Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ24002
ΤΗΛ.2724071016


Εισαγωγή
Ο χώρος, ο χρόνος και τα φαινόμενα, είναι έννοιες αλληλένδετες όπου η κάθε μια προϋποθέτει και συμπληρώνει την άλλη σε οποιοδήποτε θέμα αναζήτησης από τον άνθρωπο με τις επιστήμες που δημιούργησε .
Η μελέτη του χώρου, προϋποθέτει την ύπαρξη χρόνου με μέσο σύνδεσης τα φαινόμενα. Το ίδιο ισχύει όταν μελετάμε και τις δυο άλλες έννοιες.
Ο χώρος είναι συγκεκριμένη θέση του σύμπαντος, ο χρόνος δείχνει πορεία εξέλιξης, τα φαινόμενα είναι διαδικασίες που συμβαίνουν στο συγκεκριμένο χρονοχώρο με μια ντετερμινιστική εντελέχεια (εν τέλος έχει, Αριστοτελικός όρος )
Τα ερωτήματα τι, γιατί, πως, πόσο, πότε πού, καλύπτουν τις παραπάνω έννοιες στη λύση προβλημάτων για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής στο πλανήτη γη .

Παίρνοντας σαν δεδομένο ότι πρώτα φτιάχτηκε ο χώρος π.χ. ο πλανήτης γη στο ηλιακό μας σύστημα ταυτόχρονα μελετάμε και το χρόνο με τη ραδιοχρονολόγηση των πετρωμάτων ή των απολιθωμάτων (γεωλογικοί αιώνες) και τα φαινόμενα βλέποντας τη πορεία προέλευσης και εξέλιξης της ζωής των οργανισμών
Οι επιστήμες.......έχουν μακρύ δρόμο .............για τη κατάκτηση της αλήθειας.................

Η μεθοδολογία της κάθε επιστήμης

Η κάθε επιστήμη ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκείμενου ν’ανακαλύψει την αλήθεια των φαινομένων που σχετίζονται με το σύμπαν και τα φαινόμενα της ζωής. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει:

1 Παρατήρηση. Είναι η καταγραφή μιας πληροφορίας
2 Πείραμα. Είναι μια πρακτική διαδικασία
3 Μεταβλητή. Είναι ένας παράγοντας που αλλάζει
4 Σταθερά. Είναι ένας παράγοντας που δεν αλλάζει
5 Υπόθεση. Είναι η ερμηνεία που ελέγχεται με παρατήρηση και πείραμα
6 Θεωρία. Είναι η ερμηνεία που ταιριάζει με επιστημονικές παρατηρήσεις
7 Νόμος Είναι η ερμηνεία που επαληθεύεται πάντοτε
8 Απόδειξη. Είναι ο επιστημονικός συλλογισμός που βεβαιώνει την
αλήθεια μιας πρότασης .

Η μεθοδολογία της βιολογίας

Στη βιόσφαιρα του πλανήτη γη γίνονται συνεχώς φαινόμενα φυσικά, χημικά, ανθρώπινα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των οργανισμών. Η βιολογία είναι κλάδος των φυσικών επιστημών η οποία μελετά τα έμβια όντα. Ο όρος βιολογία δημιουργήθηκε από το Λαμάρκ και είναι στερνοπαίδι άλλων επιστημών, γιατί σαν γενική επιστήμη στηρίζεται στις γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, κυτταρολογίας, βιοχημείας, φυσικής, χημείας, μαθηματικών κ.λ.π.

Η κάθε επιστήμη για την κατανόηση του χρόνου, του χώρου των φαινομένων θέτει τα ερωτήματα τί, πότε, πού, πόσο, γιατί, κάνει υποθέσεις, παρατηρήσεις, Πειράματα, συγκεντρώνει δεδομένα από άλλες επιστήμες ώστε να προσεγγίσει και ανακαλύψει τα διάφορα ερωτήματα που μελετά. Ο άνθρωπος με την εξέλιξη προφορικού λόγου και εργαλείων ανέπτυξε στον εγκέφαλό τους τις διανοητικές του ιδιότητες και έγινε κυρίαρχος στον πλανήτη γη αναζητώντας την υπέρβαση, το Θεό, το μη επιστητό και είναι ο μόνος οργανισμός που προσάρμοσε τα γονιδιά του στο περιβάλλον φυσικό και ανθρωπογενές.

Οι μεγάλοι σταθμοί στην εξέλιξη της βιολογίας είναι:

ί) Η ανακάλυψη των γενικών νόμων της κληρονομικότητας από το Μέντελ
ίί) Η ανακάλυψη του μικροσκοπίου
ίίί) Η ανακάλυψη της διπλής έλικάς του DNA από τους Γουάτσον και Γκρίκ
ίν) Οι πρακτικές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας (ζυμώσεις, εμβόλια, αντιβιοτικά, ανασυνδιασμένο DNA) με αποκορύφωμα την κλωνοποίηση της Ντόλυ.
Η προσφορά της βιολογίας με τη συνεργασία κι άλλων επιστημών προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα παραγωγής (καλύτερες ανθεκτικότερες ποικιλίες φυτικών και ζωικών ειδών) λύνοντας έτσι το πρόβλημα του υποσιτισμού. Η γνώση του μηχανισμού της κληρονομικότητας μας προφυλάσσει στο να μην γεννηθούν άτομα με κληρονομικές αρρώστιες και με την παραγωγή εμβολίων, αντιβιοτικών προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ιατρική επιστήμη.

Η βιολογία στην καθημερινή μας ζωή

Η βιολογία μελετά τα έμβια όντα που εκδηλώνουν τα φαινόμενα της ζωής και τις απαραίτητες και διαδικασίες για τη διατήρησή της. Η εξέλιξη της επιστήμης της βιολογίας καλύπτει σήμερα έμμεσα ή άμεσα όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τη παραγωγή αγαθών, την αγωγή και προαγωγή υγείας, τη διαχείριση φυσικών και ανθρώπινων πόρων, την οικονομία, την εύρεση λύσεων στα προβλήματα υπερπληθυσμού, ρύπανσης, ενέργειας, αγοράς προϊόντων. Μελετά αλληλεπιδράσεις- αλληλεξαρτήσεις των οργανισμών, τις συνθήκες διαβίωσης, τον υποσιτισμό, τις αυτοκτονίες, τις αρρώστιες, τα ατυχήματα, τα ναρκωτικά, το AIDS, το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τους παραγωγούς, καταναλωτές, αποικοδομητές, την ποικιλία των έμβιων όντων, τη χημεία της ζωής (μακρομόρια, νερό, άλατα, φυτικές ίνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία), τις απαραίτητες λειτουργίες της ζωής (διατροφή, πέψη, οργανικά συστήματα), τα αλφάβητα της ζωής (DNA, RNA) τις μεταλλάξεις, τη ποικιλία των οργανισμών, το οξυγόνο, το νερό, το άζωτο, το διοξείδιο του άνθρακα στις τροφές της λιθόσφαιρας, υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα. Η τεχνολογία μαζί με άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες προσφέρουν εργαλεία και μηχανές για τη δημιουργία οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας.
Οι εφαρμογές της βιολογίας στη φυτική και ζωική παραγωγή για καλύτερα είδη, η εφαρμογή ζυμομυκήτων στις ζυμώσεις και παραγωγή αντιβιοτικών, η αξιοποίηση πηγών και μορφών ενέργειας, η κλωνοποίηση, η καλυτέρευση των συνθηκών ζωής με τη δημιουργία περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών οδηγούν τον άνθρωπο στην ευτυχία από τη μια μεριά και στην καταστροφή από την άλλη εφ’ όσον όλα αυτά που δημιούργησαν δεν τα διαχειριστεί σωστά (πυρηνική ενέργεια, κλωνοποιημένα προϊόντα, ρύπανση περιβάλλοντος κ.τ.λ).
Η απόκτηση γνώσης προκειμένου να εναρμονιστεί η ζωή του ανθρώπου με τις μεγάλες δυνάμεις του φυσικού κόσμου και με τις υπερβατικές δυνάμεις που όλοι οι πολιτισμοί αισθάνονταν, πίσω από το φυσικό κόσμο. Οι άνθρωποι ήθελαν να γνωρίζουν πως λειτουργεί η φύση, όχι για να την ελέγχουν και εξουσιάζουν, αλλά για να ζουν αρμονικά με τις εναλλαγές της.
Θα πρέπει όλοι να ανακαλύψουμε και ενεργοποιήσουμε τον ήλιο που κρύβεται μέσα μας για να μας φωτίζει το μυαλό, να μας ζεσταίνει την ψυχή και με την ακτινοβολία που εκπέμπει να μπορούμε να επικοινωνούμε με τη φύση, το Θεό και τους συνανθρώπους μας με δημιουργικές δραστηριότητες, αγάπη, αλήθεια και ειλικρίνεια, πλουτίζοντας συναισθηματικά τη ψυχή μας έτσι ώστε το αγίασμα να εξουδετερώνει πάντοτε τις οποιεσδήποτε μικρότητες και κακίες, αντιμετωπίζοντας έτσι τις καταστάσεις, με ηρεμία, διάλογο και κριτική, ώστε να παίρνουμε σωστές αποφάσεις μεταλλάσσοντας τις ζήλιες σε υγιή συναισθήματα
Στην πρόοδο της επιστήμης υπάρχουν στάδια κατανόησης και στάδια εξέλιξης της γνώσης. Με τη γνώση επικοινωνούμε καλύτερα με τον εαυτό μας και τους άλλους και λύνουμε προβλήματα. Καθένα από αυτά φέρει τη δική του κοσμοθεωρία, το δικό του παράδειγμα. Σχηματίζονται κυβερνήσεις, καταρτίζονται συντάγματα, καθιερώνονται θεσμοί και διαμορφώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Από τη γνώση ξεκινάμε να χτίζουμε νέα ολογράμματα και να δημιουργούμε νέες πραγματικότητες. Γινόμαστε δημιουργοί. Προετοιμάζουμε χημικά το σώμα μας, σκέψη προς σκέψη,, για να αποκτήσουμε εμπειρίες και αλλαγές, όχι μόνο σε προσωπικό , αλλά και κοινωνικό επίπεδο και οι εθισμοί καταλύονται με την αλλαγή, με την εξέλιξη, να βρούμε την ευχαρίστηση και να αποφύγουμε τον πόνο και υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες για αλλαγή.

Ο πλανήτης υποφέρει. Λεηλατημένος από πόρους και απογυμνωμένος από την αγνότητα. Το μολυσμένο σπίτι μας άρχισε να στριφογυρίζει προς το χείλος του αφανισμού
Η προσευχή προωθεί τη θεραπεία. Μπορείτε να αντιληφθείτε πράγματα εκτός χρόνου - χώρου.
Ποιος υπονόμευσε την αλήθεια. Πρώτα η εκκλησία και τώρα το νέο ιερατείο, οι επιστήμονες.
Η θεωρία της σχετικότητας, η κβαντομηχανική, η επίδραση σκέψεων - συναισθημάτων στο σώμα μας, οι λεγόμενες "ανωμαλίες" εξωαισθητηριακή αντίληψη, πνευματική θεραπεία, μακρινή όραση, μεταθανάτιες και εξωσωματικές εμπειρίες, να περιλαμβάνονται σε μια περιεκτικότερη θεωρία για να μάθουμε τον τρόπο λειτουργίας του κόσμου.
Ο μετωπιαίος λοβός επιτρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας, να συγκεντρωνόμαστε, είναι βασικός στη λήψη απόφασης και στη διατήρηση σταθερής πρόθεσης, αντλούμε πληροφορίες από το περιβάλλον και την αποθήκη των αναμνήσεων, τις επεξεργαζόμαστε, παίρνουμε αποφάσεις, ή κάνουμε διαφορετικές επιλογές ή συμπεριφορές.
Κάθε συναίσθημα που νιώθουμε παράγει ένα ιδιαίτερο χημικό προϊόν, στον υποθάλαμο, οι ενδορφίνες, γνωστές ως συναίσθημα ευφορίας. Το κουμπί ευχαρίστησης - πόνου συνδέεται με στάσεις, ιδέες και μνήμες.
*Η ψυχή αποτελεί ένα μητρώο όλων των εμπειριών που κατέχουμε συναισθηματικά. Δεν φτάνουμε όμως στις ανώτερες διαστάσεις, επειδή κολλάμε στις 3 πρώτες σφραγίδες: Σεξ, επιβίωση, δύναμη και εξουσία. Για να βγούμε από τα βαθύτερα υπόγεια ανθρωπότητας, να μετατρέψουμε εφ΄όσον κατακτήσουμε τις 3 σφραγίδες , να τις μετατρέψουμε σε σοφία. Το πάθος, η θεϊκή αγάπη, η αίσθηση της ταυτότητας με όλα, οι απόκοσμες εμπειρίες, παράγουν ενδορφίνες που πλημμυρίζουν το σώμα και αλλάζουν την συνείδηση. Επηρεάζουν το σώμα, το νου, αλλάζουν αυτό που είμαστε και το σώμα μας ζει ολοκαίνουργα συναισθήματα, που όμοια τους δεν έχουμε ξανανιώσει ποτέ.
*Ανασφάλεια, άγχος, ανησυχία, επιμονή να είμαι σωστός και τέλειος, υποκρισία, έλεγχος, οργή, αδιαλλαξία, αυταρχικότητα, άγχος, μια σκέψη, ιδέα, φόβος, παράγουν τα κατάλληλα νευροπεπτίδια.
Οι εθισμοί έχουν σοβαρές συνέπειες. Ο εξηρτημένος παίρνει όλο και μεγαλύτερες δόσεις, για να πετύχει την ίδια κατάσταση ευφορίας. Ο πολιτικός που επιδιώκει όλο και μεγαλύτερα αξιώματα, όχι λόγο της επιθυμίας του να υπηρετήσει το λαό, αλλά επειδή επιδιώκει περισσότερη δύναμη. Παμε να κάνουμε κάποιον χαζό, για να νιώθουμε εμείς ανώτεροι.
Οι δημιουργίες βασίζονται στο συναίσθημα και την εξάρτηση. Αν δεν μπορούμε να ελέγχουμε την συναισθηματική μας κατάσταση, πρέπει να εθιζόμαστε σε αυτή. Οι άνθρωποι που αγαπάμε πραγματικά είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις συναισθηματικές μας ανάγκες και ευαισθησίες.
Θέλουν την εξουσία, για να καλύψουν μια βαθιά αίσθηση ανασφάλειας και αναξιοσύνης.
Επιλογή. Η μια είναι η προσωπικότητα και η άλλη το υπερβατικό εγώ.
Ο νους είναι τα πάντα, μ' αυτά που σκεφτόμαστε και μ' αυτά που γινόμαστε. Ο νους δημιουργεί το σύμπαν το οποίο βλέπουν κατόπιν τα μάτια μας. Ο νους είναι χτισμένος μέσα στα μάτια μας.
Αν θελήσουμε μια ευρύτερη και πλουσιότερη ζωή, περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης, επιτυχιών και ευτυχίας, πρέπει να ταρακουνήσουμε τον εαυτό μας, θέτοντας σημαντικές ερωτήσεις, νιώθοντας νέα συναισθήματα και συσσωρεύοντας περισσότερα δεδομένα, στα νευρωνικά μας δίκτυα.

Τη φαντασία την εντελώς αδέσμευτη
Δε συμπαθώ. Δεν έχει χάρες. Και είναι
χρήσιμη για τα όνειρα μόνο.
Εγώ
Την άλλα φαντασία αγαπώ, αυτή
Που προσπαθεί ένα παρελθόν να ζωντανέψει
Και που στηρίζεται στις μνήμες του,
Σποραδικές και ασύνδετες, ζητώντας
Γύρω τους ένα άρτιο σύνολο να πλάσει
Με τάξη, προσοχή και μέτρο.
Κι έτσι, προπάντων, που το χρώμα τους,
Το χρώμα αυτών των ερειπίων
Των αβέβαιων γεγονότων το αίσθημα,
Μέσα στο έργο της ενισχυμένο να περάσει.
Αυτό το δύσκολο είναι
Που εκτιμώ. Αυτήν εγώ αγαπώ
Τη φαντασία, τη δεσμευόμενη,
Την οδηγούμενη φαντασία που,
Όλο συγκίνηση, πάντοτε γύρω
Από πολύτιμα εμπόδια έρπει
Και
Χρήσιμη είναι- τόσο - για την τέχνη μου

Ποιήμα του Άθου Δημουλά με τίτλο "ΚΑΒΑΦΗΣ". Πανελλήνιες εξετάσεις 2008

Μην κάνεις το κακό. Κάνε το καλό
Κράτα τη σκέψη σου αγνή.
Η Τωρινή μας κατάσταση είναι αποτέλεσμα των χτεσινών μας σκέψεων και οι σημερινές μας σκέψεις πλάθουν την αυριανή. Η ζωή είναι δημιούργημα της σκέψης μας.
Αν ένας άνθρωπος μιλάει με ακάθαρτο νου, ο πόνος τον ακολουθεί όπως ο τροχός της άμαξας ακολουθεί τα βόδια που την σέρνουν
Όπως η μέλισσα παίρνει το μέλι από το λουλούδι χωρίς να πειράζει την ομορφιά και το αρωμά του, έτσι περιπλανιέται και ο σοφός στη ζωή.
Ηρεμία όχι πάθος.
Διανοητική ελευθερία και όχι σκλαβιά.
Ελάττωση των εγκόσμιων και όχι στην αυξησή τους.
Λιτότητα και όχι πλεονεξία.
Ικανοποίηση με το επιδέξιο και όχι το αδέξιο.
Όχι στην ατομικότητα , αλλά εντροφή στην ομάδα.
Ορθή θέαση, συναίσθημα, δράση, βιοπορισμός, προσπάθεια, εγρήγορση, αυτοσυγκέντρωση

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
Ένας τρόπος για την καθημερινή βελτίωση του ανθρώπου για να βρίσκεται σε αρμονία με τον εαυτό του και το περιβάλλον είναι να εφαρμόζει την αρχή: Δεν θέλω να γίνω καλύτερος από κανέναν, θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος, από τον χτεσινό εαυτό μου. Δέκα από αυτούς είναι:
Να γίνεσαι καλύτερος χωρίς διαταγές.
Να χαίρεσαι χωρίς να υποκρίνεσαι.
Να μιλάς χωρίς να περιαυτολογείς.
Να δουλεύεις χωρίς να υποδουλώνεσαι.
Να είσαι ελεύθερος χωρίς να γίνεσαι ασύδοτος.
Να είσαι τολμηρός χωρίς επίδειξη.
Να είσαι εκδηλωτικός χωρίς έπαρση.
Να παλεύεις χωρίς να απελπίζεσαι.
Να διαλέγεις χωρίς να περιφρονείς.
Να είσαι οδηγός χωρίς να κομπάζεις,


ΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (DNA, RNA, Πρωτεΐνες)

A. ΑΛΦΑΒΗΤΟ DNA


1. Το αλφάβητο του DNA είναι τα γράμματα A,T,G,C με βοηθητικά στοιχεία το Rd, P.(αδενίνη, θυμίνη, γουανίνη, κυτοσίνη, δεοξυριβόζη, φωσφορικό οξύ)
2. Δομή του DNA. Η Α ζευγαρώνει πάντοτε με την Τ και η G ζευγαρώνει πάντοτε με τη G με 2 και 3 δεσμούς υδρογόνου αντίστοιχα (Α=Τ,G=C)
3. Κατασκευή DNA
Με κομπιούτερ
Με χαρτοδιπλωτική (μέθοδος origami)
Με μαγνήτες
Με προκατασκευασμένα υλικά
Με θεατρικό δρώμενο.
Διάρθρωση γενετικού υλικού. Βάσεις DNA, γονίδιο, χρωμόσωμα, καρυότυπος άνδρα 44+χψ,γυναίκας 44+χχ.Καρυότυπος είναι ο αριθμός, το σχήμα και μέγεθος των χρωμοσωμάτων και είναι σταθερός για κάθε είδος, εκτός των διαφόρων περιπτώσεων που λέγονται μεταλλάξεις.
Ελληνικό αλφάβητο, γράμματα, σελίδες, τόμος, τόμοι 46
Το DNA έχει μνήμη και εξέλιξη και η ροή της πληροφορίας είναι DNA, RNA, πρωτεΐνες. Μνήμη σημαίνει, πως παράγει το προϊόν και εξέλιξη πότε θα το παράγει (πρωτεΐνη)
4. Αντιγραφή DNA.
Είναι η διαδικασία στην οποία οι 2 αλυσίδες του DNA γίνονται 4 και τα 2 νέα μόρια είναι ποιοτικά και ποσοτικά ίδια, λόγω της συμπληρωματικότητας των βάσεων
Ισχύουν μόνο οι πράξεις πολλαπλασιασμός και διαίρεση και βασίζεται πάντοτε στο ζευγάρωμα των αζωτούχων βάσεων Α=Τ και G=-C
Οι συνέπειες της αντιγραφής είναι η μίτωση και η μείωση.
Η μίτωση γίνεται στα σωματικά και κύτταρα και έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη των οργανισμών, την αναγέννηση κυττάρων και τη μονογονία. Η ανώμαλη μίτωση προκαλεί τον καρκίνο (καλοήθη, κακοήθη) και τη λευχαιμία (μυελογενή και λεμφογενή).Τα άτομα που πάσχουν από καρκίνο ή λευχαιμία κάνουν χημειοθεραπεία ή ακτινοβολίες, για να σταματήσουν αυτόν τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό.
Η μείωση γίνεται στους γονάδες των οργανισμών και δημιουργούνται οι γαμέτες που είναι το σπερματοζωάριο και το ωάριο. Η ανώμαλη μείωση δημιουργεί γαμέτες που όταν γονιμοποιηθούν δημιουργούνται τα διάφορα σύνδρομα.
5.Μηχανισμός μίτωσης. Ο μηχανισμός της μίτωσης περιλαμβάνει τα στάδια πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση και τελόφαση.
Πρόφαση=Διπλασιασμός του γενετικού υλικού (αδελφές χρωματίδες).
Μετάφαση=Κίνηση των διπλασιασμένων χρωμοσωμάτων στον Ισημερινό του κυττάρου.
Ανάφαση=Σύνδεση των αδελφών χρωματίδων με τις ίνες της ατράκτου, διαχωρίζονται και κατευθύνονται στους πόλους του κυττάρου.
Τελόφαση=Γίνεται ο σχηματισμός των 2 νέων πυρήνων και ακολουθεί η κυτταροδιαίρεση.
Το αποτέλεσμα της σωστής μίτωσης είναι ο σχηματισμός 2 νέων κυττάρων που περιέχουν τον ίδιο αριθμό χρωματοσωμάτων,με το αρχικό κύτταρο, το ζυγωτό.
6. Μηχανισμός μείωσης. Ο μηχανισμός της μείωσης περιλαμβάνει τη μείωση 1 και τη μείωση 2.Στη μείωση 1 γίνεται ο διαχωρισμός των ομολόγων χρωμοσωμάτων και στη μείωση 2 γίνεται ο διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων.
Μείωση 1
Πρόφαση=Διπλασιασμός του γενετικού υλικού (αδελφές χρωματίδες)
Μετάφαση=Σύναψη ομολόγων χρωμοσωμάτων (τετράδες). Ομόλογα χρωματοσώματα είναι τα ανά περίπου 2 όμοια χρωμοσώματα όπου το ένα προέρχεται από τη μάνα και το άλλο προέρχεται από τον πατέρα και ελέγχουν τις ίδιες ιδιότητες, εκτός των φυλετικών χρωμοσωμάτων,γιατί το φυλετικό χρωμόσωμα Χ είναι μεγαλύτερο από το φυλετικό χρωμόσωμα Ψ.
Ανάφαση=Αποχωρισμός των ομολόγων χρωμοσωμάτων
Τελόφαση=Σχηματισμός πυρήνων με το μισό αριθμό των χρωμοσωμάτων.
Μείωση 2. Ακολουθούν τα 4 στάδια της μίτωσης.
Στη σωστή μείωση προκύπτουν 4 θυγατρικά κύτταρα με το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων, από το αρχικό κύτταρο, το ζυγωτό.
Η σύναψη μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και ο αριθμός των χρωμοσωμικών συνδυασμών, που δημιουργούν διαφορετικούς γαμέτες, ισούται το 2 και δύναμη τον αριθμό των χρωμοσωμάτων της απλοειδούς σειράς. Στο ανθρώπινο είδος είναι ν=23 και οι χρωμοσωμικοί είναι 2 στη δύναμη 23 και οι γαμετικοί συνδυασμοί είναι 2 στη δύναμη 46. Μπορούμε με τις πιθανότητες να υπολογίσουμε τις κληρονομικές ιδιότητες που πήραν τα εγγόνια, από τους παππούδες και γιαγιάδες. Με βάση τους χρωμοσωμικούς-γαμετικούς συνδυασμούς και τις πιθανότητες είναι αδύνατον 2 παιδιά από διαφορετικές γέννες να έχουν ταυτόσημο γενετικό υλικό, γι'αυτό και παρατηρείται η μεγάλη ποικιλότητα στα παιδιά μιας οικογένειας, που το καθένα έχει τα δικά του διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Με κομπιούτερ
Με χαρτοδιπλωτική (μέθοδος origami)
Με μαγνήτες
Με προκατασκευασμένα υλικά
Με το ελληνικό αλφάβητο
Με αριθμούς
Με θεατρικό δρώμενο

Β ΑΛΦΑΒΗΤΟ RNA-ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ(Μεταγραφή-Μετάφραση)
Το αλφάβητο RNA είναι τα γράμματα A, U, G, C, με βοηθητικά τα R, P, αδενίνη, ουρακίλη, γουανίνη, κυτοσίνη, ριβόζη, φωσφορικό οξύ.
Το αλφάβητο των πρωτεϊνών είναι τα 20 διαφορετικά αμινοξέα.
Όταν το κύτταρο ή ο οργανισμός χρειάζεται κάποια πρωτεΐνη, τότε το DNA παράγει το RNA το οποίο με τη σειρά του παράγει την πρωτείνη, μέσα στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου,με τη βοήθεια του ενδοπλασματικού δικτύου,των ριβοσωμάτων και των αμινοξέων που κυκλοφορούν ελεύθερα.
Η μεταγραφή είναι μια διαδικασία που το DNA δίνει RNA. Ανοίγει ένα τμήμα του (γονίδιο) και η μια αλυσίδα μεταγράφεται. Απέναντι από τις βάσεις Α,Τ,G,C της αλυσίδας του DNA, ζευγαρώνουν οι βάσεις, U,A,C,G του RNA, το οποίο σε σχέση με το DNA είναι μονόκλωνο. Το παραγόμενο RNA βγαίνει έξω από τον πυρήνα, ωριμάζει, και με τη βοήθεια των ριβοσωμάτων και αμινοξέων γίνεται η σύνθεση της πρωτεΐνης. Σε κάθε τριάδα βάσεων RNA αντιστοιχεί ένα αμινοξύ, γι'αυτό και ο αριθμός των βάσεων στο RNA είναι πολλαπλάσιος του 3.Οι συνδυασμοί των τεσσάρων βάσεων ανά τρείς είναι 64 και τα αμινοξέα είναι 20, γιατί πολλές τριπλέτες κωδικοποιούν το ίδιο αμινοξύ. Παρατηρούμε ότι η ροή της πληροφορίας είναι DNA, RNA, πρωτεΐνη. Αν έχει συμβεί κάποια μετάλλαξη τότε το τελικό προϊόν που είναι η πρωτεΐνη θα είναι διαφορετικό. Η αριθμητική σχέση που ισχύει για συνεχή γονίδια είναι ν DNA,ν\2 RNA,n\2\3 πρωτεΐνη. Το γονίδιο έναρξης είναι το AUG και τα γονίδια λήξης είναι UGA, YAG ,UAA.

Γ.ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Γενετική είναι η επιστήμη της βιολογίας που μελετά τα φαινόμενα της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η μεταβίβαση των ιδιοτήτων από τους προγόνους στους απογόνους. Πρώτος που μελέτησε τη κληρονομικότητα είναι ο Μέντελ χρησιμοποιώντας πειραματικό υλικό το μοσχομπίζελο. Το γονίδιο είναι μονάδα κληρονομικότητας για ένα γνώρισμα. Αλληλόμορφα γονίδια είναι τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση των ομολόγων χρωμοσωμάτων, δρούν για τον ίδιο γνώρισμα με τον ίδιο (ομόζυγο=ίδια γονίδια) ή διαφορετικό τρόπο (ετερόζυγο=διαφορετικά αλληλόμορφα γονίδια).Τα ομόλογα χρωμοσώματα διακρίνονται σε αυτοσωμικά και φυλετικά. Ομόλογα χρωμοσώματα είναι τα ανά δύο περίπου όμοια το ένα προερχόμενο από τη μάνα και το άλλο προερχομένο από τον πατέρα και ελέγχουν τις ίδιες πληροφορίες Τα σωματικά κύτταρα λέγονται διπλοειδή και οι γαμέτες λέγονται απλοειδείς. Στο ανθρώπινο είδος υπάρχουν τα φυλετικά Χ και Ψ. Ο γονότυπος του άνδρα είναι 44+χψ και της γυναίκας 44+χχ. Γονότυπος είναι η γενετική σύσταση του ατόμου ενώ φαινότυπος είναι η έκφραση του γονότυπου. Το γονίδιο λέγεται επικρατές οταν κυριαρχεί στο αλληλομορφό του το οποίο λέγεται υποτελές. Αν γνωρίζω τον αριθμό των διαφορετικών αλληλομόρφων γονιδίων και τη σχέση μεταξύ τους, μπορώ να βρω τους φαινότυπους, γονότυπους, συνολικές διασταυρώσεις, φαινοτυπικές γονοτυπικές αναλογίες και διαφορετικές διασταυρώσεις.
Παράδειγμα. Τα γονίδια των ομάδων αίματος είναι 3= Α,Β,Ο. Γονότυποι 6=3+2+1,ΑΑ,ΒΒ,ΟΟ,ΑΒ,ΑΟ,ΒΟ.Συνολικές διασταυρώσεις 6χ6=36.Διαφορετικές διασταυρώσεις=36+6\2=21

Δ.ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Η οποιαδήποτε αλλαγή στο γενετικό υλικό ονομάζεται μετάλλαξη. Διακρίνεται σε δομική και αριθμητική. Η δομική διακρίνεται σε γονιδιακή και χρωμοσωμική. Στη γονιδιακή μετάλλαξη έχουμε ελλειψη, προσθήκη ή αντικατάσταση βάσης ή βάσεων και στη χρωμοσωμική αλλάζει η δομή του χρωμοσώματος. Στην αριθμητική μετάλλαξη αλλάζει ο αριθμός των χρωμοσωμάτων. Αριθμητική μετάλλαξη είναι το σύνδρομο Ντάουν και το 21 χρωμόσωμα είναι 3 φορές, αντί για 2 που υπάρχει στα φυσιολογικά άτομα. Οι μεταλλάξεις προκαλούν ασθένειες, γενετική ποικιλότητα και προκαλούνται από χημικές ουσίες ,ακτινοβολίες κ.λ.π.

Ε.ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Με τη γενετική μηχανική μεταφέρεται γενετικό υλικό από κάποιον οργανισμό σε έναν άλλο. Ο οργανισμός αυτός λέγεται γενετικά τροποποιημένος. Με τη γενετική μηχανική αντιμετωπίζουμε διάφορες ασθένειες, βελτιώνουμε τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, τη γονιδιακή θεραπεία με τη χαρτογράφηση του γενετικού υλικού. Με τη βιοτεχνολογία ο άνθρωπος κάνει κατάλληλες διασταυρώσεις, για την επιλογή οργανισμών με επιθυμητές ιδιότητες. Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας έχουμε στους ζυμομύκητες κρασιού, τυριού, ψωμιού και παρασκευής αντιβιοτικών.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Περίληψη
Έχουμε καθυστερήσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα ,σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Θα παρουσιάσουμε τη χρήση του Η\Υ με τις άπειρες δυνατότητες που διαθέτει και θα αποδείξουμε ότι αφενός αποτελεί βασικό εργαλείο μάθησης και λύνει πολλά προβλήματα στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, αφετέρου πως γίνεται η παθητική μάθηση βιωματική συμμετοχική και διαμορφώνεται ισότιμα η σχέση εκπαιδευτικού – εκπαιδευομένου.
Η αισθητοποίηση δύσκολων όρων – εννοιών – λειτουργιών, με τη χρήση του υπολογιστή, κάνει πιο γρήγορη την κατάκτηση και αφομοίωση της γνώσης με το τρίπτυχο.
Φτιάχνω και Μαθαίνω
Βλέπω και Θυμάμαι
Αποχτώ Δεξιότητες
: Η βιολογία , με γνωστικό αντικείμενο τη ζωή, είναι η πλέον ανθρωποκεντρική επιστήμη των θετικών επιστημών

Λέξεις – κλειδιά : Μοντέλα, Προσομοιώσεις, Εικονική Πραγματικότητα, Μέθοδος Οrigami και Βιωματική Μάθηση με Θεατρικό Δρώμενο.
Εισαγωγή
Η “ΔΥΝΑΜΗ” ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε μια τρομακτική δύναμη και ευθύνη διότι επηρεάζουμε και καθορίζουμε τη ζωή των μαθητών μας. Για να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις με τους μαθητές μας στην τάξη πρέπει να είμαστε μέντορες και γητευτές και όχι πρόσωπα εξουσίας και να θεωρούμε το σχολείο και τη μάθηση κάτι το σημαντικό και ευχάριστο. Να διαθέτουμε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας διδάσκοντας με διεπιστημονική- πολυεπιστημονική προσέγγιση που να συνδέουν γεγονότα, ιδέες και έννοιες με μοντέλα-προσομοιώσεις –εικονική πραγματικότητα (πηγές από βιβλία, επικαιρότητα, βιβλιοθήκες, διαδίκτυο).
Οι πληροφορίες και μεθοδολογίες να κάνουν τους μαθητές ενεργητικούς να γίνονται δάσκαλοι-ερευνητές να αποχτούν συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες στο ομαδικό πνεύμα συνεργασίες με παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες. Το σχολείο πρέπει να διαμορφώνει όχι μόνο καλούς μαθητές αλλά και καλούς ανθρώπους . Να είναι καταφύγιο όπου να παρέχονται στους μαθητές όλα τα εργαλεία για να τους βοηθήσουν να πετύχουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους και το σχολείο να συνδέεται με τη ζωή. Τα λάθη των μαθητών δεν αποτελούν πρόβλημα εφ’ όσον μαθαίνουν από αυτά. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να’ ναι φορείς πολιτισμού και της δια βίου μάθηση, παραδείγματα προς μίμηση και θετικών κοινωνικών σχέσεων. Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην άριστη συνεργασία και σχέση μεταξύ των μαθητών και καθηγητών γιατί;
Εκσυγχρονίζεται κάθε παλιά διδακτική και αντικαθίσταται με τη συνεργατική και διερευνητική μάθηση
Ανατρέπεται η ελεγχόμενη σχέση διδάσκοντος- διδασκομένου και η μονοδιάστατη μάθηση γραμμικού τύπου.
Αξιοποιείται μια σύνθετη μάθηση με διεπιστημονική προσέγγιση.
Καλλιεργείται η ανάπτυξη της αίσθησης της πραγματικότητας.
Γίνεται η χρήση πολυμέσων και διαδικτύου και τέλος.
Οι διδασκόμενοι αυτοαξιολογούνται και αποχτούν δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους.
¨Τα άμεσα μαθησιακά οφέλη από την οπτικοποίηση όρων, δομών, λειτουργιών και εννοιών με τη χρήση Η\Υ στα σχολεία είναι:
Η συμμετοχική, ενεργητική και βιωματική μάθηση φτιάχνοντας σχέδιο , εικόνα ,κίνηση και ήχο. Είναι ένα μαθησιακό κίνητρο.
Η διαδικασία αυτή ωφελεί στην καλύτερη αφομοίωση της γνώσης
Η χρήση μοντέλων–προσομοιώσεων δημιουργεί ένα αποκαλυπτικό μαθητοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι κυρίως καθοδηγητικός.
Πολλαπλασιάζει τη μεταδοτικοτητά του και τα μαθήματα γίνονται πιο ευχάριστα.
Γίνεται προσέγγιση «δύσκολων» όρων εννοιών, δομών και λειτουργιών.
Μια πολύ καλή μέθοδος για να προσεγγίσουμε εποπτικά το μικρόκοσμο των ατόμων και των μορίων στα μαθήματα βιολογίας, χημείας, είναι η χρήση των προσομοιωμάτων. Κάθε άτομο παριστάνεται με έναν κύκλο. Για να διακρίνουμε τα άτομα μεταξύ τους χρησιμοποιούμε διαφορετικά χρώματα-μεγέθη. Στο μάθημα της βιολογίας χρησιμοποιούμε σχήματα-μοντέλα και χρώματα .


Μοντέλα- Προσομοιώσεις- Εικονική πραγματικότητα

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:

Μεγάλη οικονομία και απόδοση σκέψης.
Απουσία διαφωνίας γιατί έχουν μεγάλη απλότητα και ευχέρεια απορρόφησης όταν διδάσκονται σωστά.
Αποτελούν αποτελεσματική και ισχυρή εκγύμναση του νου και του πολλαπλασιάζουν την ικανότητα του. .
Τα χαρακτηριστικά των μοντέλων είναι η ακριβής, σαφής, απλή, πλήρης, σύντομη διατύπωση. Όργανά τους είναι ο Λόγος ,το σύμβολο και το σχήμα. Ένα μοντέλο- σύμβολο- σχήμα συμπυκνώνουν εκατομμύρια περιπτώσεων κατηγοριών και αντικειμένων φυσικών και πνευματικών. Τα μοντέλα με την απλότητα πυκνότητα και συντομία χαρίζουν στον άνθρωπο οικονομία χρόνου και κόπου. Απαιτείται μόνο λίγος χρόνος για την αρχική κατανόηση και στη συνέχεια η εφαρμογή και επανάληψη γίνεται με ευχάριστο τρόπο. Εκεί που χρειάζεται κάποιος να εκφράσει δύσκολες έννοιες και όρους και για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη χρήση των μοντέλων αρκεί μόνο λίγος χρόνος, δηλαδή τα μοντέλα εξοικονομούν κόπο και χρόνο και η βραχυχρόνια μνήμη γίνεται μακροχρόνια.
Βέβαια δε φταίνε όσα δε γνωρίζουν τα μοντέλα ούτε φταίνε γιατί δεν τα έμαθαν. Πρώτον γιατί δε γνώριζαν ότι τα μοντέλα είναι αναγκαία και σπουδαία ενίσχυση για κάθε πνευματική εργασία, κατεύθυνση και επιστήμη και έχουν οικονομική χρησιμότητα και είναι απίστευτα απλή σε βάθος- πλάτος.
Δεύτερον γιατί δε γνώριζαν ότι τα μοντέλα είναι ισχυρά και αναγκαία για την εκπαίδευση και εκγύμναση του νου. Εκείνος που δε γνωρίζει ή δεν κατέχει τη χρήση των μοντέλων είναι ένας καθυστερημένος, ατελής και αγύμναστος νους. Είναι ακόμη χειρότερο όταν έχει πνευματικές ικανότητες και δεν αξιοποιούνται ή αχρηστεύονται. Άρα είναι ένας ατελής νους με απλή λογική και
Τρίτον δεν φταινε γιατί δε τους εδίδαξαν τα μοντέλα με αποτέλεσμα να δείχνουν αποστροφή στις δύσκολες έννοιες και όρους, ενώ τα μοντέλα είναι ελκυστικά και κατανοητικά.
Η ανθρώπινη λογική από τον πρωτόγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί αλλά παραμένει ακόμη ανεπαρκή να συλλάβει και να λύσει τα προβλήματά μας και με τη βοήθεια των μοντέλων και μαθηματικών θα συμπληρωθεί, επεκταθεί και ενισχυθεί.
Η Ελλάδα με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον ,το λαμπερό ήλιο, τον καθαρό ουρανό και τη μεσογειακή διατροφή ευνοεί τη σκέψη και τη συζήτηση. Από τον ελληνικό πολιτισμό πήραν πολλά στοιχεία οι άλλοι πολιτισμοί γιατί οι Έλληνες έχουν ευαίσθητη αντίληψη είναι περισσότερο ανήσυχοι, αισιόδοξοι και πάντα δημιουργούν.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Σχηματισμός γης πριν 5 δις έτη.
Εμφάνιση ζωής πριν 2 δις έτη.
Πριν 1 εκατομμύριο έτη εμφανίστηκαν τα ανθρωποειδή.
Πριν 100 ή 200 χιλιάδων ετών εμφανίστηκε ο άνθρωπος.που διακρίνεται ανάλογα με την πορεία της εξέλιξης η οποία επηρεάζεται από τις φυσικές και κοινωνικές συνθήκες σε:
Homo sapiens= Λογικός Άνθρωπος
Homo faber= Τεχνίτης Άνθρωπος
Homo habilis= Επιδέξιος Άνθρωπος
Homo ryndens =Παιγνιώδης Άνθρωπος
Homo oeconomicys=Οικονομικός Άνθρωπος
Homo Juridicus =Νομικός Άνθρωπος
Homo Artisticus=Καλλιτέχνης Άνθρωπος
Homo Dominator=Εξουσιαστής Άνθρωπος
Homo Conventionalis=Συμβατός Άνθρωπος
Homo Mathematicus Constructor= Μαθηματικός κατασκευαστής άνθρωπος.
Homo Intelectual constructor= Πνευματικός κατασκευαστής άνθρωπος.

Οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν, ευημερήσουν, αγαπήσουν, να χαρούν, να γελάσουν ,να ευτυχήσουν να δημιουργήσουν, να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην ειρήνη, αγάπη και εργασία ,στην ένωση και ελευθερία των λαών.
Η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων είναι το θεμέλιο της συνεργασίας για την ευημερία της ανθρωπότητας με τις 2 επιταγές την φιλότητα και την συγνώμη.
Η συστηματική αλλαγή οφείλεται στην ανάπτυξη τη διάδοση των μαθηματικών που μελετήθηκαν οι νόμοι της ύλης και της κίνησης.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(συμπληρώνεται από τους Καθηγητές)
ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: --------------
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:-------------------

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

I believe this is one of the most important information for me.
And i'm happy reading your article. But wanna observation on few common issues, The web site style is wonderful, the articles is truly nice : D. Good process, cheers

Have a look at my web blog ... new cellulite treatment