Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΡΙΑ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ενα μέρος του Μνημονίου Νούμερο Τρία (είναι συνολικά 229 σελίδες και μπορεί να το μελετήσει όποιος θέλει όλο στο διαδίκτυο) , που αφορά,το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς, μειώσεις μισθών, συντάξεων και εφάπαξ.
Αφιερώνεται στους ανυπεράσπιστους έργαζόμενους και συνταξιούχους που δεν μετέχουν στα κέντρα αποφάσεων και στα κέντρα εξουσίας.