Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

ΓΑΚ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΑΛΥΡΑΣ 1847,63,75. Φ.29-Ε.Β.Ε


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Ο αγαπητός συνεργάτης και φίλος μεροπαίος Γιαννης Ρήγας έχει ψηφιοποιήσει τους εκλογικούς καταλόγους των δήμων Μεσσηνίας και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Πρέπει κάποιος φορέας να ενδιαφερθεί και να είναι εύκολη η πρόσβαση στον οποιοδήποτε μελετητή-ερευνητή, μαθαίνοντας τις προγονικές του ρίζες.
Αγαπητέ μου Γιάννη συγχαρητήρια και πιστεύω τιμώντας τα 200 χρόνια από την επαναστάση του 1821, θα βρεθεί κάποιος φορέας ,για να πάρει η εργασία σου τη θέση που της αξίζει.
Οι παρακάτω 3 εκλογικοί κατάλογοι 1847,1863,1875 της Βαλύρας είναι ψηφιοποιημένοι καθώς και όλοι οι καταλόγοι των δήμων σε πρόγραμμα εξέλ, από το φίλο και συνεργάτη μεροπαίο Γιάννη Ρήγα.
Μπορεί ο κάθε βαλυραίος να βρεί τις προγονικές του ρίζες, μελετώντας  το γενεαλογικό του δένδρο, χρησιμοποιώντας και το μητρώο αρρένων της κοινότητας, που αρχίζει το 1828
Στους εκλογικους καταλόγους υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για το χωριό μας και για τους τότε δήμους. Στο φάκελο 29 υπάρχουν  τα εκλογικά  Μεσσηνίας 1843-1859 με 7 υποφακέλους.
Από την Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος κάναμε αποδελτίωση για το χωριό μας Βαλύρα, τιμώντας σε 2 χρόνια, τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821
Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PCK0047A2.S01.F000029
Τίτλος: Εκλογικά έγγραφα Μεσσηνίας
Χρονολογίες: 1843 - 1859
Επίπεδο περιγραφής: Φάκελος
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 7 υποφάκελοι
ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιέχει 7 υποφακέλους:
1.Δήμος Παμίσου, 1843: Φακ :"Αρ 1,έγγραφα αφορώντα την εκλογήν των πληρεξουσίων Νησίου" (1843) : περιέχεται και κατάλογος Φακ: "Νησίου" (1843): ενστάσεις πολιτών Νησίου προς την εξεταστική επιτροπή των πληρεξουσίων εγγράφων,3 πίνακες διαλογής ψήφων (χ.χ)
2. Δήμος Ανδανίας, 1847: "Δήμος Ανδανείας, πρωτόκολλον των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της εφορευτικής επιτροπής των βουλευτικών εκλογών του 1847 έτους" δεμένο μαζί "1847,πρωτόκολλον της επί των παραπόνων κατά του εκλεκτικού βουλευτικού καταλόγου του Δήμου Ανδανείας πενταμελούς επιτροπής"
3. Δήμος Αριστομένους, 1844-1855,1859: "Βουλευτικός κατάλογος του Δήμου Αριστομένους της επαρχίας Μεσσ" (1849-1853), "Βουλευτικός κατάλογος του Δήμου Αριστομένους της επαρχίας Μεσσηνίας" (1844-1854), "Πρακτικά της ενεργηθείσης βουλευτικής εκλογής Μεσσήνης του Δήμου Αριστομένους του 1855", Πρωτόκολλο παράδοσης κάλπης (1859)
4. Δήμος Εύας, 1843,1853,1862: "Αρ.3, Ανδούσης" (1843), "Πρωτόκολλον της ψηφοφορίας των βουλευτών του Δήμου Εύβας της Δ' περιόδου του 1853", πρωτόκολλο παράδοσης κάλπης (1859)
5. Δήμος Ιθώμης, χχ: Πίνακες διαλογής ψήφων Ιθώμης (χ.χ)
6. Δήμος Οιχαλίας, 1844,1847: "Στ. Α, βουλευτικός κατάλογος Δήμου Οιχαλίας" (1844), εκθέσεις του δημοτικού συμβουλίου Οιχαλίας (1847), "1849, αντίγραφον του πρωτοκόλου της ψηφοφορίας διά την εκλογήν των βουλευτών της επαρχίας Μεσσηνίας της εφορυετικής της κάλπης πενταμελούς επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας..Στοιχ. Γ' ", πίνακες διαλογής ψήφων (χ.χ)
7. Δήμος Μεσσηνίας (Γενικά), 1843-1844,1847,1850: 'Εγγραφα εκλογής πληρεξουσίων διαφόρων δήμων επαρχίας Μεσσηνίας (1843),έγγραφα προς τη βουλή (1844), πρωτόκολλο διαλογής ψήφων διαφόρων δήμων (1847),έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών προς τον πρόεδρο της Βουλής περί αποστολής των πρακτικών της βουλευτικής εκλογής Μεσσηνίας (1850).
Αρχεία Ε.Β.Ε (Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος)


