Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΑΛΥΡΑΣ 1847-65-73.ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο Γιάννης Ρήγας μας αιφνιδίασε  και πάλι. Εργάζεται αθόρυβα και μας στέλνει ολοκληρωμένη την εργασία του με τους εκλογικούς καταλόγους Βαλύρας 1847-65-73 .
Μετά τα 457 ονόματα των μαθητών Βαλύρας που φοίτησαν στα σχολεία Μερόπης-Μελιγαλά, σε συνεργασία με το Γιώργο Παυλάκη απο Νιοχώρι, Γιάννη Λύρα από Βαλύρα, και τον ιερέα Αριστομένη Μαρμαρά απο Στενύκλαρο, επεξεργάστηκε τα πρωτότυπα των εκλογικών καταλόγων του τέως δήμου Οιχαλίας , που η Βαλύρα ήταν δημοτικό διαμέρισμά του.  Ύστερα από κοπιαστική προσπάθεια μας έστειλε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα των εκλογικών καταλόγων της Βαλύρας, το οποίο θα αναρτηθεί σε  4 συνέχειες. Εδώ  μπορεί να μελετήσει τα επώνυμα των προγόνων του και να διαπιστώσει ποια επώνυμα υπήρχαν, υπάρχουν ή εξαφανίστηκαν, και να βρει το γενεαλογικό του δένδρο.
Γιάννη τα συγχαρητηριά μου και σου  εύχομαι να ολοκληρώσεις το έργο σου και σε  ευχαριστούμε και πάλι, από καρδιάς και ψυχής.
 Όποιος επιθυμεί να έχει στην κατοχή του, τους 3 παραπάνω καταλόγους, του τέως δήμου Οιχαλίας είναι για όλα τα χωριά περίπου 200 σελίδες, ή μόνο για το χωριό του μπορεί ηλεκτρονικά να αποσταλεί απο το Γιάννη Ρήγα που η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: irigas Ρήγας η από μένα που η ηλεκτρονική μου διεύθυνση είναι στην αρχή της ιστοσελίδας μου141 Μπαλής Παναγιώτης ?? αγρότης 38 1809 1847
142 Μπαλτόπουλος Νικόλαος ?? αγρότης 27 1846 1873
143 Μπαρακάρης Δημήτριος ?? αγρότης 45 1802 1847
144 Μπαρακάρης Ευστάθιος Δημήτριος αγρότης 30 1835 1865
145 Μπαρακάρης Παναγιώτης ?? αγρότης 30 1817 1847
146 Μπόβης Αθανάσιος Παναγιώτης αγρότης 35 1830 1865
147 Μπόβης Γεώργιος ?? αγρότης 30 1817 1847
148 Μπόβης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 38 1809 1847 1865
149 Μπόβης Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 53 1820 1873
150 Μπόβης Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 23 1842 1865
151 Μπόβης Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 32 1815 1847 1865
152 Μπόβης Παναγιώτης ?? αγρότης 85 1762 1847
153 Μπόβης Παναγιώτης Δημήτριος αγρότης 33 1840 1873
154 Μπολάς Γεώργιος ?? αγρότης 50 1797 1847
155 Μπολάς Ιωάννης ?? αγρότης 55 1792 1847
156 Μπότσικας Αλέξιος Αναστάσιος αγρότης 30 1835 1865
157 Μπότσικας Ηλίας ?? αγρότης 50 1797 1847
158 Μποτσικας Χρήστος Ηλίας αγρότης 38 1827 1865
159 Μπουγελάς Ιωάννης ?? αγρότης 40 1807 1847
160 Μπουζαλάς Ανδρέας Ιωάννης αγρότης 29 1844 1873
161 Μπουζαλάς Αρ. Ιωάννης αγρότης 28 1845 1873
162 Μπουζαλάς Βασίλειος Ιωάννης αγρότης 30 1835 1865 1873
163 Μπουρίκας Άγγελος ?? αγρότης 29 1818 1847
164 Μπουρίκας Αθανάσιος Άγγελος αγρότης 22 1843 1865 1873
165 Μπουρίκας Γεώργιος ?? αγρότης 27 1846 1873
166 Μπουρίκας Νικόλαος Παναγιώτης αγρότης 30 1835 1865 1873
167 Μπουρίκας Παναγιώτης Άγγελος αγρότης 25 1848 1873
168 Μπουρίκας Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 42 1805 1847 1865
169 Μπουρίκας Παναγιώτης Σταύρος αγρότης 25 1840 1865 1873
170 Μπουρίκας Περικλής Σταύρος αγρότης 23 1842 1865 1873
171 Μπουρίκας Σταυριανός ?? αγρότης 33 1814 1847
172 Μπουρίκας Σταυριανός Γεώργιος αγρότης 50 1815 1865
173 Μπουρίκας Σταύρος Γεώργιος αγρότης 58 1815 1873
174 Μπουρολιάς Δημήτριος Ηλίας αγρότης 28 1837 1865 1873
175 Μυλωνάς Αναστάσιος Καλόγηρος αγρότης 40 1825 1865
176 Μυλωνάς Απόστολος Παναγιώτης αγρότης 29 1844 1873
177 Μυλωνάς Γεώργιος ?? αγρότης 50 1797 1847
178 Μυλωνάς Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 56 1791 1847 1865
179 Μυλωνάς Νικόλαος Δημήτριος αγρότης 27 1820 1847 1865
180 Μυλωνάς Παναγιώτης Καλόγηρος αγρότης 50 1815 1865 1873
181 Μυλωνάς Παναγιώτης Καλόγηρος αγρότης 30 1817 1847
182 Νανόπουλος Αναστάσιος Αναστάσιος αγρότης 35 1830 1865 1873
183 Νανόπουλος Βασίλειος Αναστάσιος αγρότης 27 1846 1873
184 Νανόπουλος Ιωάννης Πούλος αγρότης 27 1846 1873
185 Νανόπουλος Πούλος Νανόπουλος αγρότης 45 1820 1865
186 Νανόπουλος Πούλος Νάνος αγρότης 53 1820 1873
187 Νεζεριώτης Πούλος ?? αγρότης 30 1817 1847
188 Νικολόπουλος Φίλιππος Νικόλαος αγρότης 31 1842 1873
189 Ντέμος Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 22 1843 1865 1873
190 Ντόλιας Πούλος ?? αγρότης 40 1807 1847
191 Ντουραμάκος Αθανάσιος Δημήτριος αγρότης 45 1820 1865 1873
192 Ντουραμάκος Αθανάσιος Ιωάννης αγρότης 22 1851 1873
193 Ντουραμάκος Ευστάθιος Παναγιώτης αγρότης 28 1845 1873
194 Ντουραμάκος Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 43 1822 1865 1873
195 Ντουραμάκος Κωνσταντίνος Νικόλαος αγρότης 30 1835 1865 1873
196 Ντουραμάκος Παναγιώτης Παναγιώτης αγρότης 45 1820 1865 1873
197 Ντουραμάκος Χρήστος Παναγιώτης αγρότης 23 1842 1865 1873
198 Ξυδόπουλος Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 30 1835 1865 1873
199 Ξυδόπουλος Παναγιώτης ?? αγρότης 28 1819 1847
200 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 35 1830 1865 1873
201 Παναγόπουλος Ηλίας Παναγιώτης αγρότης 50 1797 1847
202 Παπαγιάννης Ιωάννης ?? παπάς 50 1797 1847
203 Παπαδόπουλος Ηλίας Δημήτριος αγρότης 29 1836 1865 1873
204 Παπαδόπουλος Μιχαήλ ?? παπάς 55 1792 1847
205 Παπαδόπουλος Νικόλαος Γεώργιος αγρότης 26 1847 1873
206 Παπαδόπουλος Παναγιώτης ?? αγρότης 27 1820 1847
207 Παπαϊωαννου Ανάργυρος Ιωάννης αγρότης 45 1820 1865 1873
208 Παπασαραντόπουλος Αριστόδημος Παναγιώτης αγρότης 23 1850 1873
209 Παπασαραντόπουλος Παναγιώτης Μιχαήλ αγρότης 48 1817 1865 1873
210 Παπασαραντόπουλος Σαράντος Δημήτριος αγρότης 29 1844 1873