Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Εκλογείς Δήμου Πλαταμώδους(Γαργαλιάνοι) έτους 1867

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*

αα Όνομα χωριού πλήθος %
καταλόγου σημερινό
1 Αγορέλιτσα Αμπελόφυτο 53 5,87%
2 Γαργαλιάνοι Γαργαλιάνοι 635 70,32%

3 Μουζούστα Λεύκη 48 5,32%
4 Πάνιτσα Πάνιτσα 20 2,21%
5 Πύργος Πυργάκι 85 9,41%
6 Φλόκα Φλόκα 50 5,54%
7 Χασάναγα Χασάναγα 12 1,33%
Σύνολο εγγεγραμμένων 903 100,00%

*Ο παραπάνω πίνακας έχει συνταχθεί από τον φίλο και συνεργάτη Γιάννη Ρήγα ο οποίος έχει ψηφιοποιήσει ήδη πολλούς από τους 22 παλιούς μεσσηνιακούς Δήμους που περιέχονται στη συλλογή Βλαχογιάννη και συνεχίζει με στόχο την ψηφιοποίηση και των υπολοίπων

Δεν υπάρχουν σχόλια: