Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

20ό Πανελλήνιο Συνέδριο του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτα, 15-18 Σεπτεμβρίου 2022

 

Ελληνικότητα και Ρωμιοσύνη:

Η μακρά διαμόρφωση της νεοελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας

μέσα από τη σύγκρουση δύο οραμάτων

   Επιστημονική Επιτροπή

Τμήμα Φιλολογίας

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 Πρόεδρος

Γιώργος Ανδρειωμένος, Καθ. Νεοελληνικής Φιλολογίας

 

Αντιπρόεδρος

Δήμητρα Δελλή, Αναπλ. Καθ. Γλωσσολογίας

 

Μέλη

Σοφία Καπετανάκη, Μόν. Επικ. Καθ. Παλαιογραφίας - Κωδικολογίας - Εκδοτικής

Ελένη Βολονάκη, Μόν. Επίκ. Καθ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Μόν. Επίκ. Καθ. Νεοελληνικής Φιλολογίας

Γεωργία Φραγκάκη, Επίκ. Καθ. Γλωσσολογίας

Μάριος Αθανασόπουλος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό