Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ γιά τίς Ἃγιες ἡμέρες πού εἶναι "ἐπί θύραις".

Εχομαι "πό καρδις" σέ λους/ες ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ γιά τίς γιες μέρες πού εναι "πί θύραις".
Πρέπει, ΟΛΟΙ μας, νά συμμετάσχωμε ένεργς ες τά για Μυστήρια καί νά πιστέψωμε βαθύτατα, πώς μία ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ καί ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ μετά πό ατήν, θά μς δώση τήν δυνατότητα νά πικοινωνήσωμε νεργς μ Τόν Κύριό μας καί θά μς στηρίξη σο δέν μπορομε νά φανταστομε, στε νά ντιμετωπίσωμε τίς δυσκολίες πού μες ο διοι δημιουργομε στόν αυτό μας.
   Δέν ναλογιζόμεθα ο φρονες,πώς λα ατά πού συμβαίνουν γύρω μας (σεισμοί, νεροποντές, ψωτιές κ.λπ.) εναι ποτέλεσμα τς ποκοπς μας πό τήν ρθοδοξία καί ποτελον σημάδια σχατολογικά, προειδοποιήσεις γιά σκληρή τιμωρία πειδή ΞΕΧΑΣΑΜΕ Τόν Θεό καί Τήν Πίστη μας.

  μες ο διοι, τελικς, μέσα στήν συνειδητοποίηση τς πλήρους δυναμίας μας νά τά ντιμετωπίσωμε, βλέποντας τήν κταση καί τήν ντασή τους, ντιληφθήκαμε πώς... "κάτι σημαίνουν" καί ναγκασθήκαμε νά τά νομάσωμε ...ΕΩΣΦΟΡΟ...!

   Λίγη Προσευχή δέν βλάπτει , ρκε νά εναι σωστή.
Πρέπει νά πιστρέψωμε κάτω πό ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΚΕΠΗ Τς Παναγίας μας, διότι ποκοπή μας πό Ατήν,πού γινε μέτήν θέλησή μας, ποτελε ΕΓΚΛΗΜΑ κατά το αυτο μας λλά καί το θνους μας.

  λοι ατοί ο, ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΘΕΟΙ, ΜΗΤΡΑΛΟΙΕΣ καί ΞΕΝΟΔΟΥΛΟΙ, πού μέ δική μας εθύνη ερέθησαν μεταξύ ατν πού παριστάνουν τούς...ταγούς το ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ καί ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΟΥΣ μας ΕΘΝΟΥΣ, θά πρέπει νά ασθανθον τήν ΠΛΗΡΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ,, ποιοδήποτε ...χρμα καί ν χουν τά...λάβαρά τους.

   Τούς περιφρονοντες Τόν Θεό καί Τήν λλάδα μου, τούς περιφρον καί ΔΕΝ τούς ποδέχομαι γιά......δηγούς μου ς πρός τό τί θά πιστέψω τί θά μάθω στά παιδιά καί τά γγόνια μου.
   χω δώσει ΟΡΚΟ στήν ΣΗΜΑΙΑ μου καί ΔΕΝ μπορ νά δεχθ τήν ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ της άπό οονδήποτε.

  Καί πάλι ΧρόνιαΠολλά,
μέ τά μάτια μας ΨΗΛΑ, κε πού πρέπει νά στέκεται  καί τό Φρόνημά μας, μέ τά ΙΔΑΝΙΚΑ μας γιά ΧΡΙΣΤΟ καί ΠΑΤΡΙΔΑ,  ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ, καί μέ τήν ΠΙΣΤΗ πώς καί ατά θά περάσουν,πως πέρασαν καί ξαφανίστηκαν τόσες καί τόσες παρόμοιες (καί χειρότερες..!) καταστάσεις στήν νυπέρβλητη στορία μας,

μέ κτίμηση πρός λους/ες,Δημήτριος Ν.Κοκκινάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: