Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Πρόεδροι της Βαλύρας από το 1914 έως το 1998


1.      Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1914        2 μήνες
2.      Πανάγ. Δ.  Δουραμάκας                      1914        4 μήνες
3.      Αναστάσ. Καρύδης                             1914        6 μήνες
4.      Ιωάννης Μπόβης                                 1915
5.      Αναστάς. Καρύδης                              1916
6.      Στασίν. Βασιλόπουλος                        1916
7.      Γεωργ. Γεωργακόπουλος                    1917
8.      Αναστάς. Καρύδης                              1918
9.      Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1919
10.  Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1920
11.  Ιωάννης Μπόβης                                 1921

12.  Δημήτριος Σταυριανόπουλος              1922
13.  Αναστάσ. Καρύδης                             1923
14.  Αναστάσ. Καρύδης                             1924
15.  Αναστάσ. Καρύδης                             1925
16.  Ιωάννης Σιάγκρας                               1926
17.  Ηράκλ. Σπυρόπουλος                          1927
18.  Σπύρ. Καρτελιώλης                            1928
19.  Κων/νος Μάκρης                                1929
20.  Κων/νος Μπόβης                                1930
21.  Αντώνιος Παπαδόπουλος                    1931
22.  Μιχ. Πουλόπουλος                              1932
23.  Κων/νος Μάκρης                                1933
24.  Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1934
25.  Κων/νος Κολιόπουλος                        1935
26.  Σταύρος Μπόβης                                 1936
27.  Δημήτριος Τσιάμης                             1937 - 1938
28.  Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1939 1942  Απρίλιος
29.  Αθανας. Μυλωνάς                              Απρ. 1942 - Δεκ. 1942
30.  Γεώργιος Ματσούκας                         1943
31.  Αθανας. Μυλωνάς                              1945 - Ιουλ. 1946                         
32.  Λεωνίδας Μπακόπουλος                    1947
33.  Γεώργιος Φωτεινός                             1948
34.  Δημήτριος Ι. Γεωργακόπουλος           1949 - 1950
35.  Ελευθ. Βίγκος                                     1951
36.  Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1952
37.  Παντελής Τσιάμης                              1953 - 1954
38.  Γεώργιος Στράτης                               1955 - Ιουλ.
39.  Αναστάσιος Κ. Μάκρης                      Ιουλ. - Σεπτ.
40.  Γεώργιος Στράτης                               Ιουλ - Σεπτ. 1955
41.  Νικόλαος Μπόβης                              Σεπτ. 1955-1956
42.  Γεώργιος Στράτης                               1957-1961
43.  Σωτήριος Καρτερλίωτης                     1962-Ιουλ 1964
44.  Περικλής Καρύδης                             Αυγ. 1964- Μάιο 1968
45.  Αριστείδης Μάκρης                            Ιουν. - Ιουλ. 1974
46.  Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος            Ιουλ. 1974 - Μάιο 1975
47.  Παναγιώτης Λιοντήρης                       Ιουν. 1975 - 1982
48.  Αθανάσιος Δημόπουλος                     1983 - 1990
49.  Αριστείδης Λιοντήρης                        1991 - 1994
50.  Αριστείδης Διαμαντόπουλο                1995 - 1998
Δήμος (θώμη) - έδρα Βαλύρα
51.  Γιαννακόπουλος                                  1998 - 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια: