Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ 1935

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Για να θυμόμαστε πρόσωπα ,γεγονότα και καταστάσεις. Υπάρχει αρχείο μαθητικών φωτογραφιών των 6 σχολείων της Βαλύρας 1907-1989 

(δημοτικο αρρένων, δημοτικό θηλέων ,μικτό δημοτικό, ελληνικό, ημιγυμνάσιο, και νυκτερινό)

ΜΑΘΗΤΙΚΗ  ΒΑΛΥΡΑΣ 1935*

1η σειρά:

Ντίνος Φερμάνης,  Αριστόδημος Μπουζαλάς, Γιώργος Μπουζαλάς,, Αριστόδημος Τσαγκάρης,

 Ρεμπάκος (ο μεγάλος), Κώστας Χαραλαμπόπουλος, Θανάσης Φωτεινός, Τάσης Μακρής,

Στέφανος Μπάκας, Λεωνίδας Νιφόρος,  Χαράλαμπος Μπάκας, Παιδί Σταθμάρχη,,

Νίκος Νανόπουλος,  Παντελής Θεοδωρακόπουλος,  Παναγιώτης Λιοντήρης (αδελφός Μιχάλη),

Δημόπουλος, Νίκος ,Μπόβης, Βασίλης Μπουρολιάς.