Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Ζούμε «μεταξύ ενδόξου παρελθόντος και στενάχωρου παρόντος»

Ζούμε «μεταξύ ενδόξου παρελθόντος και στενάχωρου παρόντος»
Ο Θεοφάνης Τάσης* συζητά με τον Ανδρέα Ζαμπούκα για την ελληνική ταυτότητα και την ευρωπαϊκή της προοπτική, για την παιδεία και τον λαϊκισμό.
Χαρακτηρίζει «κάπως απλουστευτική» τη θεώρηση του Χάντινγκτον περί «σύγκρουσης των πολιτισμών», «διότι υποτιμά τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις και εντάσεις εντός των πολιτισμών, όπως επίσης τον οικονομικό παράγοντα». Και εξηγεί γιατί «χάνει κανείς λιγότερα όντας αισιόδοξος, από όσα κερδίζει όντας απαισιόδοξος».
Συνέντευξη στον Ανδρέα Ζαμπούκα
Εργάζεστε σε ξένο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι τα δικά μας πανεπιστήμια υπολείπονται πάντα των ξένων. Μήπως είμαστε κάπως υπερβολικοί, αυστηροί με τον εαυτό μας;
Εξαρτάται από το γνωστικό πεδίο στο οποίο αναφερόμαστε. Όσον αφορά στις θετικές επιστήμες, δεδομένης της σχετικής έλλειψης εξοπλισμού, κονδυλίων και μικρής σύνδεσης με την αγορά εργασίας δεν υπολειπόμαστε ιδιαίτερα χωρών με αντίστοιχο πληθυσμό και ανάλογη δυναμικότητα. Αντίθετα, στις ανθρωπιστικές σπουδές θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σε καλύτερο επίπεδο αξιοποιώντας την παράδοση και την παγκόσμια καταξίωση της γραμματείας μας.