Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

ΟΙ 590 ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΕ 8*** ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Σε συνεργασία με το μεροπαίο φίλο και συνεργάτη Γιάννη Ρήγα που μου έστειλε όλους τους 590 μαθητές-τριες από Βαλύρα ,που φοίτησαν στα 8 σχολεία στην Άνω Μεσσηνία 1874-1947 κάνουμε σύγκριση των γεννηθέντων και φοιτώντων την πρώτη και τελευταία χρονιά, 1874, 1947, παίρνοντας  στοιχεία  και από το δημοτικό  σχολείο Βαλύρας, τις χρονιές 1954, 1959.

Με βάση τα μαθητολόγια που μου έστειλε ο Γιάννης Ρήγας τον οποίο και ευχαριστώ από καρδιάς και ψυχής οι μαθητές  φοίτησαν ανελλιπώς στα 8 διαφορετικά σχολεία στην Άνω  Μεσσηνία,στη μέση εκπαίδευση 1874-1947, εκτός από τις χρονιές 1876 και 1886.