Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 1895-1919Μετανάστες στην Αμερική!

Η δύσκολη ζωή στην ύπαιθρο και τα προσωποπαγή κόμματα ανάγκαζαν μέρος του αγροτικού πληθυσμού
είτε να μεταναστεύει,είτε να εγκαθίσταται στα αστικά κέντρα. Οι βουλευτές διόριζαν τους ψηφοφόρους-πελάτες σε δημόσιες θέσεις με ολέθριες επιδράσεις στο δημόσιο τομέα. Η Ελλάδα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων απ’ όλες τις ευρωπαικές χώρες.
Η μετανάστευση των Ελλήνων από το 1895-1919 είναι.
ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

1895 2075
1896 2175
1897 2502
1898 2510
1899 2935
1900 4019
1901 5919
1902 8115
1903 14376
1904 12625
1905 12144
1906 23127
1907 46283
1908 28808
1909 20262
1910 39135


Κ.ΜΟΣΚΩΦ. Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην ΕΛΛΑΔΑ,1833-1909,σελ.197 [1974]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ στις 11-2-1907
Η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης στο
Ελληνικό κράτος , η μυθοποίηση του νέου κόσμου και η τυχοδιοκτική
φύση του Έλληνα .
Η Πάτρα μετατρέπεται στο κυριότερο μεταναστευτικό λιμάνι
της Ελλάδας , όπου κατά χιλιάδες περιμένουν οι μετανάστες τα καρα-
βια που θα τους μεταφέρουν στους νέους τόπους .
Οι περισότεροι παραμένουν στην πόλη τουλάχιστον 2 - 3 μέρες ,
μέχρι να φτάσει το πλοίο για να τους παραλάβει . Σχεδόν όλοι συνο-
δεύονται από συγγενείς τους .
Από την εφημερίδα " Νεολόγο " Πατρών 11/2/1907 διαβάζουμε :
" Αθρόως καταφθάνωσι τας ημέρας αυτάς οι δι΄ Αμερικήν μετανάσται.
Όλοι ευσταλείς με τας καινουργείς των ενδυμασίας , τα επανωφόρια
των ,τους κούκους των και τα σήματα του πρακτορείου δια του οποί-
ου θα μεταναστεύσουν , κατακλύζουν τα ξενοδοχεία , εστιατόρια , εν-
δυματοπωλεία και εν γένει την αγοράν δια τας προμηθείας των . Οι
πλείστοι εξ αυτών προέρχονται εκ Μεσσηνίας , είναι δε όλοι νεαροί
και γεμάτοι από θέλησιν και αποφασιστικότητα , όπως διασχίσουν τον
Ωκεανόν και ρυφθούν εις την πάλην της ζωής μακράν της πατρίδος
των εις ξένη χώραν εις την οποίαν προσβλέπουσιν ως τις πακτωλόν . "
Στο διάστημα από 30 Ιουνίου 1902 έως 30 Ιουνίου 1903 , οι
Έλληνες μετανάστες στην Αμερική , κατά την έκθεση του Γενικού
Προξένου Ν. Υόρκης έχουν ως εξής :
Κάτω των 14 χρόνων 1185 , από 14 - 45 χρόνων 12951 και πάνω
από 45 χρόνων 240 . Από αυτούς 3653 δεν γνωρίζουν ούτε γραφή ού-
τε ανάγνωση . Οι 1184 έχουν μαζί τους πάνω από 30 δολλάρια . Οι
10600 κάτω από 30 δολλάρια . Συνολικά όλοι τους , έχουν 269822
δολλάρια , δηλαδή κατά μέσο όρο ο καθένας τιυς 18,78 δολλάρια .
Από όλους αυτούς διώχνονται και ξαναγυρίζουν στην Ελλά-
δα 474 σαν άποροι , 20 επειδή έπασχαν από επικίνδυνα μεταδοτικά
νοσήματα και 111 επειδή πήγαιναν για να εργαστούν επί συμφωνία .
Κατά επάγγελμα κατανέμονται ως εξής :
1 . Αρτοποιοί 131
2 . Κουρείς 31
3 . Σιδηρουργοί 78
4 . Ξυλουργοί 189
5 . Υπάλληλοι 277
6 . Κηπουροί 14
7 . Ναυτικοί 343
8 . Κτίστες 129
9 . Υποδηματοποιοί 186
10 . Ράφτες 88
11 . Μικροέμποροι 345
12 . Υπηρέτες 185
13 . Γεωργοί 3902
14 . Εργάτες 6048
Κατά πλειοψηφία μεταναστεύουν νέοι , υγιείς , ανύπαντροι
και κυρίως από την Πελοπόνησσο .
Υπάρχει και συναγωνισμός μεταξύ των ναύλων των ατμό-
πλοιων . Το εισιτήριο για θέση που άλλοτε είχε 200 δραχμές
ως την Ν. Υόρκη κατεβαίνει στις 70 δραχμές μαζί με τη διατροφή
15 ημερών .
Ως το τέλος του 1911 μεταναστεύουν 221375 Έλληνες .
Φεύγουν , φεύγουν , φεύγουν .
Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους η μετανάστευση απαγο-
ρεύεται για τους στρατεύσιμους . Το μεταναστευτικό κύμα ανα-
κόπτεται προσωρινά και με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων
ξαναρχίζει ο ξενιτεμός .
Με την πάροδο του χρόνου η μετανάστευση μειώνεται
επειδή η ΗΠΑ θέτουν φραγμούς και ουσιαστικά την απαγορεύουν
«Περνώντας έναν αιώνα»
Είχαμε γράψει σε πέντε συνέχειες στην εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΑΔΑ» το θέμα με τίτλο: «Πέντε γενιές ανθρώπινης παρουσίας». Είμαστε όλοι εδώ τόσο πολύ μακριά, τόσο πολύ κοντά. Στις 16-10-2000 στο 3ο μέρος είχαμε περιγράψει και το γενεαλογικό δέντρο Ντουραμάκου – Καλαμπόκη.
Στις 20-1-2001 λάβαμε το βιβλίο από τη συγγραφέα Άννα Σιδηροκανέλλη με τίτλο: «Περνώντας έναν αιώνα».
Η ιστορία ξεδιπλώνει και μας περνά από όλα τα κλαδιά ενός οικογενειακού δέντρου όπου περιγράφεται με λεπτομέρεια μια ελληνοαμερικανική Οδύσσεια. Η Άννα είναι παιδί μεταναστών 3ης γενιάς και αναλύει με σχολαστικότητα και γλαφυρότητα, με ρίζες πολύ βαθιές που φτάνουν σε δύο πολιτισμούς. Το βιβλίο αυτό μας οδηγεί από το παλιό κόσμο στο νέο, από ένα απλό χωριό (τη Βαλύρα Μεσσηνίας) σε μια πολυπληθή μητρόπολη στην Αμερική. Περιγραφεί τη δημιουργία από την αρχή μιας εκπληκτικής αλλαγής και ενός εκπληκτικού βήματος στα ήθη, έθιμα, κατοικία και τεχνολογία. Ξεχασμένες πρακτικές και τελετουργικά ξαναζωντανεύουν. Οι δύσκολες και νικηφόρες «μάχες» για την επιβίωση των μεταναστών για την πραγματοποίηση του αμερικανικού ονείρου είναι αναρίθμητες και έντονες. Αποτελεί ένα βιβλίο οικογενειακών ιστοριών και παράλληλα σκιαγραφεί την ανάπτυξη της Αμερικής κατά τη διάρκεια του 20 αιώνα. Ξεδιπλώνεται μια κοινωνική ιστορία που απορροφά τον αναγνώστη και απαριθμεί μια υπέροχη συλλογή από οικογενειακά πορτραίτα.
Το βιβλίο έχει 297 σελίδες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από Ελλάδα και Αμερική και είναι γραμμένο στα Αγγλικά.


Μετανάστες Βαλυραίοι στην Αμερική από το 1902- 1921 που πέρασαν από το νησί Ellis

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ KATA ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 Vasil L. Tsilivitis Calamato 1902 19
2 Georg Di. Spiropoulos Zefirimin 1903 19
3 Panayotis Maniatis Yetteremine, Greece 1905 20
4 Xenophon Maniatis Yetteremine, Greece 1905 23
5 Anastasios Fidas Zefereiudgni, Greece 1905 23
6 Denis Fidas Zefereiudgni, Greece 1905 28
7 Ioannis V. Fidas Zeferemini 1905 35
8 Vassilio Fidas Zeferemini 1905 26
9 Jean Stathopoulos Zeperemin, Greece 1905 24
10 Jean Stathopoulos Zeperemin, Greece 1905 30
11 Stavros Stathopoulos Zeperemin, Greece 1905 16
12 Fotis D. Sotiropoulos Jeferemini 1906 39
13 Athanios Botsikas Ttjeferemini 1906 15
14 Efstathios Liountiris Zeferemini 1906 23
15 Athanassios D. Douramakos Zeferemini 1906 26
16 Constantinos G. Burikas Zeferemini 1906 30
17 John G. Burikas Zeferemini 1906 20
18 John Th. Fidas Zeferemini 1906 20
19 Panayotis Ath. Douramakos Zeferemini 1906 35
20 Pauagiotis Alt. Douramakos Zefernin 1906 35
21 Stauros Fermanis Tjeferaemini 1907 24
22 Antonios karidis Tjeferemini 1907 24
23 Kemantia fermani Ttjeferemini 1907 20
24 Panayotis Maniatis Zefercusini, Greece 1907 25
25 Despina L. Kalambokis Zeferemini 1907 18
26 Georges Bovis Zephiram... 1907 40
27 Vasilios Maniatis Zephiramian 1907 38
28 Vassilios Maniatis Zephiranian 1907 34
29 Demetrios Bovis Zephirinnini 1907 18
30 Lyssandros Bovis Zephirinnini 1907 18
31 Panagiotis Maniatis Zoeferemini 1907 34
32 Anastasios Botsikas Tjeferamini 1909 42
33 Kostantinos Botsikas Tjeferemini 1909 4
34 Demetrios Karidis Tjeferemini 1909 31
35 Nikolaos Douramatos Tjeferemini 1909 19
36 Dimitrios liountiris Zeferemini 1909 40
37 Christos Maniatis Zeferemini, Greece 1909 37
38 Dimos Karidis Zeferemini, Greece 1909 29
39 Elias Fotinos Zeferemini, Greece 1909 18
40 Joannis Maniatis Zeferemini, Greece 1909 18
41 Michail Fotinos Zeferemini, Greece 1909 39
42 Theodoros Mourousis Zeferemini, Greece 1909 30
43 Christos Maniatis Zeferemiun, Greece 1909 38
44 Nikolaos Sarlas Tjeferamini 1910 17
45 Antonios Fidas Zeferemini, Greece 1910 19
46 Costantinos Fidas Zeferemini, Greece 1910 18
47 George Tsiboucklis Zeferemini, Greece 1910 44
48 Christos Botsikas Dzeferemini, Greece 1911 20
49 Sotirios Sotiropoulos Dzeferemini, Greece 1911 40
50 Georgios Douramakos Greece, Tsefermini 1911 38
51 Haralambos Douramakos Tjeferemeni, Greece 1912 20
52 Charalabous Liountiris Tjeferemini 1912 18
53 Fotis Liountiris Tjeferemini 1912 38
54 Demetrious Liountiris Trefermini 1912 19
55 Aristomenis Buricas Tseferemini, Greece 1912 27
56 Demetrius Spiliotis Tzeferemini, Greece 1912 19
57 Panagiotis Mouroussis Zeferemini, Greece 1912 19
58 Athanasios Fidas Tjeferemini Greece 1913 4
59 Georges Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 10
60 John Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 8
61 Marigo Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 29
62 Potis Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 4
63 Theodoros Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 35
64 Alexios Iiountiris Djeferemini Greece 1914 22
65 Stayros Linardos Djeferemini, Greece 1914 32
66 Demitrios Spiliotis Tyeferemini, Greece 1914 40
67 Elias Spiliotis Tyeferemini, Greece 1914 18
68 Vassilios Spiliotis Tyeferemini, Greece 1914 48
69 Eugenios Siagris Zeferemini, Greece 1914 9
70 Fotis Siagris Zeferemini, Greece 1914 14
71 George Siagris Zeferemini, Greece 1914 11
72 John Siagris Zeferemini, Greece 1914 36
73 Marigo Siagris Zeferemini, Greece 1914 29
74 Demetre Sarlas Ttjeferemini 1915 40
75 Jean Fidas Ijefereni..., Greece 1916 35
76 Georges Bovis Izeferin, Greece 1916 49
77 Stathoula Fidas Tzeferemini, Greece 1916 23
78 Stathoula Fidas Tzeferemini, Greecee 1916 10
79 Aggeliki Ioannou Zeferemini, Greece 1916 21
80 Nikola Liountiris Tzefereminor 1917 20
81 Georgios Kalabokis Tjeferemini 1919 32
82 Georgios Mourousis Djeferemini, Greece 1920 26
83 Ioannis Linardos Djeferemini, Greece 1920 27
84 Theodoroe Botsikas Ezefaremini, Greece 1920 26
85 Athanasios Douramakos Tjeferemini 1920 39
86 Vassilios Douramakos Tseferemimi, Greece 1920 31
87 Nikolaos Bakas Tzeferemini, Greece 1920 31
88 Anastasios Milonas Zeforemeni, Greece 1920 29
89 Stasinos Vassilopoulos Djeferemini Greece 1921 49
90 Xenofon Maniatis Djeferemini, Greece 1921 40
91 Nikolaos Liountiris Tjeferemini 1921 15


Μετανάστες Βαλυραίοι στην Αμερική από το 1902- 1921 που πέρασαν από το νησί Ellis

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ KATA HΛΙΚΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 Kostantinos Botsikas Tjeferemini 1909 4
2 Athanasios Fidas Tjeferemini Greece 1913 4
3 Potis Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 4
4 John Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 8
5 Eugenios Siagris Zeferemini, Greece 1914 9
6 Georges Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 10
7 Stathoula Fidas Tzeferemini, Greecee 1916 10
8 George Siagris Zeferemini, Greece 1914 11
9 Fotis Siagris Zeferemini, Greece 1914 14
10 Athanios Botsikas Ttjeferemini 1906 15
11 Nikolaos Liountiris Tjeferemini 1921 15
12 Stavros Stathopoulos Zeperemin, Greece 1905 16
13 Nikolaos Sarlas Tjeferamini 1910 17
14 Despina L. Kalambokis Zeferemini 1907 18
15 Demetrios Bovis Zephirinnini 1907 18
16 Lyssandros Bovis Zephirinnini 1907 18
17 Elias Fotinos Zeferemini, Greece 1909 18
18 Joannis Maniatis Zeferemini, Greece 1909 18
19 Costantinos Fidas Zeferemini, Greece 1910 18
20 Charalabous Liountiris Tjeferemini 1912 18
21 Elias Spiliotis Tyeferemini, Greece 1914 18
22 Vasil L. Tsilivitis Calamato 1902 19
23 Georg Di. Spiropoulos Zefirimin 1903 19
24 Nikolaos Douramatos Tjeferemini 1909 19
25 Antonios Fidas Zeferemini, Greece 1910 19
26 Demetrious Liountiris Trefermini 1912 19
27 Demetrius Spiliotis Tzeferemini, Greece 1912 19
28 Panagiotis Mouroussis Zeferemini, Greece 1912 19
29 Panayotis Maniatis Yetteremine, Greece 1905 20
30 John G. Burikas Zeferemini 1906 20
31 John Th. Fidas Zeferemini 1906 20
32 Kemantia fermani Ttjeferemini 1907 20
33 Christos Botsikas Dzeferemini, Greece 1911 20
34 Haralambos Douramakos Tjeferemeni, Greece 1912 20
35 Nikola Liountiris Tzefereminor 1917 20
36 Aggeliki Ioannou Zeferemini, Greece 1916 21
37 Alexios Iiountiris Djeferemini Greece 1914 22
38 Xenophon Maniatis Yetteremine, Greece 1905 23
39 Anastasios Fidas Zefereiudgni, Greece 1905 23
40 Efstathios Liountiris Zeferemini 1906 23
41 Stathoula Fidas Tzeferemini, Greece 1916 23
42 Jean Stathopoulos Zeperemin, Greece 1905 24
43 Stauros Fermanis Tjeferaemini 1907 24
44 Antonios karidis Tjeferemini 1907 24
45 Panayotis Maniatis Zefercusini, Greece 1907 25
46 Vassilio Fidas Zeferemini 1905 26
47 Athanassios D. Douramakos Zeferemini 1906 26
48 Georgios Mourousis Djeferemini, Greece 1920 26
49 Theodoroe Botsikas Ezefaremini, Greece 1920 26
50 Aristomenis Buricas Tseferemini, Greece 1912 27
51 Ioannis Linardos Djeferemini, Greece 1920 27
52 Denis Fidas Zefereiudgni, Greece 1905 28
53 Dimos Karidis Zeferemini, Greece 1909 29
54 Marigo Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 29
55 Marigo Siagris Zeferemini, Greece 1914 29
56 Anastasios Milonas Zeforemeni, Greece 1920 29
57 Jean Stathopoulos Zeperemin, Greece 1905 30
58 Constantinos G. Burikas Zeferemini 1906 30
59 Theodoros Mourousis Zeferemini, Greece 1909 30
60 Demetrios Karidis Tjeferemini 1909 31
61 Vassilios Douramakos Tseferemimi, Greece 1920 31
62 Nikolaos Bakas Tzeferemini, Greece 1920 31
63 Stayros Linardos Djeferemini, Greece 1914 32
64 Georgios Kalabokis Tjeferemini 1919 32
65 Vassilios Maniatis Zephiranian 1907 34
66 Panagiotis Maniatis Zoeferemini 1907 34
67 Ioannis V. Fidas Zeferemini 1905 35
68 Panayotis Ath. Douramakos Zeferemini 1906 35
69 Pauagiotis Alt. Douramakos Zefernin 1906 35
70 Theodoros Mouroussis Tseferemeni, Greece 1913 35
71 Jean Fidas Ijefereni..., Greece 1916 35
72 John Siagris Zeferemini, Greece 1914 36
73 Christos Maniatis Zeferemini, Greece 1909 37
74 Vasilios Maniatis Zephiramian 1907 38
75 Christos Maniatis Zeferemiun, Greece 1909 38
76 Georgios Douramakos Greece, Tsefermini 1911 38
77 Fotis Liountiris Tjeferemini 1912 38
78 Fotis D. Sotiropoulos Jeferemini 1906 39
79 Michail Fotinos Zeferemini, Greece 1909 39
80 Athanasios Douramakos Tjeferemini 1920 39
81 Georges Bovis Zephiram... 1907 40
82 Dimitrios liountiris Zeferemini 1909 40
83 Sotirios Sotiropoulos Dzeferemini, Greece 1911 40
84 Demitrios Spiliotis Tyeferemini, Greece 1914 40
85 Demetre Sarlas Ttjeferemini 1915 40
86 Xenofon Maniatis Djeferemini, Greece 1921 40
87 Anastasios Botsikas Tjeferamini 1909 42
88 George Tsiboucklis Zeferemini, Greece 1910 44
89 Vassilios Spiliotis Tyeferemini, Greece 1914 48
90 Georges Bovis Izeferin, Greece 1916 49
91 Stasinos Vassilopoulos Djeferemini Greece 1921 49

A\A ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
1 4 3
2 8 1
3 9 1
4 10 2
5 11 1
6 14 1
7 15 2
8 16 1
9 17 1
10 18 5
19 19 5
20 20 6
21 21 1
22 22 1
23 23 4
24 25 1
25 26 2
26 27 2
27 28 1
28 29 4
29 30 3
30 31 3
31 32 2
32 34 2
33 35 4
34 36 1
35 37 1
35 38 4
37 39 3
38 40 6
39 42 1
40 44 1
41 48 1
42 49 2
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Οι μετανάστες Ελληνες για την ΑΜΕΡΙΚΗ τα έτη 1896-1925 ηταν 404.280
Τα ονόματα των Βαλυραίων μεταναστατών ήταν εργασία του Χαράλαμπου Ντουραμάκου και η μορφοποίηση ήταν δική μου
Ποιήμα του Γεωργίου Δαβίλλα ή Νταβίλλα ,για τη Μετανάστευση

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ο ΓΙΟΣ
Της Αμερικής ο γιός
δεν ερχότανε πια νιός
ηρθε μάσπρα τα μαλλιά
κιήθελε γυναίκα νια.

Μπογιατίζει το μουστάκι
να τον πουν παλληκαράκι
από κάτω από την τραγιάσκα
κρύβει τα μαλλιά του τάσπρα.

Ότι θέλετε να πείτε
τίποτε δεν θα μου βρείτε
με δολλάρια και με λίρες
τη μικρούλα μας την πήρες
και αμα βγείς στο κά στρι-γκάρι
άλλος νέος θα στη πάρει


Πολλοί γεροαμερικάνοι έρχονταν και έπαιρναν νέες γυναίκες, σε γνώσει των γονιών τους ,για να τους κληρονομήσουν αργότερα και εμεινε το ανέκδοτο
<Ηρθε ο Μπρούκλης από την Αμερική>, Δηλαδή αυτοί που εμεναν στο ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ

Μη με στέλνεις μάνα, στην Αμερική
Γιατί θα μαραζώσω και θα πεθάνω κεί.
Δολλάρια δεν θέλω πώς να σου το πω
Κάλιο ψωμίκρεμμύδι και κείνονπαγαπώ.

Η ΒΑΛΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤου Αβραάμ Ζεληλίδη επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στα πλαίσια της διδακτορικής του έρευνας εργάστηκε στη λεκάνη της Καλαμάτας το 1984-88 και συνεχίζει μέχρι σήμερα.
Τα ιζήματα στην περιοχή της Βαλύρας αποτέθηκαν στη διάρκεια του Ανωτέρου Πλειοκαίνου 3.500.000 χρόνια πριν.
Η λεκάνη αυτή δημιουργήθηκε εξ αιτίας της δράσης ενός κύριου κανονικού ρήγματος με Β.Β.Δ. διεύθυνση στον άξονα Καλαμάτας-Πηδήματος- Αγίου Φλώρου. Η τεκτονική δραστηριότητα στα δυτικά περιθώρια της λεκάνης ήταν ασθενής. Η διαφορά αυτή στην τεκτονική δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου πάχους ιζήματος στα ανατολικά περιθώρια (μεγαλύτερο από 450 m ) ενώ στα δυτικά το πάχος δεν ξεπερνά τα 50 m.
Από τα 3.500.000 έως τα 1.650.000 χρόνια ( Κατώτερο Πλειστόκαινο)
Σταδιακά η λεκάνη χέρσευε. Στη διάρκεια του Κατώτερου Πλειστόκαινου η λεκάνη ξαναπλημμύρισε και κάλυψε ένα μέρος της μέχρι την Ανδρούσα.
Στη διάρκεια και των δύο παραπάνω γεγονότων υπήρχε ένα μεγάλο ποτάμιο σύστημα που μετέφερε ιζήματα από βόρεια και δημιούργησε ένα μεγάλο σύστημα μεταξύ Βαλύρας- Αγίου Φλώρου ( σημερινό ανάλογο του Αχελώου)
Αντίθετα στην περιοχή της Βελίκας αναπτύχθηκαν λίμνες και λιμνοθάλασσες πίσω από την παλιά ενεργή αυτογραμμή .Στη διάρκεια του μέσου Ανωτέρου Πλειστόκαινου η λεκάνη χερσεύει και αναπτύσσεται στην περιοχή ένα ποτάμιο σύστημα ( πιθανά ο σημερινός Παμισός) η διεύθυνση του οποίου ελέγχεται από ρήγματα με Β.Β.Δ. διεύθυνση.
Η περιοχή ήταν μια εκτεταμένη πλατφόρμα με χαμηλά ανάγλυφα και γι’ αυτό τα ιζήματα που αποτέθηκαν στη διάρκεια αυτή ήταν κατά βάση λεπτόκκοκα (περιοχές Αρι, Άμου, Καρτερώλη).
Στην περιοχή της Βαλύρας η περίοδος αυτή υπάρχει έντονη διάβρωση και ανάπτυξη του σημερινού υδρογραφικού της δικτύου ( ξεκίνησαν από το Μέσο Πλειστόκαινο). Το γεγονός ότι στην περιοχή της Βαλύρας σταμάτησε η ιζηματογενή και άρχισε η διάβρωση των προϋπαρχόντων ιζημάτων και η ανάπτυξη των γεωμορφών, έδινε τη δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης σε περιοχές που αντιστέκονταν στη διάβρωση ( κροκαλοπαγή, συμπαγείς ψαμίτες).
Τα απολιθώματα που βρέθηκαν στην περιοχή της Βαλύρας αποτέθηκαν στη διάρκεια του Ανωτέρου Πλειοκαίνου και δείχνουν αποθέσεις στη δελταϊκή πλατφόρμα του πάλκου δέλτα και επιπλέον το χοντρό τους κέλυφος ( οστριές, κάρντιουμ) δείχνει το υψηλό ενεργειακό καθεστώς στην περιοχή.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκορπιες πληροφορίες κυκλοφορούν για τη ΒΑΛΥΡΑ οι οποίες εχουν πάρει τη μορφή της παράδοσης και καταλήγουν σιγά-σιγά στο μύθο

-Η παρούσα καταγραφή και έρευνα μοιάζει με τις σαϊτιές που ρίχνει ο τοξότης στο βαθύ σκοτάδι γιατί είναι δύσκολη στις απαιτήσεις των ερωτημάτων που απασχολούν κάθε ΒΑΛΥΡΑΙΟ ο οποίος αγαπά
και θέλει να μάθει τα πάντα για τη ΒΑΛΥΡΑ μας

-Κάναμε τη σκέψη πως αν όλα αυτά δεν γραφτούν και δημοσιοποιηθούν θα χάσουν την άξία τους
και θα λησμονηθούν. Όσα τυχόν διασωθούν άγραφα θα περάσουν στη σφαίρα του μύθου και κανένας πια δεν θα πιστεύει γιατί όλο και θα μακραίνει το παρελθόν τους, Έτσι ξέμακρο και λησμονημένο από τους ανθρώπους της και την ιστορία της αποκομμένο από το όμορφο παρελθόν της ,θα μείνει μια αμυδρή ανάμνηση ένα παραμύθι για μερικές γιαγιάδες ότι κάποτε υπήρξε ένα χωριό με το όνομα ΒΑ-
ΛΥΡΑ

-Η καταγραφή μελέτη και έρευνα περιλαμβάνει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του χωριού
μιας και της γύρω περιοχής Από το μακρυνό παρελθόν του χωριού μας φτάνει σε μας ο απόηχος του προομηρικου Θάμυρι απο τον οποίο πιστεύεται οτι προηλθε η ονομασία του ποταμού και του χωριού ΒΑΛΥΡΑ

-Στις πλαγιές της Τσούκας κρύβεται η ιστορία του χωριού μας. Ξεχασμένη δεν δίνει παρουσία, δεν μιλάει για τον εαυτόν της. Ό μύλος του αδυσώπητου χρόνου αιώνες τώρα ,ροκανίζει και συνθλίβει
το παρελθόν της ώσπου να το 'αφανίσει.

-Οι άνθρωποί της δεν φρόντισαν να σπάσουν το μεγάλο μυστικό της ζωής της ώστε η ιστορία της ,ο
βίος τόσων αιώνων, αυτή η ζωή της να βγει στην επιφάνεια να έρθει στο φως. Δεν φρόντισαν να κάνουν γνωστή στον ευρύτερο χώρο την προσωπικότητά της και να χαρίσει στην μικρή κοινωνία της
την αλυσίδα που δια μέσου τόσων αιώνων δημιούργησε προσθέτοντας κρίκο-κρίκο τις δραστηριότητές της. Είναι αδικημένη από τους ανθρώπους που φιλοξένησε και φιλοξενεί στην αγκαλιά της, γιατί δεν έχει γίνει καμιά δημοσίευση, καμιά μελέτη και δεν έχει γίνει γνωστή καμιά πτυχή της ζωής της

-Πιστεύουμε πως δεν θα είναι ολοκληρωμένη η πληροφόρηση όσο και αν προσπαθήσουμε, γιατί οι αιώνες που πέρασαν κάνουν δύσκολη την έρευνα. Απλώς θα διώξει το σκοτάδι της σιωπής και θ’αρχίσει δειλά το ξετύλιγμα της ιστορίας της

-Γίνεται προσπάθεια να δοθούν κάποιες εξηγήσεις-κάποιες απαντήσεις στό πλήθος των ερωτημάτων που προβάλλονται ώστε η ΒΑΛΥΡΑ μας να βρει τη θέση πού της ανήκει στην εθνική μας ζωή και εμείς να γνωρίσουμε από που ερχόμαστε και που πηγαίνουμε
ΒΑΛΥΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998
Η κοσμογονία μελετά την καταγωγή του σύμπαντος.
Η κοσμολογία μελετά τη δομή και λειτουργία του σύμπαντος.
Η φύση είναι απλή και επιλύει το κάθε προβλημά της με τον απλούστερο τρόπο και δεν δημιουργεί τίποτα μάταια και περιττά.
Η φύση δημιουργεί αντίβαρο σε κάθε υπερβολική δύναμη εξομοιώνοντας έτσι ανισότητες και αντιθέσεις.
Ο άνθρωπος μιμείται τη φύση σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, στην όλη πορεία της εξελιξής του.

Ο Χρόνος , ο Χώρος και τα Φαινόμενα
Είμαστε όλοι εδώ
Τόσο πολύ μακριά-Τόσο πολύ κοντά

Η γενιά μου ήταν και άτυχη και τυχερή. Τυχερή, γιατί δε γνώρισε τη φρίκη της κατοχής και του εμφυλίου και γιατί δίναμε νόημα στη ζωή μας, έχοντας στις διάφορες εκδηλώσεις μας σήματα, κώδικες, σύμβολα και κανόνες επικοινωνίας. Άτυχη, γιατί είμαστε δέσμιοι μεγάλων στερήσεων. Βιώσαμε το κομματικό κράτος, την εξαγορά της ψήφου με εκφοβισμό, με αντάλλαγμα μισό σακί αλεύρι, ή κάποια υπόσχεση ρουσφετιού και τη μετανάστευση. Είδαμε πολλές φορές και ολόκληρες οικογένειες, οικογενειακά και φιλικά μας πρόσωπα και με τη συνοδεία των τραγουδιών του Στέλιου Καζαντζίδη. με αποσκευές ένα μπαούλο και μια βαλίτσα, τα απολύτως αναγκαία να αναχωρούν με το τραίνο, το φτηνό μεταφορικό μέσο της εποχής «για άλλη γη και άλλα μέρη» για μια θέση στον ήλιο Ζήσαμε την αστυφιλία, το περιοδεύον στα 18 για να καταταγούμε στο στρατό και μετά το ξεβράκωμα μας έπαιρνε την παρθενιά μας η Μορφία, τη διάκριση των στρατιωτών σε εθνικόφρονες (Ε1,Ε2), κομμουνιστές (Α, Β, Γ) και άγνωστης ιδεολογίας (Χ), τα καψόνια, η σκοπιά, η καραβάνα η ΕΗΔ,(εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση) το ΕΣΔΑΣ, (εσωτερικό δίκτυο ασφαλείας στρατοπέδου) ΕΞΔΑΣ (εξωτερικό δίκτυο ασφαλείας στρατοπέδου) και η αποψίλωση τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, το κράτος του χωροφύλακα και το τεφτέρι του μπακάλη. Παρόλα αυτά γευτήκαμε τη χαρά της δημιουργίας και την απόδραση στο όνειρο. Ζήσαμε ως αγυιόπαιδες. Παρακολουθήσαμε τις ιπποδρομίες στο Πλατύ και τα πανηγύρια των γειτονικών χωριών, βιώσαμε τη φτώχεια, τα μαθητικά συσσίτια με το γάλα σκόνη και το τυρί σαπουνέ,τις αυστηρές εξετάσεις, το μάθημα της καλλιγραφίας που λερώναμε τους συμμαθητές μας και λερωνόμαστε από το μελάνι, τους κονδυλοφόρους και τις πέννες, αλλά ευτυχώς κυκλοφόρησαν τα μπίκ. Αγοράζοντας τύχες, γνωρίζαμε όλους τους ποδοσφαιριστές , ήθοποιούς, τραγουδιστές και με τα χαρτάκια παίζαμε ή γινόταν ανταλλαγή για να συμπληρωθεί η σειρά κερδίζοντας διάφορα δώρα. Κάθε Σεπτέμβρη γινόταν η αγορά, πώληση και Τράμπα βιβλίων, σχολικών και μη, και συνέπιπτε με το πανηγύρι (εμποροπανήγυρο- ζωοπανηγύρο) του Μελιγαλά και διασκεδάζαμε στο λούνα πάρκ , γύρω του θανάτου , ποδοσφαιράκια και φλιμπεράκια και γίνονταν αγορές για όλη την οικογένεια, πουλώντας τη καλοκαιρινή σοδειά. Απολαύσαμε το σχολικό κήπο με τις πολεμίστρες και τα φυλάκια, παίζοντας τους ληστές, τους κλέφτες και αστυνόμους, βιώσαμε το φόβο και τον τρόμο του παιδονόμου νιώσαμε τις ψείρες, τα τσιμπούρια και τους ψύλλους στο κορμί μας, αφού συμβιώναμε άνθρωποι και ζώα μαζί και δίπλα μας υπήρχαν οι αποθηκευτικοί χώροι με τρόφιμα και για τους μεν και για του δε, χωρίς μέτρα προφύλαξης. Δεν ξεχνάμε τις βδέλλες που κολλούσαν στο κορμί μας ψαρεύοντας στο βάλτο, (τις πουλούσαμε στο γιατρό Γούναρη ή σε γυρολόγους), τα ομαδικά εμβόλια, το κατράμι και το κάντιο για τις παραμαγούλες. Το ντύσιμο και το πόδεμά μας ήταν από αποφόρια άλλων γεμάτα με μπαλώματα με μόνο ακέραιο το σωπάνι. Ζήσαμε τις πολιτικές αναταραχές της λατινικής Αμερικής και της ανεξαρτησίας κρατών της Αφρικής από τους αποικιοκράτες, την επανάσταση του Τσε Κέ Βάρα, το ψυχρό πόλεμο και ανταγωνισμό για την κατάκτηση του διαστήματος ΗΠΑ και Ρωσίας, τη σκυλίτσα Λάϊκα στο διάστημα και την κατάκτηση της σελήνης το 1969 με το Απόλλων 11, τη δολοφονία του Κένεντυ και το γάμο της Τζάκυ με τον Ωνάση, το θάνατο του γιου του σε αεροπορικό δυστύχημα, το ξεριζωμό των ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, την έκρηξη των γεννήσεων, τη χούντα των συνταγματαρχών, το αντιπραξικόπημα του βασιλιά στις 13-12-1967 και μετά την αποτυχία του αναχώρησε για τη Ρώμη και αλλαγή του πολιτειακού σκηνικού στην Ελλάδα, τη μεταπολίτευση. Χορτάσαμε το θόρυβο της αλάνας, παίξαμε μπάλα στους δρόμους βγάζοντας πολλές φορές τα νύχια των ποδιών μας, φτιάχναμε τα παιχνίδια και εργαλεία του κυνηγιού και ψαρέματος μόνοι μας, κάναμε κοπάνες από το σχολείο για να απολαύσουμε ένα μπάνιο στο ποτάμι, αυτοσχεδιάζαμε πίσω από το μπερντέ του Καραγκιόζη. Τρέξαμε, ιδρώσαμε, πετροβοληθήκαμε, σκαρφαλώσαμε σε μάντρες, κάναμε βουτιές στο Δυρό του βάλτου, στον Κάκαβο και την πινημένη, πέσαμε από δέντρα κάνοντας τραμπάλα πηγαίνοντας από το ένα κυπαρίσσι στο άλλο σαν τους πιθήκους, μπήκαμε πολλές φορές τσαμπατζήδες στο τραίνο και στον κινηματογράφο Ηλέκτρα, στην Καλαμάτα, πονέσαμε που μας κοροϊδέψανε στο τάξιμο του θελήματος που κάναμε. Και όταν όλα αυτά μας έπνιγαν βρίσκαμε καταφύγιο, ακούγοντας από το ραδιόφωνο ομαδικά μουσική των Μπητλς, Ολύμπιανς, Ελβις Πρίσλεί, ή τραγουδάγαμε και χορεύαμε. Διαβάζαμε Ιούλιο Βερν, Βίκτορα Ουγκώ, Καζαντζάκη και η φαντασία μας οδηγούσε σε άγνωστα μέρη με δίψα για περιπέτεια. Στο περίπτερο του χωριού μας αγοράζαμε με ρεφενέ ή δανειζόμαστε ή γινόμαστε λαθραναγνώστες, τα περιοδικά της εποχής, «Εικονογραφημένα Κλασικά» «Ρομάντζο», «Εικόνες», «Ντόμινο», «Θησαυρό» και το πιο αγαπητό μας, «το Μικρό Ήρωα». Ήταν ένα από τα δημοφιλή περιοδικά του ’50 -’60 ο “Μικρός Ήρως” με πρωταγωνιστές το παιδί φάντασμα Γιώργο Θαλάσση, την όμορφη και γενναία Κατερίνα, το Σπίθα με τη λαιμαργία και τις γκάφες του το μικρό μπόμπιρα βοηθό όλων τους, το Τζιτζίκι. Τα παιδιά ήταν μέλη μιας μυστικής αντιστασιακής οργάνωσης και με κίνδυνο τη ζωή τους έφεραν σε πέρας επικίνδυνες αποστολές, εναντίον των ναζί. Τα κείμενα έγραφε ο Στέλιος Ανεμοδουράς ο οποίος πέθανε πρόσφατα και η εικονογράφηση ήταν του Βύρωνα Απτόσογλου. Εκδόθηκε από το 1952 έως το 1967 όταν απαγορεύτηκε η κυκλοφορία και έκδοσή του από τη χούντα των συνταγματαρχών, η οποία, όπως είναι γνωστό, έβαλε την Ελλάδα στο γύψο από το 1967-74, έφερε την coca-cola, έκανε τη σύμβαση με την ΠΕΣΙΝΕ για τους βωξίτες Παρνασσού και τα πετρέλαια της Θάσου. Πραγματοποίησε το δεύτερο εκτοπισμό των αριστερών στα παλιά γνώριμα μέρη της εποχής του ’50, ενίσχυσε τα ΤΕΑ (τάγματα εθνικής ασφαλείας) που πραγματοποιούσαν στα χωριά προπαγανδιστικές ομιλίες και πρόβαλαν «τα επίκαιρα της εποχής» ή τα κλαψιάρικα έργα, στην πλατεία του χωριού, σχεδόν κάθε εβδομάδα, τα οποία μαζί με το κράτος του χωροφύλακα, έβαζαν σε καταστολή και φόβο, τα προοδευτικά μυαλά. Βιώσαμε το κυπριακό με πρώτα θύματα τους Καραολή και Δημητρίου, τον πόλεμο της Κορέας και του Βιετνάμ με τις ανατριχιαστικές εικόνες, τις παρεμβάσεις της βασιλικής οικογένειας στην πολιτική ζωή της χώρας, την αποχώρηση του Κ. Καραμανλή με το ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης, στη Γαλλία, την αποστασία του Μητσοτάκη και τη δημιουργία 5 κυβερνήσεων από την ίδια κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, τη δολοφονία Λαμπράκη, τα Ιουλιανά, τα «γαργάλατα»,το θάνατο του φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα, το ντελίριο των ελλήνων για το «θαυματουργό» νερό του Καματερού στη διάρκεια της χούντας, την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη, τον Αύγουστο του 1968, που αντάμωσε ξαφνικά το θάνατο το μελαγχολικό πρωινό της πρωτομαγιάς του 1976 σε «τροχαίο ατύχημα» και την κατάληψη-διχοτόμηση της Κύπρου τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1974, από τα σχέδια των Τούρκων Αττίλα 1 και 2, με τη βοήθεια των Ιωαννίδη, Κίσινγκερ και παρατρεχάμενων «πολιτικών». Αφιερώναμε τραγούδια στο ραδιοφωνικό σταθμό Αμαλιάδας, και κάναμε διαγωνισμό τραγουδιού στο ποτάμι κάτω από το φεγγάρι από ακούσματα κυρίως των Καζαντζίδη, Αγγελόπουλου, Μπιθικώτση, Χατζιδάκη, Περπινιάδη, Ζαγοραίου και Μαρινέλας. Γευτήκαμε την κάθε εποχή, τα βιολογικά προϊόντα της μάνας γης, χωρίς ορμόνες, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, αλλά μόνο με τη χρήση της χωνεμένης κοπριάς των ζώων, το γλυκορίζι, ή γλυκόριζα τους βολβούς, τα σπαράγγια, τα φρούτα, τα μανιτάρια , τα άγρια χόρτα, τα πουλιά, τα ψάρια, τις γευστικές και νόστιμες κόκκινες αγκαθωτές μενίδες και γκαστρούδες του βάλτου, τα χέλια, τα καβούρια, και ξεδιψάγαμε από τα κρυστάλλινα και γάργαρα νερά του ποταμού και των ρεμάτων των χωριών της περιοχής μας που δεν είχαν φυτοφάρμακα, νιτρικά και μικρόβια. Το καλοκαίρι οι ψάθινες, καλαμένιες ή από καναβάτσο καλύβες πάνω στα δέντρα ή το χώμα και τα αγροτόσπιτα, έσφυζαν από ζωή με την παρουσία ζώων και ανθρώπων που κοιμόμασταν δίπλα τους. Μέναμε στα Ποτιστικά, στο Παρασπόρι, στις Γανιές δίπλα στο ποτάμι, εκτρέφοντας διάφορα ζώα και καλλιεργώντας μποστανικά και λαχανικά. Στον κάμπο είχαμε τα ρύζια και ντομάτες, στα συκοπερίβολα μαζεύαμε τα σύκα και τα λιάζαμε πάνω στα καλαμωτά, στα αμπέλια και σταφίδες κάθε βράδυ οι παρέες διασκέδαζαν στα αλώνια και φύλαγαν την περιουσία τους από τυχόν κλέφτες. Το χωριό άδειαζε τελείως από ανθρώπους. Δε θα ξεχάσουμε τη διώροφη καλύβα, πάνω σε μια θεόρατη μελισσομουργιά που είχε φτιάσει η γιαγιά μου Αλεζαγού, στις Γανιές, που την παρέσυρε μια κατεβασιά ή «αυγατισιά» του ποταμού, το 1955, αλλά η μουριά ήταν γαντζωμένη στις ρίζες της. Από τότε φύγαμε και μέναμε τα καλοκαίρια στού Τσαγκάρη τη βρύση, γιατί ήταν εκεί τα συκοπερίβολα και η σταφίδα. Υπάρχει ακόμη το αγροτόσπιτο που μέναμε και η ξελότζα που εκτρέφαμε διάφορα ζώα, αλλά οι εφτά βρύσες που έβγαζαν νερό, στέρεψαν. Πιο πάνω από εκεί που κατέληγαν οι πέντε δρόμοι προς τα μοναστήρια, καθολικό ή οικουμενικό και νέο, κάθε δεκαπενταύγουστο, ο μπάρμπας μου, ο Βαγγέλης Βάκρινος, έφτιαχνε παράγκα πουλώντας παστέλια, αναψυκτικά, τσαπελόσυκα, καρπούζια, νηστίσιμα φαγητά και ανήμερα της Παναγίας πουλούσε γουρνοπούλα με τη συνεργασία άλλων και εμείς βοηθάγαμε στα ώνια και προσέχαμε την πραμάτεια ,από επίδοξους κλέφτες με το συνθηματικό της κατοχής «παπούτσια» Εκεί ξαπόσταιναν και δροσίζονταν οι προσκυνητές και αγωγιάτες , ερχόμενοι με τα πόδια ή τα ζώα τους μέσα από καλντερίμια από τα γύρω χωριά. Καταστράφηκαν (εκτός από ένα μικρό κομμάτι) και τη θέση τους πήρε η άσφαλτος.
Ξεπεράσαμε σύντομα σε, πολύ μικρή ηλικία, τους πιθανούς κινδύνους και φοβίες με τα ζώα κατοικίδια και μη τα οποία δρούσαν πολύ ψυχοθεραπευτικά σε μας. Γνωρίσαμε στη δύση της, τη σηροτροφία, μαζεύοντας μουρόφυλλα, ζώντας στη βρώμα, το βιολογικό κύκλο του μεταξοσκώληκα και τα χειμαδιά των τσοπάνηδων με τους ήχους της φλογέρας που συνόδευαν ανθρώπους και ζώα. Βλέπαμε το γητευτή φιδιών Ντίνο Φερμάνη να βγάζει από το κορμί του ζωντανά φίδια και μας έμαθε πώς να τα πιάνουμε ζωντανά κτυπώντας τα με το καλάμι, τους κουζουλούς (ες) του χωριού μας που μας διασκέδαζαν με τις ιδιαιτεροτητές τους χωρίς παρεξηγήσεις και πιάναμε από τις φωλιές τους κιρκινέζια, με χνουδωτό φτέρωμα και τα εξημερώναμε ταίζοντάς τα στο στόμα με ακρίδες, σαύρες και τζιτζίκια. Με καπαντζέδες πιάναμε και τους γονείς τους καθώς και άλλα πουλιά, όπως φλώρους και γαρδέλια. Βιώναμε τον αναπαραγωγικό κύκλο όλων των κατοικίδιων και μη ζώων, προσέχοντας τα μικρά τους και τρώγαμε κροκοφίγκι από το πρώτο γάλα, μετά τη γέννα των αιγοπροβάτων. Φορτώναμε τα ζώα (άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια) με 12 διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το τι μεταφέραμε στο σαμάρι τους ή χωρίς σαμάρι και το όργωμα- σβάρνισμα με άλογο ήταν δημιουργική ευχάριστη απασχόληση και παιχνίδι μαζί. Στήναμε δόκανα, βεργιά, θηλιές και πλακοπαϊδες πιάνοντας πουλιά, εξασφαλίζοντας το φαγητό και το χαρτζιλίκι μας. Τα πιο ευχάριστα συναισθήματα για όλα τα παιδιά ήταν η απασχολησή μας με το φυτό λινάρι. Όταν ωρίμαζε το ξεριζώναμε και το κάναμε μάτσα. Στη συνέχεια του κόβαμε τις ρίζες και την κορυφή με τον καρπό, από τον οποίο βγάζαμε το λιναρόσπορο. Αφού το λιάζαμε για μερικές μέρες να ξεραθεί, το φορτώναμε στα ζώα και το πηγαίναμε στο ποτάμι μαζί με λούπινα (όσοι είχαν) να τα ξεπικράνουμε στο ποτάμι για να τα φαμε, βάζοντας τα μέσα στο νερό. Το λινάρι το πλακώναμε με πέτρες για να μουλιάσει 2 εβδομάδες και μετά το βγάζαμε να στεγνώσει για να το πάμε σπίτι. Οι επισκέψεις στο ποτάμι συνοδεύονταν με μπάνιο, ψάρεμα και παιχνίδι, που συμμετείχαν πολλά παιδιά. Γυναίκες και άντρες με τους κόπανους, κακαβόστρες, σαπούνι, αλισίβα, έπλεναν τα χειμερινά «σκουτιά» του ύπνου και ότι άλλο υπήρχε για πλύσιμο. Όλοι είμαστε σε δράση. Στη συνέχεια οι διαδικασίες επεξεργασίας στο λινάρι ήταν:
• Σπάσιμο στο λάκκο.
• Λανάρισμα με τα λανάρια, για να φύγουν οι μικρές σκληρές ίνες.
• Πλέξιμο στη ρόκα με το σφοντύλι για να γίνει νήμα.
• Το νήμα γινόταν θηλιές στην ανέμη, με τη συνεργασία της σβίγας.
• Βάψιμο με διάφορα επιθυμητά χρώματα, από αγριόχορτα που ήταν φυλαγμένα σε αρμαθιές και κρεμασμένα στη ντράβα του σπιτιού, δίπλα στις φωλιές, που έχτιζαν τα χελιδόνια κάθε άνοιξη, μπαίνοντας από τις χαραμάδες της πόρτας. Που μυαλό να καταγράψουμε αυτές τις απλές συνταγές βαψίματος με τα διάφορα αγριόχορτα και φυτά.
• Γέμισμα καλαμποκανιών με τη βοήθεια της διάστρας.
• Τοποθέτηση τους στις σαίτες διαφόρων μεγεθών.
• Το στημόνιασμα ήταν μια άλλη ευχάριστη δραστηριότητα όπου μας έβαζαν να μετράμε τις κλωστές ανάλογα με το είδος του χτενιού (πόσες κλωστές χωράει) και τοποθετούσαν το νήμα πάνω σε φουρκάδες. Τη δουλειά αυτή την έκαναν κυρίως οι γιαγιάδες.
• Τέλος αφού ήταν έτοιμο το στημόνι με τελευταία δραστηριότητα να περνάμε με τέχνη τις κλωστές από τα μιτάρια και το χτένι μαζί με το υφάδι, ο αργαλειός έπιανε φωτιά. Η μαγεία των χρωμάτων των κλωστών που κρέμονταν πάνω στον αργαλειό, το σχέδιο ύφανσης και το μέτρημα των πόντων, ήταν για μας παιχνίδι, ιεροτελεστία, ηδονή και δημιουργία. Βγάζαμε έτσι και το χαρτζιλίκι μας ή αυτοσχεδιάζαμε στην ύφανση ή υλοποιούσαν οι γονείς μας μια υποσχεσή τους. Όλα τα σπίτια είχαν τον αργαλειό τους και με τις δραστηριότητες αυτές ξύπναγε πολύ σύντομα το μυαλό των παιδιών και ήταν ένα από τα καλύτερα και ευχάριστα μαθήματα ζωής, γιατί έκαναν παρέα με έμπειρες γιαγιάδες τις οποίες τώρα τα νέα παιδιά δεν έχουν και η όλη δραστηριότητα γύρω από τον αργαλειό και το λινάρι τους είναι άγνωστη. Όταν ο ρουχισμός πάλιωνε τον κάναμε κουρέλια και στη συνέχεια υφαίναμε κουρελούδες που ήταν αρκετά χρηστικές για κάθε νοικοκυριό.
Η σημερινή εποχή μας, έχει κάνει άγνωστα ή σπάνια τα ελληνικά λινά υφάσματα και τον αργαλειό. Πιστεύω όμως ότι πολύ σύντομα θα επανέλθει αυτή η ευχάριστη δραστηριότητα και η ανακύκλωση επαναχρησιμοποίηση υλικών.
Τότε υπήρχε η πολυπυρηνική οικογένεια και η πολυτεκνία (τώρα οι πιο πολλές είναι μονογονικές και το δημογραφικό πρόβλημα συνεχώς μεγαλώνει).Στο παραγώνι κάθε βράδυ γινόταν μυσταγωγία, γιατί η γιαγιά πλέκοντας ή γνέθοντας έλεγε παραμύθια στα μεγαλύτερα εγγόνια, άλλα διάβαζαν με το φως της φωτιάς, του λυχναριού, της ασυτελίνης ή της λάμπας και κάθονταν σε σκαμνιά ,ψαθί ή κουρελού, τα μικρότερα στη νάκα ή μπισίκι λικνίζονταν για να τα πάρει ο γλυκός ύπνος, η μάνα θήλαζε το μωρό φτιάχνοντας ταυτόχρονα το βραδινό δυναμωτικό φαγητό που ήταν κυρίως χυλός από καλαμπόκι με πετμέζι ή ζάχαρη. Στη συνέχεια αμπαρώναμε το σπίτι με τον τάκο στην εξώπορτα της αυλής, ελέγχαμε τα ζώα και πηγαίναμε όλα τα παιδιά μαζί για ύπνο στρωματσάδα στο καλαμένιο κρεβάτι, με στρώμα από άχυρα, ανάβοντας το καντήλι στο εικονοστάσι του σπιτιού, κάνοντας την προσευχή μας και μας έπαιρνε ο γλυκός ύπνος, ακούγοντας τις βροχερές μέρες του χειμώνα τις σταλαματιές της βροχής που έπεφταν σε κάποιο δοχείο. Κάθε Σάββατο πλενόμαστε στη σκάφη, αφού προηγουμένως είχε γίνει η προεργασία του προζυμιού και του ζυμώματος περιμένοντας να ωριμάσει το προζύμι , να κάψουμε το φούρνο για να έχουμε το ψωμί της εβδομάδας. Στη συνέχεια οι νοικοκυρές έπαιρναν ότι είχαν για πλύσιμο και πήγαιναν στο αυλάκι, στις κακαβόστρες και έπλεναν, Το πιο ευχάριστο συναίσθημα όταν η γιαγιά μας πήγαινε καλικότσια στην αγορά και μας ψώνιζε τα γλειφιτζούρια της εποχής, σφυρίχτρες και γιογιό. Οι αλάνες ήταν γεμάτες παιδιά, το καθένα με το παρατσούκλι του, πιστεύοντας ότι κάποτε θα παίξουμε στον ποδοσφαιρικό μας σύλλογο «Αστέρα Βαλύρας» με χαρούμενες φωνές, παιχνίδια, συζητήσεις, ρομαντισμό. Στα πηγάδια, με τις φαγωμένες πέτρες στο στόμιο τους, από τις πολλές τριχιές, που σέρνονταν πάνω τους, για άντληση νερού με το μπουγέλο, μαθαίναμε όλα τα νέα του χωριού. Τα πηγάδια ήταν για όλους μας τόπος ψυχοθεραπείας, σχολίων, κουτσομπολιού και λακριντί. Συντροφιά μας καθημερινή το μαγκάνι, ο μπουγέλος, το τσιγκέλι, η γούρνα , η λαϊνα και τα δοχεία σε πλήρη δράση για την προμήθεια νερού απαραίτητου για τη λάτρα του σπιτιού, τα ζώα και τις διάφορες άλλες ανάγκες. Συμμετείχαμε δημιουργικά και βιώναμε τα ήθη- έθιμα (Χριστούγεννα- Πάσχα- Απόκριες -Πανηγύρι-Γάμους- Κηδείες –Βαφτίσια –Ονομαστικές γιορτές –Πρωτομαγιά κ.λ.π.). Το δωδεκαήμερο ,το Τριώδιο, οι χαιρετισμοί κάθε Παρασκευή αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα και η νηστεία , οι ολονυκτίες της Μεγάλης Εβδομάδας με τα τροπάρια, τη «Υπερμάχω» και το «νυμφώνα σου βλέπω», ο ηλεκτροφωτισμός όλου του χωριού από το Βάκη, το στόλισμα του επιταφίου από λουλούδια που μαζεύαμε από τους κήπους μας, η περιφορά του σε όλο το χωριό με τη συνοδεία των πένθιμων κτύπων της μικρής και μεγάλης καμπάνας, οι φωτιές μπροστά από κάθε σπίτι όπου ο παπάς διάβαζε της ευχές υπέρ υγείας και ανάπαυσης ψυχών, η χορωδία με τους βυζαντινούς ύμνους «η ζωή εν τάφω», «αι γενεαί πάσαι» και το «άξιον εστί»,η συνοδεία με βαρελότα, κροτίδες, σαΐτες, μπαλαφουμάδες που φτιάχναμε μόνοι μας με μπαρούτι Δημητσάνας ,τραπουλόχαρτα και φυτίλι, το άσπρισμα και στόλισμα κάθε γειτονιάς με αψίδες γεμάτες άνθη, γιρλάντες και στεφάνια από λουλούδια που μαζεύαμε στους κήπους μας, σκόρπιζαν το άρωμα τους στους πιστούς. Το πέρασμα κάτω από τον επιτάφιο επιστρέφοντας στην εκκλησία από εκεί που ξεκίνησε και το πάρσιμο ενός άνθους για το εικονοστάσι του σπιτιού από τον επιτάφιο, έδινε στους πιστούς μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Τα κυριακάτικα απογεύματα της άνοιξης και του καλοκαιριού όλο το χωριό βρισκόταν σε σχόλη. Όλες οι ηλικίες έβαζαν τα καλά τους κάνοντας βόλτες στο χωμάτινο δρόμο, από την νεοδημιουργηθείσα πλατεία μέχρι το γεφύρι ή το κέντρο του Τσαγκάρη όπου γινόταν ένα σωστό νυφοπάζαρο. Τα ραντεβού, ραβασάκια, σημειώματα, προξενιά, προίκα, ιδώματα, φλερτ έδιναν και έπαιρναν, παρότι, υπήρχαν προκαταλήψεις ταμπού μιας και ο κύκλος ήταν πολύ στενός και περιορισμένος. Όταν έπεφτε ο ήλιος αράζαμε στα καφενεία ή ταβέρνες, παρακολουθούσαμε τις φωτογραφίες του τοπικού σινεμά και συμμετείχαμε στο θεατρικό σύλλογο του χωριού. Οι ρομαντικοί μετά μουσικής και σερβιρισμένης γουρνοπούλας στο χασαπόχαρτο έμεναν στου Τσαγκάρη ή στο καφενείο του σταθμού με τις μουριές. Στη συνέχεια πηγαίναμε κινηματογράφο ή θεατρική παράσταση από μπουλούκια ή τον τοπικό σύλλογο ή καραγκιόζη.
Είχαμε τον “πλούτο” της “φτώχειας” και της ξυπολησιάς και τη μαγεία της φύσης με την ηρεμία της και τη γαλήνη. Τσακωνόμαστε για μια μενίδα, έναν τσιμπουργιάνο, ένα μανούσι, η για το ποιος θα στήσει τα δόκανα, τα αγκίστρια, τις πλακοπαϊδες στο καλύτερο μέρος, για να πιάσει πουλιά ή ποιος θα φλομώσει τη λίμνη στο ποτάμι, ή θα φτιάσει καλαμωτή ,ή ποιος θ’ ανέβει πρώτος στο δέντρο, για να μαζέψει τα καρακαξάβγουλα ή τα μικρά πουλιά τους με ανταγωνιστή πολλές φορές τη δεντρογαλιά. Ο καθένας μας μάζευε το κοκολόϊ, για να βγάλει το χαρτζιλίκι του, ζώντας την ένταση, την αγωνία, την περιπέτεια. Τώρα ζούμε τη «δυστυχία» και «φτώχεια» του πλούτου και των ανέσεων. Μας συντροφεύει η τηλεόραση, το κινητό και το διαδίκτυο. Η επικοινωνία μας γίνεται μόνο με το SMS, καταργώντας την αλληλογραφία. Όμως το γράμμα κάποτε είχε πολύ συναίσθημα και αγωνία.
Το μπάνιο στη λίμνη του Μύλου, στο ποτάμι μας, με αδαμιαία περιβολή και το μαύρο κάμποτο για μπανιερό, συνοδευόταν με τα αμέτρητα γιουρούσια στα ποτιστικά, για να γεμίσουμε το στομάχι μας από τα φρούτα της εποχής. Όταν μαθαίναμε μπάνιο, όποιος περνούσε τα βουρλάκια ήταν πλέον έτοιμος κολυμβητής. Μετά από πολλές ώρες μπάνιου ερχόταν ο γλυκός ύπνος κάτω από τις καρυδιές και τα κυπαρίσσια με τα ακούσματα των τζιτζικιών, των πουλιών και τη συντροφιά του γκιώνη και των άστρων, μας έδινε τροφή για διαλογισμό. Παραμονές της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος όλο το χωριό ψάρευε στο ποτάμι και ανήμερα πηγαίναμε εκδρομή στο Ανδρομονάστηρο, στα Πετράλωνα τρώγοντας τα ψάρια που είχαμε πιάσει και βακαλάο παστό με ντομάτα, μέναμε εκεί μέχρι το απόγευμα πηγαίνοντας με τα ζώα και τα πόδια.
Γνωρίζαμε όλους τους δρόμους και τα μονοπάτια του χωριού και είχαμε εντολές από τους γονείς μας για καθημερινή απασχόληση δραστηριότητα και φροντίδα για τα δέντρα, τους καρπούς τους, τα ζώα, τα μικρά τους και τα προϊόντα τους. Το ψάρεμα στο ποτάμι -αυλάκι με φλόμο, αλεβούρι, ασβέστη, λαμαρίνες, ασυτελίνη, καλαμωτές, κόφες, δίχτυα, βρόχια, κοφίνες, αγκίστρια, καβούλα, πεταχτό, δυναμίτη κ.λ.π και το κυνήγι στον κάμπο με δόκανα, αγκίστρια, ή λάστιχο, ήταν για μας τρόπος ζωής, το καλοκαίρι. Η μαγεία του ραδιοφώνου ακούγαμε την αναμετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων, αφιερώσεις, εκπομπές, εκλογικά αποτελέσματα με στοιχήματα, δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα που χάθηκε ανεπιστρεπτί.
Το χαρτζιλίκι μας με πεντάρες, δεκάρες, πενηνταράκι και δραχμή καμιά φορά, από κάλαντα, μικροθελήματα, αγώγια στο μοναστήρι, από τη δράση μας ως μικροπωλητές προϊόντων (σαλιγκάρια, πουλιά, ψάρια, φρούτα, μανούσια,) κοκολόϊ στις ελιές και ξεφούρτσι καμιά φορά, περνώντας πάνω από το ξύλινο γεφύρι, τη βάρκα του Κοιλάκου ή και μέσα από το ποτάμι, με κίνδυνο τη ζωή μας. Στη συνέχεια είχαμε το άγριο κυνηγητό από τους αγροφύλακες, το κλέψιμο στο ζύγι και την πληρωμή από τους ευκαιριακούς τζαμπάζηδες του χωριού, προκαλούν ανάμικτα συναισθήματα, στη θύμησή τους.
Το ούρι στα βαφτίσια και το γάμο, τα συχαρίκια για το όνομα, πολλές φορές ύστερα από συνεννόηση για το ποιος θα φτάσει πρώτος να πει το όνομα για να πάρει τα πολλά χρήματα, τα σπερνά στο νεκροταφείο, τα μάσκουλα με τους κρότους στο χώρο της εκκλησίας τις γιορτές, το κρύψιμο στην τουαλέτα του τραίνου, για να γλιτώσουμε το εισιτήριο, το μεροκάματο στα καμίνια Βαλύρας-Λάμπαινας και το τεφτέρι του μπακάλη στο πανωγράψιμο, στο ζύγι (είχαν άλλα σταθμά για την αγορά και άλλα για την πώληση) ,στο λογαριασμό, την τιμή και την εξόφληση. Η πάνινη μπάλα ή η μπάλα από την κύστη του γουρουνιού, στις γουρνοσφαξιές στο γήπεδο του σταθμού και τις αλάνες του χωριού, το μαθητικό πηλίκιο και η ποδιά, το κάπνισμα με τσιγάρα σέρτικα Δαμηλάτη, η από βουτούμι, μαρίτσα, καλαμπόφυλλα, (ήταν σκέτη αυτοκτονία) ,αλλά το θεωρούσαμε και μαγκιά, η υποχρεωτική απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις εφτά το απόγευμα, ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός και το κατηχητικό, οι απόκριες γύρω από τις τεράστιες φωτιές, με τα γλέντια, ξενύχτια και τα αθώα πειράγματα, η βόλτα με το ποδήλατο, το κρέμασμα πίσω στο αυτοκίνητο ή κάρο, το σβήσιμο του λουξ με το λάστιχο στο φτωχικό μπακάλικο για να πάρουμε κάτι φαγώσιμο, ήταν στην καθημερινοτητά μας.
Το σβήσιμο της μηχανής, για να μπούμε τζάμπα στο σινεμά, ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Τα φλιπεράκια, ποδοσφαιράκια και τσου μποξ με δισκάκια των 33 στροφών ήταν γεμάτα κέρματα δικής μας κατασκευής από μολύβι που εξασφαλίζαμε ,κλέβοντας τις σφραγίδες των τραίνων του ΣΠΑΠ ή καταστρέφοντας τις καβούλες που πιάναμε τα χέλια στο ποτάμι.
Από τα παιχνίδια με τα μισά χαρτιά της τράπουλας μονοπωλίου στα καφενεία (και στις αλάνες του χωριού για μας τους πιτσιρικάδες αφού απαγορευόταν η παραμονή μας στα καφενεία) το πιο συναρπαστικό και έξυπνο ήταν το «ΣΚΑΜΠΙΛΙ», επειδή ήταν ,απρόβλεπτο με πολλές γκάφες και πολλούς διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας χειρονομιών, μορφασμών, συναισθημάτων, νοημάτων, και επειδή παιζόταν με 6 άτομα σε 2 ομάδες. Τα καλοκαίρια πολλές φορές γίνονταν αγώνες, στο παιχνίδι αυτό, όταν έρχονταν για διακοπές οι διαμένοντες στην Αθήνα βαλυραίοι και τα στοιχήματα και τα τσιμπούσια έδιναν και έπαιρναν για πολλές ώρες, κάνοντάς μας να νιώσουμε την παρέα ομάδα
Τις ημέρες των Χριστουγέννων τα τυχερά παιχνίδια έδιναν και έπαιρναν. Οι σημαδεμένες τράπουλες, τα γεμάτα ζάρια, τα συνθηματικά , τα νοήματα, το απόλυτο σκοτάδι σβήνοντας τα φώτα, η εκδίκηση του καθρέφτη να έχεις 30 και να βλέπεις τον άσσο και να τραβάς για τριανταένα, (οι ανυποψίαστοι ζούσαν στον κόσμο του πάθους τους) δημιουργούσαν μια απογοητευτική ατμόσφαιρα για χαμένους και κερδισμένους με κοινωνικές προεκτάσεις και ανάρμοστες συμπεριφορές
Τα μικροθελήματα για λίγα στραγάλια, καραμέλες ή λουκούμι, το φύλαγμα ζώων, ο κήπος, ο μπαξές, ο μανάβης τζαμπάζης στα πανηγύρια, Μελιγαλά, Κυπαρισσίας, Μεσσήνης , και οι άγνωστες για την τωρινή εποχή μας δραστηριότητες του θερισμού ,αλωνίσματος, το κουβάλημα του άχυρου με τα χαράρια, αλέσματος στο μύλο, τρυγητού, λινού, χαράκι των κλημάτων της σταφίδας με τα γόνατα στο χώμα, μπρούμυτα ή ανάσκελα με τσιμπήματα από φίδια, σκορπιούς, και τα μάτια γεμάτα σκόνη, θειάφι, γαλαζόπετρα, άπλωμα σταφίδας στα αλώνια όπου οι «γαιοκτήμονες» είχαν τους εργάτες ηλιοβάρεμα-ηλιοβασίλεμα, σκάψιμο και λιομάζωμα., το κόψιμο του σανού με την κόσα και το μπάλιασμα σε αυτοσχέδιο μπαλιαστικό από ξύλο ή καλάμι με τη χρήση του δικρανιού πιάνοντας φίδια ,πουλιά, χελώνες, σκαντζοχέρια που φώλιαζαν τη νύχτα μέσα στο σανό, μας γέμιζαν πλούσια συναισθήματα Η αγωνία όλης της οικογένειας ήταν ζωγραφισμένη στα προσωπά τους στη διάρκεια της συγκομιδής , στην κάθε εποχή από τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα τις τιμές και τη διάθεση των προϊόντων λέγοντας κάποιος στη γυναίκα του από τη πώληση της σταφίδας ότι του έμεινε το φτυάρι και το κόσκινο Το λιοτρίβι, το αλώνι, ο λινός, η άθληση, η υγιεινή διατροφή, το μόνο λίπασμα στις καλλιέργειες ήταν η χωνεμένη κοπριά των ζώων, η γαλαζόπετρα , το θειάφι και ο ασβέστης η παραγωγή αγνών προϊόντων χωρίς συντηρητικά, (Έψιλον τα λέμε τώρα), βελτιωτικά και φυτοφάρμακα, η παντελής έλλειψη ασθενειών της εποχής μας, αφού το μαγείρεμα γινόταν αργά στο παραγώνι με τη τσουκάλα πάνω στη σιδεροστιά και από κάτω η φωτιά με ξύλα μαζεμένα από ελιές, πουρνάρια, μουριές, ομόρφαιναν τη ζωή μας. Τώρα υπάρχουν τα ετοιματζίδικα στα φάστ φουντ, η χύτρα ταχύτητας , ο φούρνος μικροκυμάτων και τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα με προμαγειρεμένα φαγητά. Χάθηκαν οι παλιές γεύσεις από δέντρα, φρούτα, λαχανικά και τα βότανα που ήταν φυλαγμένα σε κάθε σπίτι πάνω στην τράβα δεν υπάρχουν ,γιατί πολλά έχουν εξαφανιστεί από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Δεν υπήρχαν πυρκαγιές, γιατί τα κτήματα δεν λόγγωναν ποτέ και η προσωπική εργασία για όλα τα κοινωφελή έργα του χωριού γινόταν χωρίς τίμημα. Το καλάμι ήταν για πολλές χρήσεις και μαζί με τη λυγιά, το σχοίνο και την ιτιά ήταν υλικά καλαθοπλεκτικής και τα προσέχαμε, γιατί ήταν χρηστικά και είχαμε οικονομικό όφελος. Δεν υπήρχαν σκουπίδια και χωματερές, γιατί γινόταν η παραγανάλωση και ανακύκλωση επιτόπου. Δυστυχώς οι κάθε λογής γυρολόγοι με το σύνθημα «όλα τα παλιά αγοράζω»,σίδερα και αλουμίνια, λήστεψαν τα ιερά κειμήλια του κάθε σπιτιού, αγοράζοντας ή ανταλλάσσοντας με ευτελή προϊόντα ότι πολύτιμο υπήρχε σε κάθε φτωχό νοικοκυριό και αυτό γινόταν για καθαρά λόγους επιβίωσης.
Το μοίρασμα στη χαρά, στη λύπη, στις αγροτικές εργασίες, στη δανεικαριά σε ζώα και εργαλεία ,έδιναν σταθερότητα, αλληλεγγύη, ασφάλεια και κοινωνική συνοχή, στην τοπική μας κοινωνία.
Ζήσαμε τη φύση, χορτάσαμε το παιχνίδι ατομικό και ομαδικό, κάναμε διαγωνισμό στις μονές-διπλές κούνιες για το ποιος θα φτάσει πιο ψηλά και όταν η τριχιά ήταν φθαρμένη είχαμε ατυχήματα. Νιώσαμε τη ζεστασιά της ανθρωπιάς χωρίς να έχουμε μεγάλες διαφορές και είμαστε ευτυχισμένοι. Ζούσαμε τη σταθερότητα στη θέση με πίστη στον εαυτό μας, τους ανθρώπους ,το Θεό το παρελθόν και μέλλον, την πληρότητα στη σχέση με το συναίσθημα και το σεβασμό στις ιδέες, με τη λογική. Καθημερινά είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί κουβεντιάζαμε με τα φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους και τη φύση . Εκπέμπαμε θετική ενέργεια και θετική σκέψη. Με τις πέντε αισθήσεις βιώναμε πρωτόγνωρες εμπειρίες, φιλοσοφώντας το μεγαλείο της φύσης και δημιουργώντας την έκτη αίσθηση με την υπέρβαση. Παρότι φτωχοί, είμαστε πολύ πλούσιοι σε συναισθήματα, μοιραζόμαστε τα πάντα και είμαστε αυτάρκεις .Η πραγματική επιθυμία για αληθινή επικοινωνία, η ψυχική ανάγκη να μοιραστούμε τα πάντα με τους άλλους ,μας έδινε γνήσια πνευματική ευχαρίστηση και υπήρξε για μας μια σταθερή πηγή χαράς. Το να νοιάζεται κάποιος για το τι γίνεται μέσα μας, να μας επισημαίνουν τα ελαττώματα και αδυναμίες μας, ήταν για μας τρόπος ζωής.
Στεριώναμε την πίστη μας πως κάποτε όλα θ’ αλλάξουν. Εξασφαλίσαμε εργασία με οχτάωρο από τους αγώνες της προηγούμενης γενιάς και τώρα στα παιδιά μας παραδίνουμε την απασχόληση και ανεργία. Τώρα δυστυχώς το όνειρο έσβησε. Ξεπεράσαμε τις στερήσεις της φτώχειας και ανέχειας, μεγαλώσαμε, έχοντας παραπανίσια κιλά, λιγότερες τρίχες και μυαλό στο κεφάλι, φώλιασε η κακία και ζήλια μέσα μας, αδιαφορήσαμε, καταστρέψαμε και αφήσαμε να καταστραφούν ήθη, έθιμα, περιβάλλον, πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά, δεν δημιουργήσαμε τίποτα, είμαστε δήθεν ,επαναστάτες του βολέματος, χάθηκαν οράματα, αξίες ιδανικά μπέσα και ομερτά, έχουμε σήμα κατατεθέν και φετίχ το αυτοκίνητο, είμαστε άδειοι από συναισθήματα και συγκινήσεις, καταναλώσαμε, καταναλωθήκαμε και κυρίως ξεχάσαμε. Τώρα δεν θυμόμαστε τα μικρά ονόματα των παιδικών μας φίλων. Και αν διασταυρωθούμε στο δρόμο δεν μιλά ο ένας στον άλλον, γιατί ο αρρωστημένος εγωισμός δεν επιτρέπει την ταπεινότητα. Τα παιδικά μας χρόνια, «η εποχή της αθωότητας», ήταν η μόνη γεύση αιωνιότητας, γιατί δεν παρακολουθήσαμε τη ζωή μας, τη ζήσαμε. Και το μόνο που μας απομένει είναι οι εμπειρίες ως ιδανικές αισθήσεις ζωής και τελικά ως αναμνήσεις
Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου και κάποιοι έπρεπε να διαφυλάξουν όλα αυτά τα βιώματα, μέσα σε ένα λεύκωμα, διαθέτοντας μεράκι, χρόνο, κόπο και χρήμα. Η συλλογή ακίνητων και σιωπηλών φωτογραφιών είναι ο καρπός της αγάπης μας για να μην χαθούν οι μνήμες, οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις της περιοχής μας. Η άμεση δύναμη της «εικόνας» με πρόσωπα, φύση, δραστηριότητες, ήθη, έθιμα, επαγγέλματα (μυθολογία, ιστορία, υλικός-κοινωνικός-πνευματικός πολιτισμός), είναι γεμάτη φως και αισιοδοξία. Διακινεί συναισθήματα και ευχάριστες δημιουργικές σκέψεις, μας δείχνει την πορεία της εξέλιξης «ολιστικά» συγκρίνοντας το τότε και το τώρα, το τι χάσαμε και τι κερδίσαμε.
Οι φωτογραφίες ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε πάντοτε ολόκληρη την αλήθεια. Το στιγμιαίο αποκαλύπτει “φώτα ολόφωτα”. Οι φωτογραφίες αιχμαλωτίζουν το φευγαλέο και αφηγούνται πολύ περισσότερα απ’ όσα χωράνε. Οι εικόνες του λευκώματος αυτού προέρχονται από την πλούσια συλλογή του χωριού μας Βαλύρα Μεσσηνίας, διοικητική έδρα του Δήμου Ιθώμης. Αιχμαλωτίζουν με το φως τους το θεατή ενώ αρκετές φορές του προκαλούν δέος. Η πλούσια θεματογραφία προβάλλει το Δήμο Ιθώμης με πολύ χάρη και ο πλούτος των εικόνων κάνει πιο έντονο τον «ειδικό φωτισμό». Η ιστορία του φωτορεπορτάζ αρχίζει στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα.
Σήμερα η παραδοσιακή ιστοριογραφία υποχωρεί μπροστά στην “Εικονογραφημένη Ιστορία”. Είναι επιτακτική ανάγκη να ανακαλυφθούν και να μελετηθούν διεπιστημονικά – πολυεπιστημονικά οι διαθέσιμες οπτικές πηγές ,ώστε ο συνδυασμός “φωτογραφίας – λόγος” της «κληρονομιάς» να γίνει κτήμα καθενός, που ενδιαφέρεται για την Αειφορο Ανάπτυξη της περιοχής μας.
Για όσους γεννηθήκανε και μοχθούμε σ’ αυτό τον τόπο η «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» αποτελεί Ουσιαστική Έκφραση του Εθνικού μας Προσώπου. Γι’ αυτό η διάσωση και προβολή στο ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, είναι υπόθεση όλων μας. Κάθε μέρα πασχίζουμε για μια γνήσια ανθρώπινη ζωή και αισθανόμαστε δεμένοι πάντα με το παρελθόν. Οι προγονικές μας ρίζες αποτελούν το πλαίσιο αυτής της ποιότητας ζωής.
Μέσα από τις φωτογραφίες ζουν οι μνήμες, οι χαρές, οι λύπες, ο κύκλος της ζωής, οι δραστηριότητες των απλών ανθρώπων στο σχολείο, στην ταβέρνα, στο καφενείο, στο χωράφι. Δεν λείπουν οι οικογενειακές και προσωπικές στιγμές με τα προσφιλή μας πρόσωπα, μέσα από τις οποίες δένουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Η περιοχή του δήμου Ιθώμης, στην οποία αναφερόμαστε, διαθέτει πλούσια ιστορία και μνήμη. Η αγάπη μας προς αυτήν μας οδήγησε στη συλλογή αυτού του υλικού, η έκδοση του οποίου αποτελεί για μας χρέος τιμής και σεβασμού.
Σπουδαία συμβολή σ’ αυτή την προσπάθεια είναι το λεύκωμα αυτό, γιατί περιέχει υλικό που περιμένει αδιαμαρτύρητο την παρουσίασή του, για να βιώσουμε το παρελθόν της περιοχής μας, που ευτυχώς δεν χάθηκε χάρη στην φιλότιμη προσπάθεια των συνδημοτών μας.
Παρουσιάζουμε ένα βασικό υλικό, του οποίου η κάθε θεματική ενότητα μπορεί να γίνει πληρέστερη στο μέλλον, με την προσθήκη νέων φωτογραφιών.
Ευχαριστούμε όλους αυτούς, που πρόσφεραν το φωτογραφικό τους υλικό για τη δημιουργία του λευκώματος αυτού, που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε το Μουσειακό Χώρο, στην περιοχή μας. Γιατί η καταγραφή στοιχείων έχει σκοπό να μάθουμε την τοπική μας ιστορία, να εκφράσουμε την αγάπη για το τόπο μας, το θαυμασμό για τους προγόνους μας και να γνωρίσουμε τις ρίζες μας.
Είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε σε μια ταραγμένη μεταβαλλόμενη ιστορική περίοδο και σε συνδυασμό με την σχεδόν ανεξέλεγκτη ελευθερία των παιδικών μας χρόνων, είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε και να παρατηρήσουμε πράγματα, γεγονότα, καταστάσεις τα οποία καταγράψαμε και συγκεντρώσαμε. Αυτό το πλούσιο πληροφοριακό υλικό αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για μελέτη και σύγκριση από ειδικούς επιστήμονες διεπιστημονικά και πολυεπιστημονικά.
Το έντυπο αυτό είναι ένα λεύκωμα το οποίο, μέσω των φωτογραφιών, ανασύρει παραστάσεις-πληροφορίες και κώδικες επικοινωνίας ενός χαμένου παραδείσου, που λεηλατήθηκε άγρια από τις μεγάλες επιδρομές με την άναρχη ανάπτυξη των αστικών κέντρων και την εγκατάλειψη της περιφέρειας. Έτσι η εγκατάλειψη των οικισμών και χωριών έγινε δρόμος χωρίς επιστροφή στις ρίζες. Γι’ αυτό και πληρώνουμε σήμερα όλοι το τίμημα.
Αφιερώνουμε το έντυπο αυτό στους μετακατοχικούς αγυιόπαιδες, που με ένα καμποτένιο σώβρακο πέρναγαν όλο το καλοκαίρι τον ελεύθερο χρόνο τους στις αλάνες, στο ποτάμι παίζοντας, ψαρεύοντας, κυνηγώντας, στοχαζόμενοι και μελετώντας, τη φύση και τη ζωή και ευχόμαστε να γίνει:
Πιο Ανθρώπινη η Σκέψη.
Πιο Ζεστή η Φωνή.
Πιο Ειλικρινής η Καλημέρα.
Ένας από τους αγυιόπαιδες
Γιάννης Δ. Λύρας
Βαλύρα 2000
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το γεωγραφικό στίγμα της περιοχής μας
 Μυθολογία (Θάμυρις – Μαυροζούμενα – Παυσανίας).
 Ιστορία 1821-1972 (φοιτητικές εκλογές).
 Μνημεία (Αρχαία – Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά – Νεώτερα
 Αγροτικές δραστηριότητες.
(Σίτος – Οίνος – Έλαιον)
 Κοινωνικός Βίος (Ήθη – Έθιμα)
(Γάμος – κηδεία – βαφτίσι – απόκριες – πανηγύρι – ψυχαγωγία - κυνήγι – κυνηγοί)
Επαγγέλματα.(Μπακάλικα – ταβέρνες – κουρεία – μελισσοκομία – πραμάτειες – κάρα – καμίνια)
 Μαθητική ζωή. (Δημοτικό –Ελληνικό Βαλύρας)
 Μετανάστευση.
 Τοπική Αυτοδιοίκηση.(Δήμος Ιθώμης, Δήμος Δερών, Δήμος Οιχαλίας, Κοινότητα Βαλύρας,Δημοτικές Εκλογές 1835 – 2002
 Συνδημότες μας που έγραψαν για την περιοχή μας.

ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ (με τα ορια τους)


ΣΙΟΡΙΖΑ. Από Μπαρακάρη μέχρι Κουρετέΐκα
ΠΛΑΤΩΝΑ. Από πάνω Μούλκι μέχρι ρέμα Σουβάλας
ΣΟΥΒΑΛΑ. Από ρέμα Σουβάλας μέχρι παληομυλο
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Τα χτήματα πάνω από το δρόμο που δόθηκαν σε ακτήμονες
Βαλυραίους το 1953 από τη μοναστηριακή περιουσια της Ιεράς
Μονής Βουλκάνου
ΤΟΥΡΛΕΣ Από Θυμιου Γκομέση μέχτι Φώτη Ηλιόπουλου
ΓΥΦΤΟΡΕΜΑΤΑ Από Μαργαρίτα Χριστάκη μεχρι το οριο του μοναστηριιου και τη
μέση της Πλατώνας
ΓΕΩΡΓΟΡΕΜΑ Από Θύμιιου Γκομέση μέχρι Σφήκα
ΜΥΛΟΛΑΚΑΣ Από Καπότη Θόδωρουμέχρι Θεοφίλενας
ΧΟΥΝΕΣ Από Λυρα Θανάση μέχρι Φώτη Ηλιόπουλο
ΣΤΕΦΑΝΙΑ Από Νίκου Μέρμηγκα μέχρι Νικου Μαρινόπουλου
ΣΠΗΛΙΕΣ
ΑΗ ΛΙΑΣ
ΑΡΑΠΗΣ
ΓΥΡΕΣ
ΜΑΛΤΟΧΕΡΙΣΟ Από αμπελισιο πηγάδι μέχρι Γρηγόρη Αλεξανδρόπουλου
ΣΑΣΑΝΕΑ Πηγάδι Ερρίκου Λινάρδου
ΑΓΡΙΛΙΑ Γρηγόρη Αλεξανδρόπουλου σταφιδα
ΛΑΧΙΔΕΣ Ή ΛΑΧΝΟΙ Κατω άπο το δρόμο προς το Πλατύ
ΡΩΜΕΙΚΟ Δημητρακόπουλου στάνη
ΑΓΙΑΝΝΗΔΕΣ
ΞΙΦΑΡΕΣ
ΚΟΥΒΕΛΙΑ
ΒΑΜΠΑΚΙΑ
ΓΑΝΙΕΣ
ΠΑΛΗΟΜΥΛΟΣ
ΠΙΣΟΚΟΛΑ
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΗΓΑΔΙ
ΒΛΑΧΟΠΟΡΟ
ΞΕΡΙΚΑ Από Βίτσου μέχρι γραμμή Χασάμπασα
ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ
ΤΟΥΛΟΠΙΑ Κώστα Φεφόπουλου πηγάδι
ΝΤΑΡΑ Χτήμα Λάκη Μπόβη
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΤΑΚΙΑ
ΑΛΜΥΡΕΣ
ΓΛΑΡΕΣ Από Φερμάνη μέχρι Σκαλεικα
ΒΑΛΤΟΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ
ΓΑΝΙΕΣ
ΚΑΜΠΟΣ
ΡΑΧΕΣ
ΤΣΟΥΚΑ
ΒΕΖΥΡΟΡΑΧΗ
ΠΑΡΑΣΠΟΡΙ
ΑΡΜΑΚΑΣ
ΣΕΛΙΚΟ ΑγιοςΠέτρος

Τα τοπονύμια του χωριού μας εχουν ρίζες Σλαύικες Άρβανίτικες,Λατινικές ,Τουρκικές.Ένα από τα τοπονύμια η λέξη "ΜΟΥΛΚΙΑ¨ που ύπάρχει στο χάρτη πάνω άριστερά ειναι τουρκικής προέλευσης με μεγάλη ίστορική σημασία η οποία περιγράφεται παρακάτω
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1821-1975.ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΒΔΟΜΑΔΑ” ΑΠΟ 4\9\2000-8\10\2001


Α\Α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Α.
1. Οι Αγυιόπαιδες 4-9
2. Η Βαλύρα στο χρόνο και το χώρο 11-9
3+4. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα 18-25/9
5+6+7+8 Πέντε γενιές Ανθρώπινης Παρουσίας 2, 9, 16, 23/10
9. 1ο . Αυτοί που πολέμησαν και αυτοί που έπεσαν για την
Πατρίδα 30/10
10. 2ο . 1461-1821 6/11
11. 3ο . Η Βαλύρα το 1821 13/11
12. 4ο . Ο Γέρος του Μωριά στη Βαλύρα και ο κατατρεγμός της
κλεφτουργιάς. 20/11
13. 5ο . Στο καιρό του Μπραϊμη. 27/11
14. 6ο . Ιθώμης Σχολεία 4/12
15. 7ο . Ιθώμης Δήμος 11/12
16. 8ο . Ιθώμης Δήμος 18/12
17. 9ο . Ιθώμης Δήμος 25/12
18. 10ο . Ιθώμης Δήμος 1/8/2001
19. 11ο . Ορεινά χωριά δήμου Ιθώμης 8/1
20. 12ο . Ορεινά χωριά δήμου Ιθώμης 15/1
21. 13ο . Πεδινά χωριά Δήμου Ιθώμης 22/1
22. 14ο . Αρχαία Μεσσήνη - Μονές Βουλκάνου. 23/1
23. 15ο . Μαχητές Δήμου Ιθώμης 5/2
24. 16ο . Μαχητές Βαλυραίοι. 12/2
25. 17ο . Σκάλα - Μελιγαλά 13/2
26. 18ο Βαλκανικοί πόλεμοι 27/2
27. 19ο . Μικρασιατική εκστρατεία 5/3
28. 20ο. Φωτογραφικό υλικό. Περνώντας έναν αιώνα 12/3
29. 21ο . Ιωάννης Μεταξάς 19/3
30. 22ο . Ιωάννης Μεταξάς 26/3
31. 23ο . Πόλεμος του 40. 2/4
32+33. 24ο +25ο. Πόλεμος του 40. 9+17/4
34. 26ο. Κατοχή. Αντίσταση. 23/4
35. 27ο. Η Βαλύρα στην Κατοχή και την Αντίσταση 30/4
36. 28ο. Μεγαλλείο Ζερμπίσια 7/5
37. 29ο. Η ανατίναξη της Γέφυρας της Βαλύρας 14/5
38. 30ο. Η μάχη στο Μελιγαλά 21/5
39. 31ο. Η μάχη στο Μελιγαλά και στη Καλαμάτα 28/5
40. 32ο. Η συμφωνία της Βάρκιζας 5/6
41. 33ο. Εμφύλιος. Εκλογές 46. Μακρόνησος 11/6
42. 34ο. Μακρόνησος. Εκλογές . 5/5/52. Μπελογιάννης 18/6
43. 35ο. Πρόσωπα Βαλύρας. Παναγιώτης Παπαγιωργίου. 55/6
44. 36ο. Φερμάνης Κωνσταντίνος 2/7
45. 37ο. Καρύδης Αθανάσιος 9/7
46. 38ο. Φώτιος Τσαγκάρης-Γαρυφαλλια Κατσαμπάνη 9/7
47. 39ο. Οι ρίζες. Από το Κουσαμπάση μέχρι τον Ελασίτη του
ΕΑΜ (Στέλιος Βασιλόπουλος) 23/7
48. 40ο. Όποιος μαθαίνει την ιστορία του μακραίνει η ζωή του. 30/7
49. 41ο. Τα χάνια της Βαλύρας το 1821 6/8
50. 42ο. Αυτοί που σκοτώθηκαν στη διάρκεια 1941-1949 13/8
51. 43ο. Το τίμημα των αγωνιστών το 1821 και 1941-1949 20/8
52. 44ο. Οι εμφύλιοι του 1863 και 1944-1949. 27/8
53. 45ο. Μαθητική φωτογραφία 1907-1908. 3/9
54. 46ο. Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον. 10/9
55. 47ο. UNRRA - ΜΑΡΣΑΛ - ΚΟΡΕΑ 17/9
56. 48ο. Ο συνεταιρισμός και γέφυρα της Βαλύρας 24/9
57. 49ο. Τα γεγονότα από το 1951 έως το 1975 (Α μέρος) 1/10
58. 50ο. Τα γεγονότα από το 1951 έως το 1975 (Β μέρος) 8/10
Β. Αποχαιρετισμός της Δραχμής και καλωσόρισμα του Ευρώ. Δημοσιεύτηκε σε 6 (έξι) συνέχειες στην εφημερίδα "Εβδομάδα" από 22/10 - 26/11/2001.
Γ. Η γενιά του Πολυτεχνείου 1973. Φοιτητικές εκλογές, τότε και τώρα. Οι παληοί μας φίλοι γιά πάντα μείναν. Εφημερίδα "Γεγονότα" 15/11/2001, σελ.8

Αποδελτίωση των 100 φύλλων της εφημερίδας Βαλύρα.*

-Απόκριες : 40-1(3) 54-5(3) 86-7(4).
-Γκραβούρες Βουλκάνου: 95-7(2) 116-7(4) 64-5(3).
-Θάμυρις :1, 2, 5, 11, 12, 18, 29-30, 31-2, 54-5(1), 76-7(1), 95-7(4), 86-7(1), 35-7(4), 120-1(4), 146(5).
-Καταστροφές : 1, 43-3, 84-5, 146.
-Κοινοτικές εκλογές : 2, 3, 37, 82-5, 127-8,(1,3) 102, 101, 84-5.
-Παρουσίαση χάρτη Βαλύρας 96(3).
-Επιτροπή αγώνα 96(4).
-Μαθητική φωτογραφία 1935 147(3).
-Δήμος Δερρών 82-3(4).
-Μικροϊστορικά : 6(2), 10(2), 11(4), 12(3), 15(3), 16(3), 17(4), 19(4), 112-3(6), 118-9(3), 140 (Λινάρδος + ιστορία βαλύρας).
-Liotr;ibi Q 68-9.
-Σκουπιδότοπος : 42, 15-20, 38-9.
-Ξεροπήγαδο :42-3(2).
-Αγροτικός συνεταιρισμός : 4, 5, 20, 44-5(1).
-Ποταμός Πάμισος : 138 (1,4).
-Ναοί Βαλύρας : 2(4),
-Ποιήματα Βαλύρας: 4(2), 6(2), 8(2), 9(1), 15(1), 17(2), 19(1), 31-2(3), 33(4), 38-9(1), 70-1(1), 33-4 (2), 37(3), 58(2), 68-9(2), 95(5), 134(3), 138(2).
-Μητρώο αρρένων Βαλύρας : 106-109
-Ξενιτειά: 18(4) – 50-1-(2)
-Συμβόλαιο 1849: 102-3(4)
-Αστέρας Βαλύρας: 29-30, 72-3(3), 122 (213) φωτογραφίες 2(4), 112-3(5), 102(95-96 Δεθνικής) 136(3)
-Έκθεση Γιάννη Λύρα: 92,93,94,95,97
-Ευρωεκλογές 123-4(4)
-Καταγωγή Βαλυραίων:9-11
-Πολιτικές προτιμήσεις: 21-2(4), 68-9 (14), 72-3(114), 116-7(4), 144(115)
-Κυνήγι Λαγού:82-3 (3)
-Πανηγύρι: 82-3(4)
-Λαϊκή τέχνη 74-5 (4) Τσουκάλια 76-7 (2) Αγγειοπλαστική 78-9(2), Γυρολόγοι 92-4 (2), Σαμαράς 82-3(2)
-Παιχνίδια: 134 (2)
-Ημιγιμνάσιο: 102-3(4)
-Σύλλογος γυναικών 96(1)
-Αυλάκι-Τουρκοκρατία 112-3(2)
-Πολεμιστές Μπουρολιάς Δημήτρης 1891-1944, Παπαϊοάννου Ιωάννης 1896-1984 123-4(3)
-Θέατρο αναμνήσεις 88-9(3,4)
-Αγία Τριάδα: 1(4) Ρέμμα Αγίου Δημητρίου 59-60(2)
-Βιογραφικό Γεωργίου Γεωργακόπουλου – Γυρολόγοι 92-94

*
Το πρωτο νούμερο δείχνει τον άριθμό του φύλλου της έφημερίδας ΒΑΛΥΡΑ και το νούμερο σε παρένθεση δείχνει τη σελίδα της έφημεριδας

Η ΒΑΛΥΡΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1975-20061975 (2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)
Το ψηφοδέλτιο της νίκης του συνδυασμού
«ΑΝΟΙΞΗ»
ΜΕ ΣΉΜΑ ΤΟ ΧΕΛΙΔΌΝΙ
Υποψήφιος προεδρος
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΠΑΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι
ΓΚΟΜΕΣΗΣ ΚΩΝ. του ΣΠΥΡ.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΜΗΣ του ΠΑΝ.
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣ. Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝ.του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΑΧΙΛ. Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. του ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και
ΤΣΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1978 (2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)
Πρόεδρος εκλέγεται πάλι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ

1982 (2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΝΕΟΛΑΙΑ-ΑΛΛΑΓΗ 409
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.
Υποψήφιοι Σύβουλοι
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 8
ΓΚΟΜΕΣΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 65
ΚΑΡΥΔΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49
ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 48
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 78
Εγκυρα ψηφοδελτια 806

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 369
Υποψήφιος προεδρος
ΣΤΡΑΤΗΣ Δ.ΘΩΜΑΣ
Υποψήφιοι Σύβουλοι
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37
ΓΚΟΜΕΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 74
ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 77
ΜΑΚΡΗΣ Η. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 101
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15
ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33
Πρόεδρος εκλέγεται ο Θ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ και δημοτικοί σύμβουλοι οι :
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ,ΜΠΑΚΑΣ,ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΑΓΙΟΣ,ΣΤΡΑΤΗΣ και ΜΑΚΡΗΣ

1986 (2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 483
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΓΑΠΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ 353
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πρόεδρος εκλέγεται ο Θ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ και δημοτικοί σύμβουλοι οι :
ΤΑΣΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ,ΠΑΝ.Γ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ, ,
Ισοψήφισαν οι Α.Α. Μπακας και Αχ. Μπατάλιας
Από το συνδυασμό μειοψηφείας εκλέγονται κοινοτικοί σύμβουλοι οι:
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ καιΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ

1990 (3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΑΛΥΡΑ 278
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ
Υποψήφιοι Σύβουλοι
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36
ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ 27
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13
ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38
ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 49
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝ . ΤΟΥ ΗΛΙΑ 24
ΦΕΙΔΑ-ΒΥΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 47


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΥΡΑΣ 178
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Υποψήφιοι Σύβουλοι
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ . ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29
ΚΑΡΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝ. 10
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20
ΜΠΟΒΗΣ ΑΘΑΝ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ 16
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 53
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7
ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 13

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 372
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι Σύβουλοι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 63
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80
ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55
ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 29
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17
Με βάση τα αποτελέσματα εκλέγονται από κάθε συνδυασμό 5,1,1.
Πρόεδρος εκλέγεται ο ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και δημοτικοί σύμβουλοι οι ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ,ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ,ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.
Καθήκοντα αναλαμβάνει από 1-1-1991.

1994 (3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 849
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 376
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ.ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Υποψήφιοι Σύβουλοι
ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 80
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 70
ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝ. ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 52
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ49
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32
ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29
ΓΚΟΜΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 25
ΔΑΒΙΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 21
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 14

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΛΥΡΑ 2000,321
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
Υποψήφιοι Σύβουλοι
ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 67
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΟΥ ΚΩΝ.65
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. 32
ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΑΧ. ΤΟΥ ΔΗΜ. 32
ΦΕΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 27
ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣ. ΤΟΥ ΚΩΝ. 26
ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ,152
Υποψήφιος Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι Σύβουλοι
ΓΚΟΜΕΣΗΣ ΔΗΜ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 32
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 27
ΜΠΟΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ 26
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΤΟΥ ΚΩΝ. 23
ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17
ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12
ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.10

Πρόεδρος εκλέγεται ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ και δημοτικοί σύμβουλοι οι:ΜΑΚΡΗΣ,ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ,ΚΑΡΥΔΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ και ΙΩΑΝΝΟΥ.Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ δεν εκλέγει κανέναν..
ΕΚΛΟΓΕΣ 1998
Τελικά ο δήμος Ιθώμης με το <ΝΟΜΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ> αποτελείται από 8 χωριά, με πληθυσμό 2880 κατοίκους (απογραφή 1991) και εκταση 90428 στρέμματα.
Στις 11-10-1998 στις δημοτικές και 2ες νο μαρχιακές εκλογές στο δήμο ΙΘΩΜΗΣ κατέβηκαν 3 συνδυασμοί.
Ι.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΘΩΜΙΤΩΝ .Υποψ. Δήμαρχος ΣΩΤ.ΚΑΡΤΕΤΟΛΙΩΤΗΣ. Από ΒΑΛΥΡΑ,ΕΜΠΟΡΟΣ
2.ΕΝΟΤΗΤΑ . Υποψ. Δήμαρχος ΚΩΝ\ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.Από ΣΙΜΙΖΑ, ΙΑΤΡΟΣ.
3.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Υποψ. Δήμαρχος ΣΠΉΛΙΟΣ Γ. ΔΙΚΑΙΟΣ .Από ΛΑΜΠΑΙΝΑ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ.
Στις εκλογές που εγιναν το 1998, οι 3 συνδυασμοί ,ελαβαν εγκυρα
ψηφοδέλτια , όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
177 ΑΝ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ 117 39 21 177
178 ΓΥΝ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ 107 32 17 156
179 ΜΙΚ. ΑΡΣΙΝΟΗ 218 4 13 218
186 ΑΝΔ. ΑΡΧ. ΜΕΣΣΗΝΗ 188 5 18 211
187 ΓΥΝ. ΑΡΧ. ΜΕΣΣΗΝΗ 144 5 14 144
183 ΜΙΚ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ 218 - 15 233
184 ΜΙΚ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ 191 1 20 212
185 ΜΙΚ. ΛΑΜΠΑΙΝΑ 97 154 66 317
188 ΜΙΚ. ΡΕΜΜΑΤΙΑ 109 - 16 125
180 ΑΝΔ. ΒΑΛΥΡΑ 63 14 236 313
181 ΓΥΝ. ΒΑΛΥΡΑ 57 15 188 269
182 ΜΙΚ. ΒΑΛΥΡΑ 52 12 186 250
ΣΥΝΟΛΟ 1561 281 810 2760

Οι εγγεγραμμένοι στο δήμο ηταν 4451 και ψήφισαν 2824. Βρέθηκαν 164 ακυρα και 4 λευκά.Ελαβαν : ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1561,58,86% ΚΑΡΤΕΤΟΛΙΩΤΗΣ 810,30,54% και ΔΙΚΑΙΟΣ 281, 10,6%. Από την 1η Κυριακή βγήκε δήμαρχος ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
Το πρώτο δημοτικό συμβούλιο 1999-2002 αποτελείται από τους :
ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΑΓΡΟΤΗ),
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ,ΥΠΑΛΛΗΛΟ),
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΑΡΣΙΝΟΗ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ),,ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜ.
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ (ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ,ΕΜΠΟΡΟΣ) ,
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (,ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΒΑΛΥΡΑ,ΑΓΡΟΤΗΣ),ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ.Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ,ΑΓΡΟΤΗΣ)
ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)
Όταν πέθανε ο δήμαρχοςστις 25-6-2001 , δημοτικός σύμβουλος ανέλαβε ο ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΣΙΝΟΗ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ).Ανέλαβε δήμαρχος ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,αντιδήμαρχος ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου ο ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Από το συνδυασμό του ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ εκλέγονται οι: ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΒΑΛΥΡΑ,ΕΜΠΟΡΟΣ),
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ (ΒΑΛΥΡΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ), ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΒΑΛΥΡΑ,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)
και ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΒΑΛΥΡΑ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ).
Από το συνδυασμό ΔΙΚΑΙΟΥ εκλέγεται ο ίδιος
(ΛΑΜΠΑΙΝΑ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)
Τα επαγγελματα των δημοτικών συμβούλων ήταν.3 αγρότες, 2 επιχειρηματίες,2 έμποροι,2 υπάλληλοι,1 συνταξιούχος, και 1 (λογιστής,μηχανικός,ιατρός,καθηγητής).
Από τους 13 δημοτικούς συμβούλους οι 5 είναι Βαλυραίοι ,ο πρώτος σύμβουλος σε σταυρούς ηταν ο Κ. Γεωργακόπουλος με 270 ψήφους.

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ
ΚΩΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ

ΑΡΣΙΝΟΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΚΩΝ.ΚΡΟΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ

ΛΑΜΠΑΙΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΡΕΥΜΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΗΣ
Η προικα του δήμου Ιθώμης από το πρόγραμμα Καποδιστρια ηταν ένα απορριμματοφόρο και ένα επιβατηγό λεωφορείο. Στεγάστηκε αρχικά ο νέος δήμος στο κοινοτικά κατάστημα και στη συνέχεια νοικιάστηκε το σπίτι του Φωτεινού.Στο τέλος του 2002 αγόράστηκε το ιδιόκτητο κτίριο του ΙΩΑΝΝΟΥ στη ΒΑΛΥΡΑ για να στεγαστεί ο νέος δήμος που θα προκύψει από τις εκλογές στις 13-20 Οκτώβρη του 2002.Στο παλιό κοινοτικό κατάστημα, είχε δωρηθεί το οικόπεδο από τους αδελφούς ΚΟΝΙΑΡΗ Βασίλη και Ηλία.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΘΩΜΙΤΩΝ
Το διαφημιστικό υλικό της ανεξάρτητης κίνησης Ιθωμιτών ,με υποψήφιο δήμαρχο τον ΣΩΤΗΡΙΟ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ , ΕΜΠΟΡΟ ,είχε στην πρώτη σελίδα σήμα τον ΜΕΣΣΑΝΙΩΝ ,το χάρτη του δήμου Ιθώμης με τα χωριά και τα συνθήματα:
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΛΥΡΑ 072471259.
Στη 2η σελίδα τα ονοματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ηταν:
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,Πρόεδρος Μαυρομματίου Ιθώμης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ, Αγρότης ,Βαλύρα
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,Αγρότης, Λάμπαινα
ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, επιχειρηματίας,τέως πρόεδρος Βαλυραίων Αυστραλίας
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Επιχειρηματίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ,Αρχιτέκτων μηχανικός,Βαλύρα
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ,Υπάλληλος,Λάμπαινα
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,Αγρότης,Ζερμπίσια
ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Επαγγελματίας,Κεφαλινού
ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ ,Πρώην πρόεδρος Λάμπαινας,αγρότης,Λάμπαινα
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,,Εμπορος,πρώην πρόεδρος Βαλύρας,Βαλύρα
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ,Υπάλληλος,Λάμπαινα
ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ,Υπάλληλος,Λάμπαινα
ΜΠΟΒΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ , Καθηγητής -πτυχ.σχολ. τοπ.αυτοδιοίκησης,Βαλύρα
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ,Δημόσιος υπάλληλος, Ρεμματιά
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ,Αγρότης ,Αριστοδήμειο
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ , Καθηγητής ,Βαλυρα
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Συνταξιούχος Ε.Α.Σ ,Βαλύρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
*ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
*ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
*ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
*ΠΑΙΔΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
*ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
*ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
*ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
*ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
*ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
*ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
*ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
*ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
*ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
*ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
*ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ
*ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
*ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
*ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
*ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
*ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
*ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
*ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ
*ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
*ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
*ΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΓΕΙΗ ΑΙΣΘΑΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.
ΖΗΤΑΜΕ
ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΚΑΘΕ ΙΘΩΜΙΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΥΣ.


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 1998

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ (Ν.Δ.58,9%), ΑΝΕ-ΠΑΣΟΚ30,5%,ΑΝΕΞ 10,6%

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΤΑ 1998.ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ


431 ΝΔ 41,7%
381 ΠΑΣΟΚ 36,9%
131 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ12,7%
40 ΚΚΕ 3,9%
28 ΣΥΝ 2,7%
14 ΔΗΚΚΙ 1,4%
8 ΠΟΛΑΝ Ο,8%


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΤΟ 1998
Στις νομαρχιακές εκλογές του 1998 στη ΜΕΣΣΗΝΙΑ έλαβαν:
ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜ. 68.363 54,81% ,νομάρχης από την πρώτη Κυριακή.
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜ. 38,532 30,89%
ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤ. 10.323 8,28%
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝ. 7.507 6,02%


ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2000

ΝΔ 47,4%,ΠΑΣΟΚ42,9%,ΚΚΕ 3,8%,ΣΥΝ 2,9%,ΛΟΙΠΑ 1,4%,ΔΗΚΚΙ 1,2%

.ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2ΟΟ2( 3 συνδυασμοί)
Εγιναν μόνο με την αστυνομικη ταυτότητα ,χωρίς το εκλογικό βιβλιάριο και ο κάθε εκλογέας είχε τον ατομικό του κωδικό αριθμό

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΙΘΩΜΗ-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 95*=5,4,2,5,2,6,19,26,20,3,1,2
ΓΟΥΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 39=16,6,7,-,-,2,-,-,-,1,6,1,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 51=20,7,5,1,1,5,8,-,3,1,-,-
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 117=2,1,-,-,1,-,3,1,68,17,-,24
ΜΠΟΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ, 122=32,36,32,2,3,2,3,2,2,1,4,3
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, 66=26,18,6,6,4,2,1,1,-,-,2,-
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ\ΝΟΥ,136=6,1,2,-,12,1,7,-,22,10,-,75
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,97=8,1,3,-,-,5,9,4,3,45,-,19
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΤΣΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,67=1,1,2,1,1,43,5,7,2,4,-,-
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.,156=17,15,8,23,52,13,2,51,-,4,1,6
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, 46=2,4,8,6,1,3,3,-,-,1,-,-,-
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΤΟΥ ΧΑΡ.,180=29,53,46,-,5,11,4,-,4,7,9,12
ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΠΑΝ., 125=55,11,30,-,2,5,3,-,4,7,8,-
ΦΕΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,81=19,11,24,1,-,12,1,-,2,4,5,2
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 132=9,3,7,37,59,11,-,1,-,-,5,-
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,132=22,23,24,2,-,-,-,-,-,-,2,2
*Σταυροί από κάθε εκλογικό τμήμα
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΨΗΦΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (12)
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
159 105 115 54 92 62 33 29 78 64 28 80
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ=899

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ, 21+27=48
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ,4+0=4
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,7+23=30
ΠΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ,10+19=29
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΥΡΟΣ,1+4=5
ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 3+7=10
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ , 2+8=10

ΑΡΣΙΝΟΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ,35
ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΡΣΙΝΟΗ, 12
ΝΤΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 6
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΗΣ,7

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ, 5+1=6
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, 5+7=12
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 4+0=4
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 11+18=29
ΣΚΡΕΠΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 4+1=5

ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 50
ΚΟΛΥΒΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, 7
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 16

ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ
ΚΟΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 5
ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 21
ΠΑΝΟΥΣΗ ΛΟΥΪΖΑ, 8
ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 25

ΛΑΜΠΑΙΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9
ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, 3
ΣΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 8

ΡΕΜΜΑΤΙΑΣ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 16
ΚΑΨΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 37
ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 15
ΣΤΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 11

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΙΛΟΥΣΡΑΣΙΟΝ,ΔΙΣΕΛΙΔΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
*ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
*Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
*ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
*ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
*ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
*ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ
*ΑΠΌ ΒΑΛΥΡΑ ,ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΣ
*ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ 11-10-2002
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ ΚΚΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ.ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΕΙΓΓΗΛΕ ΑΛΛΑ,ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΨΕΥΣΕ.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΑΛΥΡΑ 185
ΒΑΛΥΡΑ 186
ΒΑΛΥΡΑ 187
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ 188
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ 189
ΑΡΣΙΝΟΗ 190
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 191
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 192
ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ 193
ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ 194
ΛΑΜΠΑΙΝΑ 195
ΡΕΥΜΜΑΤΙΑ 196


2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΑΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 34=5,13,7,-,4,-,2,-,-,3,-,-
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 254=6,6,2,9,9,1,17,17,77,88,3,19
ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 238=8,7,4,11,10,3,65,72,18,27,13
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ\ΝΟΥ 31=-,-,-,-,1,24,1,4,-,-,1-
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 122=34,35,28,-,1,-,-,1,4,12,7,-
ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36=4,20,5,-,1,-,1,3,-,1,1,-
ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 22=6,7,2,-,-,-,-,3,1,3,-,-
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 124=41,41,19,4,3,-,3,-,1,6,4,2
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 94=7,7,5,4,3,4,1,5,-,4,54,-
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 185=11,3,7,2,12,-,41,41,21,31,2,7
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 45=2,3,2,2,1,27,-,3,-,-,5,-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 58=3,1,-,-,1,-,2,4,8,5,-,34
ΣΙΑΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 74=33,5,16,-,-,-,4,5,5,6,-,-
ΣΤΡΑΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 161=40,30,43,13,21,-,1,-,3,-,10,-
ΤΣΙΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 77=21,30,21,2,3,-,-,-,-,1,-,-
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50= 3,-,-,-,-,-,-,3,42,1,-,1
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΨΗΦΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (12)
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
115 110 89 34 43 32 91 110 102 126 58 40
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ =950

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14=8+6
ΜΕΝΤΖΕΝΙΩΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑ 25=6+19
ΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 21=9+12
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 6=3+3

ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8=6+2
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 9=8+1
ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18=10+8
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 54=25+29
ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95=35+60
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1=1+0

ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 38
ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ 44
ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13

ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27
ΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 79
ΚΟΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6
ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7

ΡΕΜΜΑΤΙΑΣ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16
ΜΠΟΛΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 13
ΠΑΠΑΤΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΧΑΡΤΙ ΜΑΤ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
*ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
*ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
*ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Α,Β,Γ)
*ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΟΔΟΠΟΪΑΣ(Α,Β,Γ,Δ,Ε)
*ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ(Α,Β,Γ,Δ)
*ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Α,Β,Γ,Δ,Ε)
*ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΔΕΙΑ (Α,Β,Γ,Δ,Ε)
*ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΥΓΕΙΑ (Α.Β)
*ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
*ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΓΡΟΤΗΣ, ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ, ΕΤΩΝ 44

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΙΘΩΜΗ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 96=-,-,3,-,-,4,44,44,1,-,6,-
ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 49=-,1,-,3,-,-,-,-,-,1,35,1
ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 148=3,4,3,24,16,1,-,-,-,1,96,-
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 108=1,-,-,13,8,72,5,-,2,-,7,-
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 145=9,1,-,4,3,18,38,33,12,14,12,1
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 38=-,-,-,1,-,-,13,3,1,17,3,-
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ 30=-,-,-,14,11,1,-,-,-,-,4,-
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 36=-,1,-,-,-,-,-,4,24,1,1,-
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 73= 5,26,17,1,2,5,1,1,-,6,9,-
ΛΥΡΑ ΚΩΝ\ΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11=-,6,2,-,-,-,-,-,-,-,3,-
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 35= -,-,-,-,-,-,1,-,-,-,34,-
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΕΠΑΜ. ΤΟΥ ΚΩΝ\ΝΟΥ 46=3,16,12,-,-,3,1,1,-,-,10,-
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 61=-,5,3,2,1,1,1,2,-,-,48,1
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 133=-,2,1,16,11,5,2,-,-,1,75,-,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘ. 99=4,15,6,5,3,51,3,4,-,-,7,1

ΨΗΦΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (12)
185-5-7 188-9 190 191-2 193 194 195 196 ΣΥΝ.
109 73 98 121 26 26 190 4 647
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ = 647


ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 8+1=9
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24+21=45
ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 5+3=8

ΑΡΣΙΝΟΗ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΑΦΡΟΥΛΑ 2
ΚΡΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 39
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 50+26=76
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8+6=14
ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4+1=5
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2+0=2
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2+4=6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0+11=11

ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0
ΔΕΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21
ΚΟΡΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 5

ΛΑΜΠΑΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 21
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 94
ΣΤΟΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 60

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΙΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
*Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
*ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
*Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
*Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
{ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ}
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ,ΕΤΩΝ 46,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ ,ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
*ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
*ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ ΙΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
*ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 9-10-2002 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ

Τα μέλη των τοπικων συμβουλίων εκλέγονται με την απλή αναλογική.Για να πάρει έδρα ενας συνδυασμος στα τριμελή χρειάζεται ποσοστο 25% ( 3+1),ενώ στα πενταμελή 16% (5+1).Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είναι ο πρώτος σε σταυρούς του πρώτου συνδυασμούΣυγκριτικά στοιχεία των συνδυασμών στο δήμο Ιθώμης
Α\Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ 2*,7** -,4 1,3 17
2 ΑΡΣΙΝΟΗ 1,4 2,- 2,4 13
3 ΑΡΧ. ΜΕΣΣΗΝΗ 1,5 1,6 2,6 21
4 ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ 1,3 1,4 1,- 10
5 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ 1,4 1,4 1,3 12
6 ΛΑΜΠΑΙΝΑ -,4 1,- 5,3 13
7 ΡΕΜΜΑΤΙΑ 1,4 1,4 -,- 10
8 ΒΑΛΥΡΑ 9,- 7,- 3,- 19***
ΣΥΝΟΛΟ 16,31 15,22 15,19 118
ΑΝΔΡΕΣ -ΓΥΝΑΙΚΕΣ
12,4 * 2 0,11 ** 11,4 14,8 10,5 14,5 43,13 48,24
ΣΥΝΟΛΟ 32,15 25,12 24,10 81,37
*.Υποψήφιοι δημοτικοι σύμβουλοι.
**.Υποψήφιοι για τα τοπικά συμβούλια
***.Η Βαλύρα ως έδρα του δήμου δεν εχει τοπικό συμβούλιο


κατοικοι ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
322 ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ 2*,7** -,4 1,3 17
192 ΑΡΣΙΝΟΗ 1,4 2,- 2,4 13
303 ΑΡΧ. ΜΕΣΣΗΝΗ 1,5 1,6 2,6 21
147 ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ 1,3 1,4 1,- 10
129 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ 1,4 1,4 1,3 12
247 ΛΑΜΠΑΙΝΑ -,4 1,- 5,3 13
121 ΡΕΜΜΑΤΙΑ 1,4 1,4 -,- 10
1005 ΒΑΛΥΡΑ 9,- 7,- 3,- 19***
2466 ΣΥΝΟΛΟ 16,31 15,22 15,19 118

Ποσοστό συμμετοχής υποψηφίων= 118*100\2466=9,78%
Ποσοστό ανδρών=81*100\2466=3,28%
Ποσοστό γυναικών= 37*100\2466=1,5%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Α.Α ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΝΕΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3 3 7 13
2 ΕΜΠΟΡΟΣ 1 5 - 6
3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ - - 2 2
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 - - 1
5 ΑΓΡΟΤΗΣ 3 3 2 8
6 ΟΙΚΙΑΚΑ 1 1 - 2
7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 1 - 2
8 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 1 1 3
9 ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 1 - - 1
10 ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - - 1 1
11 ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 - - 1
12 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 1 2 5
13 ΜΟΥΣΙΚΟΣ - 1 - 1
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 -- -- 1
ΣΥΝΟΛΟ 16 16 15 47


Στις εκλογές που εγιναν στις 13-10-2002 οι 3 συνδυασμοί ελαβαν εγκυρα
ψηφοδέλτια όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

κατοικοι ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
322 ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ 143 78 73
192 ΑΡΣΙΝΟΗ 62 32 98
303 ΑΡΧ. ΜΕΣΣΗΝΗ 62 201 121
147 ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ 78 102 26
129 ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ 63 126 26
247 ΛΑΜΠΑΙΝΑ 28 58 190
121 ΡΕΥΜΜΑΤΙΑ 80 40 4
1005 ΒΑΛΥΡΑ 382 323 109
2466 ΣΥΝΟΛΟ 899 950 647
ΠΟΣΟΣΤΑ 36% 38,1% 25,9%

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΝΟΜΗ ΟΙ 7 ΕΔΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 2,3,2.
ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ε.Τ. Ν.Π Ν.Ξ Δ.Ε ΣΥΝΟΛΟ
0 0 2 1 3
1 2 1 2 5
2 1 3 2 6
3 1 5 0 6
4 2 2 4 8
5 2 2 2 6
6 2 1 3 6
7 2 0 2 4
8 1 0 0 1
9 1 0 0 1
10 1 0 0 1

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ Ο ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΠΗΡΕ 148 ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΛΥΡΑ 11.
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Ο ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΗΡΕ 180 ΚΑΙ Η ΓΟΥΡΝΑ 39.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΗΡΕ 254 ΚΑΙ Ο ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ 22.
Στις 20-10-2002 από τις επαναληπτικές εκλογές μεταξύ των 2 βαλυραίων υποψηφίων,
σε 12 εκλογικα τμήματα,πληθυσμός 2466,εγγεγραμμένοι 4.408, ψήφισαν2.282,ακυρα\λευκά 84
ελαβαν:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:1128=51,3%
ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ:1070= 48,7%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ
Α\Α Ρ Ζ ΑΡΣ Β3 Β2 Β1 ΑΡΙ Λ ΑΡΧ ΚΕ ΣΥ
1 25 100 78 112 140 121 90 134 216 112 1128*
2 77 82 81 133 123 173 171 74 87 69 1070

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α\Μ ΛΑ ΑΡΣ ΖΕΡ ΡΕΥ ΑΡΙ ΑΡΙ 185 186 187 Α\Μ ΚΕΦ
ΓΡ 287 384 297 418 285 291 294 491 474 454 272 459
ΨΗ 158 220 170 185 105 148 128 295 270 253 159 185
ΑΚ 9 18 11 3 3 7 8 1 7 8 5 4
ΕΓ 149 208 159 182 102 141 120 294 263 245 154 181
ΓΩ 31 74 81 82 77 90 81 173 123 133 56 69
ΔΙ 118 134 78 100 25 51 39 121 140 112 98 112

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ,ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ,ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ,ΕΜΠΟΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ,ΒΑΛΥΡΑ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΒΑΛΥΡΑ,ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΒΑΛΥΡΑ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΛΑΜΠΑΙΝΑ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ,ΒΑΛΥΡΑ,ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΒΑΛΥΡΑ,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ,ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ
ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΛΑΜΠΑΙΝΑ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,ΛΑΜΠΑΙΝΑ,ΑΓΡΟΤΗΣ
*Πέντε είχαν εκλεγεί και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο
** Η καταγωγή των εκλεγμένων είναι : Βαλύρα 6, Λάμπαινα 3,Αρχαία Μεσσήνη3,Αριστοδήμειο-Κεφαλινού 1
***ΤαΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΕΊΝΑΙ:Αγρότες 4,Υπάλληλοι 6,Συνταξιούχος-καθηγητής-επαγγελματίας-έμπορος1

ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΙΣ ΑΡΣ ΑΡ.ΜΕ ΖΕΡΜ. ΚΕΦ ΛΑΜΠ ΡΕΥ
Ν.Π 1 2 2 0 0 3 0
Ν.Ξ 2 1 Ο 1 1 0 2
Δ.Ε 2 0 3 2 2 0 1


ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

Στις 29-12-2002 ημέρα Κυριακή έγινε το πρακτικό ορκομωσίαςδημάρχου,δημοτικού συμβουλίου και μελών τοπικών συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτωντου δήμου ΙΘΩΜΗΣ

Πρώτη συνεδρίαση 5-1-2003
Εκλογή προέδρου-αντιπροέδρου-γραμματέα-μελων του δήμου Ιθώμης
Υπήρχε νόμιμη απαρτία γιατί οι 13Μπαλόπουλος, Κανελλόπουλος,Κουβελάκης, Πανούσης, Στρατή, Μπουρίκας, Μπακόπουλος, Νικολόπουλος, Γεωργακόπουλος, Δρακόπουλος, Σταυριανόπουλος, Καλογερόπουλοσς και Γιαννιάς ήταν παρόντες.Μετά από ενημέρωση –διαδικασία ψηφοφορίας εκλέγεται με την πρώτη ψηφοφορία ο Πανούσης πρόεδρος με 8 ψήφους και ο Μπακόπουλος αντιπρόεδρος με 8 ψήφους .Γραμματέας εκλέγεται με 8 ψήφους η Στρατή.Μέλη εκλέχτηκαν οι Κουβελάκης και Ν ΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ ΜΕ 8,7 ΨΉΦΟΥΣ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΊ ΟΙ Μπαλόπουλοσ και Μπουρίκας με 8.9 ψήφους αντίστοιχα.

Στις 9-1-2003 ορίστηκε αντιδήμαρχος ο Κανελλόπουλος με 6 αρμοδιότητες.

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2002 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 13-10-2002 , ΤΎΠΩΣΕ 2 ΕΝΤΥΠΑ :
1.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕ 5 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 236 ΣΕΛΙΔΕΣ
2.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ,ΜΕ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 167 ΣΕΛΙΔΕΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002
3128 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΆΡΧΕΣ (214 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ 7 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΡΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 16. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 7 ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΚΛΓΜΕΝΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ
233 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ (10 ΓΥΝΑΙΚΕΣ),ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ ΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΡΟ 3
540 ΔΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 19 ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 1Ο ΓΎΡΟ.Η ΝΔ ΚΕΡΔΙΣΕ 13 ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ 6.
410 ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΚΑΙ 35 ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΡΟ.ΟΙ 35 ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΩΝ
ΗΤΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 30 ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ή ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 54 ΝΟΝΑΡΧΙΕΣ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΕΡΔΙΣΕ 23 Η ΝΔ 30 ΚΑΙ 1 ΛΟΙΠΟΙ.ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΙΣ 23 ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ 1998 ,ΠΑΡΟΤΙ 31 ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 91 ΔΗΜΟΙ.
ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ 61% ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΩΦΗ ΓΕΝNΗΜΑΤΑ 53,7% ΕNΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΛΕΓΗΣΑΝ 1 ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ 21 ΔΗΜΑΡΧΟΙ.

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΙ 29,ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 254 (ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ 12)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ 4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ 92 (5 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
ΑΠΟ ΤΟΝ 1Ο ΓΥΡΟ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ 13 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ,ΕΝΩ ΣΤΟ 2Ο ΓΎΡΟ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 15
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΓΕΩΡ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ.
ΑΠΟ ΤΟΝ 1Ο ΓΥΡΟ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ 13 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ:
ΑΒΙΑΣ,ΑΙΠΕΙΑΣ,ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ,ΑΡΙΟΣ,ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ,ΕΙΡΑΣ,ΘΟΥΡΙΑΣ,ΚΟΡΩΝΗΣ,ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,ΛΕΥΚΤΡΟΥ,ΜΕΛΙΓΑΛΑ,ΝΕΣΤΟΡΟΣ,ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ και των κοινοτήτων ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ και ΤΡΙΠΥΛΑΣ.
ΣΤΟ 2Ο ΓΥΡΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ:
ΑΕΤΟΥ,ΑΝΔΑΝΙΑΣ,ΑΡΙΣΤΟΜΈΝΗ,ΑΡΦΑΡΑ,ΑΥΛΩΝΑ,ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ,ΔΩΡΙΟΥ,ΙΘΩΜΗΣ,ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,ΜΕΘΩΝΗΣ,ΜΕΣΣΗΝΗΣ,ΟΙΧΑΛΙΑΣ,ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ,ΠΥΛΟΥ,ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ.και ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002
(3 ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ 54 ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ)
ΦΥΛΟ
56 ΑΝΔΡΕΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΓΓΑΜΟΙ 52 ΑΓΑΜΟΙ 5
ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 50 ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΕΣ
1 9
2 29
3 10
4 2
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
1932 1
1934 1
1935 2
1936 1
1937 1
1938 1
1939 1
1940 1
1941 1
1942 3
1945 2
1946 2
1947 4
1948 3
1949 2
1950 4
1951 2
1952 2
1953 4
1954 3
1955 3
1956 5
1957 2
1958 1
1959 1
1960 3
1964 1
ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 12
ΝΟΜΙΚΗ 11
Ε.Μ.Π. 10
ΓΕΩΠ-ΔΑΣΟΛ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 4
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 4
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 4
ΑΣΟΕΕ 4
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. 2
ΚΑΤΕΕ 1
ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
---------- 1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5
ΥΓΕΙΑ 11
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 8
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ 2
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 13
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 1
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 8
ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2002
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΗΜ.ΔΡΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΜΠΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ*
*ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ο ΒΑΛΥΡΑΙΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ .
ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ο ΔΗΜ. ΔΡΑΚΟΣ και από τον συνδυασμό του εκλέγονται οι:
Σ.Παναγιωτοπουλος, Π.Νίκας,Ν.Μπαρούνης,Στ. Αναστασόπουλος, Γ. Ασημάκης, Π.Πτωχός,Δ.Καφαντάρης,Χ.Παναγιωτόπουλος,Η.Γυφτέας,Γ.Ψαράς,Κ.Δέδες,Α.Κω
τσιόπουλος,Δ. Παπατσώρης, Αθ.Σαμέλης, Δ.Φίλος,Ν. Σταυρόπουλος,Σ.Πανόπουλος,Ι Καμβυσίδης και Β. Κοσμάς.
Οι εκλεγέντες με τον ΗΛΙΑ ΤΣΙΜΠΛΗ εκλέγονται οι:
Δ.Ψαρούλη,Σ.Τσίγγανος,Β. Αντωνοπούλου,Κ.Νικολακάκου,Θ.Μπρεδήμας,Γ.Χρονόπουλος,Π.Αλευράς,και Γ.Αργυρόπουλος.
Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ εκλέγει τον Ι.Γιαλελή και ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΑΣ εκλέγει τον εαυτό του.

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2002 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΘΩΜΗΣ
ΕΚΛ. ΤΜΗ. ΕΓΚΥΡΑ ΔΡΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
185 292 159 101 14 18
186 274 147 80 22 25
187 242 131 64 16 31
188 140 72 51 14 3
189 166 98 42 16 10
190 192 85 85 9 13
191 191 135 40 3 13
192 187 131 41 7 8
193 203 96 74 10 23
194 213 159 45 3 6
195 272 152 82 7 31
196 124 44 44 32 4


ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2002 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ 66447 47,2% 1049 56,5% Ν.Δ
ΤΣΙΜΠΛΗΣ 40889 32,1% 1024 28,4% ΠΑΣΟΚ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ 9749 7,6% 185 6,1% ΣΥΝ
ΜΑΥΡΕΑΣ 7453 5,8% 153 5,1% ΚΚΕ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΤΟ 1998 και ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ 2000
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ1998 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2000
ΔΡΑΚΟΣ 68363 1391 66447 1432
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ 38532 851 55854 1302
ΠΕΤΡΑΚΟΣ 7507 257 3055 87
ΚΑΤΣΑΣ 10323 190 5719 116

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 3 ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1998,2000 και 2002

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 1Ο ΚΑΙ 2Ο
ΓΥΡΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΣ,το 2002
ΔΗΜΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΒΙΑΣ ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,1%
ΑΕΤΟΥ ΔΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,86 (25,7)%
ΑΙΠΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62,8%
ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 53,12 (41,8)
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 54%
ΑΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,7%
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΜΠΡΑΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,61 (33) %
ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 51,85 (44,7)%
ΑΥΛΩΝΑ ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52,8 (41,4)%
ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ 54,62 (38,8)%
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50,2 %
ΔΩΡΙΟΥ ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 55,34 (42,3)%
ΕΙΡΑΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 57%
ΘΟΥΡΙΑΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56%
ΙΘΩΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 51,32 (38,1)%
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,Ο3 (35,8)%
ΚΟΡΩΝΗΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50,7%
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΓΙΓΓΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 50,7%
ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52%
ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΙΧΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 54,5%
ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ 67,7%
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 52,66 (44,5)%
ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51,1%
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,58(31,3)%
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΨΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 52,4%
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 61,6 (48,1)%
ΠΥΛΟΥ ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51,33 (27,8)%
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΞΥΓΚΑΣ ΑΛΚΗΣ 62,82 (44,2)%
ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,96 (26,6)%
ΚΟΙΝ.ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 59,1%
ΚΟΙΝ. ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36,3%