Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΤΑΞΗ ΕΚΤΗ1974,ΤΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 1968 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ
 ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1968, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ  ΕΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1974

 Για πρώτη φορά, το 1968, 28 πρωτάκια, πήγαν στο δημοτικό σχολείο Βαλύρας. Μετά από 6 χρόνια, το 1974,  φτάνουν στην έκτη δημοτικού,  και ανοίγουν τα φτερά τους ,για το γυμνάσιο Μελιγαλά.  Σε πολλά από αυτά, τους έκανα φροντιστήριο, για να εισαχθούν στο γυμνάσιο, έχοντας το πειστήριο της φωτογραφίας, έξω από το σπίτι μου. Απολαύστε  τις ωραίες φατσούλες τους και αναγνωρίστε τους.
Στην κάθε εποχή της ανθρωπότητας υπάρχουν άνθρωποι Άξιοι, Ικανοί, του Είναι και του Γίγνεσθε και άνθρωποι Ανάξιοι, Ανίκανοι του Δήθεν και του Φαίνεσθε. Αυτά καθορίζονται, επηρεάζονται και προσδιορίζονται από τους παράγοντες Κληρονομικότητα και Περιβάλλον(φυσικό και ανθρωπογενές). Ανάλογα με τη διαφοροποίηση των τριών πυλώνων μας που είναι η Πίστη, το Συναίσθημα και η Λογική οδηγούμεθα στις δυο παραπάνω κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή και γεννιόμαστε και γινόμαστε. Αυτά σύμφωνα με την  επιστήμη που σπούδασα, τη ΒΙΟΛΟΓΙΑ.