Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΤΑ 45 ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ Α ΕΩΣ Κ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το 1912 ο αριθμός των επωνύμων των οικογενειών της Βαλύρας ήταν 118.Το 2013 ο αριθμός των επωνυμων των οικογενειών της Βαλύρας είναι 180, από τα οποία τα 5 είναι ξένα. Με βάση το φωτογραφικό αρχείο που διαθέτουμε προσπαθούμε να αναρτήσουμε το φωτογραφικό υλικό των επονύμων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. γράφοντας το επώνυμο , ή τα επώνυμα που είναι κοντά .Φυσικά το κάθε επώνυμο αντιστοιχεί σε μία ή και περισσότερες οικογένειες, οπότε εφόσον υπάρχει φωτογραφικό υλικό για διαφορετικές οικογένειες με το ίδιο επώνυ,ο, θα τις αναρτούμε.
Απολαύστε τις 50 πρώτες φωτογραφίες με τα 45 επώνυμα που αρχίζουν από το Α μέχρι και το Κ. Για οτιδήποτε παραλείψεις ή προσθήκες  μας ενημερώνετε τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά.
Καλή σας ξενάγηση.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