Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Λάβαμε από το δάσκαλο Κώστα Τσιγαρίδη το παρακάτω φωτογραφικό υλικό 6 φωτογραφιών με τον ενοριακό ναό του χωριού του  και τις σχολικές   εκδηλώσεις που γίνονται στον περίβολο της εκκλησίας.
Ο ναός αυτός  είναι έργο των λαγκαδινών μαστόρων. Με την ταυτοποίηση των έργων των λαγκαδινών μαστόρων, ασχολούνται τα Άνθη της Πέτρας, με πρωτεργάτη το δραστήριο πανεπιστημιακό Γιάννη Τσιαούση, που κατάγεται από τα Λαγκάδια Αρκαδίας.

Ριανός ο Κρητικός (αταύτιστο ποίημα)Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

  Νυγμο  Εθυντήριοι 

Οι «Νυγμοὶ Εὐθυντήριοι» αποσκοπούν να καταστούν μία σειρά νεοελληνικών μεταφράσεων πολύτιμων κειμένων τής Αρχαίας Ελληνικής και τής Βυζαντινής Γραμματείας, με περιεχόμενο συμβουλευτικό και προτρεπτικό, διδακτικό και ενθαρρυντικό. Τα κείμενα συνοδεύονται από διευκρινιστικές υποσημειώσεις, επεξηγηματικά σχόλια και επίκαιρες αναλύσεις. Η ενδεχόμενη ηλεκτρονική ή έντυπη αναπαραγωγή και διάδοσή τους, καθώς και η τυχόν μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, επιτρέπεται μόνον υπό τον απαρέγκλιτο όρο τής αυστηρής διατήρησης τής απόλυτης ακεραιότητας τού περιεχομένου τους.