Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΧΗΜΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016
Με την επιστήμη ο άνθρωπος επιδιώκει την τέλεια γνώση για να γνωρίσει τη φύση, τις δυνάμεις της και το άπειρο του χρονοχώρου της. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι το κέντρο της ψυχής  με το οποίο κατευθύνονται όλες οι πνευματικές λειτουργίες που είναι η αντίληψη, προσοχή, μνήμη, παράσταση, βούληση, συνειρμός, σκέψη κ.λ.π.
Το κύτταρο είναι η δομική (προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό) και λειτουργική μονάδα της ζωής, και για τη μελέτη του χρειάζεται να γνωρίζουμε τη δομή  και χημική του σύσταση, στην οποία συμμετέχουν τα μακρομόρια που συνεχώς αποδομούνται και ανασυνθέτονται, χωρίς οι βασικές του  δομές να αλλοιώνονται. Η εξειδίκευση των κυττάρων μορφολογικά  και λειτουργικά λέγεται διαφοροποίηση, με τεράστια ποικιλία μορφών, μεγέθους  και λειτουργιών. Γι’ αυτό σύμπαν, γαλαξίες, ηλιακό σύστημα, οργανισμός  και κύτταρο έχουν ανάλογες δομές, σχέσεις και λειτουργίες.

Η χημεία μελετά την ισομέρεια  των οργανικών ενώσεων  (θέσης, αλυσίδας, ομολόγου σειράς) και διαστερεοισομέρεια (CIS,TRANS), ενώ το σχήμα της ένωσης το μελετά η γεωμετρία που είναι  κλάδος της μαθηματικής επιστήμης , των μορφών του χώρου. Η ύλη διακρίνεται σε έμβια και άβια την οποία δεν μπορούμε να ορίσουμε, γιατί η ύλη μακροσκοπικά και μικροσκοπικά, δομείται από μόρια, άτομα, ιόντα, πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, σωμάτια του Θεού που μελετώνται τώρα με τον CERN. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Αριστοτέλης πίστευαν, ότι ο υλικός κόσμος και χώρος, ανάγεται τελικά σε απλά γεωμετρικά σχήματα με κυρίαρχη μορφή το ισόπλευρο τρίγωνο, το οποίο αποτελεί και αγαπητό σύμβολο πολλών ιδεολογιών και αντιλήψεων, που μπορεί να μελετήσει ο καθένας στο διαδίκτυο. Συμβόλιζε τη θεότητα που ταυτίζεται με τη ζωή και την αρχή κάθε ζωής και οι Έλληνες και Αιγύπτιοι το θεωρούσαν το τελειότερο των σχημάτων, γι’αυτό και τις  πυραμίδες που έχτισαν, έχουν τριγωνικές πλευρές.
Η γεωμετρία μελετά τα σχήματα στο χώρο  και η τοπολογία μελετά το μετασχηματισμό των σχημάτων, (παραμένουν ισοεμβαδικά ή ισοογκογόνα) και τα σχήματα που προκύπτουν λέγονται τοπολογικά ισοδύναμα. Η έμβια και άβια ύλη ελέγχεται από τους ίδιους φυσικοχημικούς νόμους, εκείνο όμως που αλλάζει είναι η τοπολογία, από τη μια κατάσταση στην άλλη. Η ζωή, οι ιδιοτητές της, η μετάβαση από την έμβια στην άβια ύλη και αντίστροφα, πρέπει να μελετηθεί ολιστικά επιστημονικά-διεπιστημονικά από τη μοριακή βιολογία, τοπολογία, τελεστές, συνδυαστική,  γεωμετρία, φυσικοχημεία και φιλοσοφία.
Μια απόπειρα μελέτης με εργαλείο την τοπολογία,  είναι του καθηγητή μαθηματικών στο πανεπιστήμιο της Πάτρας και αργότερα ακαδημαϊκού Νίκου Αρτεμιάδη η οποία έχει τίτλο: Νέες εφαρμογές της γεωμετρίας και τοπολογίας στις θετικές επιστήμες (μαθηματικά-βιολογία, DNA).
Γνωρίζουμε ότι το DNA, στη διαδικασία της αντιγραφής ανοίγουν και οι δύο αλυσίδες του μέχρι να σχηματιστούν δύο πανομοιότυπα μόρια (διπλασιασμός χρωμοσωμάτων) και το αρχικό μόριο DNA επανέρχεται στην αρχική του μορφή. Στη μεταγραφή του γονιδίου (τμήμα του DNA)  δημιουργεί το Μ-ΡΝΑ  το οποίο στη συνέχεια με τη διαδικασία της μετάφρασης παράγει την πρωτεΐνη, με βάση τις τριπλέττες του γενετικού κώδικα, ο οποίος είναι καθολικός για όλους τους οργανισμούς .Στη συνέχεια το χρωμόσωμα στην περιοχή του γονιδίου επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.
Προϊόντα φυτικά, οικολογικά, βιολογικά, απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, χημικά δηλητήρια και επικίνδυνες γονιδιακές επεμβάσεις, να τρώγονται αν είναι δυνατόν ωμά και αμαγείρευτα. Αυτό εξυπηρετεί το μεταβολισμό του οργανισμού, γιατί η αφομοίωση δεν απαιτεί πολυδαίδαλους μηχανισμούς και η τοπολογία των ωμών δομικών μονάδων των μακρομορίων παραμένει σταθερή. Από την άλλη μεριά το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι τα φυτικά φυσικά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί) δεν δημιουργούν τοξικά προϊόντα για τον οργανισμό που τα πέπτει. Γιατί εμείς  με τη διατροφή μας,  την συμπεριφορά μας και την στάση μας, δημιουργούμε τις αρρώστιες και εμείς τις θεραπεύουμε. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι το γιατρικό μας είναι η τροφή μας του σώματος, νου, ψυχής. Η προστασία του οργανισμού μας από τις ελεύθερες ρίζες, που επιδρούν καταστροφικά στους δεσμούς υδρογόνου (στο DNA,RNA,Πρωτεΐνες), γίνεται με τα αντιοξειδωτικά που υπάρχουν σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς. Το τοξικό αίμα προκαλεί τοξικό σώμα, νου, ψυχή.  Είμαστε στο φαύλο κύκλο του άγχους και της καθημερινότητας. Με ψεύδη, υποκρισία, παραπλάνηση, απάτες, τρόμο, ανασφάλεια, εγκλήματα, έχει διαμορφωθεί το Ανθρώπινο Όν. Πότε το εγκλωβισμένο όν θα βρει  τη στιγμή της αφύπνισης και συνειδητοποίησης, για την αναζήτηση της απελευθερωσής του που είναι εγκλωβισμένο στο οικοδόμημα του μυαλού και του σωματός του. Γι’ αυτό πρέπει να φωτιστούμε και να συνειδητοποιήσουμε την άθλια πραγματικότητα που ζούμε. Πρέπει να έχουμε αξίες και  αρχές, τις οποίες να τηρούμε και σεβόμαστε. Κάθε μιζέρια, παραφωνία, ανισότητα, πρέπει να αποφεύγεται, για να έχουμε αρμονία και ισορροπία όπως υπάρχει και στη φύση. Η άγνοια σκοτώνει και η γνώση σώζει. Η συγκέντρωση σκέψης και προσοχής στο ατομό μας, στην εξελιξή μας, μας κάνει να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας,(Γνώθι Σαυτόν) θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα γίνουμε κύριοι της μοίρας μας και της ζωής μας, χωρίς υπερβολές (Μηδέν Άγαν).
Εμείς δημιουργούμε την κόλαση και τον παράδεισο με τη δημιουργική δύναμη της πίστης και της σκέψης μας. Πάντα  όσα αν προσευχόμενοι ζητάτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς, έλεγε ο ευαγγελιστής Μάρκος και κατά τον Χριστόν «Την πίστιν υμών, γεννηθήτω υμίν». Η ζωή, υγεία, δύναμη, ομορφιά,  ευεξία ,ευτυχία, μακροζωία αποκτώνται  με καθημερινές θετικές δράσεις και πράξεις, ενώ το άγχος και η κατάθλιψη δεν πρέπει να έχουν παρουσία. Η επίσκεψη στη φύση, η άσκηση, η ηρεμία μας δίνουν αισιοδοξία γιατί βλέπουμε το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού.
Στον πλανήτη γη παρουσιάζονται διαρκώς πολλά και διάφορα φαινόμενα. Με τη μελέτη και εξήγηση των φαινομένων αυτών ασχολούνται οι διάφορες επιστήμες. Η επιστημονική μέθοδος βασίζεται στην παρατήρηση, στο πείραμα, στη μεταβλητή, στην απόδειξη και τέλος στους νόμους της επιστήμης.
Η μελέτη της ζωής σχετίζεται με την χημεία της. Χωρίς χημικές αντιδράσεις θα ήταν αδύνατη ( εκτός από τα σπόρια και σπέρματα και κάτω από ειδικές συνθήκες). Ο μεταβολισμός, μια από τις ιδιότητες των  εμβίων όντων  που διακρίνεται σε αναβολισμό (σύνθεση ουσιών) και καταβολισμό  (διάσπαση ουσιών)  παράγει ενέργεια για την ανάπτυξη, κίνηση, επούλωση βλαβών και επικοινωνία με το περιβάλλον τους. Οι σπουδαιότερες μεταβολικές διαδικασίες είναι της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής που εξασφαλίζουν αφενός την ομαλή ανακύκλωση ύλης και ενέργειας και αφετέρου την ομαλή ανακύκλωση οξυγόνου-διοξειδίου του άνθρακα, στοιχεία απαραίτητα , για όλους τους οργανισμούς αυτότροφους και ετερότροφους.
Η μοριακή βιολογία μελετά τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς με τους οποίους επιτυγχάνεται η ρύθμιση και ο έλεγχος των γονιδίων καθώς και οι επιπτώσεις στη βιολογία των οργανισμών. Το κύτταρο διατηρεί σταθερή τη δομή, μορφή και χημική του σύσταση σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνεχώς. Τα γονίδια του κυττάρου δεν εκφράζονται όλα ταυτόχρονα, αλλά, ρυθμίζονται από τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες, που συνδέονται με μεταβολές του περιβάλλοντος. Η ενεργοποίηση ή αδρανοποίηση υπακούει σε αυτούς τους παράγοντες. Τα γονίδια θεωρούνται ενεργά όταν εκφράζονται και μη ενεργά όταν δεν εκφράζονται. Η διατήρηση όμοιας κατάστασης των φυσικοχημικών και βιοχημικών ιδιοτήτων των κυττάρων λέγεται ομοιόσταση και εξασφαλίζεται με ειδικούς μηχανισμούς ρύθμισης, που διαθέτει το κύτταρο, όταν οι συνθήκες εσωτερικές-εξωτερικές, μεταβάλλονται σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών. Η διαταραχή της ομοιόστασης προκαλεί την ασθένεια ή οποία σε επίπεδο  ανθρώπινου οργανισμού μπορεί να είναι σωματική, πνευματική, ψυχική και κοινωνική.
Το κύτταρο και κατά συνέπεια ο οργανισμός  είναι μια κυβερνητική μηχανή, η οποία ανταποκρίνεται στα σήματα που δέχεται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον, προσαρμόζοντας την ενεργοποίηση ή αδρανοποίηση των γονιδίων και την ταχύτητα των αντιδράσεων με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε στιγμή στη διάρκεια της ζωής του κυττάρου και κατ’ επέκταση του οργανισμού.

Χαρακτηριστικά Ανθρώπινου Οργανισμού
Διάρκεια κύησης : 9 μήνες
Αριθμός Ιστών: Ερειστικός μυικός επιθηλιακός, νευρικός.
Οργανικά συστήματα.:10
Αριθμός διαφοροποιημένων κυττάρων: 216
Αριθμός χρωμοσωμάτων:46
Αριθμός γονιδίων: 100000
Αριθμός γνωρισμάτων στον άνθρωπο:2000
Μελέτη γνωρισμάτων στον άνθρωπο σε μοριακό επίπεδο:150

Η πολυφαγία και η ασιτία είναι 2 δυσάρεστες καταστάσεις για την υγεία μας. Καθημερινά, θα πρέπει  να παίρνουμε  τις απαραίτητες θερμίδες και τις βασικές ουσίες  για να εφοδιάζεται το σώμα με ενέργεια και να κατασκευάζονται, συντηρούνται και συμπληρώνονται οι ιστοί. Οι ανάγκες της διατροφής μας προσδιορίζονται από τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικές ουσίες και καύσιμα υλικά. Επομένως θα πρέπει καθημερινά να παίρνουμε με την τροφή μας τόσες θερμικές και θρεπτικές ουσίες  όσες απαιτούνται για να μας δώσουν το ποσό των θερμίδων και θρεπτικών στοιχείων που χρειαζόμαστε. Αν πάρουμε περισσότερες θερμίδες παχαίνουμε και λιγότερες αδυνατίζουμε. Στόχος μας είναι όσο το δυνατόν φυσικές ακατέργαστες τροφές χωρίς φυτοφάρμακα και συντηρητικά. Τα φρούτα, λαχανικά και ξηροί καρποί να υπάρχουν στο καθημερινό μας σιτηρέσιο. Πιστεύεται ότι πολλές ασθένειες δημιουργούνται από τον αστικό τρόπο ζωής, γιατί στέρησε στο άτομο τον κήπο του, τα  φρέσκα  φρούτα και λαχανικά και στη συνέχεια με τα μαζικά  ή ατομικά μέσα μεταφοράς  οδηγείται σε ακινησία και στη συνέχεια τρέχει στα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος, για να διατηρήσει τη φόρμα και την υγεία του. Είναι καθαρά θέμα, ατομικό, κοινωνικό, πολιτικό, θρησκευτικό, να διαφωτιστεί ο λαός, ώστε να μην γίνεται άσκοπη χρήση φυτοφαρμάκων και συντηρητικών και η διατροφή του να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή θρεπτική και υγιεινή.
Κάθε τρόφιμο που εισάγεται στον οργανισμό έχει 8 μεταβλητές.
Θρεπτική αξία. Το ποσό των θρεπτικών ουσιών που περιέχει.
Θερμική αξία. Το ποσό των θερμίδων που ελευθερώνει.
Αίσθηση κορεσμού. Το ποσό της ουσίας με το οποίο χορταίνει  ο οργανισμός.
Πεπτικότητα. Ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει η πέψη της ουσίας.
Αφομοιoτικότητα. Το ποσό της ουσίας που αποταμιεύεται στον οργανισμό.
Τοξικότητα. Το ποσό των τοξινών που ελευθερώνει η  τροφή στον οργανισμό.  Οι υδατάνθρακες δημιουργούν  ουδέτερα κατάλοιπα στον οργανισμό και δεν προκαλούν βλάβες, ενώ τα λίπη και πρωτεΐνες παράγουν αρκετές τοξίνες και ελεύθερες ρίζες.
Οξύτητα ή ακλαλικότητα. Οι τροφές όταν πέπτονται δημιουργούν όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον.
Συνδυασμός τροφών. Το ανακάτεμα πολλών τροφών μαζί, δυσκολεύει την πέψη και παράγονται περισσότερες βλέννες, τοξίνες, ελεύθερες ρίζες και άχρηστα παραπροϊόντα.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες της διατροφής μας είναι: Κληρονομικές επιρροές, ηλικία, φύλο, εποχή, επαγγελματική δραστηριότητα  και τέλος ο χαρακτήρας του και η συμπεριφορά του.
Τα χαρακτηριστικά της υγείας και ευτυχίας σύμφωνα με την ιατρική της Άπω Ανατολής  είναι  7.
Το υγιές άτομο δεν κουράζεται.
Έχει καλή όρεξη
Έχει βαθύ ύπνο
Έχει καλή μνήμη
Έχει καλή διάθεση
Είναι ικανό να κρίνει να σκέπτεται να αξιολογεί και να ενεργεί σωστά και με ταχύτητα
Δεν λέει ποτέ ψέματα για να προστατέψει τον εαυτό του  και μοιράζει το φως και την ευτυχία του  με τους ανθρώπους που  επικοινωνεί και συνεργάζεται.
Για να συντηρήσουμε τον οργανισμό μας σε καλή κατάσταση θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία, ισορροπία με τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του, τη φύση και το Θεό.
Δεν υπάρχουν σχόλια: