Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 27-30 Ιουνίου 2014

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 27-30 Ιουνίου 2014

με θέμα: «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διευθυντής: Καθ. Σήφης Μπουζάκης


Το Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης διοργανώνει το 7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης από 27-30 Ιουνίου 2014 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις».
Στο παραπάνω συνέδριο θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις που αφορούν στη σχολική και ακαδημαϊκή γνώση. Οι ανακοινώσεις θα ταξινομηθούν σε ιστορικές και συγκριτικές προσεγγίσεις στους παρακάτω ενδεικτικούς θεματικούς άξονες:
- Θεωρητικά και μεθοδολογικά πλαίσια της σχολικής γνώσης
- Η σχολική γνώση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης