Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

234 ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ, ΤΟ 1875

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
                     
αα πίνακα    Επώνυμο    Επώνυμο καταλόγου    Όνομα    Όνομα καταλόγου    Όνομα πατέρα    Όνομα πατέρα καταλόγου    Επάγγελμα    Έτος γέννησης
1    Βεργάς    Βεργάς    Αναγνώστης    Αναγνώστης    Παναγιώτης    Πανάγος    γεωργός    1845
2    Βλαχάκης    Βλαχάκης    Βασίλειος    Βασίλειος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1852
3    Βλαχάκης    Βλαχάκης    Δημήτριος    Δημήτριος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1833
4    Βλαχάκης    Βλαχάκης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1853
5    Βλαχάκης    Βλαχάκης    Ιωάννης    Ιωάννης    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1853
6    Βλαχάκης    Βλαχάκης    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1815
7    Βλαχάκης    Βλαχάκης    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1837
8    Βλαχάκης    Βλαχάκης    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1835

9    Βλάχος    Βλάχος    Επαμεινώνδας    Επαμινόνδας    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1839
10    Βλάχος    Βλάχος    Ευστάθιος    Ευστάθιος    Λάμπρος    Λάμπρος    γεωργός    1844
11    Βλάχος    Βλάχος    Ιωάννης    Ιωάννης    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1833
12    Βλάχος    Βλάχος    Παναγιώτης    Πανάγος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1847
13    Γεωργακόπουλος    Γεωργακόπουλος    Παναγιώτης    Πανάγος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1843
14    Γιαννακάκης    Γιαννακάκης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Αναστάσιος    Αναστάσιος    γεωργός    1851
15    Γιαννακάκης    Γιαννακάκης    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Αναστάσιος    Αναστάσιος    γεωργός    1853
16    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1820
17    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Αναστάσιος    Αναστάσιος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1819
18    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Αντώνιος    Αντώνιος    Απόστολος    Αποστόλης    γεωργός    1846
19    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Δημήτριος    Δημήτριος    Απόστολος    Απόστολος    γεωργός    1849
20    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Ιωάννης    Γιαννάκης    Απόστολος    Αποστόλης    γεωργός    1853
21    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Ιωάννης    Γιαννάκης    Απόστολος    Απόστολος    γεωργός    1845
22    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Ιωάννης    Ιωάννης    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1847
23    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Ιωάννης    Γιαννάκης    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1853
24    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1840
25    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Νικήτας    Νικήτας    Απόστολος    Αποστόλης    γεωργός    1839
26    Γιαννακόπουλος    Γιαννακόπουλος    Προκόπιος    Προκόπιος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1839
27    Δουβράς    Δουβράς    Αεριστείδης    Αεριστείδης    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1840
28    Δουβράς    Δουβράς    Δημήτριος    Δημήτριος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1849
29    Δουβράς    Δουβράς    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1845
30    Ζέρβας    Ζέρβας    Εμμανουήλ    Εμμανουήλ    Απόστολος    Αποστόλης    γεωργός    1835
31    Ζέρβας    Ζέρβας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Εμμανουήλ    Εμμανουήλ    γεωργός    1853
32    Ζέρβας    Ζέρβας    Σωτήριος    Σωτήριος    Απόστολος    Απόστολος    γεωργός    1848
33    Ηλιόπουλος    Ηλιόπουλος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Αναγνώστης    Αναγνώστης    γεωργός    1849
34    Θάνος    Θάνος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Αλέξανδρος    Αλέξανδρος    γεωργός    1847
35    Θάνος    Θάνος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1849
36    Θάνος    Θάνος    Αλέξανδρος    Αλέξανδρος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1803
37    Θάνος    Θάνος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Αλέξανδρος    Αλέξανδρος    γεωργός    1851
38    Θάνος    Θάνος    Νικήτας    Νικήτας    Αλέξανδρος    Αλέξανδρος    γεωργός    1840
39    Θάνος    Θάνου    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1841
40    Θάνος    Θάνου    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1839
41    Θάνος    Θάνος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1815
42    Θεοδωρόπουλος    Θεοδωρόπουλος    Γεώργιος    Γεώργιος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1825
43    Καίσαρης    Καίσαρης    Γεώργιος    Γεώργιος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1850
44    Καίσαρης    Καίσαρης    Ευστάθιος    Ευστάθιος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1852
45    Καίσαρης    Καίσαρης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1850
46    Καίσαρης    Καίσαρης    Ιωάννης    Ιωάννης    Ευστάθιος    Ευστάθιος    γεωργός    1833
47    Καίσαρης    Καίσαρης    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1833
48    Καίσαρης    Καίσαρης    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1841
49    Καραχάλιος    Καραχάλης    Αναγνώστης    Αναγνώστης    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1829
50    Καραχάλιος    Καραχάλιας    Απόστολος    Απόστολος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1849
51    Καραχάλιος    Καραχάλιας    Δημήτριος    Δημήτριος    Αναγνώστης    Αναγνώστςς    γεωργός    1849
52    Καραχάλιος    Καραχάλιος    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1847
53    Κεφάλας    Κεφάλας    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1839
54    Κεφάλας    Κεφάλας    Απόστολος    Απόστολος    Αναγνώστης    Αναγνώστης    γεωργός    1849
55    Κεφάλας    Κεφάλας    Γεώργιος    Γεώργιος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1835
56    Κεφάλας    Κεφάλας    Δημήτριος    Δημήτριος    Αναγνώστης    Αναγνώστης    γεωργός    1838
57    Κεφάλας    Κεφάλας    Δημήτριος    Δημήτριος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    ????
58    Κεφάλας    Κεφάλας    Δημήτριος    Δημήτριος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1848
59    Κεφάλας    Κεφάλας    Ιωάννης    Ιωάννης    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1844
60    Κεφάλας    Κεφάλας    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1850
61    Κεφάλας    Κεφάλας    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1848
62    Κεφάλας    Κεφάλας    Λεωνίδας    Λεωνίδας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1851
63    Κεφάλας    Κεφάλας    Παναγιώτης    Πανάγος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1827
64    Κεφάλας    Κεφάλας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1845
65    Κεφάλας    Κεφάλας    Παναγιώτης    Πανάγος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1813
66    Κονταξής    Κονταξής    Δημήτριος    Δημήτριος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1830
67    Κονταξής    Κονταξής    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1819
68    Κονταξής    Κονταξής    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1849
69    Κονταξής    Κονταξής    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1845
70    Κουπούζος    Κουπούζος    Γεώργιος    Γεώργιος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1837
71    Κουπούζος    Κουπούζος    Γεώργιος    Γεώργιος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1833
72    Κουπούζος    Κουπούζος    Γεώργιος    Γεώργιος    Χριστόδουλος    Χρηστόδουλος    γεωργός    1845
73    Κουπούζος    Κουπούζος    Γεώργιος    Γεώργιος    Χριστόδουλος    Χρηστόδουλος    γεωργός    1845
74    Κουπούζος    Κουπούζος    Δημήτριος    Δημήτριος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1840
75    Κουπούζος    Κουπούζος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1785
76    Κουπούζος    Κουπούζος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1849
77    Κουπούζος    Κουπούζος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1839
78    Κουπούζος    Κύυπουζος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1852
79    Κουπούζος    Κουπούζος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    γεωργός    1841
80    Κουπούζος    Κουπούζος    Νικόλαος    Νικόλαος    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    γεωργός    1804
81    Κουπούζος    Κουπούζος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1847
82    Κουπούζος    Κουπούζος    Πέτρος    Πέτρος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1848
83    Κουπούζος    Κουπούζος    Χριστόδουλος    Χρηστόδουλος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1841
84    Κουράφας    Κουράφας    Αντώνιος    Αντώνιος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1838
85    Κουράφας    Κουράφας    Γεώργιος    Γεώργιος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1835
86    Κουράφας    Κουράφας    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1833
87    Κουράφας    Κουράφας    Ιωάννης    Ιωάννης    Αναστάσιος    Αναστάσιος    γεωργός    1785
88    Κουράφας    Κουράφας    Ιωάννης    Ιωάννης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1852
89    Κουσούφας    Κουσούφας    Ιωάννης    Ιωάννης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1843
90    Κουτσουμπός    Κουτζουμπός    Ιωάννης    Ιωάννης    Αναστάσιος    Αναστάσιος    γεωργός    1850
91    Λαδάς    Λαδάς    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1851
92    Λαδάς    Λαδάς    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Χριστόδουλος    Χρηστόδουλος    γεωργός    1837
93    Λαδάς    Λαδάς    Γεώργιος    Γεώργιος    Χριστόδουλος    Χρηστόδουλος    γεωργός    1827
94    Λαδάς    Λαδάς    Γρηγόριος    Γρηγόριος    Παναγιώτης    Πανάγος    γεωργός    1853
95    Λαδάς    Λαδάς    Ιωάννης    Ιωάννης    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1852
96    Λαδάς    Λαδάς    Ιωάννης    Ιωάννης    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1847
97    Λαδάς    Λαδάς    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1839
98    Λαδάς    Λαδάς    Νικόλαος    Νικόλαος    Παναγιώτης    Πανάγος    γεωργός    1849
99    Λαδάς    Λαδάς    Νικόλαος    Νικόλαος    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    γεωργός    1839
100    Λαδάς    Λαδάς    Παναγιώτης    Πανάγος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1833
101    Μαλέβρης    Μαλέβρης    Γεώργιος    Γεώργιος    Αναγνώστης    Αναγνώστης    γεωργός    1847
102    Μαρίνος    Μαρίνος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1841
103    Μάρκος    Μάρκος    Νικήτας    Νικήτας    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1837
104    Ματζώρος    Ματζώρου    Νικήτας    Νικήτας    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1848
105    Μαυροειδής    Μαυροϊδής    Αναγνώστης    Αναγνώστης    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1847
106    Μαυροειδής    Μαυροειδής    Βασίλειος    Βασίλειος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1836
107    Μαυροειδής    Μαυροειδή    Γεώργιος    Γεώργιος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1853
108    Μαυροειδής    Μαυροειδής    Γεώργιος    Γεώργιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1847
109    Μαυροειδής    Μαυροειδής    Δημήτριος    Δημήτριος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1847
110    Μαυροειδής    Μαυροειδής    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1835
111    Μαυροειδής    Μαυροϊδής    Νικόλαος    Νικόλαος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1812
112    Μαυροειδής    Μαυροειδής    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1845
113    Μητρόπουλος    Μητρόπουλος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1852
114    Μητρόπουλος    Μητρόπουλος    Γεώργιος    Γεώργιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1851
115    Μητρόπουλος    Μητρόπουλος    Γεώργιος    Γεώργιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1851
116    Μητρόπουλος    Μητρόπουλος    Δημήτριος    Δημήτριος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1849
117    Μήτρος    Μήτρος    Ιωάννης    Ιωάννης    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1843
118    Μήτρος    Μήτρος    Παναγιώτης    Πανάγος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1833
119    Μπάρας    Μπάρας    Γεώργιος    Γεώργιος    Ηλίας    Ηλίας    γεωργός    1845
120    Μπάρας    Μπάρας    Ιωάννης    Ιωάννης    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1843
121    Μπάρας    Μπάρας    Νικήτας    Νικήτας    Ηλίας    Ηλίας    γεωργός    1843
122    Μπάρας    Μπάρας    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1847
123    Μπάρας    Μπάρας    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1837
124    Παπαδόγιαννης    Παππαδόγιανης    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1850
125    Παπαδόλιας    Παπαδούλιας    Δημήτριος    Δημήτριος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1848
126    Παπαδόλιας    Παππαδόλιας    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1851
127    Παπαδόλιας    Παππαδόλιας    Χαρίλαος    Χαρίλαος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1849
128    Παπαδόπουλος    Παππαδόπουλος    Βασίλειος    Βασίλειος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1851
129    Παπαδόπουλος    Παππαδόπουλος    Δημήτριος    Δημήτριος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1849
130    Παπαδόπουλος    Παππαδόπουλος    Ιωάννης    Ιωάννης    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1820
131    Παπαδόπουλος    Παππαδόπουλος    Κοσμάς    Κοσμάς    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1853
132    Παπαδόπουλος    Παππαδόπουλος    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1849
133    Παπαδόπουλος    Παππαδόπουλος    Πούλος    Πούλος    ??    ??    γεωργός    1850
134    Παπασταθόπουλος    Παππασταθόπουλος    Αεριστείδης    Αεριστείδης    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1843
135    Παπασταθόπουλος    Παππασταθόπουλος    Ευστάθιος    Ευστάθιος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1839
136    Παπασταθόπουλος    Παππασταθόπουλος    Ιωάννης    Ιωάννης    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1853
137    Παπασταθόπουλος    Παππασταθόπουλος    Νικόλαος    Νικόλαος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1855
138    Παπασταθόπουλος    Παππασταθόπουλος    Περικλής    Περικλής    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    γεωργός    1851
139    Πελεκάσης    Πελεκάσης    Αναγνώστης    Αναγνώστης    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1843
140    Πελεκάσης    Πελεκάσης    Βασίλειος    Βασίλειος    Χρήστος    Χρήστος    γεωργός    1853
141    Πελεκάσης    Πεληκάσης    Δημήτριος    Δημήτριος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1823
142    Πελεκάσης    Πελεκάσης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1848
143    Πελεκάσης    Πελεκάσης    Χρήστος    Χρήστος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1831
144    Πετράκης    Πετράκης    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1827
145    Πετράκης    Πετράκης    Βασίλειος    Βασίλειος    Δημήτριος    Μήτσος    γεωργός    1848
146    Πετράκης    Πετράκης    Γεώργιος    Γεώργιος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1852
147    Πετράκης    Πετράκης    Καλόγηρος    Καλόγηρος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1848
148    Πετράκης    Πετράκης    Νικήτας    Νικήτας    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1852
149    Πετράκης    Πετράκης    Νικήτας    Νικήτας    Νικόλαος    Νικ.    γεωργός    1847
150    Πετράκης    Πετράκης    Παρασκευάς    Παρασκευάς    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1853
151    Πουλάκης    Πουλάκης    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1852
152    Πουλάκης    Πουλάκης    Νικήτας    Νικήτας    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1853
153    Πουλάκης    Πουλάκης    Νικόλαος    Νικόλαος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1851
154    Πουλακίδας    Πουλακίδας    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1852
155    Πουλακίδας    Πουλακίδας    Αντώνιος    Αντώνιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1817
156    Πουλακίδας    Πουλακίδας    Ευστάθιος    Ευστάθιος    Αντώνιος    Αντώνιος    γεωργός    1845
157    Πουλακίδας    Πουλακίδας    Ιωάννης    Ιωάννης    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1839
158    Πουλακίδας    Πουλακίδας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1823
159    Σιπράς    Σιπράς    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1853
160    Σιωράς    Σιώρας    Αντώνιος    Αντώνιος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1843
161    Σιωράς    Σιωράς    Δημήτριος    Δημήτριος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1845
162    Σιωράς    Σιωράς    Ευθύμιος    Ευθύμιος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1845
163    Σλούρος    Σλούρος    Γεώργιος    Γεώργιος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1848
164    Σλούρος    Σλούρος    Δημήτριος    Δημήτριος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1849
165    Σλούρος    Σλούρος    Δημήτριος    Δημήτριος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1847
166    Σλούρος    Σγούρος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1848
167    Σταθόπουλος    Σταθόπουλος    Αντώνιος    Αντώνιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1848
168    Σταθόπουλος    Σταθόπουλος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1848
169    Σταθόπουλος    Σταθόπουλος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1853
170    Σταθόπουλος    Σταθόπουλος    Παναγιώτης    Πανάγος    Ευστάθιος    Ευστάθιος    γεωργός    1815
171    Στασινόπουλος    Στασινόπουλος    Ιωάννης    Ιωάννης    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1851
172    Στασινόπουλος    Στασινού    Χαράλαμπος    Χαράλαμπος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1853
173    Σχίζας    Σχίζας    Γεώργιος    Γεώργιος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1846
174    Σχίζας    Σχίζας    Ευστάθιος    Ευστάθιος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1839
175    Σχίζας    Σχίζας    Ιωάννης    Ιωάννης    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1843
176    Σχίζας    Σχίζας    Νικήτας    Νικήτας    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1837
177    Σχίζας    Σχίζας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1851
178    Ταγκαλάκης    Ταγκαλάκης    Νικήτας    Νικήτας    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1835
179    Ταμβάκης    Ταμβάκης    Δημήτριος    Δημήτριος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1823
180    Ταμβάκης    Ταμβάκης    Ηλίας    Ηλίας    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1819