                                       ΤΟΜΟΣ 1

Σελίδα  113 Επαρχία Ιμπλακίων

             147 Κώδικς νόμων –Δάνειο
             154 Πεζικό – μισθός-φαγητό
             441 Συνέλευση Καλτεζών(Θεοδωράκης Πουλόπουλος)

                                ΤΟΜΟΣ 15 Μέρος Γ

ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΟΥΣ 1822

Ευρετήριο Τόπων 403 Τζεφερεμίνι
Γ.27,90,183,200
377 Ιμπλακίων Ανδρούσης  Κουτζούκ Μάνης
Σελίδα 27. Όσα εδώσαμε προς τον Πετρόμπεην.
Τη 14 Μαρτίου από Τζεφερεμίνι με ανθρώπους μας 2339 γρόσια
Σελίδα 90. Λογαριασμός Δημοπρασίας Κιουτσούκ Μάνης και Ιμπλακίων.
Ιουνίου 8. Το χορίον Ντζιαφέρ Εμίνη ό και ή ομολογία της ασ.3600 ελάβομεν το πεσινάτη ασ .1000
  Τον ιδίων  Ντιαφέρ Εμινέον ένα μύλο 140. Το πεσινάτη του μύλου θα δοθεί το Σεπτέμβριο.
  Σελίδα 183. Δια μίαν ομολογίαν όπου στείλαμε  σήμερον του κυρ. Σπίρου Φρανζεσκόπουλου με το Γιωργάκη Μανιάτη του μύλου Τζαφερεμίνη. Επί του νώτου. Καταγραφή των όσων έμειναν  ασύνακτα από δημοπρασία Ανδρούσης και Εμπλακίων  επιστατούντος Θ. Καρδαρόπουλου και λοιπών.
 189βρίου <1>822 εδώθη εις το ταμείο αριθμός 2.
  Επαρχία Κουτζιούκ  Μάνης
 Χορίων Καλάμη                      γρόσια        600
               Καμάρι                           «          1812,20
               Τζιαφέρ Εμίνη                «          2600
               Κωνσταντίνους               «          2730
               Αί ζαγα                            «          1733,14
                                                                    9475,34
Τη 129βρίου 1822 Νησί.
Ασύναχτα είναι ο Τζεφμινέικος μύλος δια γρόσια 140
Από Κάμερ μένουν                                                  100
Από Κωνσταντίνους σε 6 χωρία                              270
Η ομολογί8α εις Α Κοκολόπουλο                           760
Γρόσια                                                                   7510
Τα συναχθέντα εκατέρω                                        9475,34
Το πρώτο κέστι                                                    16985,34
                                                                               8.304
                                                                             25290,00
σελίδα 126    Έρανος Νησί                        Α/Α     γρόσια
                      Πανάγος Καρτερολιώτης      119      602,30
                      Αναστάσης Πουλόπουλος     122      250
                
ΤΟΜΟΣ 15 ΜΕΡΟΣ Α-Β ΤΟΜΟΣ 7

Σελίδα 32. Είσπραξη εισοδημάτωνμ επαρχίας Ανδρούσης. «Σημειώνω τα όσα χωρία εδώσαμεν εις Ιλτιζάμια το υποεφόρων και λοιπών.»
ΧΩΡΙΑ                 ΓΡΟΣΙΑ
Μαγγανιακό            406
Σιμίζα                      600
Ζέζα                         500
Μπουρνάζι               650
Σάμαρι                     425
Λέζι                          800
Ζερμπίσια                 200
Τζεφαλινού              450

                                                        ΤΟΜΟΣ 16 (ΤΟΜΟΣ 9)
                                  Από Θεοδώση Καρδαρόπουλο δια τον μύλο Λέζι

                          

ΤΟΜΟΣ 17 (ΤΟΜΟΣ 10)

Ευρετήριο Πραγμάτων – Σπάνιων Λέξεων

Σελίδα 135-143

ΤΟΜΟΣ 10

Θεοδωράκης Πουλόπουλος Σελίδα 79

Πρόταση στρατιωτικών προαγωγών
Περίοδος Β αριθμός 720
Προσωρινή Διοίκησης της Ελλάδος.
Το εκτελεστικό σώμα
Προς τον εκλαμπρότατο πρόεδρο του Βουλευτικού.
Διαν το σκοπό του να μη εμποδιστεί η εκστρατεία αλλά να γενεί με την απαιτουμένη ταχύτητα και προθυμία κρίνει εύλογον το εκτελεστικό να κάμει τους εξής προβιβασμούς:
Τον Θοδωράκη Πουλόπουλο Εκατόνταρχο
22 Μαίου 1823  Τριπολιτζά

Ο πρόεδρος                                           ο Γ.Γραμματέας
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης                Α.Μαυροκορδάτος

ΤΟΜΟΣ 11

Γλωσσάριον   σελίδα 257


ΤΟΜΟΣ 12
Σελίδες 268-271Εκλογές ψηφοφορία κυρίου Γεωργίου Δαρειώτου
Πανάγος Καρτερολιώτης από Τζεφερεμίνι
Δημήτριος Μαυροειδής   από Τζεφερεμίνι
ΤΟΜΟΣ 10Σελίδα329. Βαρειά φορολογία άλατος
Αρχειο πολέμου αγωνιστων.  25 Αύγουστου 1825

ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 1865 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ


Στην επόμενη ανάρτηση θα ειναι ο εκλογικός κατάλογος Οιχαλίας του έτους 1865 με πληροφοριακά στοιχεία των δήμων Ανδανίας, Αριστομένη, Εύας, Ιθώμης και Παμίσου.
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ*
_____________________ Ι.Απογραφή Γκριμάνη 1685_____________________
RISTRETTO [DEL TERRITORIO D' ANDRUSSA]
Andrussa

Maschi d' anni
Femine d' anni
Ville
Famiglie
1
16
30
40
50
Vccchi
1
16
30
40
Vccchi
Σύνολο
Χωριό
Οικογένειες
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
κατοίκων


16
30
40
50
60
16
30
40
50

18.Zaffere mini
55
40
13
23
11
5
5
69
32
18
12
6
234
33.
Aliturgi
9
11
5
3
-
5
-
8
4
-
3
-
39

18. Zafferemini - Τζεφερεμίνη: Βαλύρα
33. Aliturgi - Αλητούργι: Στενύκλαρος
Η Ανδρούσα είχε 68 χωριά και 3 μοναστήρια
* μελετες νεοελληνικης ιστοριας βασιλης παναγιωτοπουλος

πληθυσμος και οικισμοι τησ πελοποννησου 13°ς - 18"5 αιωνας ιστορικο αρχειο εμπορικη τραπεζα ελλαδος.
ΕΤΟΣ Α
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1847, Α Α 1- 793
Δ. Δ. ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ  261- 372
ΦΙΛΙΑ, ΔΟΓΑΝΤΖΗΔΕΣ, ΛΟΥΤΡΟ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ,ΤΣΑΟΥΣΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ,
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ? ,ΣΙΑΜΟΥ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ, ΜΠΑΛΑ, ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΣΚΑΛΑ, ΣΟΛΑΚΙ, ΖΕΖΑ, ΣΙΑΜΟΥ, ΜΠΟΥΓΑ

Εν Μελιγαλά την 22 Μαίου 1844
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Πάρεδροι
Γ. Νικολακοπουλος
Πανάγος Μπόβης
Δ. Δελιγιάννης
Γ. Κυριακόπουλος
Αθ. Θεοδοσόπουλος
Αθ.  Τζορης
Οι Ιερείς
Παναγιώτης Ζερβόπουλος
Ιωάννης
Νικόλαος Ανδρικόπουλος
Νικόλαος Αξιώτης
Νικόλαος Πρωτοπαπάς

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
1.         
ΜΙΛΤΟΣ ΤΣΑΛΤΟΓΑΜΒΡΟΣ
25
2.         
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΓΚΟΜΕΣΗΣ
30
3.         
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΜΕΣΗΣ
28
4.         
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
50
5.         
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ
30
6.         
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
34
7.         
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
25
8.         
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
30
9.         
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
25
10.      
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
30
11.      
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΘΡΟΥΜΠΗΣ
40
12.      
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
50
13.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ
28
14.      
ΠΕΤΡΟΣ  ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ
28
15.      
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΕΡΕΥΣ
55
16.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
24
17.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ
35
18.      
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
27
19.      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
28
20.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
28
21.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
35
22.      
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
28
23.      
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ
50
24.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΓΑΜΒΡΟΣ
26
25.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
35
26.      
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
30
27.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
30
28.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
35
29.      
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΠΟΒΗΣ
28
30.      
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
40
31.      
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
37
32.      
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΟΥΡΧΟΥΤΗΣ
60
33.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ
30
34.      
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
54
35.      
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
48
36.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
35
37.      
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
55
38.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
35
39.      
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΟΤΗΣ
34
40.      
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
40
41.      
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
55
42.      
ΝΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
50
43.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
28
44.      
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
55
45.      
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
30
46.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
55
47.      
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
34
48.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
35
49.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
55
50.      
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
25
51.      
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
50
52.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
45
53.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
30
54.      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
28
55.      
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
35
56.      
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
30
57.      
ΠΑΝΑΓΟΣ  ΜΠΟΒΗΣ
45
58.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
30
59.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
38
60.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
45
61.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
55
62.      
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
30
63.      
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
50
64.      
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣ
55
65.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΓΑΜΒΡΟΣ
30
66.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣ
50
67.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
60
68.      
ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
48
69.      
ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
29
70.      
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
33
71.      
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
50
72.      
ΠΑΝΑΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
50
73.      
ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
29
74.      
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
25
75.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
35
76.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
55
77.      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
30
78.      
ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
60
79.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
28
80.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
40
81.      
ΠΟΥΛΟΣ ΚΟΛΙΑΣ
50
82.      
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΟΥΛΟΓΑΜΒΡΟΣ
35
83.      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
30
84.      
ΚΩΣΤΑΣ  ΤΣΙΤΑΝΙΩΤΗΣ
35
85.      
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
38
86.      
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΟΣ
35
87.      
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΟΣ
37
88.      
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΣ
35
89.      
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΥΚΟΣ
40
90.      
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΤΣΕΤΣΙΟΣ
50
91.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΤΣΙΟΣ
30
92.      
ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΙΓΚΟΣ
35
93.      
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
34
94.      
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
30
95.      
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
45
96.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ
28
97.      
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
50
98.      
ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΥΡΑΣ
35
99.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΑΣ
30
100.   
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΕΡΕΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 34
50
101.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
35
102.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΗΣ
38
103.   
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
50
104.   
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
28
105.   
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ
50
106.   
ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
40
107.   
ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
30
108.   
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΣ
60
109.   
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
28
110.   
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
45
111.   
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
30
112.   
ΠΟΥΛΟΣ ΝΑΖΗΡΙΟΤΗΣ
30Προστέθηκαν δε οι εφεξής ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΊΟΥ  Σκάλα
ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ, Π.ΜΠΟΥΤΟΣ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 28, 9, 1847
ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Τ,Σ.Υ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
 Εκλογικός κατάλογος Βαλυραίων 1865
 1. Αγγελόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 32
 2. Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 23
 3. Ανταλόπουλος Δημήτριος του Ανταλόπουλου 28
 4. Βασιλόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 25
 5. Βασιλόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου 45
 6. Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου 22
 7. Βασιλόπουλος Στυλιανός του Δημητρίου 22
 8. Βίγκος Πανάγος του Αντωνίου 48
 9. Γαλάνης Γεώργιος του Γαλάνη 40
 10. Γεωργακόπουλος, Γεώργιος του Δημητρίου 30
 11. Γεωργόπουλος Γεώργιος του Αναγνώστη 35
 12. Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου 30
 13. Γκομέσης Καλόγηρος του Γκομέση 55
 14. Γκομέσης  Δημήτριος του Καλογήρου 23
 15. Γκομέσης Γεώργιος του Καλογήρου 32
 16. Δουραμάκος Κωνσταντίνος του Νικολάου 50
 17. Ιωάννου Σταύρος του Ιωάννου 37
 18. Καλιόγαμβρος Αθανάσιος του Καλιόγαμβρου 50
 19. Καπότης Δημήτριος του Θεόδωρου 25
 20. Καπότης Θεόδωρος του Καπότη 50
 21. Καρτερουλιώτης Αναγνώστης του Αθανασίου 60
 22. Καρτερουλιώτης Κωνσταντίνος του Αναγνώστη 28
 23. Καρτερουλιώτης Χρήστος του Αναγνώστης 26
 24. Καρύδης Βασίλειος του Δημητρίου 55
 25. Καρύδης Γεώργιος του Βασιλείου 22
 26. Καρύδης Γεώργιος του Δημητρίου 23
 27. Καρύδης Γεώργιος του Δημητρίου 60
 28. Καρύδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου 55
 29. Κατσιλιέρης Βασίλειος του Ηλία 45
 30. Κατσιλιέρης Παναγιώτης του Βασιλείου 45
 31. Κλουτσουμιώτης Κώστας του Κλουτσουμιώτη 50
 32. Κοντοπανάγος Παναγιώτης του Γεωργίου 25
 33. Κοντόπουλος  Γεώργιος του Πανάγου 50
 34. Κόσης Παναγιώτης του Κόση 60
 35. Κούρος Αναστάσιος του Χρήστου 34
 36. Κούρος Χρήστος του Αναστασίου, 60
 37. Κούτρος Γεωργάκης του Κούτρου 50
 38. Κροντήρας Νικόλαος του Κροντήρα 40
 39. Λαγάκης Αθανάσιος του Δημητρίου 38
 40. Λαμπρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 33
 41. Λινάρδος Ιωάννης του Βασιλείου 50
 42. Λιοντήρης Δημήτριος του Θεόδωρου 65
 43. Λιοντήρης Παναγιώτης του Νικολάου 50
 44. Λύκος Αθανάσιος του Ιωάννη 60
 45. Λύκος Αναστάσιος του Αθανασίου 30
 46. Λύκος Ιωάννης του Αθανασίου 30
 47. Λύρας  Αθανάσιος του Νικολάου 25
 48. Μακρής Γεώργιος του Κωσταντή 48
 49. Μαυροϊδής Αθανάσιος του Αναστασίου 30
 50. Μαυροϊδής Θωμάς του Νικολάου 32
 51. Μαυροϊδής Νικόλαος του Γεωργάκη 70
 52. Μελισσουργός Αντώνιος του Κώστα 55
 53. Μουρούσιας Θεόδωρος του Σταύρου 50
 54. Μουρούσιας Κωνσταντίνος του Καλογήρου 30
 55. Μουσουρίδης  Διονύσιος του Αναστασίου 25
 56. Μπάκας  Αθανάσιος του Παναγιώτη 32
 57. Μπάκας Αθανάσιος του Νικολάου 34
 58. Μπάκας Κωνσταντίνος του Νικολάου 30
 59. Μπάκας Χαράλαμπος του Νικολάου 21
 60. Μπαρακάρης Ευστάθιος του Δημητρίου 30
 61. Μπόβας Ιωάννης του Δημητρίου 23
 62. Μπόβας Ιωάννης του Πανάγου 50
 63. Μπόβης Αθανάσιος του Πανάγου 35
 64. Μπόβης Δημήτριος του Πανάγου 55
 65. Μπότσικας Αλέξιος του Αναστασίου 30
 66. Μπότσικας Χρήστος του Ηλία 38
 67. Μπουζαλάς Βασίλειος του Γιάννη 30
 68. Μπουραλιάς Δημήτριος του Ηλία 28
 69. Μπουρίκας Νικόλαος του Πανάγου 30
 70. Μπουρίκας Πανάγος του Γεωργίου 60
 71. Μπουρίκας Περικλής του Σταύρου 23
 72. Μπουρίκας Σταυριανός του Γεωργίου 50
 73. Μπουρίκας Αθανάσιος του Αγγελή 22
 74. Μπουρίκας Παναγιώτης του Σταυριανού 25
 75. Μυλωνάς  Νικόλαος του Δημητρίου 45
 76. Μυλωνάς Αναστάσιος του Καλογύρου 40
 77. Μυλωνάς Δημήτριος του Γεωργίου 75
 78. Μυλωνάς Παναγιώτης του Καλογήρου 50
 79. Νανόπουλος Αναστάσιος του Αναστασίου 35
 80. Νανόπουλος Πούλος του Νανόπουλου 45
 81. Ντέμος Αθανάσιος του Γεωργάκη 22
 82. Ντουραμάκος Αθανάσιος του Δημητρίου 45
 83. Ντουραμάκος Ιωάννης του Δημητρίου 43
 84. Ντουραμάκος Παναγιώτης του Πανάγου 45
 85. Ντουραμάκος Χρήστος του Παναγιώτη 22
 86. Ξυδόπουλος Γεωργάκης του Νικολάου 30
 87. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 35
 88. Παπαδόπουλος Ηλίας του Δημητρίου 28
 89. Παπαϊωάννου Αργύριος του Ιωάννη 45
 90. Παπασαραντόπουλος Παναγιώτης του Μιχαήλ 48
 91. Πάστρας Γεώργιος του Πάστρα 45
 92. Περιβολάρης Δημήτριος Γεωργίου 45
 93. Περιβολάρης Παναγιώτης του Αναστασίου, 60
 94. Λαμπρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη 26
 95. Πουλόπουλος Ιωάννης του Πούλου 32
 96. Ραμογιαννόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη 80
 97. Ράμμος Αναγνώστης του Γεωργίου 31
 98. Σαραντόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα 60
 99. Σγούρης Αθανάσιος του Σγούρου 60
 100. Σιάγκρης Παναγιώτης του Γεωργίου 30
 101. Σπανός Δημήτριος του Αθανασίου 48
 102. Σπανός Νικόλαος του Νικολάου 25
 103. Σπανός Πανάγος του Δημητρίου 23
 104. Σπηλιωτόπουλος Γιαννάκης του Ανδρέα 37
 105. Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα 27
 106. Σπυρόπουλος Αναστάσιος του Σπύρου 38
 107. Σταθόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου 40
 108. Σταθόπουλος Σταύρος του Αναγνώστη 60
 109. Σταματάκης Παναγιώτης του Σταμάτη 45
 110. Σταματάκος  Δημήτριος του Παναγιώτη 28
 111. Σταματόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 38
 112. Σφήκας Αθανάσιος του Σταύρου 38
 113. Σφήκας Γεώργιος του Σταύρου 28
 114. Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Σωτηρίου 35
 115. Τσαγκάρης  Δημήτριος του Πανάγου 35
 116. Τσαγκάρης Θεοδωράκης του Πούλου 49
 117. Τσαγκάρης Ιωάννης του Πανάγου 27
 118. Τσαγκάρης Χρήστος του Πανάγου 45
 119. Τσάμης Δημήτριος του Γεωργίου 30
 120. Τσιλιβίτης Βασίλειος του Κώστα 45
 121. Φουντής Καλόγηρος του Γεωργίου 25
 122. Φωτεινάκης Παναγιώτης του Γεωργάκη 25
 123. Φωτεινόπουλος  Βασίλειος του Γεωργάκη 22
 124. Χαλικούρας Αναστάσιος του Αθανασίου 28
 125. Χαλικούρας Θεόδωρος του Δημητρίου 50
 126. Χρηστάκης Αθανάσιος του Γεωργίου 26
 127. Χρηστάκης Γιαννάκης του Αθανασίου 50
 128. Ψύχαλος Γεώργιος του Χρηστόφιλου 50
 129. Ψύχαλος Ηρακλής του Γεωργάκη 25
 130. Ψύχαλος Χρήστος του Γεωργάκη

 131. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1873
  ΑΑ 1-1549
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ, Α, Α 702-857
  ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
  ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΖΕΖΑ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΜΠΑΛΑ, ΦΙΛΙΑ, ΣΚΑΛΑ, ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ, ΤΣΑΟΥΣΙ, ΛΟΥΤΡΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ. ΔΟΓΑΤΖΗΔΕΣ, ΣΙΑΜΟΥ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΟΥΣΤΑ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, 2- 12- 1873
  ΙΩΑΝΝΗΣ. Π. ΜΠΟΥΤΟΣ

  ΑΑ
  ΟΝΟΜΑ
  ΕΠΙΘΕΤΟ
  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
  1.         
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
  ΑΓΓΕΛΗΣ
  27
  2.         
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  28
  3.         
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  22
  4.         
  ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  29
  5.         
  ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  23
  6.         
  ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  27
  7.         
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  63
  8.         
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
  ΡΑΜΜΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  37
  9.         
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  39
  10.      
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  47
  11.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  53
  12.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΛΥΡΑΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  31
  13.      
  ΑΡΓΥΡΙΟΣ
  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  51
  14.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΜΠΑΚΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  41
  15.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
  ΚΟΛΙΑΣ
  58
  16.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΝΤΕΜΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  31
  17.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΜΠΑΚΑΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  43
  18.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  35
  19.      
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  44
  20.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΛΑΓΑΚΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  46
  21.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΛΥΚΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  37
  22.      
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΦΕΙΔΑΣ

  56
  23.      
  ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  27
  24.      
  ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
  ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  23
  25.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΦΕΙΔΑΣ

  30
  26.      
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  ΜΥΛΩΝΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  29
  27.      
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  ΚΩΝΣ\ΝΤΙΝΟΣ
  31
  28.      
  ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  31
  29.      
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  27
  30.      
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  27
  31.      
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΦΕΙΔΑΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  50
  32.      
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  63
  33.      
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  38
  34.      
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  31
  35.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ

  27
  36.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  27
  37.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  30
  38.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  31
  39.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  68
  40.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
  ΓΑΛΑΝΗΣ
  48
  41.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  41
  42.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  38
  43.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΟΥΤΡΟΣ
  ΚΟΥΤΡΟΣ
  58
  44.      
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΔΡΕΑΣ
  45
  45.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  39
  46.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  44
  47.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  42
  48.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΟΣ
  59
  49.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
  44
  50.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΣΦΗΚΑΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ
  42
  51.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  32
  52.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ

  26
  53.      
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  26
  54.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΣΕΡΓΙΟΣ

  41
  55.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΤΣΑΠΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  27
  56.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  36
  57.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΠΟΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  27
  58.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΦΕΙΔΑΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  31
  59.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΑΝΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  36
  60.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΠΑΝΑΓΟΣ
  44
  61.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  53
  62.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΡΑΜΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  39
  63.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ
  ΗΛΙΑΣ
  36
  64.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΜΠΟΒΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  64
  65.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  35
  66.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  44
  67.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΓΚΟΜΕΣΗΣ
  ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
  35
  68.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  54
  69.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΠΟΤΗΣ
  ΘΕΩΔΟΡΟΣ
  44
  70.      
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΠΑΣΤΡΑΣ

  55
  71.      
  ΔΙΟΜΙΔΗΣ
  ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  27
  72.      
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  28
  73.      
  ΗΛΙΑΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  33
  74.      
  ΗΡΑΚΛΗΣ
  ΨΥΧΑΛΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  33
  75.      
  ΗΛΙΑΣ
  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  57
  76.      
  ΗΛΙΑΣ
  ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  36
  77.      
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ
  26
  78.      
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  57
  79.      
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  58
  80.      
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  58
  81.      
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΛΙΝΑΡΔΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  30
  82.      
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΛΑΜΠΡΟΣ
  48
  83.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΦΕΙΔΑΣ

  41
  84.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
  ΠΑΝΑΓΟΣ
  28
  85.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΤΣΙΑΠΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  28
  86.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
  ΘΟΔΩΡΟΣ
  30
  87.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΟΥΛΟΣ
  27
  88.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  23
  89.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΜΠΟΒΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  58
  90.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΛΙΝΑΡΔΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  58
  91.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  52
  92.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΜΠΟΒΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  53
  93.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  31
  94.      
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΗΛΙΑΣ
  33
  95.      
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΤΖΩΡΤΖΗΣ
  ΑΓΓΕΛΗΣ
  27
  96.      
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  29
  97.      
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΜΠΑΚΑΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  33
  98.      
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  59
  99.      
  ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
  ΦΟΥΝΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  35
  100.   
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  39
  101.   
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΙΩΤΗΣ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
  37
  102.   
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
  38
  103.   
  ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
  ΓΚΟΜΕΣΗΣ

  61
  104.   
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  51
  105.   
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  29
  106.   
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΦΕΙΔΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  28
  107.   
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  32
  108.   
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  26
  109.   
  ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  28
  110.   
  ΝΙΚΗΤΑΣ
  ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  23
  111.   
  ΝΙΚΟΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  26
  112.   
  ΝΙΚΟΣ
  ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ

  27
  113.   
  ΝΙΚΟΣ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  29
  114.   
  ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  30
  115.   
  ΝΙΚΟΣ
  ΜΥΛΩΝΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  54
  116.   
  ΝΙΚΟΣ
  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  38
  117.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

  28
  118.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  32
  119.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
  ΑΓΓΕΛΗΣ
  25
  120.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΣΙΑΓΚΡΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  39
  121.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ
  33
  122.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΜΥΛΩΝΑΣ
  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
  58
  123.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  54
  124.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΒΙΓΚΟΣ
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  57
  125.   
  ΠΟΥΛΟΣ
  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΑΝΟΣ
  34
  126.   
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ
  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ
  32
  127.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΜΙΧΑΗΛ
  37
  128.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  38
  129.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΣΠΑΝΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  33
  130.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  68
  131.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΤΣΑΜΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  34
  132.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  31
  133.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

  55
  134.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΜΠΟΒΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  33
  135.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΦΕΙΔΑΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  26
  136.   
  ΠΟΥΛΟΣ
  ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  26
  137.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  29
  138.   
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
  ΣΓΟΥΡΟΣ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  38
  139.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  27
  140.   
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  28
  141.   
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
  ΦΕΙΔΑΣ

  33
  142.   
  ΣΠΥΡΟΣ
  ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ

  23
  143.   
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  31
  144.   
  ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  46
  145.   
  ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  58
  146.   
  ΣΑΡΑΝΤΟΣ
  ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  29
  147.   
  ΣΠΥΡΟΣ
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  26
  148.   
  ΤΡΥΦΩΝΑΣ
  ΒΙΓΚΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  27
  149.   
  ΤΑΣΟΣ
  ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  23
  150.   
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  31
  151.   
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΦΕΙΔΑΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  26
  152.   
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΜΠΑΚΑΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  33
  153.   
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  51
  154.   
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΙΩΤΗΣ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
  33
  155.   
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  32
  156.   
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΤΣΑΜΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  34

  Ο υποφαινόμενος δήμαρχος Οιχαλίας ΙΩΆΝΝΗΣ Π. ΜΠΟΥΝΤΟΣ ,σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο
   εθεωρήθη ο παρών κατάλογος διορθωμένος
  Τ.Σ.Υ.

   Δεν υπάρχουν σχόλια: