Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Το Ζωηφόρον Ξύλον νυν Προσκυνήσωμεν


Αφιερωμένο στον ευώδη βασιλικό που καλλιεργούμε εντός μας

 

      Στις 14 Σεπτεμβρίου υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός και δοξάζεται ο Χριστός ώστε και εμάς να συνυψώσει μετά του εαυτού του. Η ζωή προσηλώνεται στο   ζωηφόρο ξύλο και αν δεν προσηλωνόταν οι κρουνοί της αφθαρσίας δεν θα  έτρεχαν αίμα και νερό ως καθάρσια του κόσμου , λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης (Μεγ. Συν. 1987, σελ. 338). Ο τύπος του σταυρού λατρευόταν από αρχαιοτάτων χρόνων όπως θα δούμε στη συνέχεια. Χωρίς τον σταυρό δεν θα μπορούσε να νικηθεί ο Άδης και ο θάνατος ούτε να νεκρωθεί ο πικρός όφις . Ο σταυρός είναι Μέγα Χρήμα με τα θαύματα του Χριστού και   τη νίκη  του Θείου Λόγου, και Τίμιο Ξύλο, καθώς και Τρόπαιο για του Θεού το πάθημα. Των δε θαυμάτων η κορωνίδα είναι η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Μεγ. Συν. 1987, τομ.θ΄, σελ.337-343).Ο Σταυρός δόξα Θεού ονομάζεται.