρήσουν το δικαίωμα της φυσικής αναπαραγωγής τους και της ελεύθερης διαιώνισης τους.
Η Ελλάδα μας διαθέτει τεράστια γενετική βιοποικιλότητα, είμαστε σε χλωρίδα παγκοσμίως δεύτερη ,μετά τη Μαδαγασκάρη, το οποίο και θα πρέπει να προστατευθεί, από την εμπορευματοποίηση. Τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά  της ελληνικής γεωργίας ευνοούν τη βιολογική και συμβατική μας  γεωργία παράγοντας τρόφιμα, ζωοτροφές, και προϊόντα αρκετά γευστικά, υγιεινά και σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: