Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

ΕΠΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ.

1. Ένας αγόρασε ένα διαμέρισμα. Λόγο κρίσης το πούλησε προς 350 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και έχασε 15.000 Ευρώ. Αν το πουλούσε προς 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, θα κάλυπτε τα 4\5 της αγοράς του διαμερίσματος.
Πόσων τετραγωνικών μέτρων ήταν το διαμέρισμα;
Πόσο το αγόρασε, πόσο έχασε το τετραγωνικό μέτρο  και πόσο το πούλησε;

2. Η τιμή ενός προϊόντος είναι 12 ευρώ και ενός άλλου η τιμή είναι 16 ευρώ. Κάποιος ήθελε να αγοράσει ίση ποσότητα των προϊόντων. Δεν βρήκε όμως όση ποσότητα  ήθελε από το προϊόν των 16 ευρώ και αγόρασε 2 κιλά  περισσότερα ,από το προϊόν των 12 ευρώ. Πλήρωσε συνολικά 272  ευρώ. Πόσα κιλά αγόρασε από κάθε προϊόν;
3. Πήγε  μια κυρία στη λαϊκή της γειτονιάς της να αγοράσει ένα είδος  5 κιλά , και επειδή πήγε αργά τα βρήκε 2 ευρώ λιγότερο ,από την αρχική τους τιμή. Έτσι αγόρασε ένα κιλό παραπάνω. Πόσα χρήματα είχε;
4. Οι τιμές προϊόντων είναι αντίστοιχα, 5,10,15,20 ευρώ και ήθελε να αγοράσει ίσες ποσότητες. Αποφάσισε να αγοράσει με τα ίδια χρήματα 4 κιλά περισσότερα στην τιμή των 5, 2 κιλά περισσότερα στην τιμή των 10 και 2 κιλά λιγότερα στην τιμή των 20 πληρώνοντας συνολικά 500 ευρώ. Πόσα κιλά από κάθε προϊόν αγόρασε;
5. Σε μια τάξη οι μαθητές κάθονταν σε 5άδες ,και αποφάσισαν να καθίσουν  σε 4άδες οπότε χρειάστηκαν επιπλέον 3 θρανία. Πόσοι είναι οι μαθητές και πόσα τα θρανία;
6. Κάποιος πήγε να αγοράσει 16 κιλά κρέας. Επειδή η τιμή ήταν μικρότερη κατά 1 ευρώ ,αγόρασε με τα ίδια χρήματα 8 κιλά παραπάνω. Πόσα χρήματα είχε;
7. Είχε 420 ευρώ και αγόρασε λάδι. Επειδή η τιμή αυξήθηκε 3 ευρώ, επιβαρύνθηκε άλλα 45 ευρώ.
Πόσα κιλά λάδι αγόρασε και πόσο το κιλό;
ΛΥΣΗ.
1.Θα πρέπει να βρούμε την αξία αγοράς του διαμερίσματος
Αφού με 400 ευρώ καλύπτει τα 4\5 της αγοράς του διαμερίσματος, τα 5\5 της αγοράς θα είναι 500 ευρώ.
Αφού το αγόρασε  500 ευρώ και το πούλησε 350 ευρώ, έχασε το τετραγωνικό μέτρο 500-350=150 ευρώ.
Αφού έχασε συνολικά 15.000 ευρώ και από το κάθε τετραγωνικό μέτρο έχασε 150 ευρώ, τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα είναι 15.000\150=100 τετραγωνικά μέτρα.
Αγορά=500.100=50.000
Πώληση=350.100=35.000
Ζημία=Αγορά-Πώληση=50.000-35.000=15.000

2. Αφού αγόρασε 2 κιλά παραπάνω η διαφορά είναι 4 κιλά.
4χ12=48, 272-48=224\28 =8 κιλά, 12 κιλά.
3. 2χ6=12 το κιλό, 5χ12=60 ευρώ, 6χ10=60, 12-10=2

3. 5+1=6Χ2=12 το κιλό 5χ12=60=6χ10
4. 500\(5+10+15+20 )=500\50=10 κιλά
Των 5χ14 =70,10χ12=120, 15χ10=150, 20χ8=160
70+120+150+160=500
5. Αφού χρειάστηκαν επιπλέον 3 θρανία για να καθίσουν σε 4αδες ,οι μαθητές είναι 3χ4=12. Η διαφορά 5-4 =1,σημαινει ότι έχουμε 12 θρανία και 60 μαθητές.
12χ5=60, 15χ4=60, 15-12=3
6. Αγόρασε 16+8=24 κιλά=24 ευρώ\8 κιλά =3 ευρώ το κιλό, 3χ16=48 ευρώ.
7. 45\3=15 κιλά, 420+45=465\15=31 ευρώ το κιλό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: