Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ.ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016

Διδάκτορες ιατρικής 1903-1904
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος, Τζεφερεμίνη , Λίαν Καλώς

 Το πανεπιστήμιο Αθηνών σε ιδιόκτητο κτήριο στην Πλάκα, λειτουργεί το μουσείο ιστορίας του πανεπιστημίου της Αθήνας, Θόλου 5 Πλάκα, 10556,τηλ.2103689500-10. Στη Σκουφά 45 10672 Αθήνα τηλ. 2103689522 λειτουργεί το ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στους 2 αυτούς χώρους γίνεται η αξιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού.
Μελετώντας τα αρχεία των φοιτητών, διαπίστωσα με έκπληξη, να υπάρχουν φοιτητές σε ηλικίες 15,16,17 ετών και επειδή δεν ήταν χωριστά οι σχολές, τα ονοματεπώνυμα είναι κατά αριθμητική σειρά εγγραφής.
Μεταξύ των ονοματεπωνύμων βρήκαμε και τα παρακάτω:

1.Αυξοντας αριθμός 29543 Τσιχριτζής Γεώργιος ηλικία 19, ‘Ακοβος, ιατρική
2. Κολλάτος Β. Σπύρου, Μεσσήνη, φιλοσοφική 1895 αα 806
3.Λάβδας Ιωάννης Νικολάου, Άνδρος, φιλοσοφική, τμήμα φυσικό αα 979
1903-1904 Διδάκτορες Νομικής
106 Αντώνιος Αλειφέρης, Αμφεια, καλώς
Τελειοδίδακτοι
46 Κων. Θ. Αντωνόπουλος,Μικρομάνη,Μετρίως
Διδάκτορες Ιατρικής1902-3
20. Αριστομένης Αλειφέρης, Αμφεία, Λίαν Καλώς
Διδάκτορες ιατρικής 1903-1904
44. Κωνσταντίνος Γ. Φωτόπουλος, Καλαμαρά, λίαν Καλώς
95. Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος, Τζεφερεμίνη , Λίαν Καλώς
Διδάκτορες Νομικής
102. Χρίστος Ι. Κω τσάκης , Μεσσηνία, Καλώς
174.Χρήστου Π. Καλαμάρα, εξ Αλαγονίας 31-5-1902, καλώς
175,Γεωργίου Δ. Σαραντοπουλου, εξ Οιχαλίας Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: