Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΥΡΑΣ.ΤΑΞΕΙΣ Α,Β. 1953-5, ΣΕ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης από Μερόπη Γιάννης Ρήγας, μου έστειλε τις 2 πρώτες τάξεις του σχολείου Βαλύρας ,τις οποίες και αναρτώ σε ψηφιοποιημένη μορφή, τον οποίο και ευχαριστώ.Βλέποντας το υλικό ο πανεπιστημιακός Κώστας Κόμης ,απο Σκάλα Μεσσηνίας μου πρότεινε να συνεχίσω και στο γυμνάσιο -λύκειο  Μελιγαλά, πράγμα το οποίο και θα κάνω.
Να είμαστε καλά με το Γιάννη Ρήγα και ο πανδαμάτωρ χρόνος , θα φέρει το ποθητό επιθυμητό αποτέλεσμα.αα Ελέγχου αα Μαθητο-λογίου αα Τάξης Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Έτος γέννησης Ηλικία Τόπος γέννησης Επάγγελμα πατέρα
Τάξη Πρώτη Σχολικό έτος 1953 - 54
1 32 1 Καίσαρης Τρύφων Χρ. 1946 8 Βαλύρα κασσιτερωτής
2 42 2 Χαλικούρα Ευαγγελία Γ. 1946 8 Βαλύρα κτηματίας
3 48 3 Καρύδη Φωτούλα Γεώργιος 1946 8 Βαλύρα ορφανή
4 54 4 Μανωλοπούλου Βασιλική Σπήλιος 1946 8 Βαλύρα κτηματίας
5 88 5 Λάγιου Παντζέχρω Λυσ. 1946 8 Βαλύρα υποδηματοποιός
6 107 6 Μπουρίκας Ιωάννης Ν. 1946 8 Βαλύρα εργάτης
7 118 7 Μπαλτόπουλος Βασίλειος Ι. 1946 8 Βαλύρα κτηματίας
8 132 8 Γκομέση Σταυριανή Θεόδωρος 1946 8 Βαλύρα κτηματίας
9 135 9 Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος 1946 7 Βαλύρα σιδηροδρομικός
10 136 10 Βίγκος Νικόλαος Αθανάσιος 1947 7 Βαλύρα ξυλουργός
11 137 11 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
12 138 12 Διαμαντόπουλος Γεώργιος Στ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
13 139 13 Κόνιαρης Παναγιώτης Περικλής 1947 7 Βαλύρα υποδηματοποιός
14 140 14 Λιοντήρης Αλέξ. Χαρ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
15 141 15 Λιοντήρης Παναγιώτης Νικόλαος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
16 142 16 Λιοντήρης Γεώργιος Ιωάννης 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
17 143 17 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος 1947 7 Βαλύρα ορφανός
18 144 18 Μπόβης Δημήτριος Παν. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
19 145 19 Μπόβης Βασίλειος Παντελής 1947 7 Βαλύρα εργάτης
20 146 20 Περιβολάρης Κωνσταντίνος Γ. 1947 7 Βαλύρα εργάτης
21 147 21 Πολύδωρος Βασίλειος Γ. 1947 7 Βαλύρα εργάτης
22 148 22 Ραμογιαννόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
23 149 23 Σταυριανόπουλος Παναγιώτης Φ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
24 150 24 Σταυριανόπουλος Β. 1947 7 Βαλύρα εργοστασιάρχης
25 151 25 Σπηλιώτης Θεόδωρος Αθανάσιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
26 152 26 Τσιάμης Δημήτριος Γ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
27 153 27 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
28 154 28 Γκομέση Δήμητρα Αθανάσιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
29 155 29 Λύρα Ιωάννα Δημήτριος 1947 7 Βαλύρα ορφανή
30 156 30 Μπάκα Χριστίνα Ι. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
31 157 31 Μπόβη Βασιλική Δημήτριος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
32 158 32 Μπακοπούλου Σταυρούλα Κ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
33 159 33 Μποβάκη Κυριακή Παύλος 1947 7 Βαλύρα εργάτης
34 160 34 Τσιάμη Θεοδώρα Παντελής 1947 7 Βαλύρα παντοπώλης
35 161 35 Φεφοπούλου Γεωργία Κ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
36 162 36 Χριστάκη Μαρία Κ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
37 163 37 Μακρή Κλημεντία Αναστάσιος 1947 7 Βαλύρα έμπορος
38 164 38 Ντουραμάκου Ευγενία Χρ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
39 165 39 Θεοδωρακοπούλου Ευφροσύνη Ευγ. 1947 7 Αριστοδήμιο ψιλικατζής
40 166 40 Αδαμοπούλου Βασιλική Σωτήριος 1947 7 Σιάμου εργάτης
41 168 41 Ηλιοπούλου Καλλιρρόη Ανδρέας 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
42 169 42 Καρύδης Παναγιώτης Θεμιστοκλής 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
43 170 43 Κανακάκη Σταυρούλα Πέτρος 1947 7 Πειραιάς εργάτης
44 171 44 Γεωργούλια Βασιλική Ιωάννης 1947 7 Βαλύρα κτηματίας
45 178 45 Γεωργακόπουλος Αθανάσιος Στ. 1949 9 Βαλύρα εργάτης
46 180 46 Περιβολάρης Παναγιώτης Δημήτριος 1949 9 Βαλύρα εργάτης
47 182 47 Μπλέκος Στυλιανός Κ. 1947 7 Βαλύρα κτίστης
Τάξη Δευτέρα Σχολικό έτος 1954 - 55
56 1 1 Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος 1946 8 Βαλύρα σιδηροδρομικός
57 2 2 Ραμογιαννόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
58 3 3 Γκομέση Δήμητρα Αθανάσιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
59 4 4 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος 1947 8 Βαλύρα ορφανός
60 5 5 Λύρα Ιωάννα Δημήτριος 1947 8 Βαλύρα ορφανή
61 8 6 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
62 20 7 Μποβάκη Κυριακή Παύλος 1947 8 Βαλύρα εργάτης
63 23 8 Λιοντήρης Παναγιώτης Νικόλαος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
64 28 9 Φεφοπούλου Γεωργία Κ. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
65 30 10 Μπόβης Δημήτριος Παν. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
66 35 11 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
67 40 12 Κανακάκη Σταυρούλα Πέτρος 1946 9 Πειραιάς εργάτης
68 61 13 Καραγεώργη Σπυριδούλα Σπ. 1945 10 Βαλύρα ορφανή
69 72 14 Τσιάμη Θεοδώρα Παντελής 1947 8 Βαλύρα παντοπώλης
70 74 15 Θεοδωρακοπούλου Ευφροσύνη Ευγ. 1947 8 Αριστοδήμιο ψιλικατζής
71 77 16 Περιβολάρης Κωνσταντίνος Γ. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
72 78 17 Λιοντήρης Γεώργιος Ιωάννης 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
73 18 18 Τσιλιβίτη Πολυτίμη Σπ. 1946 9 Βαλύρα κτηματίας
74 19 19 Χατζή Βασιλική Γ. 1945 10 Βαλύρα
75 20 20 Μπακοπούλου Σταυρούλα Κ. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
76 21 21 Χαλικούρα Ευαγγελία Γ. 1946 9 Βαλύρα κτηματίας
77 22 22 Μακρή Κλημεντία Αναστάσιος 1947 8 Βαλύρα έμπορος
78 23 23 Αδαμοπούλου Βασιλική Σωτήριος 1947 8 Σιάμου κτηματίας
79 24 24 Λάγιου Παντζέχρω Λυσ. 1946 9 Βαλύρα κτηματίας
80 25 25 Ηλιοπούλου Καλλιρρόη Ανδρέας 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
81 26 26 Γκομέση Σταυριανή Θεόδωρος 1946 9 Βαλύρα κτηματίας
82 27 27 Περιβολάρης Παναγιώτης Δημήτριος 1949 10 Βαλύρα κτηματίας
83 28 28 Διαμαντόπουλος Γεώργιος Στ. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
84 29 29 Γεωργακόπουλος Αθανάσιος Στ. 1949 10 Βαλύρα εργάτης
85 30 30 Καρύδης Παναγιώτης Θεμιστοκλής 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
86 31 31 Μανωλοπούλου Βασιλική Σπήλιος 1946 9 Βαλύρα κτηματίας
87 32 32 Ντουραμάκου Ευγενία Χρ. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
88 33 33 Καρύδη Φωτούλα Γεώργιος 1946 9 Βαλύρα ορφανή
89 34 34 Καρύδη Γαρυφαλιά Γεώργιος 1944 11 Βαλύρα κτηματίας
90 35 35 Τσιάμης Δημήτριος Γ. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
91 36 36 Μπουρίκα Ευθυμία Ν. 1943 12 Βαλύρα κτηματίας
92 37 37 Γεωργούλια Βασιλική Ιωάννης 1947 8 Βαλύρα κτηματίας
93 38 38 Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρέας 1945 10 Ράδου κτηματίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: