Σάββατο 29 Αυγούστου 2015

Ερευνητική πολιτική σε καιρό κρίσης

Η διαμόρφωση της ερευνητικής στρατηγικής σε ένα πανεπιστήμιο στη χώρα μας σήμερα έχει τρεις κύριες συνιστώσες και πρέπει ν’ απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα:


1. Πώς θα δημιουργήσουμε νέα γνώση και ικανότητες, δηλαδή νέα αξία; Για ν’ απαντηθεί αυτό το ερώτημα πρέπει να αξιολογηθεί η πιθανή μεσο-μακροπρόθεσμη εξέλιξη των επιστημονικών πεδίων που μας ενδιαφέρουν, οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της αγοράς και η δυνατότητα προσέλκυσης ισχυρής χρηματοδότησης.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

                              Ανάλυση     
Αρχίζω με ένα ρητό του DAVID  ROCKEFELLER, αποβιώσαντος προσφάτως, «Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια μεγάλη παγκόσμια ΚΡΙΣΗ, και τα Έθνη της Γης θα αποδεχθούν τη Νέα Παγκόσμια Τάξη. ( N.W.O.)
Τη κρίση αυτή τη δημιούργησαν στη Μέση Ανατολή, και στην Ουκρανία. Η ΚΡΙΣΗ αυτή οδηγεί κατευθείαν σε Γ! Παγκόσμιο Πόλεμο, με πυρηνικά όπλα.
Ο DAVID  ROCKEFELLER ήταν ένας από τους ηγέτες της Νέας Τάξης Πραγμάτων, και της Παγκόσμιας Κυβέρνησης.