Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 1789-;, (ΟΚΤΩ ΓΕΝΙΕΣ)ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ


ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ. 2724071016
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1844-1897
ΒΑΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 1844, 1865, 1873
Με αφορμή την καταγραφή του Γενεαλογικού δένδρου του Βασιλείου Λινάρδου ,αντιγράψαμε από τα εκλογικά αρχείου της Βουλής των Ελλήνων, τους εκλογικούς καταλόγους των Βαλυραίων τριών διαφορετικών χρόνων 1844,1865,1873. Αυτό ενδιαφέρει τον οποιοδήποτε ερευνητή-μελετητή ο οποίος προσπαθεί να βρει τις ρίζες του, ή να μελετήσει το γενεαλογικό του δένδρο.
Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό κόμβο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Τα ΓΑΚ, χώρος διατήρησης της ιστορικής μνήμης και κατοχύρωσης εννόμων συμφερόντων της ελληνικής πολιτείας και του έλληνα πολίτη, είναι σε θέση πλέον να προβάλουν, μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο τους, τον τεράστιο πλούτο αρχειακών τεκμηρίων που διαθέτουν, από τα προεπαναστατικά χρόνια  μέχρι τις ημέρες μας:  δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, έγγραφα και χειρόγραφα τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους  και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.