Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις εξηγώντας και τη διαφορετικότητα μεταξύ μας,με βάση τους χρωμοσωμικούς και γαμετικούς συνδυασμούς.

  ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΛΥΡΑΣ.ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥ ΕΓΓΟΝΗΣ

-Παππού θέλω να σου μοιάσω σε όλα.

-Αυτό  δεν είναι δυνατόν να γίνει, επειδή  έχουμε από τη μια πλευρά διαφορετικά χρωμοσώματα,  και από την άλλη θα ζήσεις σε ένα διαφορετικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Έτσι  γινόμαστε και γεννιόμαστε. Γνωρίζεις   πολύ καλά ότι έχουμε διαφορετική ομιλία, δείγμα γραφής, δακτυλικά αποτυπώματα , και ίριδα ματιών.

-Ναι αυτό το γνωρίζω ,αλλά  θέλω να μου εξηγήσεις τη διαφορετικότητά μας, μιας και σπούδασες  την επιστήμη της ζωής, τη βιολογία , και   τα κυτταρά μας  έχουν 46 χρωμοσώματα. Θα σου εξηγήσω πρώτα για το φύλο στον άνθρωπο που είναι πολύ απλό. Υπεύθυνος για το φύλο στον άνθρωπο είναι ο άνδρας ,γιατί έχει τα φυλετικά χρωμοσώματα Χ και ψ, ενώ οι γυναίκες έχουν το φυλετικό ζεύγος Χ. Το σπερματοζωάριο του πατέρα σου είχε το φυλετικό χρωμόσωμα Χ, γι’αυτό βγήκες κορίτσι, 22+Χ+22+Χ=44+ΧΧ

-Για να μου μοιάσεις πρέπει να έχεις κληρονομήσει  , από το ωάριο της μάννας σου τα 23 δικά μου χρωμοσώματα. Η  πιθανότητα  είναι  1\223= 8.388.608

- Παππού εξηγησέ μου πως βγαίνει αυτή η πιθανότητα, μιας και  στα  μαθηματικά δεν είμαι τόσο προχωρημένη;