Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

ΡΑΜΠΑΓΑΣ-ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΔΕΣ-ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Το σχολείο είναι ο χώρος  όπου θα πρέπει να μαθαίνει κανείς να μελετά και όπου τα παιδιά μπορούν να προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, να μαθαίνουν να την χειρίζονται με επιδεξιότητα και να αποκτούν τα εφόδια, για να αναλάβουν τον κόσμο του αύριο, τον κόσμο όπου οι σημερινοί ενήλικοι θα είναι πια μεσήλικες ή ηλικιωμένοι.
Η κύρια διαδικασία της μάθησης είναι να εξετάζουν  τα δεδομένα που διαθέτουν, να  ξεχωρίζουν  τα αληθινά από τα ψευδή, τα σημαντικά από τα ασήμαντα, γιατί δημιουργούνται ψευδή δεδομένα από ορισμένους, για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς.