Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΛΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ 4 ΞΥΛΑΚΙΑ.ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΚΟΠΙΚΟΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εμπειρίες, τεχνικές, δεξιότητες, συναισθήματα των παιδικών μας χρόνων, στο κυνήγι με πλακοπαγίδες. Μετά την πλακοπαγίδα της φραγκοσυκιάς, φτιάχναμε και την πλακοπαγίδα με πέτρες.
Υλικά κατασκευής.
Δύο πέτρες. Η μια επίπεδη με λεπτό πάχος σε σχήμα ορθογώνιο και η άλλη σε σχήμα παραλληλεπίπεδο.
4 ξυλάκια. Το ένα από καλάμι πλάτους 1 εκατοστού με μήκος ίσο με την πέτρινη επίπεδη πλάκα. Τα άλλα δύο ξυλάκια να έχουν ίσος μήκος. Το τέταρτο ξυλάκι έχει μήκος ανάλογα με την απόσταση   στις δύο πέτρες, λίγο μικρότερο,από τα ισομήκη.
 Η μια πέτρα ήταν λεπτή και επίπεδη σε σχήμα ορθογώνιο, μικρού πάχους και η άλλη ήταν  οποιουδήποτε σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Τα 4 ξυλάκια που χρησιμοποιούμε είναι  υποστήριγμα της πέτρινης πλάκας.