Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2004,2006

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ24002
ΤΗΛ.2724071016
 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2004,2006
Ο έντονος ρυθμός συσσώρευσης των αλλαγών που υφίσταται ο Χώρος από την αλληλεπίδραση των Φυσικών Παραγόντων και των Δραστηριοτήτων των ανθρώπων περικλείει εικόνες και γεγονότα από την πολιτική, δημοτική (αυτοδιοίκηση), ιστορική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη , που δεν επιτρέπει στην Εκπαίδευση να έχει Γνωσιοκεντρικό Χαρακτήρα. Η απομνημόνευση ορισμένων βασικών γνώσεων είναι αναγκαία, αυτό όμως που κυρίως πρέπει να εξασφαλίζει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η κατάλληλη προσέγγιση και αξιοποίηση της Πληροφορίας, ώστε ο μαθητής να ερμηνεύει φαινόμενα ή διαδικασίες και να προτείνει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Επομένως το ενδιαφέρον της Π.Ε. θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην απόκτηση μίας όσο το δυνατόν ολιστικής εικόνας του σύγχρονου Χώρου και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών. Σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια αυτή αποτελεί το γεγονός ότι από τη φύση της η Π.Ε. σχετίζεται με όλους σχεδόν τους τομείς μελέτης του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος με συνέπεια να προσφέρει πολλές ευκαιρίες αξιοποίησης εμπειριών του μαθητή και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.

Κατά το σχεδιασμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσφέρει στο μαθητή και αυριανό πολίτη κριτήρια με τα οποία θα μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα, να προσεγγίζει κριτικά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του ανθρώπου και του Χώρου, να παίρνει αποφάσεις και να δίνει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα.
Με απαντήσεις στα ερωτήματα «πώς», «γιατί», και «πώς αλλιώς», δηλαδή με επεξεργασία, αιτιολόγηση και ερμηνεία των φαινομένων. Για να γίνει αυτό δυνατό οι μαθητές θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν γνώση των κριτηρίων, με τα όποια θα εργαστούν, στη συνέχεια να προχωρήσουν στην ερμηνεία των σχετικών φαινομένων με το «πού» και το «τί» και τέλος να εξετάσουν τις πιθανές συνέπειες μίας απόκλισης απ’ αυτό που κανονικά συμβαίνει.
Να χρησιμοποιεί όσο μπορεί καλύτερα τις δυνατότητες που παρέχουν, απλές αλλά Ουσιαστικές Δραστηριότητες, όπως η συγκέντρωση στοιχείων για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή θέματα από τους μαθητές με σκοπό την παρουσίαση μίας ατομικής ή ομαδικής εργασίας. π.χ.: η κατανόηση του είδους και της Γεωγραφικής Κατανομής των Ανθρώπινων Δραστηριοτήτων σε ένα συγκεκριμένο Χώρο εξαρτάται από την ποιότητα του αντιστοίχου γνωστικού (νοητικού) Χάρτη που έχουν σχηματίσει οι μαθητές γι’ αυτόν τον Χώρο.
Στο παραπάνω παράδειγμα δημιουργούνται πολλές δυσκολίες, γιατί η σύγχρονη γεωγραφία εκτός από την μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει και ορισμένα στοιχεία Οικονομικής και Κοινωνιολογικής προσέγγισης των σχέσεων μεταξύ Ανθρώπου και Χώρου, τα οποία είναι ξένα προς το είδος της εκπαίδευσης.
   Οι σημερινοί άνθρωποι των μεγάλων αστικών κέντρων και προπάντων οι νέοι αποκομμένοι από το φυσικό τους περιβάλλον  και τι πολιτιστικές τους ρίζες, κινδυνεύουν, όπως και τα δένδρα να μείνουν ατροφικά και να πεθάνουν. Γιατί η μοίρα των ανθρώπων είναι σαν την μοίρα των δένδρων. Αν δεν τα φροντίσουμε όσο και  όπως πρέπει, ούτε αναπτύσσονται, ούτε φυσικά καρποφορούν.
   Με τον όρο εξέλιξη εννοούμε τις ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές που γίνονται, με την πάροδο του χρόνου. Η πορεία της εξέλιξης άλλοτε γίνεται με γρήγορους και άλλοτε με αργούς ρυθμούς. Όμως, από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, μέχρι σήμερα, ιστορικές κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογίες, επιστήμες, επικοινωνίες, ιδεολογίες, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, πλαστικό χρήμα, κ.λ.π., μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Οι πόλεμοι, αλλαγή συνόρων, εμφύλιοι, οικονομικοί μετανάστες, αλλαγή πολιτειακού, δημιουργία-διάλυση νέων κρατών, ο μεγάλος αδελφός, κατασπατάληση φυσικών πόρων, ρύπανση περιβάλλοντος, πολυεθνικές, καρτέλ, μονοπώλια, ολιγοπώλια περιορισμός χλωρίδας-πανίδας, αλλαγή κλίματος, με συνέπειες μεγαλύτερο ρυθμό από φυσικές καταστροφές, στον πλανήτη γή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αστικά κέντρα όπου στο τόπο, ο χώρος, οι άνθρωποι, και τα φαινόμενα, συνεχώς μεταβάλλονται. Ένα από τα αστικά κέντρα, είναι και η Πάτρα, το τρίτο της Ελλάδος. Βάζουμε το ερώτημα; Πως θα μπορέσουν οι σημερινοί κατοικοί της και επισκέπτες, να γνωρίσουν και βιώσουν το παρελθόν της πόλης, όπου ο χώρος της μεταβάλλεται συνεχώς, ειδικά μετά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ένας μπούσουλας είναι οι παλαιές και νέες φωτογραφίες και οι διάφοροι οδηγοί  που έχουν εκδοθεί, από τους οποίους, μπορούμε να κατανοήσουμε το πριν και το μετά , ή το τότε και το τώρα, η το παρελθόν με το σήμερα.
 Η Πάτρα όπως και άλλα αστικά κέντρα της Ελλάδος, είχαν συγκριτικά πλεονεκτήματα για αναπτυγμένη τοπική κοινωνία, λόγο εμπορίου και βιομηχανίας. Σήμερα πολλοί από τους χώρους αυτούς έγιναν χώροι πολιτισμού, διασκέδασης, σούπερ μάρκετ, πολυκατοικίες, χωρίς να δίνουμε εξηγήσεις απαντήσεις στο πως και το γιατί. Τα δημοτικά σφαγεία, στην Ακτή Δυμαίων, έγιναν κέντρα διασκέδασης και πολιτισμού, ο Λαδόπουλος, το οργανωτικό κέντρο για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006, μέρος του εργοστασίου ,του αεριόφωτος είναι τα κτίρια της Δ.Ε.Υ.Α.Π., η Πιρέλλι και η Πατραϊκή ζητούν τρόπους αξιοποιησής τους, ο ποταμός Διακονιάρης έγινε οδός Ελευθερίου Βενιζέλου και τώρα ξαναφτιάχνεται για να ενώσει το νέο λιμάνι με την περιμετρική, τα εργοστάσια Κρητικού, Μάμου , Μίσκο και ο μύλος Λιάλιου έγιναν σούπερ μάρκετ, η παλιά λαχαναγορά ,τέρμα Κορίνθου, έγινε πλατεία και το Έβδομο Λύκειο, το παγοποιείο του Κακούρη στην ακτή Δυμαίων , είναι το σημερινό Πράκτικερ και του Γερούση στην Κορίνθου Μαιζώνος Πολυκατοικίες, ενώ δίπλα τα εργοστάσια Μαραγκόπουλου και Ντρέσκο περιμένουν την αξιοποιησή τους , θυμίζοντας ότι κάποτε είχε μελίσσι από κόσμο. Πολλά άλλα είναι ερειπωμένα και αναζητούν νέους τρόπους χρήσης  τους Από την Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι την Ακτή Δυμαίων το εμπόριο και η βιομηχανία ήταν στο ζενίθ μέχρι το 1985 λόγο του οδικού δικτύου, λιμανιού και σιδηροδρόμου. Μετά άρχισε η αποβιομηχάνιση.
  Με την περιμετρική , μίνι περιμετρική, γέφυρα Ρίου- Αντιρίου,, την Π.Α.Θ.Ε και Ιόνια οδό, το νέο λιμάνι, τον κιβωτισμό του Διακονιάρη και Γλαύκου,  το Παμπελοποννησιακό στάδιο, θα δείξει στο άμεσο μέλλον, αν η Πάτρα βελτιώνοντας τις υποδομές της, θα καλυτερεύσει και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της .
 Θεωρήσαμε υποχρέωση και καθήκον, με την ενημέρωση  αυτή  που εμπεριέχει πολλά γνωστά πράγματα και γεγονότα, που μας ενώνουν με δεσμούς αγάπης για τον τόπο μας, να γνωρίσουμε το παρελθόν, τις ρίζες μας και του προγόνους μας, ώστε  ο ομφάλιος λώρος να συνεχίζει την τροφοδοσία και συνέχιση της ζωής.
  Σας παραδίνουμε ένα πληροφοριακό υλικό για να βιώσετε, γνωρίσετε και  συνδέσετε το παρελθόν και το παρόν της πόλης των Πατρών.
Με τις αναρτήσεις των μεταβολών στην Πάτρα στις αρχές του 21ου αιώνα, που θα αναρτήσουμε και άλλες , και το αστρονομικό ημερολόγιο του 2004,2006,  την επιμέλεια του οποίου έχει ο πανεπιστημιακός Νίκος Ζαφειρόπουλος, ο καθένας μπορεί να μελετήσει το χώρο ,το χρόνο, τα φαινόμενα, το πριν και το μετά.

Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων"
Ταυτότητα

Η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην Πάτρα με σκοπό τη διάδοση της αστρονομικής γνώσης, την ενημέρωση του κοινού για αστρονομικά και άλλα επιστημονικά θέματα καθώς και τη διενέργεια αστρονομικών παρατηρήσεων. Για το σκοπό αυτό ο «Ωρίων» διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων κάθε χρόνο όπως ομιλίες, εκδρομές, παρατηρήσεις με τηλεσκόπια και άλλα. Διατηρεί στενές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο Πατρών όπου και λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες δραστηριότητές του. Η κορύφωση των δραστηριοτήτων του «Ωρίωνα» θα γίνει το 2007 καθώς θα διοργανώσει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.

Ιστορικό
Η αστρονομία στην Πάτρα έχει βαθιές ρίζες. Από το πανεπιστήμιο πέρασαν αρκετοί διαπρεπείς καθηγητές της αστρονομίας. Κατά την τριετία 1998-2001 στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας πραγματοποιούνταν συναντήσεις στο χώρο του εργαστηρίου αστρονομίας όπου γινόταν συζητήσεις γύρω από θέματα που άπτονταν των επιστημών του διαστήματος. Το 2001, ένας πυρήνας φοιτητών ήρθε σε επαφή με τον επίκουρο καθηγητή Βασίλη Ζαφειρόπουλο που διοργάνωνε τις αστρονομικές συζητήσεις. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο τρίμηνο του 2001 αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια εταιρεία στα πρότυπα των υπόλοιπων αστρονομικών συλλόγων που υπήρχαν στην Ελλάδα με σκοπό να συνενώσει όλους τους φίλους της αστρονομίας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και παράλληλα να οργανώσει μια πληθώρα δραστηριοτήτων. Το Μάρτιο του 2001 πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση των ιδρυτικών μελών, ψηφίστηκε το καταστατικό, συζητήθηκαν διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας, κινήθηκαν οι νομικές διαδικασίες για την αναγνώρισή της από το πρωτοδικείο.

Δραστηριότητες
Διαλέξεις
Ο «Ωρίων» από την ίδρυσή του πραγματοποιεί ανελλιπώς μία εβδομαδιαία διάλεξη, με αστρονομικά θέματα, που λαμβάνει χώρα στο εργαστήριο αστρονομίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι διαλέξεις, όπως και όλες οι δραστηριότητες του «Ωρίωνα» είναι ανοικτές προς όλους αφού κύριος σκοπός είναι η εκλαΐκευση της επιστημονικής γνώσης. Τις διαλέξεις προετοιμάζουν μέλη του «Ωρίωνα», καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και προσκεκλημένοι αστρονόμοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Εκδρομές
Στον «Ωρίωνα» υπάρχει οργανω-μένη ομάδα παρατήρησης η οποία εκτελεί προγραμματισμένες εξορ-μήσεις με σκοπό την παρατήρηση και τη φωτογράφηση του Ουρανού με τηλεσκόπια. Στις εξορμήσεις μπορούν να μετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, διοργανώνονται εκδρομές σε αστεροσκοπεία και πλανητάρια.
Δημόσιες αστροβραδιές
Ο «Ωρίων» διοργανώνει συχνά, και ειδικά όταν λαμβάνουν χώρα ιδιαίτερα φαινόμενα όπως οι εκλείψεις ηλίου και σελήνης, δημόσιες αστροβραδιές στο κέντρο της Πάτρας όπου οι περαστικοί μπορούν να παρατηρήσουν τα ουράνια σώματα μέσα από τα τηλεσκόπια του συλλόγου και να ενημερωθούν για αστρονομικά θέματα.

Σημαντικότερες Εκδηλώσεις
Μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει ο «Ωρίων» τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής:
Θερινό Σχολείο Αστρονομίας
Το καλοκαίρι του 2001 ο «Ωρίων» διοργάνωσε θερινό σχολείο αστρονομίας για παιδιά γυμνασίου. Έγινε εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αστρονομίας και δόθηκε το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμετοχής.
Ημερίδα με θέμα "Ερασιτεχνική Αστρονομία & Ημερολόγια"
Το Δεκέμβριο του 2002 έγινε η παρουσίαση του πρώτου αστρονομικού ημερολογίου που εξέδωσε ο «Ωρίων» σε μια ημερίδα που περιελάμβανε διαλέξεις για τα ημερολόγια και την ερασιτεχνική αστρονομία στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ημερίδα αστροφωτογράφησης
Τον Απρίλιο του 2004, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου ημερίδα με θέμα τη φωτογράφηση των ουράνιων σωμάτων.
Δημόσια παρατήρηση της διέλευσης της Αφροδίτης
Τον Ιούνιο του 2004 τα μέλη του «Ωρίωνα» με τα τηλεσκόπιά τους διοργάνωσαν τη δημόσια παρατήρηση της διέλευσης της Αφροδίτης από τον ηλιακό δίσκο στον προαύλιο χώρο του κτιρίου Β στο Πανεπιστήμιο. Η διάβαση της Αφροδίτης είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει κατά μέσο όρο δύο φορές ανά 120 χρόνια.
Ολική Έκλειψη Σελήνης
Στις 4 Μαΐου 2004 ο «Ωρίων» διοργάνωσε αστροβραδιά για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης Σελήνης.
Δημόσια παρατήρηση μερικής έκλειψης ηλίου
Τον Οκτώβριο του 2005 διοργανώθηκε από τον «Ωρίωνα» παρατήρηση της μερικής έκλειψης ηλίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Δημόσια παρατήρηση της Πανσελήνου
Τον Οκτώβριο του 2005 ο «Ωρίων» διοργάνωσε στην πλατεία Γεωργίου δημόσια παρατήρηση της Πανσελήνου με τα τηλεσκόπια του συλλόγου. Οι έκπληκτοι περαστικοί είχα για πρώτη φορά ευκαιρία να παρατηρήσουν την Πανσέληνο μέσα από ένα τηλεσκόπιο.
Εξόρμηση για παρατήρηση της ολικής έκλειψης ηλίου στο Καστελόριζο
Τον Μάρτιο του 2006 έντεκα μέλη του «Ωρίωνα» ταξίδεψαν μέχρι το μακρινό Καστελόριζο για την παρατήρηση και φωτογράφηση του ιδιαίτερα σπανίου φαινομένου της ολικής έκλειψης ηλίου. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης και οι φωτογραφίες παρουσιάστηκαν μία εβδομάδα μετά σε ανοικτή εκδήλωση του συλλόγου.
Παρατήρηση της μερικής έκλειψης ηλίου
Την ίδια ώρα που στο Καστελόριζο είχαμε ολική έκλειψη ηλίου, στην Πάτρα ο «Ωρίων» διοργάνωσε δημόσια παρατήρηση της έκλειψης από το Πανεπιστήμιο Πατρών με συμμετοχή 500 ατόμων και στην πλατεία Γεωργίου με συμμετοχή πάνω από 1000 ατόμων!
Παρουσιάσεις σε σχολεία
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006 ο «Ωρίων» διοργάνωσε τις εξής παρουσιάσεις σε σχολεία
1.Ομιλίες για αστρονομικά θέματα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της περιβαλλοντικής ομάδας του 17ου Γυμνασίου Πάτρας με θέμα: "Σύμπαν, Γη και Άνθρωπος: H ανθρώπινη παρέμβαση σε αλληλένδετα περιβάλλοντα".
2. Συμμετοχή σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 1ου ΤΕΕ Γαλατσίου που πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα τον Μάρτιο του 2006, με την διενέργεια διάλεξης αστρονομικού περιεχομένου και αστρονομικής παρατήρησης με τηλεσκόπια.
3. Παρουσίαση, στα τμήματα της δευτέρας λυκείου που διδάσκονται το επιλεγόμενο μάθημα της αστρονομίας του Αρσάκειου Λυκείου και του Λυκείου Παραλίας, σχετικά με την αποστολή της εταιρείας μας στο Καστελόριζο τον Μάρτιο του 2006 για την κάλυψη της ολικής έκλειψης ηλίου.
Spacecamp 2006

Ο Ωρίων συμμετείχε στη Διαστημική Κατασκήνωση της ESA (European Space Agency), η οποία διεξήχθη από τις 18 έως τις 31 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο, όπου διέμειναν 150 παιδιά ηλικίας από 7-17 ετών και είκοσι συνοδοί, από όλες σχεδόν τις 17 χώρες-μέλη της ΕSA. Κατόπιν πρόσκλησης, ο "Ωρίων" έλαβε μέρος στις δραστηριότητες των παιδιών αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος των επιστημονικών δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με την αστρονομία όπως βραδινές παρατηρήσεις με τηλεσκόπια, μάθημα ουρανογραφίας με χρήση χαρτών του ουρανού και green-laser, έκθεση αστροφωτογραφίας των μελών μας, παρατήρηση του ήλιου με τη βοήθεια διαφόρων φίλτρων, έκθεση τηλεσκοπίων, διαλέξεις για τις βασικές μεθόδους αστροφωτογράφησης και τους τύπους των τηλεσκοπίων, επίδειξη αστροφωτογραφίας.
Ο «Ωρίων» διατηρεί στενές επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, ενημερώνοντας για αστρονομικά θέματα με την ευκαιρία εκλείψεων ή άλλων σημαντικών αστρονομικών φαινομένων.

Εκδόσεις
Ο «Ωρίων» έχει προχωρήσει, μέχρι στιγμής, στην έκδοση αστρονομικών ημερολογίων καθώς και αστρονομικών ενημερωτικών εντύπων.
Ημερολόγια
Από το 2003 ο «Ωρίων» εκδίδει ανελλιπώς κάθε χρόνο το αστρονομικό ημερολόγιο με την επιμέλεια του προέδρου του και επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ζαφειρόπουλου. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει τα σημαντικά αστρονομικά γεγονότα κάθε χρονιάς και έχει κάθε χρονιά ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα θέματα ήταν Ιστορικοί Χάρτες του Ουρανού (2003), Πανόραμα Πατρών (2004 και 2006), Αστροφωτογραφία (2005) και Το Τραμ της Πάτρας (2007).
Ενημερωτικά Έντυπα
Από τον Οκτώβριο του 2005 ο «Ωρίων» εκδίδει ένα διμηνιαίο ενημερωτικό έντυπο για τα μέλη του με αστρονομικά θέματα και ειδήσεις.

Αρχείο και Εξοπλισμός
Βιβλιοθήκη
Ο «Ωρίων» διατηρεί δανειστική βιβλιοθήκη για τα μέλη του με πλήθος αστρονομικών βιβλίων και περιοδικών.
Τηλεσκόπια
Ο «Ωρίων» έχει πολλά τηλεσκόπια στη διάθεσή του, προς χρήση των μελών του αλλά και του κοινού στις δημόσιες αστρονομικές βραδιές. Τα τηλεσκόπια αυτά ανήκουν είτε στον «Ωρίωνα», είτε στο Εργαστήριο Αστρονομίας είτε στα μέλη του.

Πανελλήνια Δραστηριότητα
Μέλη του «Ωρίωνα» συμμετέχουν ενεργά στις πανελλήνιες αστρονομικές δραστηριότητες. Με συμμετοχή αντιπροσωπείας σε όλα τα Πανελλήνια Συνέδρια Ερασιτεχνικής Αστρονομίας από το 2001 και μετά, ενεργή επικοινωνία με την αστρονομική κοινότητα της Ελλάδας, συμμετοχή στις πανελλήνιες εξορμήσεις για παρατήρηση ο «Ωρίων» είναι έτοιμος για τη διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2007. Προετοιμασία για το συνέδριο αποτέλεσε και η διοργάνωση της πανελλήνιας συνάντησης των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων ερασιτεχνικής αστρονομίας τον Νοέμβριο του 2006 στην Πάτρα. Τέλος, μέλη του Ωρίωνα πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της ελληνικής δημόσιας αστρονομικής εγκυκλοπαίδειας astronomia.gr.
Επίσημη Σελίδα Ωρίωνα: www.orionas.grΔεν υπάρχουν σχόλια: