Η Ελληνική Εκπαίδευση από την αρχαιότητα μέχρι σήμεραΤου Γιάννη Δ.Λύρα


Ομηρική περίοδος 1100-800π.Χ.
Κατά την αγωγή και εκπαίδευση της αριστοκρατίας η οποία ανατίθετο σε επίλεκτους πολίτες ή ειδικούς παιδαγωγούς μέσον εκπαίδευσης ήταν, εκτός των άλλων, και η παροχή γνώσεων, μετεωρολογίας, ιατρικής, φαρμακολογίας, γεωγραφίας, ζωολογίας, φυτολογίας.

Προκλασική - Κλασική περίοδος 7ος -320 π.χ.
Στην πρώτη (διδασκαλείο) στην δεύτερη (παλαίστρες – γυμνάσια ) και τρίτη (εφηβεία) βαθμίδα της εκπαίδευσης διδάσκονταν τα μαθήματα αριθμητική και γεωμετρία. Αργότερα με την ίδρυση αποικιών η οργάνωση της ανώτερης – ανώτατης εκπαίδευσης απαιτείται αναγκαία η οργάνωση σχολείων μέσης βαθμίδας με πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων.
Ο Πλάτων επιθυμούσε και συνιστούσε στους νέους σπουδάζουν τους μαθηματικούς κλάδους πριν φοιτήσουν στην σχολή του.
Ο Ισοκράτης θεωρούσε απαραίτητη τη σπουδή της γεωμετρίας, αστρονομίας και διαλεκτικής σ’ ένα σχολείο, μετά το διδασκαλείο, ως μια προπαρασκευή για την παρακολούθηση μαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο Αριστοτέλης συνιστούσε την εγκύκλιο παιδείας
α) Γραμματικής , ρητορικής, διαλεκτικής και
β) Αριθμητικής, γεωμετρίας, αστρονομίας, μουσική
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση συγκροτείται από
• Τη σχολή του Πυθαγόρα, στην οποία διδάσκονται: μαθηματικά, αστρονομία, μουσική, φιλοσοφία
• Την ακαδημία του Πλάτωνα
• Την ρητορική σχολή του Ισοκράτη
• Το λύκειο του Αριστοτέλη

Ελληνιστική περίοδος 323-30 π.Χ.
Η εκπαίδευση αποτελεί υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οργανώνεται σε 3 διαδοχικές βαθμίδες και λάμβανε την μορφή που έχει σήμερα.
Το πρόγραμμα της στοιχειώδους εκπαίδευσης περιλάμβανε: ανάγνωση, γραφή, απομνημόνευση, αριθμητική, μουσική και γυμναστική.
Η μέση εκπαίδευση παρουσίαζε έντονο φιλοσοφικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την Τριττύν (γραμματική, ρητορική και διαλεκτική ) και Τετρακτύν (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική) Τα μαθήματα αυτά ονομάστηκαν
οι «εφτά ελεύθερες τέχνες».
Ανώτερες σχολές ιδρύθηκαν και λειτούργησαν σ’ όλα τα μέρη στα οποία με τον Μέγα Αλέξανδρο απλώθηκε ο Ελληνισμός. Επιστημονικοί κλάδοι που καλλιεργήθηκαν σημαντικά και συστηματικά είναι η φιλολογία και γραμματική, τα μαθηματικά, η αστρονομία, η γεωμετρία, η φυσική και η ιατρική.

Ελληνορωμαϊκή περίοδος 31π.Χ. -476π.Χ.
Το εκπαιδευτικό σύστημα των Ελληνιστικών χρόνων συνεχίστηκε και κατά την Ελληνορωμαϊκή εποχή.
• Στην στοιχειώδη εκπαίδευση διδάσκονταν ανάγνωση και γραφή της μητρικής γλώσσας, αριθμητικής αποφθέγματα, λίγη λογοτεχνία και απομνημόνευση νόμων.
• Στην μέση εκπαίδευση διδάσκονταν η Ελληνική γλώσσα και γραμματική, τα έπη του Ομήρου, Ελληνική μυθολογία, ιστορία και γεωγραφία, αλλά και μαθήματα με πρακτικό χαρακτήρα: αριθμητική, γεωμετρία, φυσικές επιστήμες, μουσική και γυμναστική.
Η ανώτατη εκπαίδευση επικεντρώνονταν στις ρητορικές σχολές. Η φοίτηση διαρκούσε 2-3 έτη και το πρόγραμμα περιλάμβανε ρητορική (από Έλληνες συγγραφείς), φιλολογία, φιλοσοφία (κυρίως των Στωϊκών) και την επιστήμη του δικαίου.

Βυζαντινή περίοδος
Η εκπαίδευση στο βυζάντιο ήταν προσανατολισμένη στο Ελληνοχριστιανικό ιδεώδες και είχε 3 βαθμίδες : Στοιχειώδη μέση και ανώτατη.
• Η στοιχειώδη εκπαίδευση ήταν σε εκκλησιαστικά χέρια .
• Τα διδασκόμενα μαθήματα ήταν: ανάγνωση, γραφή, στοιχειώδης αριθμητική, γραμματική, θρησκευτικά, ελληνοκλησιαστικοί ύμνοι, μυθολογία συνδυασμένη με ιστορία.
• Η μέση εκπαίδευση διατήρησε έντονο και φιλολογικό χαρακτήρα. Τα διδασκόμενα μαθήματα ήταν κυρίως εκείνα της «εγκυκλίου παιδείας» των Ελληνιστικών χρόνων η τριτύς (γραμματική, ρητορική και διαλεκτική) και η τετραητύς (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική). Επιπλέον διδάσκονται σημειογραφία (στενογραφία), στοιχεία ιατρικής, πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία.
• Στα πλαίσια της ανώτατης εκπαίδευσης πολλές ήταν οι σχολές που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της μαισαίωνης βυζαντινής εποχής. Το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο. Αναδιοργανώθηκε από το Θεοδόσιο Β το 425 π.χ. και ονομάστηκε πανδιδακτήριο. Γνώρισε μεγάλη ακμή από το 9ο-11ο αιώνα και μετονομάστηκε από τον Ιουστινιανό στο Οικουμενικό Διδασκαλείο. Στις σχολές του εκτός της γραμματικής, φιλολογίας, ρητορικής, φιλοσοφίας, διδασκόταν το δίκαιο, η γεωμετρία, η αστρονομία, οι φυσικές επιστήμες και αργότερα η ιατρική.

Περίοδος τουρκοκρατίας 1453-17ος αιώνας
Το 15-16ο αιώνα στη Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα η σχολική εκπαίδευση ήταν περιορισμένη. Σχολεία βασικής εκπαίδευσης υπήρχαν στην Φιλιππούπολη, Αγχίαλο, Θεσσαλονίκη, Ανδριανούπολη και αλλού. «Σχολεία» επίσης λειτουργούσαν και στους νάρθηκες των εκκλησιών και στα κελιά των μοναστηριών. Οι μαθητές αποκτούσαν στοιχειώδεις γνώσεις, ανάγνωσης, γραφής, και αριθμητικής. Οι σχολές που λειτούργησαν αυτή την σχολική περίοδο ήταν : η Πατριαρχική σχολή της Κωνσταντινούπολης, η σχολή των Φιληνθραπηνών η σχολή Στρατηγοπούλου στα Ιωάννινα ένα καθολικό και ένα ορθόδοξο σχολείο στη Χίο.

Περίοδος τουρκοκρατίας 17ος-1821
• Τον 17ο αιώνα παρατηρείται μια αναγέννηση της παιδείας στην υπόδουλη Ελλάδα, ίσως ως αντανάκλαση εκείνης στην Ευρώπη..
• Για την στοιχειώδη εκπαίδευση λειτούργησαν σχολεία σε πόλεις, κωμοπόλεις, χωρία, μοναστήρια και ερημοκλήσια. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι ανάγνωση, γραφή μητρικής γλώσσας, αριθμητική, χριστιανική κατήχηση και εκκλησιαστική μουσική.
• Στη μέση τα μαθήματα χωρίζονται στο κύκλο των «Πρωτόπειρων» που διδάσκονται τα «γραμματικά» (γραμματική και Συντακτικό της αρχαίας Ελληνικής)και στο κύκλο της «Τα της κυκλοπαίδειας μαθήματα»που είναι αρχαία Ελληνικά (έργα κλασικά και χριστιανικά), ρητορική και λογική.
Στις ανώτερες σχολές (Πατριαρχική ή Μεγάλη σχολή του γένους, Αθωνιάδα Ακαδημία, Ακαδημία Κέρκυρας, Πανεπιστήμια Ιασίου, Βουκουρεστίου) οι νέοι σπούδαζαν κλασικούς και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, μαθηματικές και φυσικές επιστήμες όπως είχαν διαμορφωθεί στις ευρωπαϊκές χώρες.

Περίοδος απελευθερωτικού αγώνα.
Εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης η πενταμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με αποφάση της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων (1822) περιορίστηκε στην εφαρμογή της κατώτερης βαθμίδας σχολείου του αλληλοδιδακτικού *στο οποίο εφαρμοζόταν η αλληλοδιδακτική μέθοδος και διδασκόταν τα μαθήματα ανάγνωση, γραφή και αριθμητική.
* Ένας δάσκαλος δίδασκε σε πολλούς μαθητές με τη βοήθεια των πιο προχωρημένων μαθητών των ανώτερων τάξεων.

Περίοδος του βασιλιά Όθωνα
Θεμελιώθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα 3 βαθμίδων. Όμως από τους κύκλους του παλατιού αγνοήθηκε η Ελληνική πραγματικότητα και τα νομοθετικά στηρίχτηκαν στις ουμανιστικές και κλασικιστικές τάσεις που
επικρατούσαν τότε στη δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα την αποτυχία τους στην πρακτική εφαρμογή.
Η αλληλοδιδακτική μέθοδος εφαρμόστηκε και συνεχίστηκε και σ’ αυτή την περίοδο. Στο δημοτικό σχολείο τα διδασκόμενα μαθήματα ήταν Κατήχηση, στοιχεία της Ελληνικής ,ανάγνωση, γραφή, αριθμητική τα μέτρα και τα σταθμά της εποχής, γραμμική ιχνογραφία, φωνητική μουσική και όπου ήταν δυνατόν στοιχεία γεωγραφίας, Ελληνικής ιστορίας και από τις φυσικές επιστήμες τα αναγκαία.
Η μέση εκπαίδευση περιλάμβανε τα Ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια.

Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 1837 άρχισε να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο του Όθωνος με τους 52 μαθητές : 8 Θεολογία , 22 Νομική, 4 Ιατρική, 18 φιλοσοφική και με 57 τακτικούς ακροατές.

1862-1892
Καθιερώνεται η συνδιδακτική* μέθοδος και εγκαταλείπεται η αλληλοδιδακτική.
* Ο δάσκαλος διδάσκει όλους τους μαθητές και όλα τα μαθήματα .


Βιβλιογραφία
• Γιαννικοπούλου Α.: Ιστορίες της Ελληνικής

• Τσαμπή : Η παιδεία στο Βυζάντιο
• Χατζοπούλου Κ.: Ελληνικά σχολεία στη περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας Θεσσαλονίκη 1991

Το Εκπαιδευτικό μας σύστημα
και οι αλλαγές του (1830-2000)

α. Η ευθύνη
Για την καλύτερη διοίκηση και οργάνωση του Ελληνικού κράτους διαμορφώθηκαν η Νομοθετική (κοινοβούλιο), Δικαστική (δικαστήρια) και Εκτελεστική (κυβέρνηση, Υπουργοί, διοικητικές υπηρεσίες) εξουσία. Μια από τις δραστηριότητες του κράτους είναι η παιδεία (Αγωγή και Μόρφωση), η Εκπαίδευση (οργανωμένη μορφή παιδείας) διακρίνεται σε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο ανώτερη εκ/ση, Πανεπιστήμιο, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, ΕΛΚΥΣ, ΠΣΕ ΙΕΚ,ΚΕΠ,ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ Ιδιωτική εκση,Κ.Λ.Π.) την οποία εφαρμόζει με την εκπαιδευτική της πολιτική (προγράμματα, στόχοι, σκοποί).
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παιδεία είναι το κράτος, η πολιτεία, οικογένεια, κοινότητα, οικονομία, θρησκεία εκκλησία, επιστήμη, παιδαγωγικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Τη διοίκηση στην εκπαίδευση ασκούν Πρόεδρος Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς ΥΠΕΠΘ, όργανα διοίκησης, Σύμβουλοι, Δ/ντες – Υπ/ντες σχολείων, Συλλογικά όργανα και τέλος οι αφανείς δάσκαλοι και καθηγητές. Ο αντιχιτλερικός καθηγητής του Χάρβαρντ Werner Taeger στο τρίτομο έργο του Paideia καλύπτει τις έννοιες πολιτισμό, παράδοση, εκπαίδευση, γράμματα και καλλιέργεια.
Η αξία ενός μακρόπνοου σχεδιασμού για την παιδεία και εκπαίδευση είναι γνωστή από το 5ο αιώνα π.χ. από το ποίημα του Kuan – Tzu.
* Όποιος σπέρνει σιτάρι, θερίζει μια χρονιά
* Όποιος φυτεύει δέντρα, παίρνει καρπούς δέκα χρόνια
* Όποιος μορφώνει το λαό, απολαμβάνει καρπούς εκατό χρονιές (Στην Ελλάδα ουδέποτε σχεδιάστηκε μακρόπνοο πρόγραμμα και σε κανένα τομέα).
β. Οι μεταρρυθμίσεις
Με την απελευθέρωση του Ελληνικού κράτους το εκπαιδευτικό σύστημα κατοχυρώνεται νομικά το 1830-40. Οι σημαντικές αλλαγές – μεταρρυθμίσεις έγιναν τα έτη 1934, 36, 1913, 17, 29, 57-9, 64, 76, 80-82, 82-85, 85, 88-95, 96, 98 και 2000;
1834. Διάταγμα για τη Δημοτική Εκπαίδευση 6η Φλεβάρη, τετρατάξιο δημοτικό.
1834. Διάταγμα για τη μέση εκπαίδευση ,τριτάξιο Ελληνικό(σχολαρχείο) και τετρατάξιο γυμνάσιο
1835. Β.Δ. 25 Μαρτίου 1835(αντιβασιλεία).Ιδρύονται τα πρώτα 10 Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα
1836. Διάταγμα για τη Μέση Εκπαίδευση και ίδρυση Πανεπιστημίων.
1864.Τα δημοτικά σχολεία στη Μεσσηνία ήταν 58. Οι επαρχίες Καλαμών, Τριφυλίας. Μεσσήνης και Πυλίας είχαν αντίστοιχα 16Α-2Θ,10Α-4Θ,13Α-1Θ,12Α-2Θ.Α=Αρρένων,Θ= Θηλέων
1897. Κινήσεις και προσπάθειες για μεταρρύθμιση.
1913. Διαμόρφωση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. Ίδρυση τριταξίων διδασκαλείων Αρρένων – Θηλέων.
1917. Καθιέρωση δημοτικής γλώσσας για το δημοτικό και συγγραφή αναγνωστικών στη δημοτική. Ίσχυε 4ετές δημοτικό (στη δικαιοδοσία κοινότητας ή δήμου) 3ετές Ελληνικό, 4ετές Γυμνάσιο (έβδομη τάξη, στο κράτος).
1929. Αύξηση της φοίτησης κατά ένα έτος. Δημιουργία 6ετούς δημοτικού – γυμνασίου. Ίδρυση του Πειραματικού Αθηνών και νυχτερινών σχολείων, τα διδασκαλία έγιναν 5τάξια και για τους νηπιαγωγούς 4τάξια.
1937. Δημοτικό 4τάξιο και συνέχιση στο γυμνάσιο,εξατάξιο δημοτικό και 8τάξιο γυμνάσιο (5 χρονος,τρίχρονος κύκλος,ογδόη).
1957-9 Έγιναν οι νόμοι 3971 και 3973 για την τεχνική και επαγγελματική Εκπαίδευση αντίστοιχα.
1964. 6ετές δημοτικό, 3ετές γυμνάσιο (εννιάχρονη υποχρεωτική Εκπαίδευση) 3ετές λύκειο Ν. 4379. Καθιέρωση ακαδημαϊκού απολυτηρίου, διδασκαλία αρχαίων και αύξηση της φοίτησης δασκάλων κατά 1 έτος (τριετής φοίτηση).
1967. Ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών και Φιλοσοφικής Ιωαννίνων. Επανέρχεται το σύστημα πριν του 1964.
1970. Ίδρυση των 5 ΚΑΤΕΕ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο).
1976. 9ετή υποχρεωτική Εκπαίδευση (6ετές δημοτικό – 3ετές λύκειο) εισαγωγή του με εξετάσεις ίδρυση κλασσικών λυκείων, ίδρυση ΚΕΜΕ (Ν186), ίδρυση τεχνικών – επαγγελματικών σχολών με διάρκεια 2-4 εξαμήνων (χωρίς εξετάσεις) και 3ετή με εξετάσεις, ανώτερες τεχνικές – επαγγελματικές σχολές με εισαγωγικές εξετάσεις μετά το λύκειο (Ν 576/77) και καθιέρωση νεοελληνικής γλώσσας. Στις ακαδημίες εισάγονται με το βαθμό απολυτηρίου.
1978-79. Εισάγεται ο θεσμός των κατ έπιλογήν μαθημάτων και καθιερώνεται ο θεσμός των Πανελληνίων εξετάσεων. Τα μαθήματα Β,Γ Λυκείου διακρίνονται σε μαθήματα κορμού (κοινό πρόγραμμα),και σε κατ΄ επιλογήν(πρόγραμμα επιλογής) , με 2 κατευθύνσεις. Τα μαθήματα για την 1η κατεύθυνση ήταν: Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία ,λατινικά και ιστορία ,ενώ για τη 2η ήταν: Μαθηματικά φυσικά και χημεία. Οι βαθμοί εξυπηρετούν τη δυνατότητα του μαθητή στην προαγωγή ή απόλυση και την εισαγωγή του στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η διαδικασία αυτή διήρκησε μέχρι το 1981 που ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία
1981. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε την κατάργηση των εξετάσεων για τις ανώτερες-ανώτατες σχολές και το μόνο που έκανε ήτανε η κατάργηση των πανελληνίων της Β λυκείου και τη διατηρησή τους στη Γπου μετονομάζονται σε Πανελληνιες εξετάσεις
1980-82. Η Β, Γ τάξη λυκείου χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Θεσπίζεται συντελεστής βαρύτητας μαθημάτων, κατοχύρωση βαθμολογίας, και ο βαθμός επίδοσης Β και Γ λυκείου λαμβάνεται υπόψη για ΑΕΙ. Η εισαγωγή στα ΚΑΤΕΕ – Ακαδημίες γίνεται χωρίς εξετάσεις με ορισμένα μαθήματα από Β-Γ λυκείου και γενικής βαθμολογίας Β-Γ λυκείου.
Οι εξετάσεις είναι Πανελλήνιες και έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης μια φορά σε δύο μαθήματα (2 Β λυκείου, 2 Γ λυκείου 1 από Β και ένα από Γ λυκείου).
1982-85. Δημιουργία 5 δεσμών στη Γ΄ Λυκείου. Τη 5η δέσμη παρακολουθούν όσοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις ΑΕΙ-ΚΑΤΕΕ. Τα μαθήματα των 4 δεσμών είναι 4 και είναι ταυτόχρονα μαθήματα εισαγωγής και απολυτηρίων. Κριτήριο εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΚΑΤΕΕ είναι η βαθμολογία των 4 μαθημάτων στις γενικές εξετάσεις και η συνολική βαθμολογία των τάξεων Α,Β,Γ λυκείου με συντελεστές 5,25 και 12 αντίστοιχα.
Το μηχανογραφικό συμπληρώνεται το Μάρτιο τα ΚΑΤΕΕ ονομάζονται ΤΕΙ. Στα ΤΕΙ εισάγονται σε ποσοστό 25% από τα ΤΕΛ.
Η εισαγωγή τους γίνεται σε ποσοστό75% από τα μαθήματατα της τελευταίας τάξης και 25% από τα μαθήματα πτυχίου. Υπάρχει κατοχύρωση βαθμολογίας.
1985. Ίδρυση Ε.Π.Λ.(ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)
1988 Αποδέσμευση απολυτηρίων και εισαγωγικών εξετάσεων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ. Κατοχύρωση βαθμολογίας για 2 έτη. Κατάργηση της 5ης δέσμης. Κάθε δέσμη εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα για την απολυσή του και στη συνέχεια διαγωνίζονται στα 4 μαθήματα επιλογής για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το ένα μάθημα έχει βαρύτητας με συντελεστή 1,15 και τα άλλα 3 έχουν συντελεστή το καθένα 0,95. ‘Εχει δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμολογίας για 3 χρόνια σε 1 ή περις΄τερα ή και όλα τα μαθήματα κάθε φορά εξετάσεων.Τη 4η χρονιά ο υποψήφιος δίνει όλα τα μαθήματα και η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-80. Αν η διαφορά μεταξύ δύο βαθμολογητών σ΄ ένα γραπτό είναι πάνω από δέκα βαθμολογείται από αναβαθμολογητή που ο βαθμό τους θα κυμανθεί μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών.
1992. Ίδρυση ΙΕΚ για να καλύψουν το κενό Λυκείου – Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για όσους το επιθυμούν.
1996. Εθνικό απολυτήριο και επέκταση ΕΠΛ.
1998. Κατάργηση των τύπων των λυκείων , πανελλαδικές εξετάσεις στη Β-Γ λυκείου σε 14 μαθήματα. Προαγωγικός βαθμός το 9,5 δεν υπάρχουν ανεξεταστέοι (δεν εφαρμόστηκε ). Υπάρχουν μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας και για την εισαγωγή σε ΑΕΙ – ΤΕΙ μετρά και ο βαθμός του εθνικού απολυτηρίου 30% από Β (προαιρετικά) και 70% από Γ λυκείου). Διενεργείται ο διορισμός των δασκάλων - καθηγητών μέσω ΑΣΕΠ. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε τον Ιούνιο 1998 με τα γνωστά θλιβερά επεισόδια.
2000. Έγιναν τον Απρίλιο (9/4) εθνικές εκλογές. Στη νέα Κυβέρνηση ο υπουργός κος Πέτρος Ευθυμίου παρέλαβε τη σκυτάλη από τον υπουργό κο Γεράσιμο Αρσένη. Το ράβε ξήλωνε άρχισε. Η μεταρρύθμιση Αρσένη κράτησε 2 μήνες και η χρήση του πολλαπλού βιβλίου ,που δαπανήθηκαν τεράστια χρηματικά ποσά ,πήγε περίπατο
2001-2.Αρχίζει η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια και τα λύκεια.
γ. Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Νηπιαγωγείο. Προβλέφθηκε για πρώτη φορά το 1895. Έγινε ίδρυμα στοιχειώδους Εκπαίδευσης το 1929 Ν. 4397 και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα της γενικής Εκπαίδευσης το 1976 Ν.390.
Δημοτικό. Η φοίτηση ήταν 4ετής, 6ετής με προαγωγικές εξετάσεις στην Ε και ΣΤ τάξη οι οποίες καταργήθηκαν. Διακρίνονται σε μονοθέσια (15-30 μαθητές) και 15θέσια (421-450 μαθητές).
Το 1933 έγινε η ίδρυση των παιδαγωγικών ακαδημιών Ν. 5802 (αντικατάσταση διδασκαλείων) και καταργήθηκαν το 1989 (14 ακαδημίες) γιατί ενσωματώθηκαν στα Πανεπιστήμια.
Γυμνάσιο-Λύκειο (Μέση Εκπαίδευση). Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρίμηνα (α21/9-5/12, β 6/12-29/2 και γ 1/3-11/5). Οι προαγωγικές εξετάσεις ορίζονται από 12/5-30/6 και για τους ανεξεταστέους 8-20/9. Υπήρχαν 2 γραπτές εξετάσεις Φεβρουαρίου, Ιουνίου, συνθετικές εργασίες. Με το νομό Αρσένη στα λύκεια τα τρίμηνα έγιναν τετράμηνα. Τώρα για το γυμνάσιο – λύκεια ισχύουν οι γραπτές εξετάσεις Ιουνίου.
Για την προαγωγή μαθητών έγιναν αρκετές εσωτερικές τροποποιήσεις (κατηγορίες μαθημάτων, συγγενή μαθήματα προαγωγή με ή χωρίς εξετάσεις, ειδικές κατηγορίες μαθημάτων. Η βάση προαγωγής είναι ο Μ.Ο. το 10 ενώ με το νόμο Αρσένη η βάση προαγωγής στο λύκειο είναι 9,5.
Ανώτερη Εκπαίδευση. Ιδρύεται η ΣΕΛΕΤΕ το 1970 Ν. 652. Το 1970 ιδρύονται τα ΚΑΤΕΕ που μετονομάστηκαν σε ΤΕΙ το 1985 Ν. 1566 και το ΚΕΜΕ σε ΠΙ. Με το νόμο 576/1977 ρυθμίζεται η λειτουργία των ΚΑΤΕΕ.
Σήμερα λειτουργούν 13 ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα 5 (1973), 3(1976), 2(1979), 3(1985) και περιέχουν διάφορα τμήματα.
Πανεπιστήμια. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. πλήρως αυτοδιοικούμενα. Μέχρι το 1923 η εισαγωγή φοιτητών γινόταν χωρίς εξετάσεις. Το 1925-26 το Χημικό Τμήμα δημιούργησε τις πρώτες εξετάσεις και το 26-27 τα υπόλοιπα τμήματα. Σήμερα λειτουργούν 19 ΑΕΙ και το 20ο είναι το ΕΑΠ (ελεύθερο ανοιχτό πανεμιστήμιο ,με έδρα την Πάτρα)με το νόμο 2552/1997 με 19 άρθρα για τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του. Υλοποιούνται 17 προγράμματα σπουδών το 1999-2000 και 8 προγράμματα σπουδών το 2000-2001. Στα πανεπιστήμια - ΤΕΙ λειτουργούν προγράμματα ΠΣΕ, ΕΛΚΥΣ. Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν ιδιωτικά ιδρύματα ΠΕΚ, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ όλων των βαθμίδων (εκτός ΑΕΙ).
Το ΔΙΚΑΤΣΑ αναγνωρίζει και εξομοιώνει τους τίτλους σπουδών με φοίτηση – εξετάσεις ή όχι των φοιτητών του εξωτερικού. Η μεταγραφή φοιτητών γίνεται με ορισμένα κριτήρια και εξετάσεις τα άτομα με ειδικές ανάγκες εισάγονται σε ΑΕΙ – ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις αφού φυσικά τελειώσουν το Λύκειο.
δ. Ιδρύσεις σχολείων, προαγωγές ημιγυμνασίων σε γυμνάσια και ιδρύσεις ημιγυμνασίων 1909-1929 (στην Ελλάδα). αριθ.
Πόλεις που ιδρύθηκαν φύλλο έτος Υπουργός
Ε.Κ.
Πρότυπον κλασσικόν
Γυμνάσιον Αθηνών 296 1910 Παναγιωτόπουλος
Θηβών 294 1908 Στάης
Β΄ Θεσσαλονίκης 266 1914 Ι. Τσιριμώκος
Β΄ Πειραιώς 266 >> >>
Ε΄ Αθηνών 253 >> >>
ΣΤ΄ Αθηνών 253 >> >>
Φιλιατρών 266 >> >>
Β΄ Τριπόλεως 175 1916 Κανάρης
Β΄ Ιωαννίνων 164 1917 Δ. Δίγκας
Β΄ Πρεβέζης >> >> >>
9ον αρρ. Αθηνών >> >> >>
Κιάτου 246 >> >>
Γ΄ Πειραιώς 164 >> >>
Αμαλιάδος >> >> >>
7ον αρρ. Αθηνών 186 1918 >>
Καρπενησίου 45 >> >>
Μεγαλουπόλεως 39 >> >>
Γυμν. Θηλέων Θεσ/κης 220 1919 >>
Β΄ Θηλέων Αθηνών 148 >> >>
Μελιγαλά 139 >> >>
Σύστ, γ΄ ταξ. γυμν. Παραμυθ. 189 1920 >>
Θηλέων Πατρών >> >> >>
Β΄ Ηρακλείου 203 1921 Θ. Ζαΐμης
Αταλάντης 176 >> >>
Ακράτας 184 >> >>
Ακροπόλεως 203 >> >>
Θηλέων Βόλου 150 >> >>
Δαδίου 150 >> >>
Β΄ Καλαμών 219 >> >>
Αγ. Γεωργίου Νεμέας 216 >> >>
Κορωπίου 164 >> >>
Κυθήρων >> >> >>
Κύμης 150 >> >>
Λεβαδείας 20 >> >>
Μολάων 178 >> >>
Νάξου 164 >> >>
Β΄ Πύλου 178 >> >>
Καλαμών 219 >> >>
Β΄ Αιγίου 228 >> >>
Β΄ Πύργου 150 >> >>
Β΄ Χανίων 2 >> >>
Αλμυρού 122 1922 Κ. Πολυγένης
Κεραμιών 201 >> Ι. Σιώτης
Ιστιαίας 155 >> Κ. Πολυγένης
Μεγάρων 140 >> >>
Γ. Πατρών 282 >> Ι. Σιώτης
Λεωνιδίου 27 >> >>
Ναυπάκτου 198 1923 Κ. Γόντικας
Θηλέων Πειραιώς 66 >> Ι. Σιώτης
Άνδρου 340 >> Κ. Μανέτας
Βοστίνης 213 >> Θ. Βελλιανίτης
Κρεσταίνων 79 1924 Α.Χατζηγεωργίου
Λιδωρικίου >> >> >>
Λεβιδίου >> >> >>
Β΄ Κέρκυρας 216 >> Θ. Βελλιανίτης
Αμαρουσίου 251 >> Ι. Τσιριμώκος
Μαζεΐκων 380 1925 Γ.Λιβαθινόπουλος
Τήνου 37 >> Κ. Σπυρίδης
Σπερχειάδος 251 >> Ι. Τσιριμώκος
Παλαιού Φαλήρου 301 >> Α. Παππάς
Καλλιθέας 326 1929 Γ. Διδάχος
Δομοκού 360 >> >>
Δούκα 355 >> >>
Κριεκουρίου-Ηλείας 360 >> >>
Πόρου 355 >> >>
Δ΄ Πειραιώς 301 >> Α. Παππάς
Κάτω Αχαΐας 362 >> Γ. Διδάχος
Κεφαλοβρύσου 326 >> >>

Προαγωγαί Ημιγυμνασίων εις Γυμνάσια
αριθ.
Γυμνάσια φύλλου έτος Υπουργός
Ε.Κ.
Φλωρίνης 286 1914 Ι. Τσιριμώκος
Εδέσσης 324 1915 >>
Βερροίας 302 >> >>
Πολυγύρου 394 >> Γ. Θεοτόκης
Καβάλλας >> >> >>
Καστορίας 302 >> Ι. Τσιριμώκος
Βάμου >> >> >>
Γρεβενών 164 1917 Θ. Δίγκας
Σητείας 272 >> >>
Κισσάμου 164 >> >>
Πόμπηας >> >> >>
Πλωμαρίου >> >> >>
Ιεράπετρας 235 1918 >>
Αικατερίνης 221 1920 >>
Τσαριτσαίνης >> >> >>
Δράμας >> 1921 >>
Καρδαμύλλων 184 >> Θ. Ζαΐμης
Καστελλίου Πεδιάδος 194 1923 Κ. Γόντικας
Αγίου Κηρύκου 292 >> >>
Ναούσης 196 1924 Θ. Βελλιανίτης
Τσοτυλίου 79 >> Α.Λυμπερόπουλος
Λήμνου 92 1925 Α. Βαλαλάς


Ιδρύσεις ημιγυμνασίων

Ημιγυμνάσια τριτάξ. Φύλλο έτος Υπουργός
Ε.Κ.
Λιαριγκόβης 286 1914 Ι. Τσιριμώκος
Γενιτσών 186 >> >>
Κιλκίς 286 >> >>
Λαγκαδά >> >> >>
Σιδηροκάστρου 277 >> >>
Βασιλικών 286 >> >>

Ημιγυμνάσια
Βελβενδού 394 1915 Γ. Θεοτόκης
Κλεισούρας 30 >> >>
Σερβίων 359 >> >>
Βάλτης 394 >> >>
Ρουδολείβου >> >> >>
Πραβίου >> >> >>
Βογατσικού >> >> >>
Βολισσού 302 >> Ι. Τσιριμώκος
Βατούσης 411 >> Γ. Θεοτόκης
Επανωμής 292 1917 Δ. Δίγκας
Αγ. Πνεύματος 164 >> >>
Χάρακος >> >> >>
Μπάλτζης 188 1918 >>
Σώχου >> >> >>
Ασβεστοχωρίου >> >> >>
Λιτοχωρίου 165 >> >>
Τζερμιάδων 235 >> >>
Ευδήλου Ικαρίας 186 >> >>
Μλάτσης 241 1919 >>
Ζηλιαχόβης 181 >> >>
Ελάσσωνος 173 >> >>
Μοχού >> >> >>
Ερεσσού 220 >> >>
Σαμοθράκης 193 >> >>
Ζαγκλιβερίου 189 1920 >>
Νεβέσκης >> >> >>
Αχαρνών 192 >> >>
Καλυμβαρίου >> >> >>
Καλλονής 189 >> >>
Καλαμωτής Χίου 160 >> >>
Πέτρας Λέσβου 189 >> >>
Νιγρίτης 215 1921 Θ. Ζαΐμης
Άνω Βιάννου 176 >> >>
Παμφύλων 228 >> >>
Λιμεναρίων 214 >> >>
Παπάδων 194 1923 Κ. Γόντικας
Καϊλαρίδων 79 1924 Α.Χατζηκυριάκος
Παλαιοχώρας 295 >> Κ. Σπυρίδης
Αγ. Νικολάου 119 >> Ι.Λυμπερόπουλος
Ησκάτης 37 1925 Σπυρίδης
Σφακίων 294 1926 Α. Παππάς

ε. Η κατάσταση στη Μεσσηνία το 1937.
Το ποσοστό των αναλφάβητων στους παλαιοτέρους ανέρχεται για τους άνδρες στο 10%, για τις γυναίκες στο 90%. Ευτυχώς όμως με την υποχρεωτική φοίτηση όλοι οι νέοι σήμερα, πλην ελαχίστων ακόμη εξαιρέσεων στα θήλεα, έχουν λάβει την στοιχειώδη δημοτική εκπαίδευση. Σήμερα στην υπό μελέτην περιφέρεια των ορεινών λεκανών λειτουργούν 59 δημοτικά σχολεία, από τα οποία είναι:1 πεντατάξιον, 2 τετρατάξια, 5 τριτάξια, 10 διτάξια και 41 μονοτάξια. Κατά το σχολικό έτος 1936-37 ενεγράφησαν σε αυτά 4.978 μαθητές και μαθήτριες, από τους οποίουςοι 3.031 είναι άρρενες και 1.947 θήλεις.
Ο δείκτης φοίτησης (αναλογία φοιτώντων προς τους κατοίκους κατά την απογραφή του 1928) είναι 14,4 ενώ σε ολόκληρη τη Μεσσηνία είναι 15,5. Παρατηρείται μικρότερος συντελεστής φοίτησης μεταξύ των θηλέων. Εκ των φοιτησάντων κατά το έτος 1936 - 1937 απερρίφθησαν 20,9%.
Διδάσκαλοι γεωργικώς μετεκπαδευθέντες είναι μόνο 3. Ο αριθμός των σχολικών κήπων είναι 4. Σε όλα τα χωριά έχουν ιδρυθεί δημοτικά σχολεία, εκτός των χωριών Αρσινόη, Μάνδρα, Λακακούκια, Χρύσοβα, Άνω Βασιλικό, όπου είναι αναγκαιο η ίδρυσή τους.
Στο κάμπο λειτουργούν σήμερα 54 δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων 9 εξατάξια, 2 πεντατάξια, 6 τετρατάξια, 7 τριτάξια, 10 διτάξια και 20 μονοτάξια. Κατά το σχολικό έτος 1937-1938 ενεγράφησαν 10.597 μαθηταί, εκ των οποίων 6.027 μαθηταί και 4.570 μαθήτριαι. Απερρίφθησαν δε 1.667 άρρενες, ήτοι 27% και 1352 θήλεις, ήτοι 29%. Ο δείκτης φοιτήσης στο κάμπο είναι 15,2.
Διδάσκαλοι γεωργικώς μετεκπαιδευθέντες είναι 6. Στα 5 χωριά (Άμμον, Αγριληά, Καλαμαρά, Μαγούλα, Πιπερίτσα) δεν υπάρχουν σχολεία, εξυπηρετούνται όμως τα χωριά αυτά καλώς από τα πολύ πλησίον ευρισκόμενα.
Και ως προς τη Μέση και Ανώτερη εκπαίδευση οι κάτοικοι δεν υστερούν τα τέκνα τους. Στην υπό μελέτην περιφέρειαν υπάρχουν 4 Γυμνάσια, 2 στη Καλαμάτα, 1 στη Μεσσήνη και 1 στη Μελιγαλά, μία εμπορική σχολή και ένα Λύκειο στη Καλαμάτα, 4 αστικά σχολεία, του Διαβολιτσίου, του Ψαρίου, Θουρίας και Ανδρούσης.
Με τον τελευταίο νόμο κατηργήθησαν 4 ακόμη ημιγυμνάσια (Βαλύρας, Αετού, Αρφαρών και Άριος). Στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης φοιτά κάθε έτος μεγάλος αριθμός μαθητών. Στο Πανεπιστήμιο παρ΄ όλη την οικονομική κρίση πολλοί μεταβαίνουν για να λάβουν ανωτέρη μόρφωση. Το όνειρο και του πλέον πτωχού γεωργού είναι να μορφώσει τα παιδιά του και να τους κάμει υπαλλήλους δια να μη κουράζονται όπως αυτός.

ζ. Δημοτικό και Ελληνικό σχολείο
(1922-1938) Βαλύρας Μεσσηνίας.
1. Δημοτικό σχολείο
- Συνεστήθη με απόφαση του Δήμου Οιχαλίας το 1862 και με δαπάνες του δήμου λειτουργούσε και γ δημοτικό σχολείο που είχε έδρα τη Βαλύρα 444/18-3-1862 σελ. 1957
- Το 1890 διορίστηκε δάσκαλος ο Δ.Ν. Καρακίτσος 306/23-11-1890.
- Το 1891 ανασυστήθηκε το δημοτικό σχολείο 95Β/7-10-1891.
- Το 1894 τοποθετήθηκε δάσκαλος ο Γ.Α. Παπαδόπουλος 1951/31-8-1894.
- Οδηγός Ελλάδος Ν. Ιγγλέση 1911.
Κοινότητας Τζεφερεμίου (Βαλύρα)
Δημοτικό σχολείο Αρρένων
Δημοτικό σχολείο Θηλέων
- Το 1897 είχε υποβιβαστεί σε γραμματοσχολείο και γραμματιστής ήταν ο Γ. Παναγόπουλος 50Γ/1-3-1897.
- Στο Μελιγαλά Μεσσηνίας λειτουργούσε δημοτικό Β΄ τάξης Ι. Ραγκαβή. Τα ελληνικά Τόμος Β σελ. 572-3.
2. Ελληνικό σχολείο
Από περιγραφή του Αλέκου Σιάγκρη και Αθανασίου Καρύδη για το ελληνικό σχολείο το 1920 ήταν διετές και τριετές. Ο χώρος στέγασης ήταν στο σπίτι του Βασιλείου Καρύδη στο σταθμό. Συμμαθητές είχε το Θανάση Λιοντήρη, Χρίστο Βίγκο (σκοτώθηκε στην Αλβανία), Ντίνο Δημόπουλο και δασκάλους τον Βακαλόπουλο, Σταυρόπουλο (σχολάρχη) και Γρίβα. Η γερουσία (μεγάλοι σε ηλικία) κάθονταν στο τέλος. Είχαν ένα τροκάνι το χτυπούσανε και λέγανε ότι μια γίδα τρώει το κλιματερό. Έτσι έβγαιναν έξω και δεν επέστρεφαν στο μάθημα. Η γερουσία παρέσυρε και μας και μια μέρα είχαν φέρει ένα μικρό γουρούνι στην τάξη και την πλήρωσε ο Ντίνος Δημόπουλος.
Στους διαγωνισμούς κάναμε αντιγραφή και όταν κάναμε Γαλλικά με το Βακαλόπουλο γινόταν η πλάκα της ζωής μας. Το σχολείο λειτούργησε συνέχεια στου Τσώνη ενώ παλαιότερα στεγάζονταν στου Σταυριανόπουλου.
Το εισιτήριο για Καλαμάτα με τραίνο το 1922-23 είχε 1,80 δραχμές. Ο αριθμός των μαθητών για το δημοτικό και ελληνικό σχολείο Βαλύρας* ήταν:
Έτος Μαθητές
Δημοτικό Αρρένων
1899-1900 158
1901 154
1902 133
1903 137
1904 131
1905 149
1906 156
1907 142
1908 137
1909 145
1910 131
1911 156
1912 156
1913 127
1914 149
1936 249
1958 214
Έτος Μαθητές
Θηλέων
1916-7 72
1918 66
1919 70
1920 72
1921 104
1922 45
Έτος Μαθητές
*Από το αρχείο του δημοτικού σχολείου Βαλύρας

Ελληνικό σχολείο Βαλύρας*
1922-23 126
1924 207
1925 162
1926 150
1927 139
1928 127
1929 105
1930 41
1931 29
1932 32
1933 40
1934 42
1935 55
1936 47
1937 36+19
Μαθητές Ελληνικού σχολείου από Βαλύρα
1922-23 Καλαμπόκης Δημήτριος Κων/νου Αρ.Κ. 18
1923-24 Μπόβης Στέφανος Ιωάννου Αρ.Κ. 43
24-25 Λιοντήρης Χαρίλαος Παναγιώτου Αρ.Κ. 57
Τσιλίκας Αθανάσιος Γεωρ. Αρ.Κ. 28
25-26 Ράμμος Σταύρος Κων/νου Αρ.Κ. 42
26-27 Τσιλίκας Ηλίας Αρ.Κ. 43
Θεοδωρακόπουλος Φλώρος Ηλίας Αρ.Κ. 111
Τσάμης Παντελής Δημ. Αρ.Κ. 107
27-28 Σταυριανόπουλος Βασίλειος Σταμ. Αρ.Κ. 116
Λιοντήρης Αθανάσιος Νικολ. Αρ.Κ. 103
29-30 Μακρής Ηλίας Δημητρίου Αρ.Κ. 28
32-33 Καρύδη Πολυγένη Παν. Αρ.Κ. 27
34-35 Μακρής Μαρίνος Αρ.Κ. 19
36-37 Ξυδόπουλος Ιωάννης Γεωρ. Αρ.Κ. 16
Κουτοπανάγος Παν. Αναστ. Αρ.Κ. 19
Φερφάνης Κων. Αρ.Κ. 13
*Από τα ΓΑΚ Καλαμάτας


ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1976-2009
Α\Α ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1 Γ. ΡΑΛΛΗΣ 1976-7 Ν.Δ.
2 Γ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 1977-81 Ν.Δ.
3 Ε. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ 1981-83 ΠΑΣΟΚ
4 Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 1983-86 ΠΑΣΟΚ
5 Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 1986-88 ΠΑΣΟΚ
6 Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 1988 ΠΑΣΟΚ
7 Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1988-89 ΠΑΣΟΚ
8 Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1989-90 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ
9 Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 1990-91 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ
10 Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1991-92 Ν.Δ.
11 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 1992-93 Ν.Δ.
12 Δ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ 1993-94 ΠΑΣΟΚ
13 Γ.ΠΑΠΑΝΡΕΟΥ 1994-96 ΠΑΣΟΚ
14 Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ 1996-2000 ΠΑΣΟΚ
15 Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 2000-4 ΠΑΣΟΚ
16 ΜΑΡΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ 2004-7 Ν.Δ
17 Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2007-8 Ν.Δ.
18 Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2008-9 Ν.Δ.
19 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2009.... ΠΑΣΟΚ


Θ. Θεσμοθετήσεις – Ανατροπές
1836. Το διάταγμα “Περί βιβλιοπωλείου εν τη Βασιλική Τυπογραφία” για τη δομή και το περιεχόμενο των εκδιδομένων διδακτικών βιβλίων.
1937. Δημιουργία ΟΕΣΒ
1968. Δημιουργία ΟΕΔΒ
1895. Καθιερώνεται ο θεσμός του επιθεωρητού.
1922. Ίδρυση ΔΟΕ
1924. Ίδρυση ΟΛΜΕ
1933. Ίδρυση παιδαγωγικών ακαδημιών (αντικατάσταση διδασκαλείων Ν. 5802). 1929 φοίτηση 5ετής, 1964 Φοίτηση 3ετής, 1967 φοίτηση 2ετής Ν.129, 1977 φοίτηση 4ετής Ν. 933, 1990 εξομοίωση πτυχίων των 14 ΠΑ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.
Το 4χρονο δημοτικό σχολείο διοικητικά υπαγόταν στο κοινοτάρχη ή δήμαρχο, ενώ το ελληνικό σχολείο και γυμνάσιο υπαγόταν στο κράτος.
Ο γραμματοδιδάσκαλος δίδασκε στο γραμματοσχολείο (δημοτικό α, β, γ τάξης και γραμματοσχολείο) δεν είχε φοιτήσει σε διδασκαλείο και υστερούσε σε επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση (στα χαρτιά και όχι στην ουσία).
1976. Κατάργηση εισιτηρίων εξετάσεων για το γυμνάσιο και αριθμητικής βαθμολογίας στο Δημοτικό. Αντί για βαθμούς μπαίνουν οι χαρακτηρισμοί Α, Β, Γ, Δ.
1978. Διαρροή θεμάτων εισαγωγικών εξετάσεων και μετάδοσή τους την επόμενη χρονιά με τηλεομοιοτυπία.
1980. Κατάργηση πολυτονικού.
1982. Κατάργηση εξετάσεων από την μία σχολική μονάδα στην άλλη, σχολικής ποδιάς, σχολείων αρρένων-θηλέων, επιθεωρητών και θεσμοθέτηση του σχολικού συμβούλου, εφαρμογή πενθήμερου.
1981. Δημιουργία μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων και κατάργησή τους το 1990. Τα ποσοστά επιτυχίας τα έτη 1983,84 και 1989 ήταν αντίστοιχα 29,8%, 43,9% και 45%.
1983. Δημιουργία 4 δεσμών στη Γ΄ Λυκείου και δημιουργία ΕΠΛ που καταργούνται το 1997.
1986. Κατάργηση βαθμολογίας των τριών τάξεων λυκείων για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, επαναφορά τους το 1997 και κατάργησή τους το 2000.
1987. Λειτουργεί ΤΕΙ Καλαμάτας Β΄ εξάμηνο, τμήμα Ηλεκτρολόγων με 100 σπουδαστές.
Εισαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής και η χρήση κομπιούτερ στα σχολεία
1990. Δημοσιεύονται τα Π.Δ. για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για τις εξετάσεις επιστρατεύονται οι καθηγητές και πρωτοεμφανίζονται οι καταλήψεις στα σχολεία.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι τμήμα του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου Νόμος 1892/1990.
Η κάθε αλλαγή είχε άμεση συνέπεια τη συγγραφή και έκδοση διδακτικών βιβλίων.
1991. Τη Τρίτη βράδυ 8-9-1991 στο συγκρότημα Βουδ τραυματίστηκε θανάσιμα ο Νίκος Τεμπονέρας. Υπεύθυνος θεωρήθηκε ο Γιάννης Καλαμπόκας. Καταδικάστηκε και τώρα είναι ελεύθερος. Νομάρχης τότε ήταν ο Νίκος Τάγαρης που απεβίωσε στις 27-8-2000.
1992. Νόμος 2043. Κατάργηση του Γυμνασιάρχη, Λυκειάρχη, επιθεωρητή και θεσμοθετεί προϊστάμενους γραφείων εκπ/σης και Διευθύνσεων.
1995. Εισαγωγή με εξετάσεις στις σχολές Αστυνομικής – Πυροσβεστικής ακαδημίας.
1997. Θεσμοθέτηση ενισχυτικής διδασκαλίας στα λύκεια και προαγωγικός βαθμός ο Γ.Μ.Ο.=9,5.
1998. ΦΕΚ 183/31-7-1998. Π.Δ. 246 με 40 άρθρα ο νόμος Αρσένη, αξιολόγησης μαθητών ενιαίου λυκείου. Τα τρίμηνα γίνονται τετράμηνα στα λύκεια.
2000. Αρ. Φύλλου 122/2-3-2000 Δεύτερη προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού εκπαιδευτικών για τη προσληψή τους μέσο ΑΣΕΠ.
Αποδέσμευση προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων με εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις σε Β-Γ λυκείου. Ο Γ.Μ.Ο. (προφορικά-γραπτά) των τάξεων Β-Γ λυκείου (για τα εξεταζόμενα εννέα πανελλαδικά μαθήματα) οι βαθμοί της Β΄ λυκείου προαιρετικά καθώς και το 30% για το εθνικό απολυτήριο – έχει συντελεστή 8 και τα δύο μαθήματα βαρύτητας 1,3 και 0,7. Προαγωγή απόλυση ΓΜΟ=9,5 και παραμένει ο μηχανισμός των 3,5 βαθμών μεταξύ προφορικού – γραπτού βαθμού για όλα τα μαθήματα.
Διατηρούνται τα επιστημονικά πεδία (5) με δικαίωμα επιλογής (2). Συμμετέχει όσες φορές θέλει στις πανελλαδικές Γ. Λυκείου που δεν ίσχυε με το νόμο Αρσένη. Όποιος διατηρεί τη βαθμολογία εισάγεται σε ποσοστό 10% του κάθε τμήματος. Δημιουργούνται 3 κατευθύνσεις.Θετική, θεωρητική και τεχνολογική και εισάγονται νέες ειδικότητες στα Τ.Ε.Ε.
Στις δέσμες το μάθημα βαρύτητας είχε 1,15 και τα άλλα τρία 0,95. Το άριστα ήταν 6.400 χωρίς τα ειδικά μαθήματα. Η κλίμακα βαθμολογίας ήταν 0-80. Αναβαθμολόγηση γινόταν αν η διαφορά ήταν μεγαλύτερη από 10 και εντός των ορίων των δύο βαθμολογιών.
Είχε δικαίωμα επιλογής 230 σχολές. Το εθνικό απολυτήριο είχε συντελεστή 8 και τα δύο μαθήματα βαρύτητας 1,3 και 0,7. Σε περίπτωση αλλαγής τα αντίστοιχα μαθήματα κορμού έχουν βαρύτητα στη κάθε κατεύθυνση 0,9 και 0,4. Το άριστα είναι 200.Γινεται προσαρμογή βαθμολογιας προφορικού γραπτού αν η διαφορα εινα πάνω από 2 μονάδες και ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από τον γραπτό που πολλαπλασιάζεται με το 70% και τον προφορικό με 30%.
Το 2003 λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ,με έδρα την Τρίπολη και παραρτήματα στο Ναύπλιο και Καλαμάτα(τμήμα ιστορίας –αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών ,που λειτουργεί στο παλιο στρατόπεδο του 9ου συντάγματος πεζικού)
Τα συμβούλια δασκάλων είναι ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ και καθηγητών ΚΥΣΜΕ-ΑΚΥΣΜΕ.
Σήμερα λειτουργούν 17 ΑΕΙ στην Ελλάδα 1 στην Κύπρο και 1 το ΕΑΠ (σύνολο 19) 13 ΤΕΙ, ΚΕΚ, ΠΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΣ, ΠΣΕ, ΕΛΚΥΣ, ΝΕΛΕ.
Λειτουργούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ιδιωτικά (εκτός ΑΕΙ).
Υπάρχουσα κατάσταση σχολείων
1. Νηπιαγωγείο
Έτος Αριθμός Νήπια
1970 2402 87087
1980 4596 140232
2000 5538 137969
2. Δημοτικά
1970 9838 919984
1980 9583 910576
2000 6237 601186
3. Γυμνάσια
1980 1187 388967
2000 1884 338150
4. Λύκεια
1980 735 193823
2000 1234 236037
5. ΤΕΕ 430
6. ΤΕΙ 13
7. ΑΕΙ 19
Πληροφοριακά στοιχεία για το διδακτικό έτος 2000-2001
- Σχολεία (9754) Γυμνάσια (1844) Λύκεια (1234) ΤΕΕ (430)
- Μαθητές 1.513.233
- Εγκατεστημένοι Η/Υ 20.790
- Μαθητές ανά Η/Υ 40,6%
- Σύνδεση με Ίντερνετ 4,8%
- Το 82% των γυμνασίων διαθέτουν εργαστήριο και το 91% διδάσκεται πληροφορική.
- Το 13% των λυκείων διαθέτουν εργαστήριο ΤΕΕ 51% διαθέτουν τομέα πληροφορικής 24 νέες ειδικότητες και 501 βιβλία.
- Θεσμός ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού (300 και 500 αντίστοιχα). Η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών έδωσε άριστα το 83% των μαθητών που συμμετείχαν και το 81% των γονιών τους.
- 1500 σχολεία συνδεδεμένα στο δίκτυο πληροφορικής σε 29 νομούς. Μέχρι το 2006 όλα τα σχολεία θα έχουν συνδεθεί με το Ίντερνετ.
- Έντεκα νέα βιβλία του γυμνασίου, 91 του ενιαίου λυκείου και 271 των ΤΕΕ.
- 80 τίτλοι πολλαπλού βιβλίου με 2-3 πακέτα διδακτικού υλικού.
- Παρατηρούμε ότι σε κάθε αλλαγή έχουμε τη δημιουργία νέων διδακτικών βιβλίων και δίνεται βαρύτητα κυρίως στην εξεταστική και όχι στη μορφωτική διαδικασία.
Ι. Συμπέρασμα
Τα έτη 1909-1929 η μέση θητεία υπουργού παιδεία είναι 9 μήνες και τα έτη 1976-2000 είναι περίπου 1,5 χρόνος. Οι αλλαγές που έκαναν ο Ι. Μεταξά και Γ. Παπαδόπουλος συρρίκνωσαν την εκπαιδευτική διαδικασία έδωσαν έμφαση μόνο στο εξεταστικό σύστημα και δεν συναντήσαμε που θενά το θεσμό της αξιολόγησης.
Λόγο υπογεννητικότητας το μαθητικό δυναμικό μειώνεται επικίνδυνα. Με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν εισάγονται να διδάξουν οι καλύτεροι (δάσκαλοι, καθηγητές) αλλά, να δοθεί βαρύτητα στη διδακτική, μοντέλα προσομοίωσης και να λαμβάνεται πιλοτικά η γνώμη και άποψη της μάχιμης εκπαίδευσης για τα βιβλία, προγράμματα, μαθήματα και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.
Είμαστε άραγε εκτελεστικά όργανα ανευθυνουπεύθυνωνν και νοσηρών εγκεφάλων και ενός κουτσού εκπαιδευτικού συστήματος γιατί καταρτίζουμε μυαλά αντί να μορφώνουμε, έναντι γλίστρου μισθού και η πολιτεία διαφημίζει ολυμπιονίκες και ποδοσφαιριστές ενώ τους δασκάλους ποτέ δεν τους αντιμετώπισε σοβαρά. Και παρανομεί για δύο συνεχείς χρονιές καταργώντας τους ανεξεταστέους στην Α΄ λυκείου. Στη δημοκρατία της Αθήνας οι υπαίτιοι εξοστρακίζονταν ενώ για τα χρήματα που δαπανήθηκαν από ΕΟΚ και κρατικό προϋπολογισμό τα τρία χρόνια της μεταρρύθμισης του Αρσένη, ποιος θα πληρώσει;
Διαπιστώσαμε τη ποσοτική αναβάθμιση, φθάνοντας σε ύψη ρεκόρ οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενώ δεν διαπιστώσαμε αντίστοιχη ποιοτική αναβάθμιση και τώρα ψαχνόμαστε.
Η παιδεία μας είναι κουτσή και από τα δύο πόδια. Δεν περπάτησε ποτέ. Το περπάτημα γινόταν κάθε φορά με διαφορετικά δεκανίκια από τους έκτοτε υπουργούς παιδείας (μεταλλικά, ξύλινα, πλαστικά) αλλά η αναπηρία παραμένει και θα παραμένει.
Ευχόμαστε ο νέος υπουργός κος Πέτρος Ευθυμίου να πετύχει αυτά που γράφει ο Kuan Tzu μιας και είναι γνώστης των πραγμάτων, επειδή προέρχεται από τον εκπαιδευτικό χώρο ενώ πολλοί προκάτοχοί του ήταν τεχνοκράτες χωρίς νάχουν ζήσει την εκπαιδευτική διαδικασία από μέσα.
Προτάσεις
Στο τελευταίο έτος όσοι φοιτητές ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να διδάσκονται παιδαγωγικά, ορθοφωνία, διδακτική, ειδική διδακτική, μοντέλα προσομοιώσεις, ψυχολογία, κοινωνιολογία και πληροφορική.
Η αποστολή του δασκάλου είναι το σχολείο. Γι΄ αυτό να επιστρέψουν στα σχολεία τους όλοι οι αποσπασμένοι του κομματικού και κρατικού μηχανισμού.
Περιορισμός των αναπληρωτών ωρομισθίων στο ελάχιστο και οι διορισμοί, αποσπάσεις να ολοκληρώνονται τον Ιούνιο ώστε αρχές Σεπτέμβρη τα σχολεία να λειτουργούν κανονικά. Να επανέλθει ο βαθμός του γυμνασιάρχη, λυκειάρχη, επιθεωρητή και η επιλογή τους να γίνεται αξιολογικά και όχι με κομματικά κριτήρια.
Να δοθούν διάφορα κίνητρα στους καθηγητές που έχουν παραπάνω προσόντα από άλλους, γιατί τώρα υπάρχει ισοπέδωση. Κάθε χρόνο να γίνονται για όλους τους εκπαιδευτικούς, σεμινάρια ενημέρωσης, σε επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα.
Αξιολόγηση από το ένα κλιμάκιο στο άλλο. Να διαχωριστούν οι ρόλοι κόμματος – κράτους – πολιτείας και στο κάθε νέο δήμο να συσταθεί μια επιτροπή για να γραφεί η ιστοριολογία του, γιατί τα παιδιά μας δυστυχώς δεν γνωρίζουν από πού έρχονται και που πηγαίνουν. Ας εφαρμοστούν τα παραπάνω πιλοτικά και πιστεύουμε ότι η διάρκεια θερισμού δεν θα είναι μόνο για ένα χρόνο, όπως γραφτεί ο Kuau Tzu αλλά, για πολλές χρονιές.
Το άρθρο αυτό αφιερώνεται στο νέο υπουργό Παιδείας κος Πέτρο Ευθυμίου και του εύχομαι ολόψυχα να πετύχει στο δύσκολο έργο του.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ( ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)
Η Μικρά Ασία χωριζόταν σε 12 περιφέρειες ,οπου κάθε περιφέρεια αναγράφεται ο αριθμός των σχολείων μαθητών και δασκάλων.

* Δ.Η.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ σελίδες63-76 πανελληνίου λευκώματος ,τόμος 5ος


Στο πόνημα του Α ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ με τίτλο:Σελίδες εκ της μαύρης εθνικής συμφοράς αναφέρει ότι το έτος 1914 νηπιαγωγεία 8,αρρεναγωγεία 340,παρθεναγωγεία 40,ημιγυμνάσια 3.Στην Αμασεία, Σινώπη και Πάφραφοιτούσαν 763 νήπια,13349 στα αρρεναγωγεία,2751στα παρθεναγωγεία και στα ημιγυμνάσια 322 μαθηταί. Ο αριθμός των δασκάλων και καθηγητών ήταν417, δασκάλες73 και οι εκπαιδευτικές δαπάνες ήταν 21.44. τουρκικές λίρες.Στη Νεοκαισαρεία το 1920 λειτουργούσαν 160 σχολεία αρρένων, 20 θηλέων και φοιτούσαν 2300 μαθητές. Στα νηπιαγωγεία φοιτούσαν 800 νήπια και δίδασκαν 320 δάσκαλοι και 20 δασκάλες.Το 1920 ο αριθμός των μαθητών του Πόντου ήταν 37594 , ενώ ο αρχιμανδρίτης ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ στο πονημά του “ Ο Πόντος ανα τους αιώνες”,Δράμα 1929 , αναφέρει ότι ο αριθμός των μαθητων ήταν75953.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,διετηρήθη δε και επι της πρώτης βασιλείας του Όθωνος [1832-1862],[1]κατηργήθη δε, δια των επιγενομένων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων υπερμεσούντος του ΙΘ΄αιώνος εν τε τη ελευθέρα και τη δούλη Ελλαδι[2]

2-ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ[3]
Τουντεύθεν ανεγράφομεν τα σχολεία κατά χώρας:Α.Θράκης,Β.Μακεδονίας,Γ.Ηπείρου,Δ.Θεσσαλίας,Ε.Στερεάς Ελλάδας,ΣΤ.Πελοποννήσου,Ζ.ΝήσωνΑιγαίου Πελάγους,Η.Ιονίων νήσων,Θ.Μικράς Ασίας,Ι.Πατριαρχείου Αντιόχειας,ΙΑ.Πατριαρχείου Ιεροσολύμων,ΙΒ.Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας,ΙΓ.Βουλγαρίας ,ΙΔ.Παραδουναβίων ηγεμονιών,ΙΕ.Ρωσσίας,ΙΣΤ.Αυστροουγγαρίας,ΙΖ.Ιταλίας,ΙΗ.άλλων δυτικών χωρών.

Ά .θράκης
1.Σχολείον Αδριανουπόλεως.Και εν τη πρώτη εν Ευρώπη πρωτευούση του Όθωμανικού Κράτους Αδριανουπόλει ιδρύθη σχολή περί το 1550 εν η εδίδασκεν ο Ιωάννης Ζυγομαλάς , ως αναφέρεται εν τη του Μαρτίνου Κρουσίω Τουρκογραίκα .2.Φιλιππουπόλεως,3.Ραιδεστού,4.Σηλυμβρίας,5.Γάνου,6.Χώρας,7.Τυρολλώης,8.Μυριοφύτου,9.Καλλιπόλεως,10.Διδυμότειχου,11.Αίνου,12.Επιβατών,13.Αγχιάλου,14.Σωζουπόλεως,15.Σθενιμάχου,16.Μεσημβρίας,17.Σκοπού,18.Διτίτσης,19.Σαράντα Εκκλησιών.

Β.Μακεδονίας
20.Θεσσαλονίκης περί το 1490 έτος 21.Αθωνίας Ακαδημία,22.Πολυγύρου,23.Γαλατίστης,24.Γιαννιτσών,25.Εδέσσης [Βοδενών],26.Ναούσης,27.Βέρροιας,28.Κοζάνης,29.Καστοριάς,30.Σερβίων,31.Σιατίστης,32.Σελίτσης,33.Γρεβενών,34.Αλβανιτοχωρίου [Ντάρτα],35.Βελβενδού,36.Μοναστηρίου [Βιτωλιών],37.Κλεισούρας,38.Κωνσταντζικού,39.Κορυτζάς,40.Μοσχοπόλεως,41.Μονής Αγίου Ναούμ,42.Κρουσόβου,43.Σερρών,44.Σταγείρων,45.Σπάρμου,46.Μελενίκου,47.Ελευθεροπόλεως [Καβάλλας].

‘Γ Ηπείρου
48.Ιωαννίνων α]της επί της νήσου Μονής,β]η των Δεσποτών εν τω φρουρείω ,γ]Επιφανίου Ηγουμένου,δ]Γκούμα,ε]Μαρουτσαία,στ]Μπαλαναία[Kαπλαναία],ζ]Ζωσιμαία,[αυται νυν απετέλεσαν δύο Γυμνάσια από του 1913].49.Μετσόβου,50.Άρτης,51.Πρεβέζης,52.Παραμύθιας,53.Πάργας,54.Αργυροκάστρου,55.Δελβίνου,56.Δρόβιανης,57.Δελβινακίου,58.Πρεμετής,59.Χειμμάρας,60.Ζίτσης,61.Καλλαρυτών,62.Συράκου,63.Μονοδενδρίου,64.Κουκουλίου,65.Νενάδων,66.Φραγγάδων,67.Καπεσόβου,68.Αρτσίστης,[63-68 ανήκουσιν εις το φιλόμουσον Ζαγορίον],69.Πογδοριανής,70.Μονής Γερομερίου,71.Καμιτσάνης,72.Μονής Σωζίνου,73.Μολυβδοσκεπάστου,74.Μονής Βελλάς,75.Μονής Διπαλίτσας,76.Σενίτσης,77.Μονής Απολλωνίας,78.Βελεγράδων[Βερατίου],79.Αχρίδος,80.Σιπτύχης[Ιππισχία].Από του αριθμού 78-81 ανήκουσιν εις την Βόρειον Ήπειρον].
΄Δ.Θεσσαλίας
82.Σχολή Δαρίσοης,83.Τυρνάβου,84.Τρικκάλων,85.Καστανέας,86.Μοσχουλαρίου,87.Τσαριτσάνης,88.Αμπελακίων,89.[Βλαχο]λειβαδίου,90.Ραψάνης,91.Ζαγοράς,92.Μηλέων,93.Αγράφων[ΜΔ.χωρών της Θεσσαλίας],ήτοι εν τη Μονή της Αγίας Παρασκευής Μεγάλων Βρανιανών ή της Γούβης],94.Καρπενισίου,95.Ρεντίνης,96.Κερασόβου.

Έ.Στερεάς Ελλάδας
97.Αιτωλικόυ[Ανατπλίκου],98.Μεσσολογγίου,99.Αγρινίου,100.Χρυσού,101.Υπάτης,102.Αμφίσης[Σαλώνων],103.Βονίτσης,104.Καττούνης,105.Αθηνών.

ΣΤ.Πελοπόννησος
106.Φιλοσόφου,107.Δημητσάνης,108.Βυτίνης,109.Καλαμών,110.Λαγκαδίων,111.Ανδριτσαίνης,112.Μιστρά,113.Τριπόλεως,114.Δολιανών,115.Άργους,116.Ναυπλίου,117Πατρών,118.Μονεμβασιάς,119.Κορώνης.

΄Ζ.Νήσων του Αιγαίου
120.Χίου,121.Πάτμου,122.Σάμου,123.Σύμης,124.Ρόδου,125.Σίφνου,126.Λέσβου,127Σερίφου,128.Πάρου,129.Νάξου,130.Άνδρου,131.Μοσχίων,132.Κω,133.Θήρας[Σαντορίνης],134.Σκοπέλου,135.Σκιάθου,136.Ίμβρου,137.Δήμνου,138.Ευρίπου[Χαλκίδος],139.Ύδρας,140.Τενέδου.Εναλείπονται εκ των εν τη Μεσογείω αι δύο μεγαλώνυμοι νήσοι ,η Κρήτη και η Κύπρος.141.Κρήτης[1][εν τη εν Χανδάκι, τω σημερινώ Ηράκλειω και εν τω μετοχίω της Αγίας Αικατερίνης των Σιναιτών μοναχών],142.Κύπρου,[εν Λευκωσία τη πρωτευούση],143.Μονής Κύκκου,144.Μονής Μαχαιρά,145.Δεμησού.

Ή]Ιονίων Νήσων [Επτανήσου]
146.Κερκύρας,147.Κεφαλληνίας [Αργοστολίου,Ληξουρίου,αγίου Γεωργίου],148.Ζακύνθου,149.Λευκάδος,150.Ιθάκης,151.Κυθήρων,152.Καλάμου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

΄Θ]Μικράς Ασίας
153.Σμύρνης,154.Κυδωνίων,155.Προύσης,156.Μουδανείων,157.Ρυσίου[Αρυτσούς],158.Εφέσου,159.Μαγνησίας,160.Κασαμπά[Σάρδεις],161.Τραπεζούντος,162.Θεοδοσιουυπόλεως[Ερζερούμης],163.Σινώπης,164.Καισαρείας,165.Μονής Τιμίου Προδρόμου,166.Κερμηρίου,167.Ταυλουσούν,168.Ταλάσι,169.Εντουρλούκ,170.Ίνδζε Σου,171.Ουρκιούπ,172.Συνασού,173.Νεβ Σεχέρ,174.Μαλακοπίας,175.Νίγδης,176.Φερτεκίου,177.Τένεγι,178.Κέρβερι,179.Πόρου,180.Λαοδικείας[Λυκαονίας].

Ί] Πατριαρχείου Αντιόχειας
181.Δαμασκού.

ΙΆ] Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
182.Ιεροσολύμων,183.Θεολογική Σχολή Σταυρού.

ΙΒ΄] Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας
184.ΚΑΙΡΟΥ

ΙΓ΄] Βουλγαρίας
185.Τορνόβου,186.Σόφια.

Ι΄Δ] Ρουμανίας
187.Ιασίου,188.Βουκουρεστίου,189.Κραγιώβας.

ΙΕ΄] Ρωσσίας
190.Μόσχας,191.Σλαβογραικολατινική Ακαδημία,192.Λβόβης,193.Κιαίβου,194.Καφά[Θεοδοσίας],195.Οδησσού,196.Νίζνης

Ι΄ς] Αύστροουγγαρίας
197.Βιέννης,198.Τεργέστης,199.Πέστης,200.Νεοφύτου,201.Σεμλίνου.

Ι΄Ζ] Ιταλίας
202.Βενετίας,203.Φλαγγιανόν Φροντιστήριον,204.Παταβίου,205.Κωττουνιανόν φροντιστήριον,206.Λιβόρνου,207.Ρώμης.

ΙΉ] Άλλων Δυτικών Χωρών
208.Κωνσταντινοπολιτικόν Φροντιστήριον
209.Οξωνειανόν φροντιστήριον
210.Αμστελοδάμου.

Ταυτα είναι εν συνόλω τα υπό του αοιδίμου Παρανίκα αριθμούμενα ελληνικά σχολεία από της αλώσεως και εντεύθεν μέχρι των μέσων του ΙΘ΄ αιώνος εν τω Σχεδιάσματι ημεις όμως λαβόντες υπ’όψιν τας από του 1867 και εντεύθεν εκδοθείσας μονογραφίας περί σχολείων κατά το αυτό χρονικόν διάστημα και καταλόγους χειρογράφων ,χωρίς να θέλωμεν ουδ’επ’ελάχίστον να μειώσωμεν το θαυμασίας υπομόνης έργον του μακαρίτου χαλκεντέρου φίλου μου , ος και την βιογραφίαν του μετά εικόνος επέδωκεν ημίν εν Σμύρνη ολίγον προ του θανάτου του,εδιπλασιάσαμεν αυτά,ως θα ίδη ο αναγνώστης εν ειδικώ έργω μου δημοσιευθησομένω προσεχώς.

