Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Πελοποννησιακὰ Γράμματα Περιοδικὴ ἔκδοση

Αγαπητέ κύριε / αγαπητή κυρία
Έχουμε την τιμή να σας ανακοινώσουμε εκδόθηκε ο
2ος τόμος (2016) του περιοδικού μας (σελίδες 986), ο
οποίος περιλαμβάνει μελέτες και κείμενα (έγγραφα,
απομνημονεύματα κάθε εποχής κ. ά.) αποκλειστικά
πελοποννησιακού ενδιαφέροντος (αρχαιολογία, ιστορία,
βιογραφίες, λογοτεχνία, λαογραφία, οικονομία,
γεωλογία, τέχνη, πολιτισμός, περίοδος 1941-1949, νέα
βιβλία, νεκρολογίες κ.λπ.).
Εκτός από τους ειδικούς και έμπειρους ερευνητές,
δίδεται η ευκαιρία και στους νεότερους να
δημοσιεύσουν μελέτες τους, λογοτεχνικά κείμενα ή
εικαστικές δημιουργίες.

Στόχος μας είναι και η σύγκληση συνεδρίων, καθώς
και η αναδημοσίευση παλαιών και δυσπρόσιτων
περιοδικών και βιβλίων πελοποννησιακού
περιεχομένου.
Το περιοδικό δεν απευθύνεται μόνο στους ειδικούς
αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για την
Πελοπόννησο. Θα υπάρξει μέριμνα ώστε σε κάθε τόμο
να υπάρχει -στο μέτρο του δυνατού- παρουσίαση
θεμάτων που αφορούν σε όλους τους νομούς.
Σας καλούμε, ως μελετητή των πελοποννησιακών
θεμάτων, να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας με
ποικίλους τρόπους (αποστολή συνεργασίας [μελέτης ή
βιβλιοκρισιών], ‘στρατολόγηση’ νέων συνεργατών,
γνωστοποίηση του περιοδικού στον κύκλο των
μελετητών και αναγνωστών της περιοχής σας).
Θα χαρούμε ιδιαίτερα αν ανταποκριθείτε στο
κάλεσμά μας και συνεργαστούμε για την προώθηση των
πελοποννησιακών ερευνών.
Με τον πνευματικό μου χαιρετισμό.
Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος
πρ. Επίκ. Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Ταχυδρ. διεύθυνση: Τ.Θ. 40103, Αγία Βαρβάρα 12310.
Τηλ.: 6934167113, 2105613643, 2621033592
e-mai: joas@otenet.gr
Πληροφορίες/παραγγελίες:
’Eκδόσεις Ἀναζήτηση, ὁδὸς Γκοτσίνα 9, Πύργος ’Hλείας 27131
Τηλέφ. 2621031659

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Περιοδικό
Ὄργανο τοῦ Ὁμίλου
περιοδικὴ ἔκδοση
του ομίλου Πελοποννησιακῶν Μελετῶν
ΤΟΜΟΣ 1
2016
Πελοποννησιακὰ Γράμματα
Περιοδικὴ ἔκδοση
Ὄργανο τοῦ Ὁμίλου Πελοποννησιακῶν Μελετῶν
Διεύθυνση: Τ.Θ. 40103, Ἁγία Βαρβάρα 12310
Τηλέφ.: 210 5613643, 6934167113
Email: joas@otenet.gr
http://peloponnisiaka.wordpress.com/
Διευθυντὴς σύνταξης:
Ἀθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, πρ. Καθηγητὴς Νεότ. Ἑλλ. Ἱστορίας Πανεπ. Πατρῶν
Συντακτικὴ ἐπιτροπή:
- Νίκος Αναστασόπουλος, Ἐπίκ. Καθηγ. Νεότ. Ἑλλ. Ιστορίας Πανεπ. Ἰωαννίνων
- Π. Γιαννόπουλος, Ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Université Catholique de Louvain
- Κωνσταντῖνος Γκότσης, δρ. Ιστορίας
- Ἰ. Γ. Δελλῆς, Ὁμότιμος καθηγητὴς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν
- Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Ἐπίκ. Καθ. Κλασσικῆς Ἀρχαιολογίας, Παν. Ἀθηνῶν
- Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος, Ph.D., Ἱστορικός - Ὀθωμανολόγος, Royal Holloway,
University of London
- Γιῶργος Νικολάου, Ἐπίκ. Καθ. Νεότ. Ἑλλ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων
- Σοφία Πατούρα, Διευθύντρια Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν / ΕΙΕ
- Ἀργύρης Π. Π. Πετρονώτης, Ἀρχιτέκτων
- Θεοδόσης Πυλαρινός, Ὁμότιμος καθηγητὴς Νεοελλ. Φιλολολ. Ἰονίου Παν/μίου
- Σωτήριος Γ. Ραπτόπουλος, Ἀρχαιολόγος
- Χρῆστος Κ. Ρέππας, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, συγγραφέας
- Κώστας Τσικνάκης, Ἱστορικὸς-Ἐρευνητὴς Ἰνστιτ. Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν / ΕΙΕ
- Ἀνάτυπα δὲν γίνονται καὶ ἀντίτυπα τιμῆς ἕνεκεν δὲν δίδονται. Δὲν ἐπιτρέ-
πεται ἡ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ἀνατύπωση ἢ ἀναδημοσίευση κειμένων χωρὶς
τὴν ἄδεια τοῦ ἐκδότη.
- Στὰ Πελοποννησιακὰ Γράμματα δημοσιεύονται κείμενα στὴ δημοτικὴ ἢ τὴν
καθαρεύουσα σὲ μονοτονικὴ ἢ πολυτονικὴ μορφή, κατὰ δήλωση τῶν συγγρα-
φέων τους.
Πληροφορίες:
’Eκδόσεις Ἀναζήτηση, ὁδὸς Γκοτσίνα 9, Πύργος ’Hλείας 27131
Τηλέφ. 26210 31659
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ……………………………………………………...α΄-στ΄
Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Νοσταλγικές μνήμες αλλοτινού οδοιπορικού στα
καμένα ιερά χώματα της πατρίδας και το δέον γενέσθαι……………….…1-7
X. Λιάγκουρας, Το ιερό Δήμητρας και Κόρης και οι λατρείες των γυναικεί-
ων θεοτήτων στο Ιερό στην Ολυμπία…………………………………….8-18
Χαράλαμπος Β. Χαρίσης, Μια νέα ανάγνωση του e-qe-ta της Γραμμι-
κής Β. Ο Μυκηναίος έφηβος………………………………………. …..19-43
Κλεάνθη (Κλειώ) Νικ. Πατεράκη, Η ανακάλυψη της Ολυμπίας κατά τους
νεότερους χρόνους……………………………………………………...44-60
Χρήστος Π. Μπαλόγλου, Η εκκλησία των Κεγχρεών και η συμβολή της
διακόνου Φοίβης………………………..………………………………61-73
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Η πρώτη σλαβική εισβολή στην Αργολίδα.
Επανεκτιμήσεις……………………………………………………..…74-101
Αργύρης Π.Π. Πετρονώτης, Ιστορία ίδρυσης Λαγκαδίων και μύηση των
Λαγκαδινών στην οικοδομική……………………….……………….102-138
Ρόδης Λοχαΐτης, Η Villa Maurichi του Ενετικού Κτηματολογίου της Βο-
στίτσας: μια απόπειρα για εξαγωγή συμπερασμάτων………………..139-148
Γιούλα Χρυσαΐδου, Οι Ευρωπαίοι περιηγητές ανακαλύπτουν τη Νεμέα
(18ος - 19ος αιώνας) ……………………………………………..…149-168
Αλκμήνη Κ. Κηρύκου, Η εικόνα των Τούρκων και των Τουρκαλβανών στο
δεύτερο ταξίδι του Γάλλου ταξιδιώτη François Pouqueville στην Πελοπόν-
νησο (1816)……………………… ……………………………..169-188
Γεώργιος Καββαθάς, Νεκροί των ετών 1821-1822 από την επαρχία Τρι-
πολιτσάς………………………………………………………...........189-196
Κωνσταντίνος Π. Μπέλσης, Υπηρετώντας την καποδιστριακή νομιμότητα
στην Πελοπόννησο. Η επιτροπεία του Λυκούργου Λογοθέτη στις επαρχίες
Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας………………………….............….197-243
Ιωάννης Κάππος, Ειδήσεις για το Δημοτικό Σχολείο αρρένων Βόχας Κο-
ρινθίας (1833-1848)……………………………................………….244-250
Κωνσταντίνος Γκότσης, Οι θεσμοί στη «Ναυπλιακή επανάσταση» του
1862. Η περίπτωση του Δημοτικού Συμβουλίου και της «Επιτρο-
πής»......................................................................................................251-281
Γεώργιος Φ. Μητρόπουλος, Τα Υποδιδασκαλεία της Πελοποννήσου 1893-
1905…………………………………………………………..............282-294
Σοφία Πατούρα, Το Αργολικόν Ημερολόγιον (1910)…………...….295-305
Λεωνίδας Κ. Καρνάρος, Ο σιδηρόδρομος στην Ηλεία τον 19ο αι-
ώνα………………………………………………………………..….306-324
Γεώργιος Π. Σπυρόπουλος, Το σταφιδικό ζήτημα και οι κοινωνικοί αγώ-
νες. Ιστορική αναδρομή………………………………………..…….325-344
Προκόπης Μανωλάκος, Το παιδαγωγικό και ευεργετικό έργο του Γεράσι-
μου Καψάλη……………………………………………………….....345-360
Χρήστος Κ. Ρέππας, Δημοτικά τραγούδια από την Άνω Μεσσηνία..361-368
ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1941-1949…………………………………....369-449
1. Δημ. Μίχου, Απομνημονεύματα –κεφ. Ι-VIII (επιμ. Παν. Στούρας)..369-414
2. Γεωργίου Ζάρα, Αντικομμουνιστικός και αντισυμμοριακός αγών... 415-431
3. Παναγιώτη Στούρα, Ο αντιστασιακός Τύπος στις επαρχίες Καλα-
βρύτων και Αιγιαλείας…………………………………………….…432-449
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος,
Παναγιώτης Βελισσαρίου (1952 - 27.8.2006). Ο επιστήμων και
ο άνθρωπος…………………………………………………..………450-457
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Πολύβιος Τ. Δημητρακόπουλος (1864-1922)……....458-519
1. Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Βιοχρονολογία και εργογραφία του
Πολύβιου Δημητρακόπουλου……………………………………..…458-476
2. Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος, Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος ως
μεταφραστής του Αριστοφάνη………………………………………477-510
3. Θεοδόσης Πυλαρινός, Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος και ο
πνευματισμός………………………………………………………..511-519
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ………………………………………………………520-524
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ……………………………………………..…….525-563
1. Τάκη Σπυρόπουλου, Δανιήλ Παναγόπουλος (1924-2008)………...525-552
2. Ξυλογραφίες του Α. Τάσσου…………………………………………553-554
3. Εβίτα Δουφεξή - Κανέλλου………………………………………..…555-562
4. Δύο σκίτσα του Κωνσταντίνου Θεοδωράτου……………………………..563
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ: Γιάννης Χατζηγώγας, Ενιπέας, Ι. Ρούμπος-Κου-
τσούρης, Χρήστος Κ. Ρέππας, Κωνσταντίνος Μπούρας, Γιώτα Αργυροπούλου, Μα-
ρία Καρδαρά, Ελβίρα Αλωνιστιώτη, Επαμεινώνδας Γ. Κωνσταντακόπουλος, Γιώρ-
γος Τριανταφυλλόπουλος….……...…………………………………….564-612
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ……………………………………………………..613-637
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ……………………………………………………...…638-662
Κεφαλή του Διός
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και μπροστά στην κατάν-
τια του τόπου μας δεν έχουμε το δικαίωμα να φυγομαχήσουμε. Ο καθένας
μας από το μετερίζι του πρέπει να δώσει το παρών για την πατρίδα, την
κοινωνία, την ύπαρξή του την ίδια. Η κρίση που μας μαστίζει, και θα μας
μαστίζει για πολύ ακόμη, πέρα από την οικονομική της διάσταση, είναι
πρωτίστως ηθική και πνευματική. Θεωρήσαμε σημαντικότερη την υλική
διάσταση της ζωής και βάλαμε σε δεύτερη μοίρα τον τόπο μας, την ιστορία
του, τις παραδόσεις του, την ψυχή του.
Όμως, ο τόπος μας είναι στοιχειό που μας προσκαλεί και μάνα που
μας προσμένει. Ιδιαίτερα για εμάς τους Μοραΐτες το συναίσθημα της πα-
τριδολατρίας -πείτε το τοπικισμό και Μοραϊτισμό, δεν μας πειράζει- είναι
εμφανώς έντονο. Κι αυτό δεν είναι ανεξήγητο. Εδώ γεννήθηκε το Ολυμπια-
κό Πνεύμα, εδώ έλαμψε ο Μιστράς, εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821.
Η Πελοπόννησος είναι ο ομφαλός της Ελλάδας από τ’ αρχαία κιόλας χρόνι-
α. Και κανείς δεν μπορεί και δεν δικαιούται να το αμφισβητήσει αυτό.
Αν πήραμε την απόφαση να εκδώσουμε τα Πελοποννησιακά Γράμμα-
τα, το κάναμε γιατί θέλουμε να πληρώσουμε το ιερό χρέος που έχουμε στη
γενέθλια γη μας. Για ν’ αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο μας, πρέπει να
τον γνωρίσουμε, να μελετήσουμε το παρελθόν του και να γνωρίσουμε αυ-
τούς που σε πείσμα των καιρών εξακολουθούν και δημιουργούν σε διάφο-
ρους τομείς της Επιστήμης, της Τέχνης και, γενικά, του Πολιτισμού.
Στο κάλεσμά μας για συνεργασία ανταποκρίθηκαν πολλοί επιστήμο-
νες, λόγιοι και καλλιτέχνες. Όλους τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Μας
βοήθησαν ώστε να μην παρουσιάσουμε ένα περιοδικό μουσειακού τύπου
αλλά μια ζωντανή έκδοση που θα διαβάζεται από ανθρώπους με ποικίλα
ενδιαφέροντα, έστω κι αν είναι διαφορετικού πνευματικού ή επαγγελματι-
κού επιπέδου. Στο νου μας έχουμε πάντα τους νέους, νιώθουμε τη δίψα
τους για γνώση του τόπου μας και γι’ αυτό κρατούμε ορθάνοιχτες τις πόρ-
τες μας, αν θέλουν να συνεργαστούν και να προβάλουν τα δημιουργήματά
τους. Τους περιμένουμε.
Ξεκινούμε λοιπόν ελπίζοντας να συνεχιστεί η έκδοσή μας και να εκδί-
δεται ένας τόμος κάθε χρόνο. Αυτό, όμως, θα εξαρτηθεί από την υποδοχή
που θα γνωρίσει το έργο μας. Τότε θα κριθεί και η αναγκαιότητα της συνέ-
χισής του.
Γεια και χαρά σας, Μοραΐτες αδελφοί!
Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Περιοδικὴ ἔκδοση
Ὄργανο τοῦ Ὁμίλου Πελοποννησιακῶν Μελετῶν
ΤΟΜΟΣ 2
2017
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Δύο αραβογενή τοπωνύμια στην Αργολιδο-
Κορινθία………………….........................................……………………7-11
Βικτωρία-Βερονίκη Жердицкая-Καλοσπύρου, Ὁ Max Vasmer καὶ ἡ Πε-
λοπόννησος: γλωσσολογικὴ πρόσκληση καὶ πρόκληση γνωριμίας….…12-20
Δημήτριος Θ. Βαχαβιώλος, Ο μητροπολίτης Μονεμβασίας Μητροφάνης
Σβηρός (μετά τον Απρίλιο 1535; - Νοέμβριος 1540;)……………….…21-34
Νίκος Νικολούδης, Ο Άγγλος περιηγητής Μπέρναρντ Ράντολφ και οι ανα-
φορές του στην Πελοπόννησο τον 17ο αιώνα…………………………..35-49
Αργύρης Π.Π. Πετρονώτης, Αγία Μονή Μερζέ. Η εκκλησία του Κολοκο-
τρώνη και η σχέση της με μια σκευωρία εις βάρος του……………….50-106
Αρχιμ. Φιλάρετος Ν. Σπανόπουλος, Ιστορικοκανονική σχέση και σύνδεση
της Μητροπόλεως Ηλείας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινου-
πόλεως…………………………………………………………….….107-116
Ἰωάννης Π. Μπουγᾶς, Ὁμολογία πωλήσεως πρὸς τὴν Μονὴ Βουρκάνου
ἔτους 1713. Νέα στοιχεῖα γιὰ τοὺς Ἡγουμένους καὶ τὴν Ἱστορία τῆς Μο-
νῆς………………………………………………………………...….117-124
Δημήτριος Θ. Κατσουλάκος, Ανέκδοτα έγγραφα του μοναστηριού της
Ζερμπίτσας………………………………………………………...…125-136
Γεώργιος Καββαθάς, Ηλίας Γαλανόπουλος. Μπαϊρακτάρης (σημαιοφόρος)
στην Επανάσταση του 1821……………………………………...…..137-143
Λεωνίδας Κ. Καρνάρος, Γεώργιος Λ. Γιαννικόπουλος. Ο πρωτοπόρος δά-
σκαλος της Ηλείας………………………………………………..…144-157
Νίκος Α. Νικολόπουλος, Πελοποννήσιοι εκπαιδευτικοί στο «Πρώτον Ελ-
ληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον» (31 Μαρτίου- 4 Απριλίου 1904 )158-174
Προκόπης Μανωλάκος, Ο Ευάγγελος Κακούρος και η Εκπαιδευτική Με-
ταρρύθμιση του 1929……………………………………………..….175-198
Σωτήρης Γ. Ραπτόπουλος, Επισκευές στο Μουσείο Ολυμπίας κατά το δι-
άστημα 1926 - 1930: Η υπηρεσιακή αλληλογραφία………...……….199-202
Θεοδόσης Πυλαρινός, Η Επιθεώρηση Τέχνης και ο Τάσος Βουρνάς203-247
Χρήστος Κ. Ρέππας, Συλλογή τοπωνυμίων Τριφυλίας του Φωτίου Κ. Λί-
τσα…………………………………………………………………....248-298
Γιώργος Μαυροφρύδης, Οι παραδοσιακές κυψέλες κινητής κηρή-
θρας…………………………………………………………………..299-334
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: Μάρθα Πύλια (1959-2012)…...335-337
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ: Νίκος Καρούζος (1926-1990). Επι-
μέλεια: Μαρία Αρμύρα………………………………………………338-399
ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1941-1949…………………………………....400-618
1. Η συμμετοχή του Τάσου Βουρνά στην Επιτροπή για την Αποκατάσταση της
Μνήμης των Αγωνιστών της Αριστεράς………………..………….…400-408
2. Δημ. Μίχου, Απομνημονεύματα -κεφ. ΙΧ-ΧΧΙ (επιμ. Παν. Στούρας)..409-502
3. Λεωνίδα Κ. Καρνάρου, 70 χρόνια από τη μάχη Δάρα Αρκαδίας (11-7-
1947)……………………………………………………………..……503-506
4. Γεωργίου Ζάρα, Απομνημονεύματα της Κατοχής και του συμμοριτο-
πολέμου……………………………………………………………..…507-618
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Μεθόδιος Φούγιας (1924-2006)…..……..……..….....619-755
Χρήστος Π. Μπαλόγλου, Μεθόδιος Γ. Φούγιας: ο οραματιστής εκ Φενεού Κορινθίας
ιεράρχης. Το συγγραφικόν και ποιμαντικόν του έργον έως την εκλογή του στον τρίτο
βαθμό ιερωσύνης…………………………………………………………………619-638
Παναγιώτης Γ. Φούγιας, Από τη ζωή και το έργο του Μεθοδίου Φούγια..........639-641
Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Εὐστάθιος, Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων
Μεθόδιος Φούγιας……………………………………………….....................….641-642
Αλέκος Παπαδόπουλος, Μεθόδιος Φούγιας. Ο αγνός, ο αθώος, καλόπιστος και ειλι-
κρινής ιεράρχης……………………………………………………………....…..642-645
Ioannis Panayiotou Fouyas, Methodios Fouyas, o othotheiktis..........................645-651
Mητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός, Ἡ ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ Κορινθί-
ας………………………………………………………………………................651-655
Γεώργιος Αθ. Τσούτσος, Ο Πλάτων στο ένατο κεφάλαιο της πραγματείας «Προς
τους Νέους» του Μεγάλου Βασιλείου………………………………………...…655-660
Ευάγγελος Π. Λέκκος, Ο Αρχιεπίσκοπος πρ. Θυατείρων κυρός Μεθόδιος (Φούγιας)
ως συγγραφέας και εκδότης…………………………………………………..…661-673
Μητροπολίτης Ναϊρόμπι Μακάριος, Το έργο του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μεγάλης Βρεττανίας Μεθοδίου…………………………………………………673-679
Δημήτριος Β. Γόνης, Ἡ κατ’ ἰδίαν ἱερὰ Μετάληψη σὲ βυζαντινὰ κείμενα σὲ σύγκριση
μὲ τὴ σχετικὴ ἄποψη τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου, πατριάρχη Τυρνόβου…………...…..680-690
Βασίλειος Χρηστίδης, Αιθιοπία, Ερυθραία και Μεθόδιος Φούγιας. Σχόλια σε πρόσφα-
τη έκδοση……………………………………………………………………..….691-696
Χρήστος Τεάζης, Η «προτεσταντοποίηση» της κοινωνικής νοοτροπίας της οικονομίας
σε Ελλάδα και Τουρκία………………………………………………………..…697-714
Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανός, Ἡ ὑποτίμηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴ διδασκαλία τοῦ Filioque…………………………………………………………………...………...
715-723
Παναγιώτης Τζουμέρκας, Δύο επιστολές για την προσωπικότητα του μητροπολίτη
Κίτρους Βαρνάβα Τζωρτζάτου (+1985) από τον επιστήθιο φίλο του Θεόδωρο Παπανα-
γιώτου…………………………………………………………………………….724-744
Λουκάς Δ. Παπαδάκης, Ο Μεθόδιος Φούγιας στα βήματα του Μελετίου Μεταξά-
κη…………………………………………………………………………………745-750
Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Το επιστημονικό έργο του Μεθοδίου Φούγια επί των αι-
θιοπικών και ισλαμικών σπουδών……………………………………………..…751-755
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ……………………………………………………..756-774
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ……………………………………………………...…775-791
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ……………………...…..σσ. 1-195
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
(22 Ὀκτωβρίου 2016)
ΑΘΗΝΑ 2017
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ἐτήσια περιοδικὴ ἔκδοση
Ὄργανο τοῦ Ὁμίλου Πελοποννησιακῶν Μελετῶν
Ἐκδότης – Διευθυντής: Ἀθανάσιος Θ. Φωτόπουλος
Ταχυδρ. διεύθυνση: Τ.Θ. 40103, Ἁγία Βαρβάρα 12310
Τηλ.: 6934167113, 2105613643, 2621033592
e-mail: joas@otenet.gr
______
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προσφώνηση υπό Γεωργίου Πολ. Μανουσοπούλου……..…………...…3-5
Δημήτρη Μιχαλόπουλου, Ἡ ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία καὶ ὁ Γεώργιος
Γεμιστός..……………………………………………..……………….…6-16
Νικόλαου Α. Ε. Καλοσπύρου, Ἡ κριτικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη γιὰ τὴ σπαρτιατι-
κὴ πολιτεία ἢ Φιλολογικὸ ὑπόμνημα στὰ Πολιτικὰ Β΄ 9………….……17-49
Χριστίνας - Παναγιώτας Μανωλέα, Οι παραδόσεις του Νικολάου Πολίτη
στην Αθηναίων Πολιτεία………………………………………………….…..50-68
Ηλία Τεμπέλη, Οι αριστοτελικές σπουδές στην Ελληνική Σχολή της
Δημητσάνας…………………………………………………………..…69-80
Χρήστου Π. Μπαλόγλου, Αριστοτέλης και Μεσσηνία. Αξιοποίηση και
ανάλυση του σχετικού υλικού………………………………………......81-92
Χριστίνας Σίνου, Ο Αριστοτέλης και οι Ολυμπιακοί αγώνες – Οι αναφορές
του Αριστοτέλη στους αγώνες και τα πρόσωπα της Ολυμπίας − Η
σπουδαιότητα της Φυσικής αγωγής στην Εκπαίδευση………………..93-102
Μιλτιάδη Μιχαλόπουλου, Οι μεταρρυθμίσεις του Άγιδος και Κλεομένους
υπό το πρίσμα του Αριστοτέλους………………………………….…103-113
Αθανασίου Θ. Φωτοπούλου, H θεωρία του Αριστοτέλη επί των Οικονο-
μικών. Έκδοση και σχόλια υπό του Δημοσθένους Κούση (1951)…...114-118
Ἀλέξανδρου-Νεκτάριου Ἰω. Βασιλείου-Δαμβέργη, Οἱ πόλεις τῆς Πελο-
ποννήσου τὴν ἐποχὴ τοῦ β΄ ἀποικισμοῦ καὶ ἡ ἵδρυση ἀποικιῶν ἀπὸ αὐτὲς
στὸν Ἀριστοτέλη..................................................................................119-161
Παρασκευής Φαρμάκη, Η κοινωνική και πολιτική «ιδέα» της Σπάρτης
κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους (750 π.Χ. – 480 π.Χ.) στο έργο
του Αριστοτέλη………………………………………………………162-170
Δημητρίου Πατσόπουλου, Μία αριστοτελική ανάγνωση (;) του Θ. Καΐρη
από τον Κ. Δ. Γεωργούλη………………………………...………….171-191
Αγγελικής Κομποχόλη, Τα Φυσιογνωμικά του Αριστοτέλη και η απήχησή
τους στην λαϊκή προφορική παράδοση της Πελοποννήσου..………..192-195

Δεν υπάρχουν σχόλια: