Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΥΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΑΡΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ  ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ24002
ΤΗΛ 2724071016
Η Ελλάδα μας έχει 2 συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη γεωργία και τον τουρισμό. Θα περιγράψουμε τους λόγους που οδηγηθήκαμε εδώ, καθώς και προτάσεις, για να επανακάμψει η γεωργία και κτηνοτροφία μας, και να περιοριστεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
Όταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό είχαμε το σχολικό κήπο, ο οποίος μας έφερνε σε επαφή με τη φύση.  Ο δάσκαλος μας δίδασκε βιωματικά, τα φυσιογνωστικά μαθήματα και η κατανοησή τους ήταν πολύ εύκολη. Φοιτητής στην Πάτρα, την εποχή του ’70, υπήρχε γεωργικό σχολείο, το οποίο μετά από λίγα χρόνια σταμάτησε τη λειτουργία του.
Για τους σχολικούς κήπους ο νόμος αναφέρει τα εξής.
Παρ εκάστω δημοτικώ σχολείω ιδρύεται και καλλιεργείται σχολικός κήπος και ζωοτροφείον, ως παράρτημα αυτού, χάριν της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθημάτων και προς απόκτησιν από των μαθητών προκαταρτικών γνώσεων καλλιεργείας της γης. Κατάλληλος έκτασις γης προς ίδρυσιν σχολικού κήπου, εάν δεν έχει ιδίαν το σχολείο, χορηγείται δωρεάν υπό της κοινότητος εν ή λειτουργεί το σχολείον. Προς απόκτησιν καταλλήλου εκτάσεως γης, δύναται να γίνει και αναγκαστική απαλλοτρίωσις, ενεργουμένη κατά τας διατάξεις του νόμου 2442.Στους σχολικούς κήπους αναφέρεται ο νόμος 920\1946, Α.Ν.1547\1950 και 1643\1951.(αναγράφεται όπως το πρωτότυπο).
Η κατάργηση των γεωργικών σχολείων, των  σχολικών κήπων και ζωοτροφείων η υποβάθμιση της διδασκαλίας των φυσικών-φυσιογνωστικών-βιολογικών μαθημάτων, φανερώνει ότι οι φυσικές επιστήμες στη χώρα μας δεν θεωρήθηκαν ποτέ, σαν μια πρακτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της γεωργικής, κτηνοτροφικής ,αλιευτικής  τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Αντί να γίνει χρήση της γνώσης για την παραγωγή αγαθών (γεωργικών-δασικών-κτηνοτροφικών-αλιευτικών προϊόντων) και στην ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, στην οποία θα μπορούσε να οικοδομηθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αδρανοποιήθηκε, και η διδασκαλία των φυσιογνωστικών μαθημάτων στο δημοτικό και μέση εκπαίδευση, να περιπέσουν σε μαρασμό, όπως και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Με τα υπέρογκα εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα, τη συνθήκη του Μάαστριχ, την είσοδο της Ελλάδος στην ΟΝΕ, την κατάργηση τελωνείων και δασμών , άρχισε η εισροή  προϊόντων, με συνέπεια τα ελληνικά προϊόντα να είναι στα αζήτητα επειδή δεν ήταν ανταγωνιστικά, η γεωργία και κτηνοτροφία να καταρρέουν και να  αυξάνει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, με συνέπεια  να οδηγηθούν οι Έλληνες, στο μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, κούρεμα και του νέου πρωθυπουργού, του Λουκά Παπαδήμου, με την τρικομματική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ.   
Η κυρίαρχη ιδεολογία δεν ενδιαφέρθηκε για τη μόρφωση και ανύψωση του πνευματικού επιπέδου του ελληνικού λαού, γιατί η έλλειψη της υλικοτεχνικής υποδομής, η ύπαρξη αναχρονιστικών εγχειριδίων, η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης των διδασκόντων, και το κυριότερο ο προσανατολισμός της διδασκαλίας των φυσικών σε υπερβατικούς σκοπούς, ήταν προβλήματα τόσο στις αρχές του αιώνα ,όσο και σήμερα. Από την άλλη πλευρά οι αθρόες εισαγωγές, η αναπροσαρμογή καλλιεργειών, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ο κακός κρατικός χειρισμός, οι πριμοδοτήσεις-επιδοτήσεις, συρρίκνωσαν τη γεωργική δραστηριότητα, μένοντας τα αγροτικά προϊόντα       στα αζήτητα.
Η κατάργηση των σχολικών κήπων και ζωοτροφείων ξέκοψε τον καθένα μας από το τρίπτυχο καλλιέργεια-φύση-υγιεινή διατροφή και παραγανάλωση. Η κατάργηση του πολυτονικού μας ξέκοψε από τη γλώσσα μας, η έλλειψη των εικόνων των ηρώων από τις σχολικές αίθουσες και διδακτικά εγχειρίδια, μας ξέκοψαν από την ιστορία, πολιτιστική–πολιτισμική κληρονομιά μας, η υπερκατανάλωση αγαθών με αθρόες εισαγωγές-χωρίς εξαγωγές, η κατασπατάληση των επιδοτήσεων-προγραμμάτων, και στο να μάθουμε να ζούμε με δανεικά οδηγήσαμε τη χώρα σε αυτό το κατάντημα έχοντας όλοι μας  ένα ποσοστό ευθύνης, και ειδικά αυτοί που βρίσκονταν στα κέντρα εξουσίας και στα κέντρα λήψη απόφασης.
Έτσι παρατηρείται μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με την αθρόα εισαγωγή γεωργικών-κτηνοτροφικών προϊόντων, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί σε τιμές, και να φτάσουμε  εδώ που φτάσαμε. Προϊόντα όπως το ρύζι, αραχίδα (φιστίκι αράπικο) σιτάρι, κρασί, λάδι, που ήταν σε περίσσεια και κάναμε εξαγωγές, τώρα τα εισάγουμε.
 Για παράδειγμα αναφέρουμε  την καλλιέργεια του ρυζιού στη Μεσσηνία. Άρχισε πειραματικά το Μάιο του  1919, με πέντε στρέμματα, για να φτάσει τα 4.300 στρέμματα, ικανοποιητικό ποσοστό,  σε σύνολο 179.908 καλλιεργούμενων στρεμμάτων, στον κάμπο της Μεσσηνίας, το έτος 1938. Το έτος 2011, τρεις μόνο καλλιεργητές, από Σπερχογεία, Θουρία και Μεσσήνη καλλιεργούν μαζί 600 στρέμματα, με απόδοση περίπου 600 κιλά το στρέμμα, το οποίο χρειάζεται περίπου 30 κιλά σπόρο.
Κάποτε ανθούσε η Μακαρία πεδιάδα της Μεσσηνίας, γιατί  καλλιεργούνταν χιλιάδες στρέμματα ρυζιού, ζούσαν πολλές οικογένειες από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, και σήμερα δυστυχώς φυτοζωεί.   Απέμειναν μόνο 3-4 άνθρωποι για να ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι πανελλαδικά λειτουργούν μόνο 5 ορυζόμυλοι και μόνο ένας από αυτούς στη Μεσσηνία. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές καλά κρατούν, ασχέτως αν το προϊόν αυτό δεν είναι ισάξιο σε γευστικότητα-θρεπτικότητα  των ελληνικών ρυζιών.
Από την πλευρά του, ο κ. Αναστασόπουλος, ο νέος δήμαρχος Μεσσήνης, ζήτησε
να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και την προσπάθεια αναβίωσής της, όπως και να δοθούν κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν. Όπως είπε, θα υποστηρίζει και την καλλιέργεια ρυζιού και  ότι η οικονομική κρίση δίνει την ευκαιρία «να ξαναγυρίσουμε στη γη και στην καλλιέργειά της», ενώ ζήτησε την ελάφρυνση των βαρών των αγροτών, αλλά και την ενίσχυση του αριθμού των καλλιεργητών. Είπε δε ότι ο Δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος στη Μεσσηνία.
 Επειδή υπάρχουν αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα στο νομό μας, για διάφορες καλλιέργειες και μια από αυτές είναι η καλλιέργεια του ρυζιού, το καλοκαίρι του 2012 θα διοργανώσουμε, τη γιορτή ρυζιού, με τους παραγωγούς, ώστε να εμπλακούν και νέοι αγρότες, και να μην χύνονται τα νερά του ποταμού Πάμμισου στη θάλασσα.
Τέλος ο νέος Καλλικρατικός δήμος Μεσσήνης, με δήμαρχο το δραστήριο Στάθη Αναστασόπουλο, που έχει σπουδάσει χημικός, πρέπει να στηρίξει αυτήν μας την προσπάθεια, γιατί από τη Βαλύρα, μέχρι τη Μεσσήνη, η καλλιέργεια ρυζιού ήταν μια σημαντική δραστηριότητα, μέχρι το 1965.
Η αφορμή της ανάρτησης αυτής  ήταν η βραδινή σούπα που γεύτηκα από το ρύζι που αγόρασα από τον παραγωγό  Παναγιώτη Περρωτή, προτείνοντας και σε γνωστούς μου να προμηθευτούν ρύζι παραγωγής Μεσσήνης, ενισχύοντας έτσι το τοπικό προϊόν και την τοπική οικονομία, δινοντάς του συγχαρητήρια τηλεφωνικά, και να δρομολογήσουμε τη γιορτή ρυζιού, το καλοκαίρι του 2012, στη Σπερχογεία.
Περιγράφουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ρυζιού της Θρεπτικής του  αξίας
 στη διατροφή μας. Το ρύζι είναι ένα εξαιρετικά υγιεινό τρόφιμο για διάφορους λόγους. Περιέχει σύνθετους υδατάνθρακες, που σημαίνει ότι αποτελείται από άμυλο και φυτικές ίνες. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες αφομοιώνονται αργά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον οργανισμό μας για χρησιμοποιεί για μεγαλύτερο διάστημα την ενέργεια που μας δίνουν. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην ανάπτυξη της εντερικής χλωρίδας, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού μας.
Όπως όλα τα αμυλώδη τρόφιμα, το ρύζι δεν έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Όμως, οι πρωτεΐνες που έχει είναι εύπεπτες και αφομοιώνονται εύκολα από τον οργανισμό μας. Αυτός είναι ένας λόγος που το ρύζι είναι κατάλληλη τροφή για μωρά, ηλικιωμένους και ασθενείς που δυσκολεύονται να φάνε. Από τους διατροφολόγους μαθαίνουμε ότι, μετά την ενηλικίωση, ο οργανισμός μας δεν έχει μεγάλες ανάγκες σε πρωτεΐνες. 55 με 75 γραμμάρια την ημέρα είναι αρκετά, δηλαδή περίπου μισή μικρή μπριζόλα. Ό,τι παραπάνω από αυτό χρησιμοποιείται σαν ενέργεια ή αποθηκεύεται σαν λίπος
Το ρύζι περιέχει και τα 8 αμινοξέα που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα για να αναπαράγει συνεχώς καινούργιους και δυνατούς μύες.
Το ρύζι είναι υγιεινό και για ό,τι δεν περιέχει. Δεν περιέχει χοληστερόλη ή γλουτένη και δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις. Η χαμηλή περιεκτικότητά του σε άλατα και λίπος το κάνει κατάλληλο για δίαιτα.
Ιστορία
Το ρύζι τρέφει την ανθρωπότητα για περισσότερα από 5000 χρόνια. Ταξίδεψε από την Κίνα στην Αρχαία Ελλάδα και από την Περσία στο Δέλτα του Νείλου. Οι αρχαίοι Κινέζοι και οι Ινδοί το θεωρούσαν «δώρο των θεών», το οποίο τους έσωσε μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. «Δεν είναι τα μαργαριτάρια πολύτιμα στη ζωή αλλά οι πέντε σπόροι της γης, από τους οποίους το ρύζι είναι ο πολυτιμότερος» αφηγείται ένα κινέζικο γνωμικό. Το ρύζι ακολούθησε τα βήματα των στρατιωτών που επέστρεψαν από την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ινδία, έφτασε στην Ελλάδα και την Ευρώπη και αιώνες αργότερα και στην Αμερική. Μια γεύση που η απόλαυσή της έγινε σημείο αναφοράς όλων των κοινωνικών τάξεων, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Παραγωγή - επεξεργασία του ρυζιού
Η καλλιέργεια ρυζιού ξεπερνά την καλλιέργεια οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος σε ολόκληρο τον κόσμο και το ίδιο το ρύζι αποτελεί τη βασική τροφή για τα 2/3 τουλάχιστον του πληθυσμού της γης. Είναι λοιπόν βέβαιο πως είναι μια από τις πιο διάσημες και ιστορικές τροφές στον κόσμο.
Στην Ελλάδα οι καλλιέργειες του ρυζιού βρίσκονται κυρίως στην Μακεδονία, στα δέλτα των ποταμών και σε παράκτιες περιοχές. Μέχρι να φτάσει από το χωράφι στο πιάτο μας περνάει διάφορα στάδια επεξεργασίας.
Το ρύζι είναι μονοκοτυλήδονο φυτό της οικογένειας των Ποοειδών (Poaceae) ή Αγρωστωδών (Gramineae), που απαντάται σε δυο είδη (Oryza sativa, Όρυζα η ήμερη και Oryza glaberrima, Όρυζα η λεία) με καταγωγή από την τροπική και υποτροπική Νότια Ασία και την Αφρική. Το ρύζι είναι ένα από τα βασικά διατροφικά είδη της ανθρωπότητας: τα δυο είδη του αποτελούν το ένα πέμπτο των συνολικά καταναλισκομενων θερμίδων παγκοσμίως. (Ο όρος "άγριο ρύζι" μπορεί να αναφέρεται σε άγρια είδη Όρυζα (Oryza), αλλά κατά σύμβαση αναφέρεται σε είδη του συγγενούς είδους Zizania, τόσο άγρια όσο και καλλιεργούμενα). Το ρύζι συνήθως αναπτύσσεται σε ύψος 1-1,8 μέτρα, με μακριά λεία φύλλα 50-100 εκατοστά σε μήκος και 2-2,5 εκατοστά πλάτος. Τα μικρά του άνθη βγαίνουν σε κλαδιά 30-50 εκατοστών. Ο σπόρος είναι κοκκώδης (caryopsis) με μήκος 5-12 χιλιοστά και 2-3 χιλιοστά διατομή.

Ρύζι      
      
Συστηματική ταξινόμηση      
Βασίλειο:
Φυτά (Plantae)

Συνομοταξία:
Αγγειόσπερμα (Magnoliophyta)

Ομοταξία:
Μονοκοτυλήδονα (Liliopsida)

Τάξη:
Κυπειρώδη (Cyperales)

Οικογένεια:
Ποοειδή (Poaceae)

Γένος:
Όρυζα (Oryza)
L.

      
Είδη      
      
·    Όρυζα η λεία (Oryza glaberrima)
·    Όρυζα η ήμερη (Oryza sativa)   

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΟΜΟΣ 11ος
4-6-1950 ΕΩΣ 4-2-1953
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΟΡΥΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΠΟΥ  ΑΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
28.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
36. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
38. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
45. ΕΠΙΒΟΛΗΤΕΛΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΟΥ
ΤΟΜΟΣ 12ος
17-2-1953 ΕΩΣ  9-11-1958
16.ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΑΚΟΣ
20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
37.ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΓΓ.ΧΗΡΑ ΛΥΡΑ 220 ΔΡΑΧΜΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 2-10 55

 1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

!!!!!!!!!
χωρις σχολια