Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ 1930-1943

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ.ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Πηγαίνοντας στο καλοκαιρινό μύλο του χωριού μας, για να τον φωτογραφίσω βρήκα διάσπαρτα διάφορα έγγραφα, φωτογραφίες, βιβλία. Πολλά από αυτά λόγο υγρασίας , ήλιου και βροχής, είχαν καταστραφεί.

Μεταξύ αυτών ήταν και το βιβλίο πράξεων του αγροτικού συμβουλίου Βαλύρας, δερματόδετο, με διάφορες πράξεις του αγροτικού συμβουλίου Βαλύρας, από τον Αύγουστο του 1930, μέχρι τον Μάϊο του 1943.

Το έχω ψηφιοποιημένο, και όποιος θέλει να μελετήσει το γίγνεσθαι του παρελθόντος του χωριού μας ,μπορώ να το αντιγράψω   αφιλοκερδώς.

Έκανα επιλογή 3 διαφορετικών πράξεων που αναφέρονται στην επιλογή αγροφυλάκων, με τα αντίστοιχα προσόντα. Οι πιο πολλοί υποψήφιοι αγροφύλακες, συμμετείχαν στους Βαλκανικούς πολέμους και στον πόλεμο της Μικράς Ασίας.