Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

ΓΑΚ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ , GRGSA-CSA_PCK0047A2.S01.F000029, GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000034

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Επειδή πολλοί θέλουν να βρουν τους προγόνους τους και να μελετήσουν το γενεαλογικο τους δένδρο δίνουμε οδηγίες  για τους 6 δήμους

1 Δήμος Ανδανίας
2. Δήμος Αριστομένους
3. Δήμος Εύας
4. Δήμος Ιθώμης
5. Δήμος Οιχαλίας
6. Δήμος Παμίσου.

μπορούν να αντιγράψουν τη μια από τις 2 διευθύνσεις και αναζητώντας στο διαδίκτυο βγαίνει η ζητούμενη διεύθυνση.Πάμε στα ψηφιακά αντίγραφα και για τους 6 δήμους έχω τον αριθμό των ψηφιακών αντιγράφων  για το κάθε δήμο που είναι:

 34.1. Δήμος Ανδανίας: εγγραφές 0-43 ,1865,1873
34.2. Δήμος Αριστομένους εγγραφές 47-78, 1865,1873
34.3. Δήμος Εύας εγγραφές 79-138, 1865,1873, 1875, σελίδα 5-8
34.4. Δήμος Ιθώμης εγγραφές 139-172, σελίδα 9-10, 1865,1873
34.5. Δήμος Οιχαλίας εγγραφές 174-191 σελίδα 10-11
34.6. Δήμος Παμίσου εγγραφές 192-280, 1865,1872,1874 σελίδα 11-5