Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Την απόσταση ΑΒ  διανύουν ο Χ σε 5 ώρες και ο Ψ σε 20 ώρες. Ξεκίνησαν ταυτόχρονα ο Χ από το Α και ο Ψ από το Β ,για να συναντηθούν. 

Σε πόσες ώρες θα συναντηθούν και πόσο διάστημα περπάτησε ο καθένας στη διαδρομή του;

Το ίδιο πρόβλημα, μπορεί να τροποποιηθεί και να γίνει πιο δύσκολο όταν ο ένας ή  ο άλλος  ξεκινήσει νωρίτερα ή αργότερα.