*Ματθαίος Παρανίκας ,γυμνασιάρχης Τραπεζούντος «Σχεδιάματι περι της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων απο της αλώσεως της Κωνλεως μέχρι των αρχών της ενεστώσης εκατονταετηρίδος1857 ,σελίδες37-39 πανελληνίου λευκώματος ,τόμος 5ος

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΣΕΛΙΔΕΣ 284-5 ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ

Ο Ελληνισμός της χερσονήσου του Αίμου κατά τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων είχε τα παρακάτω σχολεία ,μαθητές και καθηγητές:

Ελληνικά Σχολεία:
Ήπειρος
Βιλαέτι Ιωαννίνων: 726 σχολεία 26500 μαθητές, 900 δάσκαλοι
Μακεδονία
Βιλαέτι Μοναστηρίου: 477 σχολεία 27.106 μαθητές, 676 δάσκαλοι
Βιλαέτι Θεσσαλονίκης: 521σχολεία 3253 μαθητές 787 δάσκαλοι
Θράκη
Βιλαέτι. Ανδριανόπουλος: 502 σχολεία, 52185 μαθητές ,1262 δάσκαλοι

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 1927-28*
Είναι παρήγορον ότι κατά το σχολικό έτος 1927- 1928 η στατιστική του υπουργείου θρησκευμάτων και της παιδείας αναγράφει, ότι ανά το κράτος λειτούργησαν Σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης 138 Γυμνάσια εν εις 7 θηλέων, 13 Πρακτικά Λύκεια, 68 ημιγυμνάσια και 405 ελληνικά σχολεία, ων 25 θηλέων και 16 αστικά σχολεία, οι δ’ εις αυτά εγγραφέντες μαθηταί ανήλθον εν μεν τοις Γυμνασίοις εις 23741 αρρένας και 5789 θήλεις , εν δε τοις ελληνικοις σχολείοις εις 49708 αρρένας και15397 θήλεις, ήτοι εν συνόλο αρρένες 74471, θήλεις δε εις 21744. Εν δε τη Δημοτική Εκπαιδεύσει, ήτις είναι η βάσις της εθνικής διαπαιδαγωγήσεως υπήρχον άνα σύμπασαν την Ελλάδα, τω 1928- 9 7830 δημόσια δημοτικά σχολεία έχοντα 711111, 474 μαθητάς και μαθήτριας, 149 ιδιωτικά με μαθητάς 1461 και 407 νηπιαγωγεία.

Α
1. Αβάσου, 2.Αγίου Ανδρέα, 3. Αγίου Βασιλείου, 4. Αγίου Γεωργίου, 5. Αγίου Ιωάννου, 6. Αγίου Κοσμά, 7. Αγίου Κωνσταντίνου, 8. Αγίου Πέτρου, 9. Αγκύρας, 10. Αγκώνος, 11. Αγριάς, 12. Αγυιάς, 13. Αιγίνης, 14. Αϊζαγα, 15. Αίνου, 16. Ακράτας, 17. Αλμυρού, 18. Αμίδης, 19. Αμοράνης, 20.Αμοργού, 21. Αμφίσσης, 22. Ανδρονικίου, 23. Άστρους.
Β
24. Βαθέος, 25. Βαλιμής, 26. Βάλτου, 27. Βαλτσίκ, 28. Βαμβακούς, 29. Βαρβίτσης, 30. Βαρλέττας, 31. Βάρνης, 32. Βελιγραδίου, 33. Βερζοβά, 34. Βόλου, 35. Βονίτσης, 36. Βοστίστης, 37. Βονωνίας, 38. Βατισλαβίας, 39. Βρεσθένων, 40. Βουρλών.
Γ
41. Γαλατσίου, 42. Γαλαξιδίου, 43. Γερακίου, 44. Γουμενίστης, 45. Γραβάρων.
Δ
46. Δάρδας, 47. Δερβίς Τσαλεμπή, 48. Δομοκού, 49. Διακοφτού, 50. Δίβρης, 51. Διδύμων, 52. Δολών, 53. Δούκα, 54. Δραβολοβιού.
Ε
55. Ερμαννουπόλεως, 56. Ερηθραίας.
Ζ
57.Ζάκρου, 58. Ζαρνάτας, 59. Ζάτουνας, 60. Ζάχωλης, 61. Ζυγοβιστίου.
Η
62. Ηλιοδρομίων.
Θ
63. Θηβών.
Ι
64. Ικονίου.
Κ
65. Καβάρνας, 66. Καλαβρύτων, 67. Καμαρίου, 68. Κκαραγιουσεϊν, 69. Κκαρλοβασίου, 70. Καρυταίνης, 71. Κάτω Ρίζης, 72. Καρυών, 73. Καλύμνου, 74. Καστανιάς, 75. Κέρκυρας, 76. Κεσκεμέτ, 77. Κλινοβού, 78. Κέω, 79. Κερπινής, 80. Κίου, 81. Κλουκίνης, 82. Κλάουζιμπουργ, 83. Κουνουποχωρίων, 84. Κοκκωτών, 85. Κουνουπίτσης, 86. Κοντοβαζαίνης, 87. Κουφών , 88. Κύθνου, 89. Κυπαρισσίας.
Λ
90. Λαμίας, 91. Λεβαδείας, 92. Λειψίας, 93. Λεμπ’ετσοβας, 94. Λεονταρίου, 95. Λεχαινών, 96. Λεωνιδίου, 97. Λιβαρστίου, 98. Λιδορικίου, 99. Λιτρών.
Μ
100. Μαγουλιανών, 101. Μαλανδρίνου, 102. Μαλτσίνης, 103. Μαραθωνησίου, 104. Μασσαλίας, 105. Μαυροβουνίου, 106. Μεθώνης, 107. Μεγάρων, 108. Μεγλιστης, 109. Μεθάνων, 110. Μελίτης, 111. Μεσιμβρίας, 112. Μηθύμνης, 113. Μήλου, 114. Μεγάλης Λομποτινάς, 115. Μελιγούς, 116. Μεγάλου Σπηλαίου, 117. Μεσσήνης, 118. Μισκόλτζ, 119. Μονεμβασίας, 120. Μουσιάς, 121. Μονάχου, 122. Μοσχονησίων, 123. Μυκόνου.
Ν
124. Ναυπάκτου, 125. Νησίου, 126. Ννικομηδείας Ντουσίων, 127. Νιζαϊλου.
Ξ
128. Ξηρόμερον.
Ο
129. Όρσοβας, 130. Ορτάκιον.
Π
131. Παγκρατίου, 132, Παλούμπας, 133. Πάνιτσας, 134. Πειρεώς,135. Περγάμου, 139. Περιστερίου, 140. Πέτσαινας, 141. Πιάδας, 142. Πικριδίου, 143. Πλατάνου, 144. Πόλιανης, 145. Πόλας, 146. Πολοβίτσας, 147. Πόρου, 148. Προικοννήσου, 149. Προνοίας, 150. Πραστού, 151. Προυσού, 152. Πύργου(Ηλίας), 153. Πύργου(Δέρκων), 154. Πύργου(Βουλγαρίας).
Ρ
155. Ράσοβας, 156. Ραχώβης, 157. Ρους-Ντεβέδε.
Σ
158. Σαλαμίνος, 159. Σαουτσούκ, 160. Σαίν Μικλός, 161. Σένδες, 162. Σικίνου, 163. Σινώπης, 164. Σιστόβου, 165. Σκιάθου, 166. Σκοπού, 167. Σκύρου 40 εκκλησιών, 168. Σοπωτού, 169. Σοφικού, 170. Σουδενών, 171. Σπάρτης, 172. Σπετσών, 173. Στεφανουπόλεως, 174. Σύλλης, 175. Σύρου, 176. Σοζουπόλεως.
Τ
177. Ταρσού, 178 Τέμενης, 179. Τεργοβιστίου, 180. Τήνου, 181. Τίρυνθος, 182. Τοκάγιας, 183. Τρικκάλων, 184. Τούζλων, 185. Τυρολλώης.
Φ
186. Φαναρίου, 187. Φιλιατρών, 188. Φολεγάνδρου, 189. Φρουτσάλας.
Χ
190. Χαλκηδόνος, 191. Χριστιανουπόλεως, 192. Χρυσοπόλεως
Ψ
193. Ψαρίου

• Σελίδες 39-41 πανελληνίου λευκώματος ,τόμος 5ος


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

(Ο από του 1821- 78 παρών κατάλογος συνετάχθη υπό του εν Κτήματι Πάφου τέως Καθηγητού και ήδη δικηγόρου κ. Λοϊζου Φιλίππου).
Λευκοσίαν. Σχολαρχείον.
Ονόυφρ, Μικελλίδης 1827- 40
Λεόντιος 1840- 45
Ιω. Παυλίδης 1845- 48
Επαμ. Φραγκούδης 1848- 54
Ονόυφρ, Μικελλίδης 1854- 61
Σωφρόνιος Φοινιεύς 1861- 65
Κυπριαν. Οικονομίδης 1855- 68
Γεωργ. Κάλβαρης 1868- 78
Αστική
Χαρίτων Ιερομόναχος 1844- 52
Αριστείδης 1859-
Α. Βακιρτζήδης 1854- 78
Κ. Παπαδόπουλος1854- 60
Παρθεναγωγείον
Ερατώ Καρύκη 1859- 63
Καρολ. Σμόλιτς 1863- 69
Άννα Ζούκουρη 1869- 71
Αγαθή Φυσενζίδου 1871- 72
Ευπραγία Θεοχαρίδου 1872- 73
Τριανταφυλλιά 1876- 78
Λιβέριος Δ. Καρόνας 1878
Λάρνακος Σχολαρχείον
Δημήτριος Θεμιστοκλέους 1822- 48
Αθανάσιος Σακελλάριος 1849- 54
Δημήτριος Μιχαηλινός 1854- 60
Χρύσανθος Ιωαννίδης 1860- 80
λληλοδιδακτική Σκάλλας
Δαυίδ Χριστοδουλίδης 1835- 83
Παρθεναγωγείον Σκάλας
Μαριγώ Νικολαϊδου, Άννα Σωτιρίου
Και Ευθήμία Ευστρατίου 1867- 78
Αλληλοδηδακτική Λάρνακος
Κυπριανός Παυλίδης 1843, Κωνσταντίνος Βοντιτσιανός,
Θεόδουλος Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Ευστρατίου
Λεμεσού Σχολιαρχείον
Αρχιμανδρ. Νικηφόρος Ευγενίδης 1848
Δημ. Λανίτης Νικολαϊδης 1848- 65
Δημ. Βενετοκλής 1867- 70
Ανδρ. Θεμιστολλέους 1870- 93
Αστική
Γεώργιος Σαλουμίδης 1834
Χριστόδουλος Βασιλειαδης 1835- 38
Μάρκος Ανδρεάδης 1838- 41
Θεμιστοκλής Θεοχαρίδης
Μιχαήλ Ιωαννίδης 1848- 50
Γεώργιος Νικολαϊδης 1850- 65 και 1872- 78
Γεώργιος Μαληκίδης 1865- 72
Παρθεναγωγεία
Μαριγώ Λαζαρίδου 1863- 69
Ελένη Καραγεωργιάδου 1869- 74
Ελένη Αντωνιάδου 1874- 78
Πολυξένη Λοϊζίάς 1878
Κτήματος Πάφου Αστική
Ιερομόναχος Ιωακείμ 1840- 57
1860- 66
Ιεροδιάκονος Διονύσιος 1857- 1860
Νικόλαος Πιτττακίδης 1866- 67
Διονύσιος Τάκας 1867- 70
Νικόλαος Τριανταφυλλίδης 1870- 72
Θεόδωρος Μακρίδης 1872- 75
Χριστόδουλος Παπαδόπουλος 1875- 77
Βασίλιος Παπαδάτος 1877- 78
Βαρώσεων Αστική
Λουκάς Παϊσιος 1870- 78
Δημήτριος Μιχαηλίδης 1867- 70
Σοφοκλής Γεωργιάδης Νικόλαος Λυσσανδρίδης
Μακάριος Σκλαβούνης Γεώργιος Λοϊζίδης
Ιωάννης Γεωργιάδης Νικόλαος Καλλονάς

Οι Σημερινοί Διευθυνταί Σχολών Των Πόλεων
Ατυχώς δε κατέστη δυνατόν να συνταχθεί πλήρης κατάλογος αυτών από του 1878 εως σήμερον. Αι παλαιαί Μέσης Παιδείας της Λευκοσίας, Λάρνακος και Λεμεσού, εις ας ήρξαντο προστιθέμεναι και άλλων πόλεων. Διετήρησαν Επί πολύ τον πολοιόν τύπον.
Βαθμήδον κατόπιν, τα εν γένει Σχολεία της νήσου, αρχής γενομένης από των Αστικών, έλαβεν τον τύπον των εν Ελλάδι ομοίων, ων τα προγράμματα εφαρμόζουσι σχεδόν πιστώς.
Ο επόμενος κατάλογος των νυν διευθυντών οφείλεται εις τον εν Λευκοσία ευπαίδευτον δικηγόρον κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδην, μόνον του εν Λευκωσία Γυμνασίου κατορθώσαντος να συντάξει κατάλογον των κατά καιρούς Διευθυντών.
Παγκύπριο Γυμνάσιον Λευκοσίας
Γυμνασιάρχαι
Ιωάννης Δέλλιος 1893- 96
Μιχ. Βολονάκις 1896- 908
Αθαν. Φυλακτός 1900- 11
« « 1933- 24
Στίλπ. Κυριακίδης 1912- 14
Γεώρ. Σακκάρης 1914- 15
Μίχ. Μιχαηλίδης 1915- 17
Λέανδρος Παντάκης 1917- 18
Σπ. Σπυριδάκης ολίγους μην. Του 1918
Σ. Δουκάκης 1918- 22
Κ. Κοσμίδης !925- 27
Ι. Γ. Ιωαννίδης 1927
Παγκύπριον Διδασκαλείον Λευκοσίας
Π. Παϊδούσης 1923- 26
Οι νυν Διευθηνταί
Λευκοσίας
Παρθεναγωγείον και Διδασκάλ. Θηλαίων Ελένη Χρήστου
Βου » Ιουλία Πική
Αστικής Αγίου Σαββα Χαρ. Παπαδόπουλο
« Αγ. Αντωνίου Ν. Αργυρόπυλος
« « Κασσιανού Π. Τσικίνης
Εμπ. Σχολ. Και Γλωσσών Κ. Σαμουήλ
Ελληνικόν Ωδείον Ελένη Αναστασιάδου
Νυκτερινή Σχολή Απόρων
Λάρνακος
Παγκυμπρίου Εμπορικού Σχολείου Δ. Κουτουμάνος
« Ιεροδιδασκαλείου Γ. Ματσάκης
Ανωτέρου Παρθεναγωγείου Καραγεωργιάδου
Ευριβιάδου » Παρασκευή Ιωάννου
Αστικής Λάρνακος Χριστόδουλος Ιακωβίδου
« Σκάλας Κοσμάς Λισιώτης
Λεμεσού
Γυμνασίου Α. Δρουσιώτης
Αου Παρθεναγωγείου Ελένη Αυτονόμου
Βου « Αγνώ Καμιναρά
Αης Αστικής Χρ. Αποστολίδης
Βας « Σωκρ. Μαριανθόπουλος
Γης « Μιχ. Στεφανόπουλος
Ιδιωτικής Σχολής Θηλαίων Λέα Ταβελούδη
Και Αθηνάς Λανίτου
Βαρωσίων
Γυμνασίου Ιω. Καλαφατάς
Ανωρ. Παρθεναγωγείου Ελένη Χριστοφόρου
Αης Αστικής Πολύβιος Παπαδόπουλος
Βας « Μιχ. Κούμας
Κτήματος (Πάφου)
Γυμνασίου Ν. Αντωνιάδης μέχρι του 1911
« Ι. Χατζηιωάννου « « 1915
« Π. Πασχάλης
Παρθεναγωγείου Κατίνας Αντωνιάδου
Αστικής Λουκάς Λ. Λοϊζίδης
Κερηνείας
Γυμνασίου (5 τάξεων) Θ. Σοφοκλέους
Παρθεναγωγίου Θ. Ιωάννου
Αστικής Γ. Καραγίννης
Διευθυνταί Ανωτέρων
Ελληνικών Σχολών Κωμοπόλεων
Μόρφου Ν. Αναστασιάδου
Ευρύχους -
Λαπήθου Κ. Α. Καπλάνης
Λευκάρων Χ. Παπαχαραλάμπους
Εν Πεδούλα λειτουργεί αι δαπάναις του Δημοσθένους Μιστή ιδρυθείσα και συντηρουμένη Πρακτική Ελληνική Σχολή.

Δημοτική
Παιδεία

Σχολεία Μαθηταί Μαθήτριαι Ολικόν Δαπάνη


Λευκοσίας Παλκύπριον Γυμνάσ. 532 5

« Θηλαίων 358 895 6110λ.

Λάρνακος Λύκειον 209 19

« Θηλέων 31 259 3915λ.

Λεμεσού Γυμνάσιον 226 18

« Θηλέων 125 369 2812λ.

Κτήματος Γυμνάσιον 116 24 140 1494λ.

Βαρωσίων « 148 15

« Θηλέων 48 211 2908λ.

Κερηνείας Ημιγυμνάσιον 48 12 60 712λ.

Χωριων Μ. Π. Σχολαί 7 294 16 307 1136λ.


ΓΑΚ
ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
*ΒΑΛΥΡΑ ΑΒΕ 16,ΑΕΕ Εκ.8.1,9.1
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 1922-1938
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1923-1938
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1923-1938
Β.ΠΙΣΤΟΠ.ΣΠΟΥΔΗΣ 1922-1937
**ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΑΒΕ 16,ΑΕΕ Εκ6.1,7.1
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 1927-1938
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1924-1938
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1924-1938
Β.ΠΙΣΤΟΠ.ΣΠΟΥΔΗΣ 1927-1938

* Σελ.32. Αναφέρεται ως Ελληνικό σχολείο μέχρι το 1929 και ως Ημιγυμνάσιο από το 1929-38.
** Σελ.37. Αναφέρεται ως Ελληνικό σχολείο μέχρι το 1929 και ως Ημιγυμνάσιο από το 1929-38.
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ

Η συνθεσή τους βασιζόταν στις αντιλήψεις που επικρατούσαν στην κάθε εποχή, ακολουθώντας την αντίστοιχη πορεία των εκπαιδευτικών, πνευματικών και ιδεολογικών τάσεων του τόπου.
ΟΕΣΒ Α.Ν. 952\1937

Η ¨ΔΥΝΑΜΗ¨ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε μια τρομακτική δύναμη και ευθύνη διότι επηρεάζουμε και καθορίζουμε τη ζωή των μαθητών μας.
Για να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις με τους μαθητές μας στην τάξη πρέπει να είμαστε μέντορες και γητευτές και όχι πρόσωπα εξουσίας και να θεωρούμε το σχολείο και τη μάθηση κάτι το σημαντικό και ευχάριστο. Να διαθέτουμε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας διδάσκοντας με διεπιστημονική- πολυεπιστημονική προσέγγιση που να συνδέουν γεγονότα, ιδέες και έννοιες με μοντέλα-προσομοιώσεις (πηγές από βιβλία, επικαιρότητα, βιβλιοθήκες, διαδίκτυο).
Οι πληροφορίες και μεθοδολογίες να κάνουν τους μαθητές ενεργητικούς να γίνονται δάσκαλοι-ερευνητές να αποχτούν συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες στο ομαδικό πνεύμα συνεργασίες με παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες. Το σχολείο πρέπει να διαμορφώνει όχι μόνο καλούς μαθητές αλλά και καλούς ανθρώπους , να είναι καταφύγιο όπου να παρέχονται στους μαθητές όλα τα εργαλεία για να τους βοηθήσουν να πετύχουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους και το σχολείο να συνδέεται με τη ζωή. Τα λάθη των μαθητών δεν αποτελούν πρόβλημα εφ’ όσον μαθαίνουν από αυτά.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να’ ναι φορείς πολιτισμού, δια βίου μάθηση, παράδειγμα προς μίμηση και θετικών κοινωνικών σχέσεων.
Η επιλογή του θέματος, η πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, οι στόχοι, σκοποί, οι δραστηριότητες ,σύνοψη, απορίες, θέματα για ενεργητική και αξιολόγηση για να επιτύχουμε στους μαθητές, την περιέργεια, κριτική σκέψη εκμάθηση δεξιοτήτων σωματική-ψυχική υγεία, ευεξία, διαχέεται από την πυραμίδα μάθησης (μαθησιακή διαδικασία) κατά Bloom.

Η ταξινόμηση του Bloom
Ο Benjamin Bloom ηγήθηκε μιας ομάδας εκπαιδευτικών ψυχολόγων στα μέσα του εικοστού αιώνα με σκοπό την ανάπτυξη της διανοητικής συμπεριφοράς που είναι που είναι σημαντική για μαθησιακή διαδικασία. Πενήντα χρόνια αργότερα, το έργο του λειτουργεί ακόμα ως βάση για την κατανόηση των διαφορετικών επιπέδων στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της σχολικής ύλης.

Πεδία μάθησης
Γνωστική μάθηση
Επιτυγχάνεται μέσα από την ανάκληση γνώσεων, την κατανόηση, την οργάνωση, την επίλυση προβλημάτων, την εφαρμογή γνώσεων και την αξιολόγιση ιδεών.

Επίπεδα γνωστικής μάθησης
1)Γνώση
Ανάκληση συγκεκριμένων γεγονότων, ορισμών και θεωριών. Περιλαμβάνει δεξιότητες ονομασίας, απαρίθμησης, αναγνώρισης, επανάληψης.


2)Αντίληψη
Ικανότητα να κατανοούμε την ύλη, να εξηγούμε ή να συνοψίζουμε, να ταξινομούμε, να συγκρίνουμε και να αντιπαραβάλουμε.

3)Εφαρμογή
Ικανότητα να χρησιμοποιούμε το υλικό που έχουμε διδαχθεί σε νέες και συγκεκριμένες καταστάσεις. Εφαρμογή κανόνων, μεθόδων, εννοιών, θεωριών και επίλυση προβλημάτων.
4)Ανάλυση
Ικανότητα να διασπάμε την ύλη στα συστατικά της μέρη, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή η δομή της. Δημιουργία σχέσεων μερών, εντοπισμός συνεπειών, πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, αδήλωτες υποθέσεις.

5)Σύνθεση
Ικανότητα να συνθέτουμε διαφορετικά μέρη της γνώσης για να σχηματίσουμε ένα νέο σύνολο και να δημιουργήσουμε νέους τρόπους σκέψης.

6)Αξιολόγηση
Ικανότητα να κρίνουμε την αξία του θεαματικού αντικειμένου για ένα δεδομένο σκοπό, να αξιολογούμε τη λογική συνοχή με την οποία τα συμπεράσματα στηρίζονται σε δεδομένα, να αξιολογούμε διαφορετικά έργα ή θεωρίες για να στηρίζονται καλύτερα σε ορισμένα κριτήρια.

Συναισθηματική μάθηση
Στάση που δηλώνει αντίληψη, ενδιαφέρον, προσοχή, προβληματισμό, ευθύνη, ικανότητα να ακούμε και να ανταποκρινόμαστε. Αυτή η περιοχή συνδέεται με συναισθήματα, στάσεις, εκτίμηση, και αξίες.

Ψυχοκινητική μάθηση
Επιδεικνύεται από σωματικές δεξιότητες, συντονισμό, επιδεξιότητα, ικανότητα χειρισμού, χάρη και δύναμη.


Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
1.ΔΙΑΒΑΣΜΑ
2.ΑΚΟΥΣΜΑ ΛΕΞΕΩΝ
3.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
4.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
5.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
6.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
7.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
8.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
9.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
10.ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
11.ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
12.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ

10% ΟΣΩΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ
20% ΟΣΩΝ ΑΚΟΥΜΕ
50% ΟΣΩΝ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ
70% ΟΣΩΝ ΛΕΜΕ
90% ΟΣΩΝ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Τα 1-7 αποτελούν τη παθητική μάθηση και τα 8-12 αποτελούν την ενεργητική μάθηση.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

H προσωπικότητά μας δημιουργεί το κλίμα.
Η καθημερινή μας διάθεση φτιάχνει τον καιρό.
Κάνουμε τη ζωή των μαθητών θλιβερή ή χαρούμενη.
Γινόμαστε όργανα βασανισμού ή εργαλεία έμπνευσης.
Να ανοίγουμε ή να επουλώνουμε πληγές.
Να κάνουμε ένα παιδί να εξανθρωπιστεί ή να αποκτηνωθεί.
Να κλιμακώσουμε ή να αποκλιμακώσουμε προβλήματα.
Να κάνουμε το σχολείο σημαντικό, ευχάριστο και δημιουργικό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλογή θέματος
Πηγές (βιβλιοθήκη, σχολικά βιβλία , επικαιρότητα, διαδίκτυο)
Στόχος – Σκοπός
Να εξηγήσετε πώς συνδέεται το θέμα με άλλα,
Τι θέλουμε να μάθουμε
Δραστηριότητες
Σύντομη παρουσίαση
Φύλλα εργασίες
Εμπέδωση εννοιών με εργασίες – παρουσιάσεις
Σύνοψη
Τι μάθαμε, σύνδεση με προηγούμενα, απορίες, θέματα για εξερεύνηση
Μάθηση Διασκέδαση
Οπτικό-ακουστικό-κιναισθητικό (μαθαίνω κάνοντας μέσο της τέχνης, κατανόηση εννοιών εφαρμογή δεξιοτήτων)
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιήσουν στο πραγματικό τους κόσμο και όχι φραγμοί στην επικοινωνία και σε λόγια που πληγώνουν αλλά να προκαλούν ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης.
Ζούμε μόνο μια φορά και πρόκειται για ένα θείο δώρο. Γι’ αυτό πρέπει να μάθουμε πώς να αξιοποιούμε δημιουργικά το χρόνο μας.


Η ιεραρχία αναγκών του Maslow

Αυτοπραγμάτωση
Αισθητική
Γνωστικές ανάγκες
Εκτίμηση
Φροντίδα και Αγάπη
Ασφάλεια
Φυσιολογικές ανάγκες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ
Μάθημα (Περιεχόμενο, υλικό, αρχή – μέση – τέλος, διδακτικές μέθοδοι, ασκήσεις, αξιολόγηση, ειλικρίνεια, ενθουσιασμός)
 Ερεθίσματα επίδραση
ΘεωρίεςΜάθηση
Γνωστικές θεωρίες

Πληροφορία Πώς την εφαρμόζω Τι κάνω μ’ αυτήν  Γνώση 

Η εμφάνιση του διδάσκοντα
Αρχίζουμε με: Αστείο, ρητό, χιούμορ, ανέκδοτο, τραγούδι, ιστορία


Γνωστική
Μάθηση Συναισθηματική (στάσεις – αξίες)
Κιναισθητική
Ψυχοκινητική (βιωματική εμπειρία)


Βάση γνώσεων, βάση δεδομένων
Αρχές (ένταση, άσκηση, εφαρμογή, πρωτοτυπία, γρήγορη εφαρμογή)
Μαθαίνουν όταν: Θέλουν, υποκινούνται, χρειάζονται, συμμετέχουν
Ξεκάθαρος, μετρήσιμος, ρεαλιστικόςΣτόχος
Δεξιότητες: Γνωστική, Λογικομαθηματική, Μουσική, εικονική, κιναισθητική, διαπροσωπική
Θέατρο, ποίημα, τραγούδι, ζωγραφική, ακροστιχίδα, σταυρόλεξο, Ρower.Ρoint, Ράβδογράμματα, πίτες
Εκπαίδευση: Η συστηματική και οργανωμένη ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων. Είναι μια μακροχρόνια αλλaγή της συμπεριφοράς.
Παγκοσμιοποίηση, εξέλιξη τεχνολογίας, σύνδεση με φυσικό – ανθρωπογενές περιβάλλον
Έλλειψη στόχων, μάθησης – δράσης
Η/Υ:Τα πλεονηκτηματά του είναι η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, άπειρες δυνατότητες, ταχύτητα εμφάνισης πληροφορίας, πλούτος αρχείων, εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Εκπαιδευτικές ανάγκες: Πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό κλίμα, χρήση τεχνολογίας.
Τι ξέρουν, θέλουν, πρέπει να μάθουν οι μαθητές
Επικοινωνία: Μη λεκτική (χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου), οπτική (εικόνες, αντικείμενα), προφορική (τόνος φωνής, εναλλαγές, χροιά,) (σώμα, μάτια χέρια, φωνή)
Πληροφορίες + Δεξιότητες + Η/Υ Τεχνολογίες μάθησης Γνώσεις
Πως διδάσκονται οι πληροφορίες (παιχνίδι,Διδακτικές μέθοδοι προσομοίωση, παρουσίαση, δρώμενα, μοντέλα, προσομοιώσεις, ζωγραφική, ποίηση κ.λ.π.)
Μέθοδοι παρουσίασης (Ηλεκτρονικό κείμενο, πολυμέσα, τηλεδιάσκεψη)
- Κανείς δεν μαθαίνει με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ταχύτητα
- Ηγεσία σημαίνει να ξέρουμε να ακολουθούμε. Όταν μαθαίνουμε να ακολουθούμε μαθαίνουμε ταυτόχρονα πώς να σχετιζόμαστε και συνεπώς πώς να οδηγούμε.
- Κάθε μέρα κάνε την σπουδαία μέρα. Κάθε μεγάλο ταξίδι αρχίζει με ένα βήμα
- Πρέπει να ακούμε την καρδιά μας, να ενεργούμε με το μυαλό μας και να μετράμε ζυγίζουμε με την ψυχή μας.
Θα σας γνωρίσω προσωπικά όλους και καλύτερα.
Πρέπει να αρχίσω, σταματήσω, συνεχίσω, πρώτα βήματα που κάνω, παράγοντες που θα με βοηθήσουν εμποδίσουν
Ακούτε, ρωτάτε, μεταβιβάζετε, δράτε, παρακολουθείτε, προσαρμόζετε
Πρωτότυποι τρόποι διδασκαλίας
Σχήματα, ενεργοποιηπές (ανέκδοτα, αινίγματα, δημιουργικά προβλήματα, μικρές ιστορίες με νόημα). Θέατρο, ερώτηση – συζήτηση, ανάμειξη ομάδων, σαφείς οδηγίες, εύκολες, δύσκολες, παίξιμο ρόλων σεναρίου, δραστηριότητες, χιούμορ.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
1.Μοντέλα -Προσομοιώσεις – Εικονική Πραγματικότητα.
2.Μέθοδος origami (χαρτοδιπλωτική)
3.Θεατρικά Δρώμενα
Οι διδακτικές προσεγγίσεις γίνονται με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε πρόγραμμα power point, για την αισθητοποίηση (οπτικοποίηση) όρων-δομών –εννοιών –λειτουργιών.

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
Έχουμε καθυστερήσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα ,σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Θα παρουσιάσουμε τη χρήση του Η\Υ με τις άπειρες δυνατότητες που διαθέτει και θα αποδείξουμε ότι αφενός αποτελεί βασικό εργαλείο μάθησης και λύνει πολλά προβλήματα στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, αφετέρου πως γίνεται η παθητική μάθηση βιωματική συμμετοχική και διαμορφώνεται ισότιμα η σχέση εκπαιδευτικού – εκπαιδευομένου.
Η αισθητοποίηση δύσκολων όρων – εννοιών – λειτουργιών, με τη χρήση του υπολογιστή, κάνει πιο γρήγορη την κατάκτηση και αφομοίωση της γνώσης με το τρίπτυχο:

Φτιάχνω και Μαθαίνω
Βλέπω και Θυμάμαι
Αποχτώ Δεξιότητες

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ

Σχηματισμός γης πριν 5 δις έτη.
Εμφάνιση ζωής πριν 2 δις έτη.
Πριν 1 εκατομμύριο έτη εμφανίστηκαν τα ανθρωποειδή.
Πριν 100 ή 200 χιλιάδων ετών εμφανίστηκε ο άνθρωπος .που διακρίνεται ανάλογα με την πορεία της εξέλιξης η οποία επηρεάζεται από τις φυσικές και κοινωνικές συνθήκες σε:
Homo sapiens= Λογικός Άνθρωπος
Homo faber= Τεχνίτης Άνθρωπος
Homo habilis= Επιδέξιος Άνθρωπος
Homo ryndens =Παιγνιώδης Άνθρωπος
Homo oeconomicys=Οικονομικός Άνθρωπος
Homo Juridicus =Νομικός Άνθρωπος
Homo Artisticus=Καλλιτέχνης Άνθρωπος
Homo Dominator=Εξουσιαστής Άνθρωπος
Homo Conventionalis=Συμβατός Άνθρωπος
Homo Mathematicus Constructor= Μαθηματικός κατασκευαστής άνθρωπος.
Homo Intelectual constructor= Πνευματικός κατασκευαστής άνθρωπος.
Οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν, ευημερήσουν, αγαπήσουν, να χαρούν, να γελάσουν ,να ευτυχήσουν να δημιουργήσουν, να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην ειρήνη, αγάπη και εργασία ,στην ένωση και ελευθερία των λαών.
Η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων είναι το θεμέλιο της συνεργασίας για την ευημερία της ανθρωπότητας με τις 2 επιταγές την φιλότητα και την συγνώμη.
Η συστηματική αλλαγή οφείλεται στην ανάπτυξη τη διάδοση των θετικών θεωρητικών επιστημών και ειδικά των μαθηματικών που μελετήθηκαν οι νόμοι της ύλης και της κίνησης.
Η βιολογία , με γνωστικό αντικείμενο τη ζωή, είναι η πλέον ανθρωποκεντρική επιστήμη των θετικών επιστημών.


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε μια τρομακτική δύναμη και ευθύνη διότι επηρεάζουμε και καθορίζουμε τη ζωή των μαθητών μας.
Για να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις με τους μαθητές μας στην τάξη πρέπει να είμαστε μέντορες και γητευτές και όχι πρόσωπα εξουσίας και να θεωρούμε το σχολείο και τη μάθηση κάτι το σημαντικό και ευχάριστο. Να διαθέτουμε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας διδάσκοντας με διεπιστημονική- πολυεπιστημονική προσέγγιση που να συνδέουν γεγονότα, ιδέες και έννοιες με μοντέλα-προσομοιώσεις –εικονική πραγματικότητα(πηγές από βιβλία, επικαιρότητα, βιβλιοθήκες, διαδίκτυο).
Οι πληροφορίες και μεθοδολογίες να κάνουν τους μαθητές ενεργητικούς να γίνονται δάσκαλοι-ερευνητές να αποχτούν συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες στο ομαδικό πνεύμα συνεργασίες με παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες. Το σχολείο πρέπει να διαμορφώνει όχι μόνο καλούς μαθητές αλλά και καλούς ανθρώπους . Να είναι καταφύγιο όπου να παρέχονται στους μαθητές όλα τα εργαλεία για να τους βοηθήσουν να πετύχουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους και το σχολείο να συνδέεται με τη ζωή. Τα λάθη των μαθητών δεν αποτελούν πρόβλημα εφ’ όσον μαθαίνουν από αυτά.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να’ ναι φορείς πολιτισμού και της δια βίου μάθηση, παραδείγματα προς μίμηση και θετικών κοινωνικών σχέσεων.
Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην άριστη συνεργασία και σχέση μεταξύ των μαθητών και καθηγητών γιατί;
1. Εκσυγχρονίζεται κάθε παλιά διδακτική και αντικαθίσταται με τη συνεργατική και διερευνητική μάθηση
2. Ανατρέπεται η ελεγχόμενη σχέση διδάσκοντος- διδασκομένου και η μονοδιάστατη μάθηση γραμμικού τύπου.
3. Αξιοποιείται μια σύνθετη μάθηση με διεπιστημονική προσέγγιση.
4. Καλλιεργείται η ανάπτυξη της αίσθησης της πραγματικότητας.
5. Γίνεται η χρήση πολυμέσων και διαδικτύου και τέλος.
6. Οι διδασκόμενοι αυτοαξιολογούνται και αποχτούν δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους.
¨Τα άμεσα μαθησιακά οφέλη από την οπτικοποίηση όρων, δομών, λειτουργιών και εννοιών με τη χρήση Η\Υ στα σχολεία είναι:
• Η συμμετοχική, ενεργητική και βιωματική μάθηση φτιάχνοντας σχέδιο , εικόνα ,κίνηση και ήχο. Είναι ένα μαθησιακό κίνητρο.
• Η διαδικασία αυτή ωφελεί στη καλύτερη αφομοίωση της γνώσης
• Η χρήση μοντέλων –προσομοιώσεων δημιουργεί ένα ανακαλυπτικο μαθητοκεντρικο εκπαιδευτικό σύστημα.
• Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι κυρίως καθοδηγητικός.
• Πολλαπλασιάζει τη μεταδοτικοτητά του και τα μαθήματα γίνονται πιο ευχάριστα.
• Γίνεται προσέγγιση «δύσκολων» όρων εννοιών, δομών και λειτουργιών
Μια πολύ καλή μέθοδος για να προσεγγίσουμε εποπτικά το μικρόκοσμο των ατόμων και των μορίων στα μαθήματα βιολογίας, χημείας ,είναι η χρήση των προσομοιωμάτων. Κάθε άτομο παριστάνεται με έναν κύκλο. Για να διακρίνουμε τα άτομα μεταξύ τους χρησιμοποιούμε διαφορετικά χρώματα-μεγέθη.. Στο μάθημα της βιολογίας χρησιμοποιούμε σχήματα-μοντέλα και χρώματα .(ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ)
1.ΜΟΝΤΕΛΑ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:
• Μεγάλη οικονομία και απόδοση σκέψης.
• Απουσία διαφωνίας γιατί έχουν μεγάλη απλότητα και ευχέρεια απορρόφησης όταν διδάσκονται σωστά.
• Αποτελούν αποτελεσματική και ισχυρή εκγύμναση του νου και του πολλαπλασιάζουν την ικανότητα του.
Τα χαρακτηριστικά των μοντέλων είναι η ακριβής, σαφής, απλή, πλήρης, σύντομη διατύπωση. Όργανά τους είναι ο Λόγος ,το Σύμβολο και το Σχήμα. Ένα μοντέλο- σύμβολο- σχήμα συμπυκνώνουν εκατομμύρια περιπτώσεων κατηγοριών και αντικειμένων φυσικών και πνευματικών. Τα μοντέλα με την απλότητα πυκνότητα και συντομία χαρίζουν στον άνθρωπο οικονομία χρόνου και κόπου. Απαιτείται μόνο λίγος χρόνος για την αρχική κατανόηση και στη συνέχεια η εφαρμογή και επανάληψη γίνεται με ευχάριστο τρόπο. Εκεί που χρειάζεται κάποιος να εκφράσει δύσκολες έννοιες και όρους και για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη χρήση των μοντέλων αρκεί μόνο λίγος χρόνος, δηλαδή τα μοντέλα εξοικονομούν κόπο και χρόνο και η βραχυχρόνια μνήμη γίνεται μακροχρόνια.
Βέβαια δε φταινε όσοι δε γνωρίζουν τα μοντέλα ούτε φταινε γιατί δεν τα έμαθαν. Πρώτον γιατί δε γνώριζαν ότι τα μοντέλα είναι αναγκαία και σπουδαία ενίσχυση για κάθε πνευματική εργασία, κατεύθυνση και επιστήμη και έχουν οικονομική χρησιμότητα και είναι απίστευτα απλή σε βάθος- πλάτος.
Δεύτερον γιατί δε γνώριζαν ότι τα μοντέλα είναι ισχυρά και αναγκαία για την εκπαίδευση και εκγύμναση του νου. Εκείνος που δε γνωρίζει ή δεν κατέχει τη χρήση των μοντέλων είναι ένας καθυστερημένος, ατελής και αγύμναστος νους. Είναι ακόμη χειρότερο όταν έχει πνευματικές ικανότητες και δεν αξιοποιούνται ή αχρηστεύονται. Άρα είναι ένας ατελής νους με απλή λογική και
Τρίτον δεν φταινε γιατί δε τους δίδαξαν τα μοντέλα με αποτέλεσμα να δείχνουν αποστροφή στις δύσκολες έννοιες και όρους, ενώ τα μοντέλα είναι ελκυστικά και κατανοητά.
Η ανθρώπινη λογική από τον πρωτόγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί αλλά παραμένει ακόμη ανεπαρκή να συλλάβει και να λύσει τα προβλήματά μας και με τη βοήθεια των μοντέλων και μαθηματικών θα συμπληρωθεί, επεκταθεί και ενισχυθεί.
Η Ελλάδα με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον ,το λαμπερό ήλιο, τον καθαρό ουρανό και τη μεσογειακή διατροφή ευνοεί τη σκέψη και τη συζήτηση. Από τον ελληνικό πολιτισμό πήραν πολλά στοιχεία οι άλλοι πολιτισμοί γιατί οι Έλληνες έχουν ευαίσθητη αντίληψη είναι περισσότερο ανήσυχοι, αισιόδοξοι και πάντα δημιουργούν.
Η παρουσίαση της εισηγησή μας θα γίνει με Η/Υ σε πρόγραμμα Power Point αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στην παιδαγωγική, διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζοντας ορισμένες διαφάνειες, στον απαιτούμενο χρόνο.

2.ΜΕΘΟΔΟΣ ORIGAMI

Τα πλεονεκτήματα της διδακτικής προσέγγισης με τη μέθοδο origami (χαρτοδιπλωτική) είναι
*Δρα θεραπευτικά σε μαθητές και καθηγητές
*Διδάσκει την αρμονία
*Χαρίζει δεξιότητα στα δάχτυλα
*Ευκινησία στα μάτια και
* Υψηλή αντίληψη

3.ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Στη συνέχεια οι μαθητές αξιοποιώντας τις γνώσεις τους καλούνται να εμπλακούν σε ένα παιχνίδι ζωής βιώνοντας και κατανοώντας το μικρόκοσμο, με θεατρικά δρώμενα. Όμως ορισμένοι από αυτούς οδηγούνται σε νέες αναζητήσεις πληροφοριών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, οπότε γίνονται ερευνητές –δημιουργοί και προκαλούν έτσι την αύξηση των ενδιαφερόντων τους για τα μαθήματα.

4. Βιωματική Μάθηση

Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας πρέπει να έχουμε απεναντί τους πίστη, ευθύνη και σεβασμό Ηκριτικά και αφαιρερτική σκέψη δουλεύονται και με τη βιωματική μάθηση, όπου ο καλλίτερος δάσκαλος είναι η φύση την οποία μιμείται ο άνθρωπος σε όλοες του τις δραστηριότητες.Πρέπει να βγεί η μάθηση έξω από την τάξη και να παρατηρήσει με τις πέντε αισθήσεις χάνοντας χρόνο τον οποίο κερδίζεις σε συναισθήματα.

http://lyrasi.blogspot.com/2010/12/blog-post.html