Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 1789- ;(ΟΚΤΩ ΓΕΝΙΕΣ), ΣΕ 12 ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΧΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΩΝ
Έδρα ΣΚΑΛΑ
Χωριά: ΣΚΑΛΑ, ΤΖΑΦΕΡΕΜΙΝΙ
ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΩΝ
     Με την απελευθέρωση του Ελληνικού κράτους , το 1833 με το νόμο « περί συστάσεως δήμων » το κράτος διαιρέθηκε σε 10 νομούς .Οι νομοί διαιρέθηκαν σε 42 επαρχίες και αύτές με τη σειρά τους σε δήμους. 
-          Ο Δήμος Δερών κατά τη σύστασή του αποτελείτο από τα χωριά Σκάλα (έδρα) και Βαλύρα. Δήμαρχος διορίστηκε ο παλαιός πρόκριτος και φιλικός Αναγ. Πουλόπουλος από τη Σκάλα. Στη διάρκεια του Αγώνα διετέλεσε κατ’ επανάληψη δημογέροντας, μέλος της επαρχίας Εμπλακίων. Ο αδελφός του Θεοδωράκης Πουλόπουλος, μαζί με τους πρόκριτους της Πελοποννήσου και το Δημήτριο Υψηλάντη, στη Μονή Καλτεζών στις 26 Μαϊου 1821, υπογράφουν τα αυτεπισταλέντα σχέδια οργανισμού. (Παπατσώνη Παναγιώτη Απομνημονεύματα σελίδες 17, 18, 31 και 42) και εισπράκτορας ο Γ. Νικολακόπουλος (ΓΑΚ αρ. φυλ 80 28 Δεκέμβριος  1 παρ. 36 εως 23) από τη Σκάλα.