Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ.ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή  Όνομα πατέρα Επάγγελμα πατέρα Τόπος γέννησης Έτος γέννησης   Τάξη Σχολείο προέλευσης - Παρατηρήσεις
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ
1.Μπόβης Αναστάσιος Στέφανος αγρότης Βαλύρα 1885        2η
Ιδ. Εκπαιδευτήριο Τσαουσίου
2.Μπόβης Δημήτριος Νικόλαος αγρότης Βαλύρα 1887        1η
Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι
3.Μπόβης Δημήτριος Νικόλαος αγρότης Βαλύρα 1888        2η
Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά

4.Μπόβης Δημήτριος Νικόλαος αγρότης Βαλύρα 1888        3η
Ελληνικό Σχολείο Διαβολιτσίου
5.Μπόβης Ιωάννης Στέφανος αγρότης Βαλύρα         1882        3η
Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά
6.Μπόβης Σταύρος Νικόλαος αγρότης Βαλύρα         1890        1η
Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι
7.Παπαϊωάννου Γεώργιος Παντελής αγρότης Βαλύρα 1888       1η
Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι
8.ΣταματόπουλοςΙωάννης Θεόδωροςορφανός Βαλύρα 1905      1η
Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι
9.Φωτεινός Γεώργιος Ανδρέας αγρότης Βαλύρα         1896      1η
Δημοτικό Σχολείο Διαβολιτσίου
10Φωτεινός Ευστράτιος Ηλίας αγρότης Βαλύρα 1892      1η
Ελληνικό Σχολείο Ασλάναγα
Φωτεινός Ευστράτιος Ηλίας αγρότης Βαλύρα 1892             2η
Ελληνικό Σχολείο Διαβολιτσίου
Φωτεινός Ηλίας Ανδρέας αγρότης Βαλύρα         1891             1η 
Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

Δεν υπάρχουν σχόλια: