Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

.ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 3, ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2000


Αναπαραγωγή είναι ο τρόπος δημιουργίας απογόνων. Διακρίνεται σε μονογονική και αμφιγονική Ο μηχανισμός της κυτταροδιαίρεσης που σχετίζεται με τη δημιουργία απογόνων διακρίνεται σε μιτωτική και μειωτική. Η μιτωτική διαίρεση γίνεται στα σωματικά κύτταρα κατά την ανάπτυξη των οργανισμών. Από τη μίτωση προκύπτουν δύο θυγατρικά  κύτταρα ίδια μεταξύ τους και με το πατρικό. Η άνώμαλη  μίτωση δημιουργεί τον  καρκίνο (καλοήθη η κακοήθη) και τη λευχαιμία (μυελογενή η λεμφογενή).
Ο μηχανισμός της κυτταροδιαίρεσης  που σχετίζεται με  τη  μείωση για την παραγωγή γαμετών(σπερματοζωαρίων-ωαρίων) γίνεται στους γονάδες(όρχεις, ωοθήκες, στήμονες, ύπερος).
Στη μείωση προκύπτουν 4 θυγατρικά  κύτταρα που  περιέχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων με τα σωματικά  και διαφέρουν μεταξύ τους. Με τη γονιμοποίηση τους   δημιουργούνται νέα άτομα(αμφιγονία).Οι χρωμοσωμικοί συνδυασμοί δίνονται από το τύπο 2ν  και  οι γαμετικοί συνδυασμοί δίνονται  από το τύπο 2 όπου ν= ο αριθμός ομολόγων χρωμοσωμάτων απλοειδούς σειράς.
Δεν υπάρχουν σχόλια: