Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

ΜΩΝΟΤΗΡΕΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Το χωριό μου Βαλύρα, (όπως και πολλά χωριά της Μεσσηνίας και κατ' επέκταση της Ελλάδας μας) ηλεκτροδοτήθηκε ,το 1963, όταν ήμουν μαθητής πρώτης λυκείου πρακτικής κατεύθυνσης. Εκείνη τη χρονιά ερωτεύτηκε μια χωριανή μας ένα τεχνίτη της ΔΕΗ, παντρεύτηκαν απόκτησαν 2 παιδιά, ζουν ευτυχισμένοι, αλλά μπήκαν από νωρίς στις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Η Βαλύρα είχε ηλεκτροφωτισμό ,πολλά χρόνια πριν. Πως αποδεικνύεται   όμως αυτό;

Πρώτον. Από τα πρακτικά της κοινότητας Βαλύρας.
Δεύτερον. Από τα υπάρχοντα τεκμήρια.
Τρίτον. Από φωτογραφικό υλικό.
Τέταρτον. Από το αφιέρωμα ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, στο Βασίλη Σαυριανόπουλο.

ΦΥΛΑΞΑΤΕ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣ, Ω ΜΟΥΣΑΙ...
11 Ιανουαρίου 2015

α´.


Τὰς χορδὰς ἂς ἀλλάξωμεν
ὦ χρυσὸν δῶρον, χάρμα
Λητογενέος μέγα
·
τὰς χορδὰς ἂς ἀλλάξωμεν
ἰόνιος λύρα. 5