181    Ταμβάκης    Ταμβάκης    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Ηλίας    Ηλίας    γεωργός    1851
182    Ταμβάκης    Ταμπάκης    Νικόλαος    Νικόλαος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1815
183    Ταμβάκης    Ταμβάκης    Παναγιώτης    Πανάγος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1837
184    Ταμβάκης    Ταμβάκης    Πέτρος    Πέτρος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1850
185    Ταμβάκης    Ταμβάκης    Χαράλαμπος    Χαράλαμπος    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1851
186    Τζενές    Τζενές    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Αναγνώστης    Αναγνώστης    γεωργός    1808
187    Τζενές    Τζενές    Αντώνιος    Αντώνιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1833
188    Τζενές    Τζενές    Γεώργιος    Γεώργιος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1849
189    Τζενές    Τζενές    Δημήτριος    Δημήτριος    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1843
190    Τζενές    Τζενές    Νικήτας    Νικήτας    Αθανάσιος    Αθανάσιος    γεωργός    1850
191    Τζενές    Τζενές    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1833
192    Τζιάβας    Τζιάβας    Ηλίας    Ηλίας    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1847
193    Τζιάβας    Τζιάβας    Ιωάννης    Ιωάννης    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1837
194    Τζιάβας    Τζιάβας    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Παναγιώτης    Πανάγος    γεωργός    1851
195    Τζιάβας    Τζιάβας    Παναγιώτης    Πανάγος    Παναγιώτης    Πανάγος    γεωργός    1839
196    Τζούβελας    Τζουβέλης    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1838
197    Τζούβελας    Τζουβέλης    Αθανάσιος    Αθανάσιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1851
198    Τζούβελας    Τζούβελης    Αντώνιος    Αντώνιος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1835
199    Τζούβελας    Τζούβελας    Βασίλειος    Βασίλειος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1853
200    Τζούβελας    Τζούβελης    Δημήτριος    Δημήτριος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1819
201    Τζούβελας    Τζούβελας    Θεόδωρος    Θεόδωρος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1853
202    Τζούβελας    Τζούβελας    Ιάκωβος    Ιάκωβος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1823
203    Τζούβελας    Τσούβελας    Ιάκωβος    Ιάκοβος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1847
204    Τζούβελας    Τζούβελας    Ιωάννης    Ιωάννης    Αντώνιος    Αντώνιος    γεωργός    1851
205    Τζούβελας    Τζοοβελας    Ιωάννης    Ιωάννης    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1853
206    Τζούβελας    Τζούβελης    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1849
207    Τζούβελας    Τζούβελης    Μελέτης    Μελέτης    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1847
208    Τζούβελας    Τζούβελης    Νικήτας    Νικήτας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1806
209    Τζούβελας    Τζούβελης    Νικόλαος    Νικόλαος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1851
210    Τζούβελας    Τζούβελας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Αντώνιος    Αντώνιος    γεωργός    1849
211    Τζούβελας    Τζούφελας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Αντώνιος    Αντώνιος    γεωργός    1849
212    Τζούβελας    Τζούβελης    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Δημήτριος    Δημήτριος    γεωργός    1850
213    Τζούβελας    Τζούβελας    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1845
214    Τζούβελας    Τζούφελας    Προκόπιος    Προκόπιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1851
215    Τούρτας    Τούρτας    Δημήτριος    Δημήτριος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1849
216    Τούρτας    Τούρτας    Νικόλαος    Νικόλαος    Θεόδωρος    Θεόδωρος    γεωργός    1849
217    Φίλιος    Φίλιος    Βασίλειος    Βασίλειος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1851
218    Φίλιος    Φίλιος    Γεώργιος    Γεώργιος    Νικήτας    Νικήτας    γεωργός    1838
219    Φίλιος    Φίλιος    Δημήτριος    Δημήτριος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1850
220    Φίλιος    Φίλιος    Νικήτας    Νικήτας    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1851
221    Φίλιος    Φίλιος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1851
222    Χριστόπουλος    Χριστόπουλος    Δημήτριος    Δημήτριος    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1847
223    Χριστόφορος    Χρηστόφορος    Ηλίας    Ηλίας    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1850
224    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Ιωάννης    Ιωάννης    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1839
225    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Ιωάννης    Ιωάννης    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    γεωργός    1805
226    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Κωνσταντίνος    Κωνσταντίνος    Νικόλαος    Νικόλαος    γεωργός    1849
227    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Νικόλαος    Νικόλαος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1831
228    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Νικόλαος    Νικόλαος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1843
229    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Νικόλαος    Νικόλαος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    γεωργός    1840
230    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Γεώργιος    Γεώργιος    γεωργός    1848
231    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1845
232    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    γεωργός    1810
233    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Παναγιώτης    Παναγιώτης    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    γεωργός    1853
234    Χριστόφορος    Χριστόφορος    Χριστόδουλος    Χριστόδουλος    Ιωάννης    Ιωάννης    γεωργός    1847

ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΧΟΥΝ 220 0Ν0ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΛΥΡΑ,ΕΝΩ ΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.Εκλογικός Κατάλογος 1875 Δυρράχι
Όνομα Επίθετο Όνομα Πατρός Ετών
1.      Αναγνώστης Βεργής Πανάγου 30 -1845
2.      Βασίλης Βλαχάκης Δημήτρη 23 -1852
3.      Ιωάννης Βλαχάκης > > 42 -1833
4.      Θεόδωρος Βλαχάκης > > 22 -2853
5.      Ιωάννης Βλαχάκης Κων/νου 22 -1853
6.      Κων/νος Βλαχάκης > > 60 -1815
7.      Κων/νος Βλαχάκης Παναγιώτη 38 -1837
8.      Νικήτας Βλαχάκης > > 40 -1835
9.      Επαμεινώντας Βλάχος Γεώργιος 36 -1839
10.  Ευστάθιος Βλάχος Λάμπρος 31 -1844
11.  Ιωάννης Βλάχος Παναγιώτη 42 -1833
12.  Πανάγος Βλάχος Κων/νος 28 -1847
13.  Αντώνης Γιαννακόπουλος Αποστόλης 29 -1846
14.  Αθανάσιος > > Ιωάννη 56- 1819
15.  Γιαννάκης > > Αποστόλη 22- 1853
16.  Δημήτριος > > > > 26 -1849
17.  Θεόδωρος > > Αναστασίου 21 -1854
18.  Ιωάννης > > Γεωργίου 30 -1845
19.  Κων/νος > > > > 35-1840
20.  Νικήτας > > Αποστόλη 32 -1843
21.  Προκόπης > > Γεωργίου 36 -1839
22.  Γιαννάκης > > > > 22- 1853
23.  Γιαννάκης > > Αποστόλη 30 -1845
24.  Αναστάσιος Γιαννακόπουλος Ιωάννη 56 -1819
25.  Παναγιώτης Γιαννακάκης Αναστασίου 22 -1853
26.  Πανάγος Γεωργακόπουλος > > 32 -1843
27.  Αριστείδης Δρουβάς Νικήτα 35 -1840
28.  Δημήτριος Δρουβάς Γεωργίου 26 -1849
29.  Χριστόδουλος Δρουβάς Νικήτα 30 -1845
30.  Εμμανουήλ Ζέρβας Αποστόλη 40 -1835
31.  Παναγιώτης > > Εμμανουήλ 22 -1853
32.  Σωτήρης > > Αποστόλη 27 -1848
33.  Γεώργιος Θεοδωρόπουλος Θεοδώρου 50 -1825
34.  Αθανάσιος Θάνος Παναγιώτη 26 -1849
35.  Αθανάσιος > > Αλέξανδρο 28 -1847
36.  Νικήτας > > Αλέξανδρου 33 -1842
37.  Παναγιώτης > > Αθανασίου 60 -1815
38.  Αλέξανδρος > > Αθανασίου 72 -1803
39.  Θεόδωρος > > > > 24 -1851
40.  Νικήτας > > > > 33 -1842
41.  Νικήτας > > Παναγιώτη 31 -1844
42.  Απόστολος Καραχάλιος Παναγιώτη 26 -1849
43.  Αναγνώστης > > Νικήτα 46 -1829
44.  Δημήτριος > > Αναγνώστη 26 -1849
45.  Νικήτας > > Παναγιώτη 28 -1847
46.  Γεώργιος Καίσαρης Δημητρίου 25 -1850
47.  Λεωνίδας > > Παναγιώτη 24 -1851
48.  Ιωάννης > > Ευσταθίου 42 -1833
49.  Ευστάθιος > > Ιωάννη 23 -1852
50.  Νικήτας > > Παναγιώτη 42 -1833
51.  Παναγιώτης > > Νικήτα 34 -1841
52.  Θεόδωρος > > > > 23 -1852
53.  Απόστολος Κεφάλας Αναγνώστη 26 -1849
54.  Αθανάσιος > > Θεοδώρου 36 -1839
55.  Γεώργιος > > Δημητρίου 40 -1835
56.  Λεωνίδας > > Παναγιώτη 24 -1851
57.  Δημήτριος > > Γεωργίου 20 -1855
58.  Δημήτριος > > Παναγιώτη 27 -1848
59.  Δημήτριος > > Αναγνώστη 37 -1838
60.  Ιωάννης > > Νικολάου 31 -1844
61.  Κων/νος > > Νικολάου 25 -1850
62.  Κων/νος > > Παναγιώτη 27 -1848
63.  Παναγιώτης > > Θεοδώρου 30 -1845
64.  Πανάγος > > Νικολάου 62 -1813
65.  Πανάγος > > Δημητρίου 48 -1827
66.  Δημήτριος Κονταξής Ιωάννη 45 -1830
67.  Θεόδωρος Κονταξής Νικήτα 56 -1819
68.  Παναγιώτης Κονταξής Δημητρίου 26 -1849
69.  Πανάγος > > Θεοδώρου 30 -1845
70.  Γεώργιος Κουμπούζος Χριστοδούλου 30 -1845
71.  Γεώργιος > > Κων/νου 38 -1837
72.  Δημήτριος > > Λύρας Νικολάου 35 -1840  
73.  Θεόδωρος > > Κων/νου 90 -1785
74.  Θεόδωρος > > Νικολάου 26 -1849
75.  Ιωάννης > > Αναστασίου 23 -1852
76.  Κων/νος > > Νικολάου 23 -1852
77.  Κων/νος > > Θεοδώρου 36 -1839
78.  Κων/νος > > Χριστοδούλου 31 -1844
79.  Νικόλαος > >Λύρας Χριστοδούλου 71 -1804
80.  Νικήτας > > Γεώργιου 27 -1848
81.  Πανάγος > > Λύρας Νικολάου 28 -1847
82.  Γεώργιος > > > > > > 42 -1833
83.  Χριστόδουλος > > > > 34 -1841
84.  Ιωάννης Κουράφας Αναστασίου 90 -1785
85.  Θεόδωρος > > Ιωάννη 42 -1833
86.  Γεώργιος > > Ιωάννη 40 -1835
87.  Αναστάσιος > > Ιωάννη 37 -1838
88.  Ιωάννης > > Θεοδώρου 23 -1853
89.  Αθανάσιος Λαδάς Χριστόδουλου 36 -1839
90.  Αθανάσιος > > Νικολάου 24 -1851
91.  Γρηγόρης > > Παναγιώτη 22 -1853
92.  Γεώργιος Λαδάς Χριστοδούλου 48 -1827
93.  Ιωάννης > > Δημητρίου 28 -1847
94.  Ιωάννης > > Γεωργίου 23 -1852
95.  Κων/νος > > Δημητρίου 36 -1839
96.  Νικόλαος > > Χριστοδούλου 36 -1839
97.  Νικόλαος > > Παναγιώτη 26 -1849
98.  Πανάγος > > Δημητρίου 42 -1833
99.  Δημήτριος Μάρκος Νικολάου 38 -1837
100.                      Αναγνώστης Μαυροειδής Νικολάου 28 -1847
101.                      Βασίλειος > > Παναγιώτη 30 -1845
102.                      Γεώργιος > > > > 28 -1847
103.                      Δημήτριος > > Γεωργίου 28 -1847
104.                      Κων/νος > > Παναγιώτη 40 -1835
105.                      Νικόλαος > > Κων/νου 63 -1812
106.                      Παναγιώτης > > Γεωργίου 30 -1845
107.                      Αθανάσιος Μητρόπουλος Παναγιώτη 23 -1852
108.                      Γεώργιος > > Παναγιώτη 24 -1851
109.                      Δημήτριος > > Παναγιώτη 26 -1849
110.                      Γεώργιος Μπάρας Ηλία 30 -1845
111.                      Ιωάννης > > Παναγιώτη 32 -1843
112.                      Νικήτας > > Ηλία 32 -1843
113.                      Χριστόδουλος > > Παναγιώτη 38 -1837
114.                      Ιωάννης Μήτρος Δημητρίου 32 -1843
115.                      Παναγιώτης > > Γεωργίου 42 -1833
116.                      Αθανάσιος Παπαδόγιαννης Γεωργίου 25 -1850
117.                      Αριστείδης Παπασταθόπουλος Κων/νου 32 -1843
118.                      Ευστάθιος > > > > 36 -1839
119.                      Νικόλαος > > > > 20 -1855
120.                      Περικλής > > > > 24 -1851
121.                      Ιωάννης > > > > 22 -1853
122.                      Βασίλειος Παπαδόπουλος Παναγιώτη 24 -1851
123.                      Δημήτριος > > Γεωργίου 27 -1848
124.                      Ιωάννης > > Νικολάου 55 -1820
125.                      Κοσμάς > > Γεωργίου 22- 1853
126.                      Παύλος > > > > 25 -1850
127.                      Νικήτας > > Παναγιώτη 26 -1849
128.                      Θεόδωρος Παπαδολιάς > > 24 -1851
129.                      Χαράλαμπος > > Ιωάννη 26 -1849
130.                      Χρήστος Πελεκάσης Δημητρίου 44 -1831
131.                      Αναγνώστης Πελεκάσης Δημητρίου 32 -1843
132.                      Βασίλειος > > Χρήστου 22 -1853
133.                      Θεόδωρος > > Δημητρίου 27 -1848
134.                      Δημήτριος > > > > 52 -1823
135.                      Αθανάσιος Πετράκης Νικήτα 48 -1827
136.                      Βασίλειος > > Δημητρίου 27 -1848
137.                      Γεώργιος > > Νικολάου 23 -1852
138.                      Καλόγερος > > Νικήτα 27 -1748
139.                      Νικήτας > > Νικολάου 28 -1846
140.                      Νικήτας > > Αθανασίου 23 -1852
141.                      Παρασκευάς > > Αθανασίου 22 -1853
142.                      Αθανάσιος Πουλακίδας Παναγιώτη 23 -1852
143.                      Αντώνης > > Παναγιώτη 58 -1817
144.                      Ευστάθιος > > Αντώνη 30 -1845
145.                      Παναγιώτης > > Ιωάννη 52 -1823
146.                      Ιωάννης Πουλάκης Δημητρίου 36 -1839
147.                      Κων/νος > > Νικολάου 23 -1852
148.                      Νικήτας > > Νικολάου 22 -1853
149.                      Νικόλαος > > Ιωάννης 21 -1854
150.                      Γεώργιος Σγούρος Νικολάου 27 -1848
151.                      Δημήτριος > > > > 26 -1849
152.                      Κων/νος > > > > 27 -1848
153.                      Δημήτριος > > > > 28 -1847
154.                      Αντώνιος Σιωράς Γεωργίου 32 -1843
155.                      Δημήτριος > > > > 30 -1845
156.                      Ευθύμιος > > > > 30 -1845
157.                      Αντώνης Σταθόπουλος Παναγιώτη 27 -1848
158.                      Θεόδωρος > > > > 27 -1848
159.                      Κων/νος > > > > 22 -1853
160.                      Παναγιώτης > > Ευσταθίου 60 -1815
161.                      Ιωάννης Στασινόπουλος Δημητρίου 24 -1851
162.                      Χαράλαμπος Στασινός > > 22 -1853
163.                      Γεώργιος Σχίζας Νικήτα 29 -1846
164.                      Ευστάθιος > > Ιωάννη 36 -1839
165.                      Ιωάννης > > Νικολάου 32 -1843
166.                      Νικήτα > > > > 38 -1837
167.                      Παναγιώτης > > Παναγιώτη 24 -1851
168.                      Νικόλαος Ταμπάκης Αθανασίου 60 -1815
169.                      Ηλίας > > > > 56 -1819
170.                      Δημήτριος > > > > 52 -1823
171.                      Θεόδωρος > > Ηλία 21 -1854
172.                      Πέτρος > > Νικολάου 25 -1850
173.                      Πανάγος > > Νικήτα 38 -1837
174.                      Χαράλαμπος > > Δημητρίου 24 -1851
175.                      Νικήτας Ταγκαλάκης Ιωάννη 40 -1835
176.                      Αθανάσιος Τζιούβελης Παναγιώτη 24 -1851
177.                      Αντώνης > > Ιωάννη 40 -1835
178.                      Αθανάσιος > > Ιωάννη 37 -1838
179.                      Βασίλειος > > Παναγιώτη 22 -1853
180.                      Δημήτριος > > Παναγιώτη 56 -1819
181.                      Ιάκωβος > > Νικολάου 28 -1847
182.                      Γιαννάκης > > > > 32 -1843
183.                      Θεόδωρος > > Παναγιώτη 22 -1853
184.                      Κων/νος > > Νικήτα 26 -1849
185.                      Μελέτης > > Δημητρίου 32 -1843
186.                      Ιωάννης > > Αντωνίου 24 -1851
187.                      Ιωάννης > > Γεωργίου 22 -1853
188.                      Νικήτας > > Παναγιώτη 60 -1815
189.                      Παναγιώτης > > Δημητρίου 25 -1850
190.                      Πανάγος > > Νικήτα 30 -1845
191.                      Προκόπης > > Παναγιώτη 24 -1851
192.                      Παναγιώτης > > Δημητρίου 27 -1848
193.                      Γιαννάκης Τζιούβελης Δημητρίου 32 -1843
194.                      Παναγιώτης > > Αντωνίου 24 -1851
195.                      Ηλίας Τζιάβας Γεωργίου 28 -1847
196.                      Ιωάννης > > Γεωργίου 38 -1837
197.                      Κων/νος > > Παναγιώτη 24 -1851
198.                      Αθανάσιος Τσενές Αναγνώστη 67 -1808
199.                      Αντώνης > > Παναγιώτη 42 -1833
200.                      Γεώργιος > > Αθανασίου 26 -1849
201.                      Δημήτριος > > Αθανασίου 32 -1843
202.                      Νικήτας > > Παναγιώτη 42-1833
203.                      Νικήτας > > Αθανασίου 25-1850
204.                      Δημήτριος Τούρτας Θεοδώρου 26 1849
205.                      Βασίλειος Φίλιος Ιωάννη 24 -1851
206.                      Γεώργιος > > Νικήτα 37 -1838
207.                      Δημήτριος > > Ιωάννη 25 -1850
208.                      Νικήτας > > > > 21 -1854
209.                      Παναγιώτης > > > > 24 -1851
210.                      Ηλίας Χριστοφόρος Ιωάννη 25 -1850
211.                      Ιωάννης > > Γεωργίου 30 -1845
212.                      Κων/νος > > Νικολάου 26 -1849
213.                      Νικόλαος > > Παναγιώτη 32 -1843
214.                      Παναγιώτης > > Χριστοδούλου 65 -1810
215.                      Παναγιώτης > > Χριστοδούλου 22 -1853
216.                      Παναγιώτης > > Γεωργίου 27 -1848
217.                      Χριστόδουλος > > Ιωάννη 28 -1847
218.                      Γεώργιος Μαλευρής Αναγνώστη 28 -1847
219.                      Αθανάσιος Μαρίνος Νικολάου 34 -1841
220.                      Δημήτριος Χριστόπουλος Γεωργίου 28 -1847

Δεν υπάρχουν σχόλια: