Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, ΤΟΜΟΣ 9Ος Σελίδες 238-239, 1823,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΥΡΡΑΧΙΤΗ  ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΧΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΑΙ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
Στις παρακάτω 2 σελίδες του ένατου τόμου των αρχείων της ελληνικής παλλιγενεσίας υπάρχουν 9 χωριά στα οποία άφησαν χήρες και ορφανά, οι ήρωες του 1821.
Τα χωριά αυτά είναι:
ΔΥΡΡΑΧΙ
ΛΕΦΤΙΝΙ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΔΕΣΣΥΛΑ
ΤΡΥΦΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΡΑΔΟΥ
ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ και
 ΚΑΡΤΕΡΩΛΗ.
Στα χωριά αναφέρεται το όνομα του φονευθέντος και ο αριθμός των ορφανών που άφησαν.