Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑ,ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Αναρτώντας τους προέδρους της κοινότητας Βαλύρας, ερώτησαν ορισμένοι που βρήκα όλα τα ονόματα των προέδρων του χωριού μας. Μα που αλλού; Στο αρχείο της κοινοτητάς μας υπάρχουν οι 13 τόμοι που ορισμένοι  εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες δεν τους έχουν καν μελετήσει. Εκεί είναι όλο το γίγνεσθαι του χωριού μας και θα πρέπει κάποιος φορέας να αναλάβει την ψηφιοποιησή του, γιατί υπάρχει πλούσιο και άγνωστο υλικό για τη σημερινή νεολαία μας, το οποίο αναφέρεται σε όλο το παρελθόν του. 

Χώθηκα βαθιά, μελέτησα, αποδελτίωσα και φαίνεται καθαρά σε κάθε τόμο, με δική μου επιλογή η κάθε πράξη του εκάστοτε προέδρου και του αντίστοιχου δημοτικού συμβουλίου. Παραλειψή μου είναι που δεν έγραψα τα πρόσωπα του εκάστοτε δημοτικού συμβουλίου.
Υπάρχει ανάρτηση με τις εκλογές από το 1975 μέχρι και τις δημοτικές του 2010.


ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ* 13 ΤΟΜΟΙ
1914-1961
ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ1925-1933

ΤΟΜΟΣ 1ος
27-1-1914 ΕΩΣ  3-4-1924
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2.      ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
3.      ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΚΛΗΤΗΡΑ
7.      ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
8.      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
                                        11.   ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
15.      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
16.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΖΩΩΝ
17.      ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
18.      ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
19.       ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΤΗΡΑ Σ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
20.      ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑ ΔΗΜ ΚΑΡΥΔΗ
22      ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΙΧ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
40     ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ-ΣΥΚΩΝ-ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
42    ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
43    ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΥΚΩΝ (200) ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ (33)
49     ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΤΟΜΑ 901-ΘΗΛΕΩΝ 606 ΑΤΟΜΑ
60    ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΒΗ
94    ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
107  ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣ. ΚΑΡΥΔΗ
108  ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΙΧ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
111. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
136  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
139 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
171 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ
129  ΙΔΡΥΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
133  ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝ. ΚΑΡΥΔΗ


ΤΟΜΟΣ 2ος
27-11919 ΕΩΣ  29-8-1921

                                         1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜ ΛΥΡΑΣ
16. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
18. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΣ-ΣΥΚΩΝ
21.      ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΩΡ.ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
22.      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
26 .  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΚΛΗΤΗΡΑ
32. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1920 ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ            ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ
43. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
44    ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΡΑ ΓΙΑ Α ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
49. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
                                         2.  ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 7 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ   ΚΑΙ                            ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
61    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣΤΟΜΟΣ 3ος
12-9-1921 ΕΩΣ 22-2-1924

86. ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ
116 ΠΑΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ
118 ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γ. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
119 ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΒΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
131 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Δ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΞ. Β. ΛΙΟΝΤΗΡΗ
137. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΘΕΟΔ. ΑΡ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΤΟΜΟΣ 4ος
22-2-1924 ΕΩΣ 23-8-25
1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΗΣ-ΖΩΩΝ 1917-18 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜ ΛΥΡΑ
151 ΠΑΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΛ.ΛΙΟΝΤΗΡΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
156. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΤΟΜΟΣ 5ος
6-12-1925 ΕΩΣ 18-5-1930

2.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
31.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΑΓΚΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1926-27
50.ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΥΡΑΣ
51. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ-ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
67.ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1928-29
73.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ
74.ΑΛΛΑΓΗ  ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ ΣΕ ΒΑΛΥΡΑ 22-4-1928
80.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ  ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 1928-29
90.ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ-ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
91.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
92.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ  ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
93.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
104.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΟΧΤΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
105.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΛΥΡΑ


ΤΟΜΟΣ 6ος
8-6-1930 evs 21-5-1934
1.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1-4 ΕΩΣ 31-12-1934
2.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Π.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
3.ΟΧΤΑΗΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΠ
5.ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΥΓΗΡΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΠΡΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ  7 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ 1934
6.ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
8.ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΚΑΜΠΟΣ¨ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΜΜΙΣΟΥ
11.ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
13.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ ΑΠΟ 14-5 ΕΩΣ 14-9-1934
37.ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ
40. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΔΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝ
44. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
45.ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
49.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Ι. ΜΠΟΒΗ ΑΠΟ 1-9-1930 ΕΩΣ 31-8-1931
62.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ
63. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
69. ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ –ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο Κ.Ι ΜΠΟΒΗΣ
73.ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Γ. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
74. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΠΟ 1-9-31ΕΩΣ 31-8-1932
84 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ Θ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
103 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟ ΕΙΡΙΝΟΔΙΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΩΝ Μ.Π. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΗ Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΠΕΙΔΗ ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΝ ΑΠΟ 1-9-1932 ΕΩΣ 1-8-1933
105.ΨΗΦΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΒΑΝΘΥΣΗ ΦΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΥΓΗΡΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
149. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
150. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΟΣ 7ος
24 -5-1934 ΕΩΣ 6-9-38
28.ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ 10000 ΔΡΑΧΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ
91.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ Β. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ .ΈΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ –ΈΝΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ-ΤΕΣΣΕΡΑ ΙΠΠΟΚΙΝΗΤΑ
5.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΣΥΚΩΝ-ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
21.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ –ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ.
24.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ –ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ Π.Σ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
25.ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ
26.ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
45.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΗΣ
46.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
47.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕ 84 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΩΝ 25, 40, ΚΑΙ 100 WATTΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΛΑΜΤΗΡΩΝ 69, 12 ΚΑΙ 3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
48.ΕΝΤΕΚΑ ΑΡΘΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ
ΑΡΘΡΑ
1.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΦΑΝΩΝ
3ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
4.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
5.ΠΡΟΣΤΙΜΑ
6.ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
7.ΕΝΑΡΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
9.ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
10.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
11.ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ84ΤΟΜΟΣ 8ος
8-9-1938    ΕΩΣ  29-3-1943
52 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Β ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ –ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ
53.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΚΩΝ
60.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ ΜΕ 15 ΑΡΘΡΑ
61.ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΣ-ΣΥΚΩΝ
62.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ-ΣΥΚΩΝ-ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΡΑΝΩΝ
9.ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ
10.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
11.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
12.ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
13.ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ
15.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
19.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
25.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΦΟΡΟΥ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
33.ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
34.ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
36.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


ΤΟΜΟΣ 9ος
4-4-1943ΕΩΣ  1945
17. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
10..ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
11.ΕΚΔΟΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕ 14 ΑΡΘΡΑ
25. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ ΜΕ 15 ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
28.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
31.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
45.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
53.ΕΚΔΟΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ 16 ΑΡΘΡΑ

ΤΟΜΟΣ 10ος
27-9-1946 ΕΩΣ  4-5-1950

7.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΑΝΩΝ
9.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
12.ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΑΙΩΝ

ΤΟΜΟΣ 11ος
4-6-1950 ΕΩΣ 4-2-1953
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΟΡΥΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΠΟΥ  ΑΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
7.ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΓΙΑ ΕΝΕΓΕΡΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΩΡΗΤΡΙΑ ΚΩΝ-ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
7.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
8.ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ
12.ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΗΓΑΔΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
13.ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ-ΣΥΚΩΝ
16. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
17. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥΣ.
19.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
20. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
23. ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
28.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
29. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ
36. ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΡΑΝΩΝ
19. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
36. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
37.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
38. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
45. ΕΠΙΒΟΛΗΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ
3.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ


ΤΟΜΟΣ 12ος
17-2-1953 ΕΩΣ  9-11-1958
23. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΙΣ ΟΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
24. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ Β.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ
33. ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
36.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
40.ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
41.ΨΗΦΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
42.ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΟΝΤΗΡΗ
16.ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΑΚΟΣ
19.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
34.ΔΑΠΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ
37.ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΓΓ. ΧΗΡΑ ΛΥΡΑ 220 ΔΡΑΧΜΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 2-10 55
59. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
71.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
72.ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
86.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
89. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ Γ. ΛΙΟΝΤΗΡΗ
90. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
2.ΑΙΤΗΣΗ Γ. ΛΙΟΝΤΗΡΗ
30. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΣΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ

 

ΤΟΜΟΣ 13ος
21-12-1958 ΕΩΣ  26-3-61
1.ΕΓΓΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
19. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
21.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ –ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
32.ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ –ΕΙΚΟΣΙ ΟΝΟΜΑΤΑ
33.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ
38.ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ
40. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
43. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
44. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΑΖΕΣΤΕΝΙΟΥ
47.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
50.ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΓΙΟ ΦΛΩΡΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟ 6-12-1925 ΕΩΣ 28-10-1933


31.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
109.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
47. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ 1-11-1931 ΕΩΣ 27-7-1937


113. ΜΙΣΘΩΣΗ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
127.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΦΩΤΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
131. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ.ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ
145. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΜΙΣΟΥ-ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΟΣ
20. ΞΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ
34.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙΑΠΟ  26-8--1937 ΕΩΣ  6-5-1942

52.ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ
13.ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ
49.ΕΠΙΒΟΛΗ 2ΜΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΑΛΥΡΑΣ-ΜΟΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

* Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ  ΚΑΙ ΦΥΛΑΧΤΟΥΝΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: