Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΣΗ-ΘΡΕΨΗ-ΥΓΕΙΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
 Η θρέψη, η κυριότερη λειτουργία του οργανισμού, για να γίνει στην πλήρη της ένταση και έκταση, έχει την ανάγκη της κίνησης. Το πρωτόπλασμα  ή κυτταρόπλασμα, η πρώτη ύλη της ζωής, τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η χημική του σύνθεση , και η κίνηση. Αλλά και επί του συγκροτημένου οργανισμού, οποιασδήποτε βαθμίδας της εξέλιξης, η κίνησης είναι ανάγκη. Χωρίς αυτήν ο οργανισμός όχι μόνο δεν τρέφεται, αλλά και μειώνεται και νοσεί. Καρδιά, αναπνοή, εκκρίματα, απεκκρίματα, μεταβολισμός,  έντερο, στομάχι,  αδένες, κ.λ.π., όλα βρίσκονται σε κίνηση και όταν ακόμη  ο οργανισμός κοιμάται, γιατί λειτουργεί το αυτόνομο ή φυτικό σύστημα.  Για τούτο το άτομο ωθείται από τη φύση του προς κίνηση, η οποία φαινομενικά είναι άσκοπη, είναι όμως πράγματι σκοπιμοτάτη, διότι αποβλέπει  σε εσωτερικό σπουδαίο αποτέλεσμα, την προαγωγή της σοβαροτέρας και βαθυτέρας λειτουργίας του οργανισμού.